VI starter med ukens klimaskremsel, gjennomgår noe av det som har gått galt for IPCC-leiren den siste tiden, før vi peker på en del nyheter som har druknet i nyhetsbildet i det siste.

Ukens klimaskremsel – Great Barrier Reef
Ukens klimaskremsel er GBR, som påstås å være døende, med en tildels absurd ordbruk. Denne studien i Nature av Hughes et al, har utløst siste runde med sin alarmistiske konklusjon, at dette er et globalt fenomen forårsaket av global oppvarming. Men studien er utført på en lettvint måte med luftfotografier av korallrevene, og dermed kan man ikke skille mellom de ulike grunnene til at koraller kan blekes og miste sin symbiotiske partner i en kortere periode.

Forrige utbrudd av korallrevdommedag skrev vi om i april 2016. Dette er resirkulert vås som kommer ut samtidig i hele Vesten, koordinert av aktørene i klimaindustrien. Innholdet i skremslene er derfor lite preget av nærkontakt med vår virkelige verden. Kun 5% av revet ble i 2016 rammet av alvorlig bleking, forårsaket av regional lav vannstand rundt GBRs nordligste del. Fotoet nedenfor viser helt tørrlagte koraller ved lavvann i den nordlige delen av GBR.

Værfenomenet El Nino forsterket denne lave vannstanden ved at store vannmengder strømmet mot Syd-Amerika, som påpekt av en indonesisk studie. Der skriver man at observert havnivå er det laveste på 12 år i Indonesia og at blekingen begrenser seg til koraller i de øverste 15 cm av havet. Andre former for midlertidig korallbleking kommer fra biologiske forhold, bl.a. glupske sjøstjerner som etterlater seg gnagemerker. Mer seriøse studier bruker derfor dykkere for å kartlegge hvorfor bleking av koraller skjer.

Denne analysen peker på lavere vannstand ved GBR som en svært viktig årsak også i år, og dermed kan man forkaste konklusjonen man startet med i Naturestudien fra IPCC-leiren. Som man ser av fotoet er store arealer med koraller helt tørrlagt ved lavvann, og dermed er det ikke det minste behov for global oppvarming for å forklare fenomenet. Og spesielt ikke den globale oppvarmingen man ifølge FNs klimapanel ikke har hatt på 15-20 år.

Nils Axel Mörner, som er med i KVR – vårt vitenskapelige råd – har opplyst at han sammen med en større gruppe er i gang med en kontrollstudie ved Fiji-øyene som skal undersøke om det er registrert fallende havnivå også der.

Det meste har gått galt for IPCC-leiren
Med det uventede resultatet av presidentvalget i USA fikk vi en situasjon hvor den globale klimaekspressen sporet helt av. Plutselig lytter styrende politikere i USA til den eminente fysikeren William Happer eller til kapasiteter som meteorologen Richard Lindzen og fysikeren Freeman Dyson, alle ansett som klimavitenskapelige spydspisser i USA. Men de var i unåde før, fordi deres råd til politikerne i USA i de foregående 8 årene passet svært dårlig sammen med Obama-administrasjonens behov for en menneskeskapt klimakrise. En jevn strøm av signaler fra USA viser at Paris-avtalen nå er død og begravet til tross for at USA enda ikke har tatt noen beslutning om landets framtidige deltagelse i FNs rammevark UNFCCC som omfatter avtalene i Kyoto og Paris samt de årlige klimatoppmøtene for politikere og lobbyister i klimaindustrien.

USA sier nei!
USA kutter nå all pengebruk på meningsløse klimatiltak og de setter foten ned når andre land vil bruke verdifull møtetid på internasjonale toppmøter for å drøfte tiltak mot en ikke-eksisterende klimakrise. Senest mandag 10. april meldte NTB og medier i utlandet at USA ikke gikk med på punkter om støtte til Paris-avtalen i erklæringen fra G7-møtet i Roma, Dette ble derfor tatt ut av teksten.

Demokratene i USA ber lærere lage bokbål
Det er blitt bikkjekaldt inne i klimadrivhuset, så kaldt at de klimatroende innbyggerne der må fyre opp med bokbål for å holde varmen. 3 folkevalgte har oppfordret lærerne i landet til å lage bokbål av bøker forfattet av såkalte «klimafornektere». Her er pressemeldingen de sendte ut 3. April. Det er ikke første gangen krefter alliert med IPCC-leiren sklir ut slik, også denne gangen gjelder det en bok forfattet av akademikere med doktorgrad i fag innen klimaforskningen. Nærmere bestemt Dr. Craig D. Idso (Arizona State University), professor Robert M. Carter (James Cook University), og Dr. Fred Singer (University of Virginia).
Samtidig har stjerneforskeren i IPCC-leiren – Michael «Hockeystick» Mann – trampet i salaten i den siste klimahøringen i USA, hvor han drev heksejakt på Judith Curry som deltok samme høring, og omtalte henne som klimafornekter framfor å omtale vitenskapen. Det var lite egnet til å overbevise tvilerne og bidro til å gjøre høringen til et politisk sirkus. I og med at flere av demokratenes deltagere i høringen ikke engang har viten om vitenskaplig metode, så blir dette i stor grad en politisk høring.

EPA skal revurdere grunnlaget
EPAs såkalte «endangerment finding» fra 2009 var utelukkende basert på IPCC-leirens framstilling av den tropiske «hotspot» som et klart signal på antropogen global oppvarming, og denne EPA-analysen var det eneste juridiske grunnlaget for deres «Clean Power Plan» som lenge har ligget død i rettsvesenet i USA. Naturlige klimaendringer var overhodet ikke inne i bildet, og bl.a denne studien fra august 2016 av Joseph Aleo, John Christy og James Wallace viser at alle de tre argumentene EPA har brukt, blir ugyldige når også naturlige forhold blir tatt med i regnestykket.

Denne såkalte «hotspot» viser seg å ikke eksistere og analyser som tar med alle naturlige forhold viser også at det stadig økende nivået av atmosfærisk CO2 ikke har hatt noen statistisk signifikant på global temperatur i noen av de 13 analyserte datasettene. Detaljer her.

To grupper har offisielt krevd at EPA nå revurderer sin «endangerment finding»  — «Competitive Enterprise Institute» (CEI) og «Concerned Household Electricity Consumers Council» (CHECC). Hvis IPCC-leiren mislykkes i å stanse denne prosessen, så vil tilsvarende revurderinger etter hvert tvinge seg fram også i andre land.

Britene forlater fornybarmålet i EU.
Bloomberg var først med å melde at regjeringen i Storbritannia ser etter smutthull som gjør at de kan forlate EUs fornybarmål. Dette målet er en nasjonal energiforpliktelse for medlemslandene hvor 15% av landenes energi skal komme fra fornybar energi i 2020. Dette er en del av EUs meningsløse klimapolitikk og kan være ødeleggende for økonomien i alle de landene som ikke har rikelig tilgang på vannkraft.

Staben i departementene for både finans og næringsliv jobber med saken, og den optimale løsningen for regjeringen er å overholde denne forpliktelsen så lenge de er EU-medlemmer, men ikke en dag lengre. Siden det er gitt at de skal være ute av EU før 29. mars 2019, så skulle ikke dette by på andre problemer enn det som måtte dukke opp i forhandlingene med EU. Der er det kjent at dette fornybarmålet er en hellig ku for EU, på samme måte som de øvrige klimatiltakene mot CO2. EU vil derfor prøve å tvinge britene til å oppfylle EUs fornybarmål etter at de er ute av EU, men britene vil heller ha arbeidsplasser og økonomisk vekst ifølge pressen i landet..

Polen nekter å godta EUs klimadirektiv
Polens økonomi er sterkt avhengig av bruken av kull for å dekke landets energibehov, og landet har derfor lenge vært en bremsekloss for alt som har med klimatiltak og redusert bruk av kull for å få ned «utslipp» av CO2. Ifølge dette presseoppslaget avviser Polens Statsminister de klimamålene EU har satt, og Polen akter istedet å beskytte landets økonomi. Polen opptrer her som en bremsekloss på vegne av flere land i Øst-Europa.

Statoil provoserer klimatistene
Skal vi tro NRK, så er de klimatroende svært provosert over at andre enn dem selv slipper til blant skoleungdommen. I dette innslaget skrevet av journalistene Leif Rune Løland og Simen Sundfjord Otterlei fra NRK Hordaland er det som vanlig ikke et eneste kritisk spørsmål til de intervjuede klimaprofetene, Bård Lahn ved Cicero og Nils Gunnar Kvamstø ved Bjerknessenteret. Begge steder har de i lang tid satset sterkt på indoktrinering i skolen.

Statoil har nylig arrangert fagdag for ca 150 niendeklassinger i Bergen, og ser det naturligvis ikke som sin oppgave å informere hverken for eller mot den ikke-eksisterende klimakrisen. Ei heller er det Statoils oppgave å drive med pseudo-religiøs misjonering, slik de hele tiden har holdt på med i de klimatroende miljøene der klimatismen nærmest har blitt opphøyd til Norges statsreligion.

Hva er en klimaforsker?
Carl I. Hagen kommenterte før jul på Dagsnytt 18 at Lahns kollega Samset definerte klimaforsker til bare å omfatte de som var enige med ham selv. Dette er et budskap som jevnlig brukes av IPCC-leiren uansett hvor kvalifisert motparten er. Her uttaler Bård Lahn (offisielt Cicero-foto) seg som klimaforsker på vegne av Cicero, og gir ufrivillig bedre innsyn i hvordan IPCC-leiren definerer en «klimaforsker»Fagkunnskapen Hr. Lahn besitter på klimafeltet begrenser seg til en bachelor i sosiologi! Ellers har han vært leder i Natur og Ungdom og har sittet i styret til blant annet Sofieprisen, Utviklingsfondet og Naturvernforbundet.

Her er det litt uklart hva som gir kompetanse i klimaforskning. Er det vervet som leder i Natur og Ungdom eller er det utdanningen i sosiologi, mon tro? Eller ligger kompetansen kun i at han apriori er enig med sin kollega Samset når sistnevnte forteller klimaeventyr i det offentlige rom?

Etikk på Bjerknessenteret?
Nils Gunnar Kvamstø, instituttleder ved Bjerknessenteret for klimaforsking, er opptatt av Statoil etiske ansvar og klimaaspektet. Øyensynlig mener han at Statoil skal overta den misjonsvirksomhet man ved Bjerknessenteret for klimapropaganda lenge har drevet.

Pussig nok er de ansatte ved Bjerknessenteret ikke synlig opptatt av etikk når de selv henvender seg til folk flest via media. Som omtalt før, er det der i gården helt ok at det blir foreslått at IPCC skal fjerne referanser til tidligere historiske varmeperioder, samtidig som Eystein Jansen fra Bjerknes i strid med Offentleglova nekter å gi fra seg referatet fra møtet som viser navnet til den som stod for dette forslaget. Andre etiske overtramp fra Bjerknes inkluderer tallrike seanser hvor egne folk står på Bryggekanten i Bergen og kommer med havnivåskremsler, uten å nevne at havet i Bergen har sunket så lenge man har observert det.

Støtt oss ved å dele:

23 kommentarer

 1. CICERO ansatte bruker ofte sin autoritet som klimaforskere, til å fremheve egen faglig dyktighet.
  Er det noen som kjenner den faglige CVen til direktøren Kirstin Halvorsen. Den bør være solid for å lede denne organisasjonen?

  • Med respekt å melde. Direktøren for et forskningsinstitutt trenger ikke være forsker. Det er en administrativ stilling. Problemet er at forskerne heller ikke er forskere, men politikere – som sjefen.

   • Direktør Eystein Jansen har hovedfag fra UiB innen kvartærgeologi. Dette er geologi som omhandler den siste istiden og istidene før denne. Han kjenner selvsagt godt til alle klimavariasjonene både før og etter siste istid, inkludert Yngre Dryas (plutselig nedkjøling for 12400 år siden) og LIA (Little Ice Age), for bare noen hundre år siden.

    Dersom han forsøker å bortforklare LIA, så er han intet annet enn en profesjonell løgner (på engelsk: ‘LIAR’ ).

   • Tore.
    Da betyr din definisjon av lederrollen til CICERO, at direktøren ikke er faglig habil og kvalifisert til å uttale seg faglig om klimaspørsmålet? Men kun om sitt administrative arbeid. Direktøren har da uttalt seg med tilsynelatende faglig autoritet i klimaspørsmålet mer enn en gang. Og siden direktøren gjør det, burde CVen innen fag området våre av vesentlig betydning, Har hun ingen CV på område, opptrer hun i beste fall som selvstudert amatør. Jeg får sende en forespørsel til CICERO, og be deres definisjon på direktørens rolle.

    • Dette blir litt tullete. Når Carl I. Hagen uttaler seg om klimaspørsmål gjør han det som politiker, ikke som fagmann. Med ditt resonnement bør ikke han heller uttale seg. De fleste her inne synes det er positivt at Hagen engasjerer seg, meg selv inkludert. I mine øyne er ikke Kristin Halvorsens manglende faglige bakgrunn problemet. Det er heller den opprinnelige formålsparagrafen som underbygger uttalelsen til «hele verdens helseminister» Gro Harlem Brundtland, som mener at det er umoralsk å ikke tro på Klimapanelet. Problemet er ikke at Halvorsen ikke er faglig sterk. Problemet er at hun er politiker som konkluderer og styrer ut fra en ikke-vitenskapelig agenda. Hvis man får en lederrolle utenfor politikken bør man legge politikk til side. Dette skjer ikke siden CICERO er en politisk organisasjon.

     • Joda, T. Andersen.
      Du tuller nå. Når,man som i ditt tilfelle her ikke oppfatter poenget andre skriver om.
      Saken er den at Hagen, Cicero Halvorsen og jeg stiller likt, som amatører i klimaspørsmålet, siden ingen av oss har en CV i faget.
      Selvfølgelig skal amatører utenfor ett fag respekteres for sine synspunkter når de kan henvise til dokumentert og vitenskapelig forskning på området. Hagens opptreden på NRK i debatten med Samset, ble latterliggjort bland annet av Dagbladet redaksjonen og Bellona Hauge.
      Poenget er da følgende:
      Siden CICERO Halvorsen ikke har CV i fysikk, kjemi, geologi eller klimaforskning, bør hun omtales med samme respekt eller mangel på dette, slik Hagen fikk gjennomgå av den rød-grønne politiske alliansen i Dagbladet og NRK i etterkant uten at Hagen fikk anledning til å forsvare seg.

     • Jeg vil da gjerne se CV’en til Geir Aaslid.

      Tore har helt rett her – Det er godt å se at noen menings-motstandere her har hodet på plass – noen ganger -:)

     • Olavsen.
      Er det mulig å utdype hva Tore har helt rett i?
      Mulig jeg er litt tregere enn dere, vennligst
      kan du utdype hvilke av kommentarene til, T. Andersen, som kan overbevise andre, at hans hode sitter på plass, og ikke mitt?

     • Poenget er at du har gått i din egen felle. Tore Andersen viser deg at du må være logisk konsistent. Ingen er uenig med deg om at Halvorsen ikke har CV her. Men det passer med at Cicero er politisk opprettet. Man kan bare tenke seg hva som ville skjedd om forskerne i Cicero endret syn og gikk mot dets egen formålsparagraf. La oss heller diskutere hva som skjer med vitenskapen når politikere bestiller forskning…

     • Du bør lese ditt første innlegg på nytt. Du hevder at Halvorsen må ha en faglig CV for å lede Cicero. Det er det jeg er uenig i. La oss prøve å diskutere tema i stedet for dine avsporinger.

     • Du må misforstå med vilje.
      Om styret velger Halvorsen som direktør i CICERO, med bakgrunn som avgått politiker uten faglig innsikt i klimaspørsmål er ikke det nødvendigvis helt forkastelig.
      Men uten kompetanse i klimaspørsmålet, blir det for dumt om hun uttaler seg på området. Direktøren bør erkjenne sin inkompetanse og overlate til sine spesialister å uttale seg i saken. Og som noen nevner her, kun erkjenne sin rolle som administrator, uten faglig CV.

     • Det er mange ledere som uttaler seg basert på ekspertisen til sine ansatte. De representerer tross alt organisasjonen de leder. Det du skisserer er en ny praksis. Vi kan være enige om at Ciceros faglige forankring kan være svak, men det er en annen diskusjon.

     • Forskere og vitenskapsmenn/kvinner har normalt ikke ledelse i fagkretsen. De har neppe kommunikasjon heller. Så vi får tåle at ikke-eksperter leder eksperter. Som på sykehusene, selv om noen er leger også i de posisjonene. Det vil uansett alltid være en profesjonskamp mellom ledelse og ekspertene. Kall det gjerne politikk. «Politikerne» vinner uansett alltid. Eksempelvis har Samset ambisjoner om å synes som fysiker og har derfor blitt «politiker» for å få det til. Han brukes i praksis som Ciceros «kommunikasjonsdirektør». Og han har CV.

  • Når det gjelder Cicero, så ble denne «forskningsstiftelsen» etablert i 1990 med navnet Institutt for klimapolitikk med formålsparagrafen «Å fremskaffe kunnskap som kan bidra til å løse det menneskeskapte klimaproblemet». Dette var et sterkt budskap, i og med at FNs klimapanel ved Dr. Tom Wigley 5 år senere sa at vi trengte ytterligere oppvarming i minst 20 år med like mye varme som i de foregående 20 årene før vi ville kunne identifisere det menneskeskapte fotavtrykket i oppvarmingen.

   Formålsparagrafen ble først modifisert ca 2006, men allerede da var en av de større avdelingene i Cicero den som drev med klimakommunikasjon, bedre kjent som klimapropaganda. Oppgaven hadde vært formidabel – nemlig å overbevise flertallet på Stortinget om at den ikke-eksisterende klimakrisen (signifikant global oppvarming stanset allerede i 1996) var tilstrekkelig truende til å utløse en strøm av milliarder til klimaindustrien.

   Dermed er det klart at det som nå heter Cicero best ledes av en dyktig og gjerne litt hensynsløs politiker. En som mestrer alle triksene i boka, for eksempel hvis det er vanskelig oppnå full barnehagedekning på ordinære måter, så forventes det at man finner andre løsninger, som å redefinere «barn» slik at køen av trengende plutselig blir borte.

   Forøvrig skal en ledelse administrere, så det er vanligst med kompetanse i administrasjon eller juss. I konstruksjoner som utelukkende er finansiert med offentlige midler er det ellers vanlig at ledelsen består av avdankede politikere.

   • Det er viktig å huske på at noen må styre et samfunn, – ta samfunnsansvar. De fleste av oss er der «nede» og lever våre enkle liv innenfor de rammer som de som «har tatt på seg dette ansvaret» eller «vi har gitt dette ansvaret til» ved valg. Vi må da huske på at disse «avleser» samfunnet via statistikk og vitenskaplige analyser laget av fagfolk der ute i verden. Dette er grunnlaget for drift av samfunnene rundt om i verden. Men derfra til dagens situasjon kan man jo undre seg på hvordan ble til……
    Er bare en ny verdenskrig løsningen? Eller store naturkatastrofer,- komet kolliderer med jorden slik at de gjenlevende må starte opp på nytt? Da med helt enkle midler for å overleve. Moderne teknologi blir da mangelvare i mange år fremover. Ett annerledes samfunn vil jeg tro som handler om mye annet en klima og miljø kontroll…….

  • Hva er galt med Halvorsens bakgrunn, den er da NØYAKTIG det som trengs for å lede en slik organisasjon?

   Hvis hun hadde en doktorgrad i fysikk ville jeg derimot blitt svært betenkt!

   • Neososialismens «Domination of Nature» ide og politiseringen av miljø og klima etter dette gjør det naturlig for en venstreradikal som Kristin Halvorsen å bli sjef over Cicero? Hun har den rette ideologiske tro? Ellers så er ikke neososialismens hovedmål å stoppe klimaendringer, men heller å tapetsere en radikal samfunnsendring med miljø og klima tiltak?

    • «men heller å tapetsere en radikal samfunnsendring som miljø og klima tiltak»

     • Ja samfunns endring er vel saken her, og hvem har malen for hvordan dette skal gjennomføres. Den som sitter ved makten til enhver tid vil klamre seg til denne lengst mulig og noen av disse tar noen ekstra grep ved å kalle alle andre for terrorister. Det blir spennende å se den videre utviklingen her i Norge. Jeg er nesten sytti og vet ikke hvor mange år jeg blir med videre på ferden men lykke til til alle dere andre unge og middelaldrene som må skape dere et utkomme og liv i mange år fremover innenfor de rammer dagens politikere gir dere. For oss «litt eldre virker det som om disse drives til å styre ad hook politikk styrt av dages TV sendinger og avis oppslag. Hvem skriker høyest eller gir best kred til de som holder i roret til en hver tid………som selv forsøker å gjøre en ærlig og god jobb innenfor de rammer partiet setter for dem.

 2. Sammenblanding av vitenskap og politikk har alltid forekommet.
  Vitenskap, religion og forskning har til en hver tid blitt misbrukt av politikere til store lidelser for folk flest.
  Det moderne begrepet på problemet er innført i 2016, av USA handlekraftige og tydelige president D. Trump:
  FAKE NEWS.
  Det er fake news at Kirsten Halvorsen er FAGLIG KVALIFISER til direktør i CICERO.
  Det er fake news at K. Hagen og forskeren Curry, ikke kan delta i debatten om klimaspørsmålet, fordi de ifølge FAKENEWS er svindlere, demagoger og ikke faglig kvalifisert vs. Samset.
  Virker som T. Andersen og Simonsen opptrer, som muldvarper eller troll her. Om jeg tar feil så er min CV fysikk og kjemi på teknikker nivå, og tusenvis av timer selvstudier i fagene geologi, historie, politikk, fysikk, vær, klima og kjemi.
  Kunne være fristene til å spørre, hva er Simonsen og T. Andersens CVer relatet til klimaspørsmålet?
  Ut fra kommentarer blir jeg fristet til å tippe, sånn omtrent som Kristin Halvorsen, kanskje?

  • Dette er en faglig nettside innenfor klimaforskning. Å karakterisere dem som er uenige med deg som muldvarper og troll sier vel sitt. Jeg ønsker ikke å følge opp den linjen du legger opp til.

   • Klimaforskning og politikken rundt dette tema henger sammen.
    Avgått politiker Halvorsen får full støtte til å opptre i samfunnsdebatten og Hagen blir utskjelt for for å være en demagog og nærmest tulling, av toneangivende presse.
    Det er en hersketeknisk, etisk lavmål og politisk motbydelig fremgangsmåte, som IPCC skolen og medløperne deres har benyttet seg av lenge.
    Det er da ikke hvem som mener hva, som skal respekteres. Men meningene og det faglige grunnlaget som kan dokumenteres.
    Det er hele grunnlaget for demokratiet, men etter at adelen, slaveriet og både Pave og Luther kirkens makt ble avskaffet, ser det ut til at noen ønsker å gjeninnføre seg selv som små-konger eller noe lignende.

Kommentarer er stengt.