Peter Ridd og akademisk ytringsfrihet

Norgesaktuelle professor Peter Ridd har i sin forskning oppdaget at alarmistiske påstander i useriøs forskning om «The Great Barrier Reef» ikke stemmer med virkeligheten – og fikk sparken av sitt universitet etter å ha delt sin viten med media. Han vant i retten mot sitt universitet, men de har nå anket saken.

Et universitet burde aldri tillates å ensrette debatten. Nå trenger Peter Ridd igjen din støtte.

Peter Ridd Legal Action Fund

Her på GoFundMe kan du støtte Peter Ridd ved å gi et passende bidrag. Dette dreier seg om folkefinansiert ytringsfrihet i en situasjon hvor politikerne har sviktet. Til nå har det kommet inn ca 1/3 av de 1,5 millioner dollar rettsakene vil koste. Peter skriver selv følgende:

We must fight again,  and will need about $1.5M AUD to take this as far as the High Court if necessary. 

Last year I was fired by James Cook University after saying that Great Barrier Reef science institutions were untrustworthy due to their systemic lack of quality assurance processes. This was after a distinguished career of over 30 years working on the Great Barrier Reef and at the university.

With remarkable public support in this GoFundMe campaign, we raised legal funds to challenge the university and the Judge ruled that JCU had acted unlawfully on 28 counts and ruled that JCU should pay compensation of $1.2 million.

But now JCU has filed papers in court to appeal.

Professor Peter Ridd, GoFundMe.

Peter Ridds foredrag i Oslo

Peter Ridd kommer til Oslo neste helg, og deltar 18 – 19.oktober på konferansen «Natural variability and Tolerance», på Oslo kongressenter. Hans foredrag er lørdag formiddag, med tema: Is the Great Barrier Reef threatened? Det er fortsatt noen få billetter igjen.

Peter Ridd – et akademisk forbilde

Klimarealistenes leder, biologen Morten Jødal, har følgende kommentar:

Innen forskningen har det blitt slik at man risikerer sin stilling dersom man snakker ut om forskningsfunn som går imot politisk korrekte oppfatninger. Peter har jobbet hele sitt liv med Det store barriererevet, og finner at helsetilstanden er god. Ikke ødelegges det av avrenningen fra landbruket, og ikke av klimaendringer. Han sier: Det er dårlig forskning som ligger bak påstandene om korallrevets undergang, og han underbygger det med at disse forskningsresultatene ikke oppnås i nye studier.

For et universitet som til en viss grad lever av forestillingen om korallrevets kommende død, blir forskere som Peter Ridd en trussel. Det følger store forskningsbevilgninger med tanken om eksistensielle trusler. I fjor ble han derfor sagt opp fra sin stilling, for «ukollegial oppførsel».

All naturvitenskap hviler på ett prinsipp: Kravet til empirisk falsifisering. Det er det sentrale element i den naturvitenskapelige metode. Det har Peter Ridd fulgt, og det skal enhver forsker gjøre. Dessverre har gruppetenkningen trengt langt inn i forskningen, godt hjulpet av Gro-Harlem-Brundtlandske tanker: «Det er umoralsk å tvile». Dette har rammet den australske professoren, som nå fører en rettslig kamp for forskningens frihet. Så langt har han vunnet på alle punkter.

Støtt oss ved å dele:

Én kommentar

  1. Nok et glimrende eksempel på hvordan og hvorfor akademia slutter å fungere i fryktbaserte regimer.

Kommentarer er stengt.