Planeter og kalde klimaperioder – vinteren kommer

Klimanytt nr. 360 Redaktør: Ole Henrik Ellestad.
Forfattet av Harald Yndestad

Klimaet har ingen normal tilstand. Varme og kalde klimaperioder har fulgt hverandre i tusener av år. Etter år 1000, fikk vi de kaldeste klimaperiodene på mer enn 4000 år. Den siste kalde klimaperioden kom på 1800-tallet. Den neste varme klimaperioden kom på 1900-tallet. Spørsmålet er så om vi kan forvente oss en ny kald klimaperiode allerede på 2000-tallet.

Svaret er avhengig om klimaet er tilfeldig eller forutsigbart. Er klimaet tilfeldig, ligger framtidens klima i framtidens mørke. Er det forutsigbart, kan vi forberede oss på de endringene som uvegerlig kommer. Naturen røper kilden til klimaendringene, ved å sette sin signatur i måleserier. Vi må derfor lære oss naturens språk. Naturens språk er matematikk.

Variasjoner i solinnstråling

Stråling fra solen har vært betraktet som konstant siden Aristoteles. På 1890-tallet rapporterte astronomen E. W. Maunder at solaktiviteten ble kraftig redusert i årene 1645 til 1715. Der var en direkte sammenheng mellom minimum solaktivitet og den kaldeste klimaperiode som var registrert i Europa. I 1970-årene begynte en å studere iskjerneprøver fra Grønland. De avslørte at stråling fra solen har hatt store variasjoner over tusener av år. Perioder med dypt minimum stråling fra solen, fikk navn etter solforskerne: Oort (1010-1070), Wolf (1270-1340), Spörer (1390-1550), Maunder (1640-1720) og Dalton (1790-1820). Perioder med dypt minimum kunne forklare Den lille istiden. Serien med redusert stråling fra solen, førte til diskusjonen om et nytt Maunder minimum, eller et mildere Dalton-type minimum.

Planetenes posisjon påvirker solens stråling

NASA startet satellittbasert måling av ståling fra solen i 1979. I 2014 kunne forskere fra NASA publisere en sammenhengende dataserie for årene 1700-2013. En undersøkelse av dataserien, avslørte signaturen (periodene) til de store planetene Jupiter (12 år), Saturn (29 år), Uranus (84 år) og Neptun (164 år) (JSUN). Samme signatur ble identifisert i solens rotasjon rundt solsystemets barysentre (barysentre er massesentere i sylsystemet, et felles tyngdepunkt mellom solen og planetene). Der er altså en direkte sammenheng mellom planetenes elliptiske baner, solens rotasjon rundt solsystemets barysentre og total stråling fra solen [1].

Forklaringen er at planetenes elliptiske baner, endrer hastigheten til solens rotasjon rundt solsystemets barysentre. Endringer i solens rotasjonshastighet, påvirker solens indre dynamo og stråling fra solens overflate. Solen har minimum stråling når planetene har størst hastighet nærmest solen. Strålingen fra solen har et dypt minimum når UN-planetene er nærmest solen samtidig, et Grand minimum når SUN-planetene er nærmest solen, og et Fimbulvinter minimum når alle JSUN planetene er nærmest solen samtidig. Summen av JSUN periodene kan presenteres som en TSI-indeks som representerer hvordan stråling fra solen varierer over tid [2].

Figur 1. Dypt minimum 520-570: Indekser for planetenes avstand fra solen for årene 500-600 e.Kr. (Saturn (blå), Uranus (grønn), Neptun (grå). TSI-indeks (rød) er summen av periodene. Minimum indeks representerer minimum avstand fra solen.

Fimbulvinter er i sagaen omtalt som en ekstrem kald klimaperiode. En periode med tre år uten sommer. Denne myten har vært forbundet med et vulkanutbrudd som førte til en global svekkelse av stråling fra solen. Nyere forskning viser at global temperatur falt med ca. 1 grad i årene 535-536 e.Kr. I Honduras var der et større vulkanutbrudd i ca. år 540 (Robert A. Dull et al. 2019). Det merkelige er, at tidspunktet også faller sammen med en sjelden astronomisk hendelse. Figur 1 viser hvordan SUN-planetenes avstander fra solen varierer i årene 500-600 e.Kr. TSI indeks (rød) viser at stråling fra solen har Dypt minimum i årene 520-570. JSUN-planetene har et Fimbulvinter-minimum (TSI-indeks = -3.25) i året 534 e.Kr. Dypt minimum i årene 520-570 fører til en beregnet global avkjøling fram til år 570. Global temperatur har en direkte sammenheng med havets overflatetemperatur [2].

Treghet i avkjøling og oppvarming av havets overflate, fører til en beregnet kald klimaperiode i årene 530-665. Svenske forskere har kartlagt at Nord-Europa hadde en dyp kald klimaperiode i årene 520-660. Denne kalde klimaperioden førte til store folkevandringer i Nord-Europa. Halvparten av befolkningen i Norge og Sverige forsvant, og store områder ble til ødegårder. Samsvar mellom JSUN perioder gjentar seg i perioder på 500 år. Dypt minimum og Fimbulvinter-minimum ble gjentatt under periodene Oort (1020-1070), beregnet Spörer (1520-1570) og i neste dype minimum 2025-2072.

Figur 2. Grand dypt minimum 1675-1745. Indekser for planetene avstand fra solen for årene 1650-1750 e.Kr. (Saturn (blå), Uranus (grønn), Neptun (grå). TSI-indeks (rød) er summen av periodene. Minimum indeks representerer minimum avstand fra solen.

Maunder minimum perioden (1640-1720) blir regnet som den kaldeste klimaperiode på mer enn 4000 år. Figur 2 viser at TSI-indeks er negativ i årene 1675-1745. TSI-indeks har et Grand minimum i året 1709. Samtidig skapte summen av JSUN periodene en perfekt Fimbulvinter i året 1709, med TSI-indeks = -4.0.

Året 1709 er omtalt som «The Deep freeze», det kaldeste år som er registret i Europa. I Frankrike falt temperaturen til -20 grader Celsius. Elver, kanalnettverk og havner frøs. Befolkningen i Frankrike falt med 600.000 fra år 1709 til 1710. Østersjøen ble islagt i fire måneder og en kunne reise med hest og slede over sjøen fra Danmark til Sverige. Arktisk is omringet Island og beveget seg sørover til Finnmark. I Norge og Sverige forsvant store deler av befolkningen.

Redusert solaktivitet fra 1675 til 1745 førte til global avkjøling framover til år 1745. Treghet i oppvarming av havet førte til en beregnet dyp kald klimaperiode i årene 1710-1760, med en Grand dypt minimum temperatur i året 1745. Året 1745 faller sammen med maksimal utbredelse av Jostedalsbreen. Grønland hadde i 1745 den laveste temperatur på 4000 år [2].

Dypt minimum 2025-2075

Dalton perioden (1790-1820) er forbundet med avslutning av Den lille istiden. TSI-indeks var negativ i perioden 1850-1900. Det forklarer en kaldere klimaperiode i årene 1885-1930. Fra 1900 øker TSI-indeks i positiv retning til et maksimum ved året 2017. Dette faller sammen med den globale oppvarming i årene 1930-2017. TSI-indeks hadde et maksimum i 1917 og beveger seg i negativ retning framover til året 2025. Samtidig kan en positiv TSI-indeks forklare at global temperatur har vært tilnærmet konstant i perioden 2017-2024. Dette tyder på at den globale avkjøling startet allerede rundt året 2017.

Figur 3. Dypt minimum 2025-2075. Planet-perioder for Saturn (blå), Uranus (grønn), Neptun (grå) og TSI-indeks (rød) for årene 2000-2100 e.Kr.

TSI-indeks er negativ i perioden 2025-2072. I avkjølingsperioden framover til år 2072, er der et Fimbulvinter minimum i året 2064, med en TSI-indeks = -3.10. Fra 2072 er TSI-indeks positiv. Dette er starten på neste periode med global oppvarming. Treghet i avkjøling og oppvarming av havets overflate, fører til en beregnet dyp kald klimaperiode i årene 2050-2100, med en Grand minimum temperatur i året 2072 [2].

Vinteren kommer

Signaturen, til faktabaserte målinger av stråling fra solen, faller sammen med posisjonen til de store planetene. Dette avslører at stråling fra solen har forutsigbare periodiske endringer. Når periodene er kjent, kan de benyttes som referanser for klima måleserier. Signaturen faller sammen med målinger av stråling fra solen over 1000 år og klimaendringer over 4000 år [2].

Globalt klima er preget av soldrevet signatur og lunar drevet signatur. Soldrevet signatur avslører at vi kan forvente et kommende Spörer (beregnet 1520-1570) type Dypt minimum stråling i årene 2025-2072. Akkumulering av varme i havet skaper en beregnet kald klimaperiode i årene 2050-2100, med en Grand dypt minimum temperatur i året 2072 [2]. Lunardrevet signatur er forankret i jordrotasjonen og globale havstrømmer. Denne signaturen har perioder på 74 og 223 år [3]. Begge periodene har maksimum temperatur ved år 2000. Det betyr at soldrevet og lunardrevet klima har sammenfallende retning mot en ny kald klimaperiode.

Det brukes nå store ressurser på å stoppe en global oppvarming mot år 2100. Signaturen fra faktabaserte målinger viser at global temperatur er ved et vendepunkt og at vi kan forvente en ny dyp kald klimaperiode framover mot år 2100. En ny dyp kald klimaperiode vil få store konsekvenser for global matproduksjon og global energiproduksjon. Historien forteller oss, at vi er spesielt sårbare for kalde klimaperioder i Nord-Europa.

Referanser:

 1. Yndestad, H., & Solheim, J. (2017). The influence of solar system oscillation on the variability of the total solar irradiance. New Astronomy, 51, 135–152. doi.org/10.1016/j.newast.2016.08.020.
  https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/2473902
 2. Yndestad H. 2022. Jovian Planets and Lunar Nodal Cycles in the Earth’s Climate Variability Frontiers in Astronomy and Space Sciences. May 10. 2022. https://doi.org/10.3389/fspas.2022.839794.
 3. The Climate Clock: https://www.climateclock.no
Støtt oss ved å dele:

23 kommentarer

 1. I teksten er Spörer-perioden tidfestet til 1390-1550, med kilde fra Usoskins tidligere forskning. Yndestad har selv beregnet at Spörer-perioden fant sted 1520-1570.

  Det er videre vist til perioden fra 1709 med «I Norge og Sverige forsvant store deler av befolkningen.» Tap av befolking var størst rundt Østersjøen, da det i disse årene (Store Nordiske Krig) kom en epidemi/byllepest fra Syd-Polen som utslettet store deler av befolkningen der. Danmark utenom Sjælland og Norge unngikk pesten og mistet mye mindre befolkning enn områdene rundt Østersjøen som fikk pest på toppen av lave temperaturer.

  • I kalde klimaperioder svekkes immunforsvaret i befolkningen.
   Det fører til epidemier i kalde klimaperioder.

   Alt vokser senere og økosystemet tilpasser seg med økt dødelighet.
   Resultatet er mindre matproduksjon.
   Mine egne analyser av Barentshavet, viser hvor sårbar økosystemet er.
   Ny DNA- forskning viser store folkevandringer mot sør i kalde klimaperioder.

 2. Yndestad: «Dette tyder på at den globale avkjøling startet allerede rundt året 2017.»
  Det ser jo ikke slik ut da, med rekordhøye temperaturer det siste året, høyeste globale temperaturer siden før-industriell tid.
  Kanskje forklaringen finnes her: Klimaforsker uten peiling https://klimarealistene.com/klimaforsker-uten-peiling/
  Kanskje kommentaren til prof. Hovland i samme artikkel om Hunga-Tonga vulkanutbruddet, som økte vanninnholdet i stratosfæren med 10-15 %, har bidratt som økt «drivhusgass». Noen forventer økt temperatur i 5 år på grunn av dette.
  Sol, måne og planeter påvirker vel også tide-jorden (bevegelser i jordskorpen som tidevann) og dermed også mulig vulkanaktivitet.
  Klimaet er ikke enkelt med mer enn100 parametere som kan påvirke (prof. Stott, UK).

 3. Interessant artikel, men jeg finder nogle uoverensstemmelser mellem TSI-værdierne på kurverne, og de værdier, der nævnes i teksten.
  År 534: kurve -2,4 tekst -3,25. År 1709: kurve -2,95 tekst -4,0 og år 2064: kurve -2,25 tekst -3,10.
  Hvad er forklaringen på disse uoverensstemmelser?

  • I kalde klimaperioder svekkes immunforsvaret i befolkningen.
   «Strålingen fra solen har et dypt minimum når UN-planetene er nærmest solen samtidig, et Grand minimum når SUN-planetene er nærmest solen, og et Fimbulvinter minimum når alle JSUN planetene har minimum»

   TSI-index for Grand Deep minimum er basert på summen av posisjonen til 3 SUN planeter og får summen av 3 tall. Fimbulvinter TSI index er basert på posisjonen til 4 JSUN planeter og får summen av 4 tall.

 4. Petter
  Det er TSI fra solen som har et maksimum ca 2017. Klima er er resultat av oppvarming av havet
  Treghet i solens oppvarming av havet fører til et temperatur max ca 2025
  Tidevann styres av månen.
  Tidevannet fører til klimaendring via vertikal omrøring i havet.
  Harald Yndestad

  • Meget interessant artikkel.
   Jeg savner grafer for «global» temperatur i figurene, spesielt for tiden man har termometermålinger, ca. 1800 til nå. Er det mulig oppdatere med det?

   • Det var begrenset hva jeg fikk med her. Jeg vil anbefale at dere også ser litt i artikkel 2 i referanselisten. Her finner dere mer om begrepene TSI, TSI-index, SUN, JSUN, akkumulering av varme i havet, samsvar med Den lille istid, samsvar med global oppvarming fra 1850, samsvar med temperaturen på Grønland over 4000 år, og mye mer.

 5. Jeg har utført et lite eksperiment ved å lage et solur. Det består av en flat, rund plastskive og en spiker i midten. Når været tillater det, kan jeg merke av klokkeslett for hvor skyggen peker med tusj . Ved å gjenta plottingen ved forskjellige datoer, kan jeg tilslutt avlese både klokkeslett og dato en solskinnsdag. Men det spesielle følger nå: Soluret står på nøyaktig samme sted denne sommeren som i fjor, likevel er spikerens skygge allerede nå like kort som den var ved 23. juni i fjor. Dette vil i så fall bety at solen står høyere på himmelen, kanskje av de årsaker som artikkelen nevner? Eller er det jeg som har gjort feil i forbindelse med plottingen? Høyere sol vil gi varmere sommer!

  • Det høres ut som en slingring i jordaksen.
   Jordaksen slingrer med 9’’ med en periode på 18.6 år
   Det endrer vinkelen mot månen og solen
   Jeg er ikke kjent med at dette påvirker klima via solen.
   Kanskje noen kan regne litt på dette?

 6. Her bruker dere de tre største planetene for å beregne TSI indeksen. Hvordan ville denne indeksen sett ut om dere brukte alle planetene og må de forskjellige bidragene veies når de settes sammen til TSI indeksen?
  Forøvrig takk for en meget opplysende artikkel.
  Einar Egeland

  • Alle planetene påvirker det virtuelle massesenteret i solsystemet.
   I min analyse er det bare de 4 store JSUN planetene har betydning for TSI stråling fra solen.
   Jupiter, Jorden og Venus påvirker solflekker

 7. Interesant artikkel MEN : For en ikke fagmann på «vær og klima » samt Astronomi er et ønske at forkortelser med forklaringer var tatt med , eksempler : TSI indeks ,(hva menes) ?; JSUN planeter (antageligvis de 2-3-4 største ) ?

  • Klimarealistene har en oversikt over klimaforkortelser under fanen vitenskap. Der kan du lese at TSI er Total Solar Irradiance (solinnstråling på toppen av atmosfæren).

   JSUN er forkortelse for Jupiter, Saturn, Uranus og Neptun.

 8. Det var Hubert Lamb (1913-97) som i IPCCs første rapport i 1990 stod for grafen som viste klimamønsteret de siste 1000+ år, med en ca. 500 års periode (aka «varm middelalder») fra 800-1300-tallet som tidvis var minst like varm som nåtiden – men på mye lavere CO2-nivåer enn nåtiden.
  Deretter en periode fra 1300-1800-tallet (aka «den lille istid) som i snitt var mye kaldere enn de 500 foregående årene, men uten et tilsvarende fall i CO2-nivåer. Utlagt: En empirisk falsifikasjon av den rådende CO2-hypotesen.

  De i IPCC-miljøet som stadig hardere insisterte på CO2-hypotesen som bortimot ensidig forklaring bak historiske klimaendringer forstod derfor ganske raskt at dette 1000-årige klimabildet direkte undergravde CO2-hypotesen. Etter 1990-rapporten så man dermed en strøm av historiske klimarevisjoner, alle særpreget av en nedskriving av den varme middelalder, oppskriving av den lille istid, nedskriving av den varme mellomkrigstiden, oppskriving av de 30 første kalde etterkrigsårene, kulminert med stadig grovere oppskrivinger av dagens temperaturer. Michael Manns «hockeykølle» i IPCCs 1998-rapport oppsummerte det hele, der man i praksis hadde fullført en fjerning av en plagsomt «inconvenient» varm middelalder og den lille istid. Men mange ærlige forskere skjønte hva som foregikk av «Mike’s trick» osv., noen lekket samarbeidet om disse datamanipulasjonene, og det hele endte som kjent i skam ned avsløringene i Climategate 1 & 2 ca. et tiår senere.

  Steve McIntyre, den glitrende og nitidig nøyaktige statistikeren som avslørte hockeykøllas feilaktige databruk, ble først nektet innsyn i Mann et als kildekoder, men klarte å regne seg tilbake til disse datakodene likevel. Og fant at ikke bare var datagrunnlaget altfor tynt (proksi fra ett tre i Yamalområdet), men også fullstendig metodisk misbrukt bl.a. ved bruk av spleisedata som overhodet ikke ville passert en reell peer review i andre realvitenskapelige miljøer. IPCC våget etter dette ikke lenger å la Manns «hockeykølle» fronte deres videre rapportering.

  McIntyre viste også IPCCs flukt fra eget tidligere klimasyn ved å legge ut en graf som viste at
  IPCC i 1990 delte omtrent det samme historiske klimasyn som Lamb. Når man i dag vet hvordan IPCCs «nye» og reviderte klimahistorie ser ut, kan alle derfor se at dagens «klimahistorie» i IPCC-regi ikke lenger er vitenskap, men politiske postulater som er rigget for å forsvare CO2-hypotesen (Geir, kan du legge ut dette bildet i teksten?):

  https://climateaudit.files.wordpress.com/2008/05/lambh25.gif

  Det er ellers interessant at Lamb fortsatte å holde sin forskning åpen for en bredere forståelse av klimaendringer enn IPCCs monomane CO2-hypotese. I 1988 skrev han derfor en interessant kommentar til hvordan CO2-hypotesen ble lansert allerede i mellomkrigstiden, men så ble empirisk falsifisert og forlatt i de kalde tiårene etter andre verdenskrig. Da ble det i stedet «fashion» å proklamere ny istid, mens CO2-hypotesen frøs vekk i takt med veksten i istappene på klimaforskningsinstituttene.

  Spørsmålet er hvor mye ny reell forskning som foreligger når man nå monomant på ny insisterer på CO2-hypotesen etter de varme tiårene på 1980-90-tallet (den eneste perioden de siste 100 år som kan sies å vise et samsvar mellom CO2-økning og temperaturøkning), eller om det igjen bare er snakk om «a swing of fashion»?

  Lamb 1988:
  «The swings of fashion among meteorological and climatic research leaders over the carbon dioxide effect provide an extreme example. The suggested carbon dioxide effect of an inevitable warming of world climate was more or less strongly held between 1938, when it was clearly argued by Callendar, and 1960, after further contributions by Plass (1956), only to lose ground in the years when it was obvious that the climate in the northern hemisphere was getting colder (despite greater output of synthetic carbon dioxide than ever before) from the late 1950s till about 1974.”

 9. Yndestads tre figurer gir lik vekt til Saturn, Uranus og Neptun. Men variasjonen i gravitasjonskraft på solen fra en planet avhenger av massen, avstanden og banens eksentrisitet. Neptun taper på alle tre punktene mot Saturn, slik at variasjonen av gravitasjonskraften på solen er bare noen promille i forhold til den fra Saturn.

  Det trengs åpenbart en god forklaring på hvorfor man mener at effekten på TSI er omtrent lik!

  • Signaturen til planetene i TSI data serien, har tilnærmet samme amplitude (Ref.: 1). Det tyder på tilnærmet samme påvirkning.

   • 2025-2075 var en utrolig eksakt tidsangivelse. Samtidig er perioden så kort at effekten bør være lett å måle.

    Jeg har ikke finlest den rapporten det refereres til, og det er trolig grunnen til at jeg ikke fant usikkerhetsmarginene i prediksjonen.

    Men syklusene er vel uansett temmelig nøyaktige og forutsigbare?

 10. Jeg syns dette er en svært spennende tråd, og håper det er relevant å også nevne en ny spennende forskning rundt solsykluser (her: Schwabe-syklusen) og ny fysisk modell for Rossbybølger («planethypotesen»). Mine kilder er både studien samt det lederen av prosjektet Dr. Stefani har uttalt om studien til HZDR (Helmholtz Zentrum Dresden Rossendorf):

  Forskere fra Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR) og Universitetet i Latvia foreslår for første gang en omfattende fysisk forklaring på solens ulike aktivitetssykluser. De beskriver såkalte Rossbybølger, virvelformede strømmer på Solen, som formidlere mellom tidevannspåvirkningene fra Venus, Jorden og Jupiter og Solas magnetiske aktivitet. Forskerne presenterer dermed en konsistent modell for solsykluser av ulik lengde – og nok et sterkt argument for den tidligere kontroversielle planethypotesen. Resultatene er nå publisert i tidsskriftet Solar Physics ( DOI: 10.1007/s11207-024-02295-x ).

  Det er fremdeles flere forhold ved Solens fysikk som ennå ikke er fullt ut forstått. Dette inkluderer også de rytmiske svingningene i solaktiviteten. Den mest kjente: I gjennomsnitt når solen et strålingsmaksimum hvert ellevte år – eksperter snakker om Schwabe-syklusen som oppstår fordi solens magnetfelt endres i løpet av denne perioden og til slutt reverserer polariteten. Ikke noe uvanlig for en stjerne i seg selv – hvis Schwabe-syklusen ikke var så bemerkelsesverdig stabil.

  Schwabe-syklusen er overlagt med andre, mindre åpenbare svingninger i aktivitet som strekker seg fra noen få hundre dager til flere hundre år, hver oppkalt etter sine oppdagere. Selv om det allerede har vært ulike forklaringer og matematiske beregninger for disse syklusene, har det ennå ikke vært en overordnet fysisk modell.

  Planeter som pacesettere:
  Dr. Frank Stefani fra Institute of Fluid Dynamics ved HZDR har forfektet «planethypotesen» i flere år, basert på at planetene utøver en tidevannseffekt på solen med sin tyngdekraft, lik hvordan månen utøver på jorden. Denne effekten er sterkest hvert 11.07 år: når de tre planetene Venus, Jorden og Jupiter er på linje med Solen, jfr. lignende fenomen for vårflo på jorden ved ny- eller fullmåne som er slående konsistent med Schwabe-syklusen.

  Solens magnetfelt er skapt av komplekse bevegelser av det elektrisk ledende plasmaet inne i solen. Stefani forklarer at man kan forestille seg dette som en gigantisk dynamo. Selv om denne soldynamoen genererer en aktivitetssyklus på omtrent elleve år alene, tror vi at planetenes innflytelse deretter griper inn i denne fungerende dynamoen, gir den et lite dytt igjen og igjen, og tvinger dermed solen til å ha en usedvanlig stabil 11,07-årsrytme.

  I de tilgjengelige observasjonsdataene fant han og hans kolleger allerede sterke bevis på en slik tidsbestemt prosess for noen år siden, og var i stand til å korrelere forskjellige solsykluser med planetens bevegelse i rent matematiske termer. Sammenhengen kunne imidlertid ikke forklares tilstrekkelig fysisk til å begynne med.

  Påvirkningen fra Rossbybølger på solen
  Rossbybølger er virvelformede strømmer på solen, lik de store bølgebevegelsene i jordens atmosfære som styrer høy- og lavtrykkssystemer. Forskerne beregnet tidevannskreftene under springflo på to av de tre planetene Venus, Jorden og Jupiter og fant at de har akkurat de rette egenskapene til å utløse Rossbybølger. Et funn med mange konsekvenser:
  – For det første har disse Rossbybølgene da tilstrekkelig høye hastigheter til å gi soldynamoen den nødvendige drivkraften.
  – For det andre skjer dette henholdsvis hver 118, 193 og 299 dag, som samsvarer med de observerte Rieger-syklusene til solen.
  – Og for det tredje kan alle andre solsykluser beregnes ut fra dette.

  Stefani hevder derfor at man nå har funnet den underliggende fysiske mekanismen ved at man vet hvor mye energi som trengs for å synkronisere dynamoen, og at denne energien kan overføres til solen via de såkalte Rossbybølger. Dette kan forklare ikke bare Schwabe-syklusen og lengre solsykluser, men også de kortere Rieger-syklusene, som vi ikke engang hadde sett på før, sier Stefani.

  Alle sykluser forklart av en modell:
  Herfra tar matematikken over. Fra en superposisjon av de tre korte Rieger-syklusene opprettes den fremtredende 11,07-årige Schwabe-syklusen automatisk. Og selv langsiktige svingninger i solen er spådd av modellen. Dette skyldes at solens bevegelse rundt tyngdepunktet i solsystemet forårsaker en såkalt slagperiode på 193 år på grunnlag av Schwabe-syklusen. Dette tilsvarer størrelsen på en annen observert syklus, Suess-de-Vries-syklusen.

  Forskerne fant et imponerende samsvar mellom den beregnede 193-årsperioden og periodiske svingninger i klimadata. Et annet sterkt argument for planethypotesen, fordi: «Den skarpe Suess-de Vries-toppen på 193 år kan knapt forklares uten fasestabilitet i Schwabe-syklusen, som bare er tilstede i en klokket prosess,» anslår Stefani.

  Betyr dette at spørsmålet om solen følger planetenes rytme er endelig avgjort?
  Stefani svarer her at hundre prosent sikkerhet vil nok bare være tilgjengelig med ytterligere data. Men argumentene for en prosess klokket gjennom planetene er nå veldig sterke.

  Kilde:
  F. Stefani, G. M. Horstmann, M. Klevs, G. Mamatsashvili, T. Weier: Rieger, Schwabe, Suess-de Vries: The Sunny Beats of Resonance, in Solar Physics, 2024 (DOI: 10.1007/s11207-024-02295-x)

Kommentarer er stengt.