Påsken var høysesong for klimaskremsler

Klimatroende journalister har tatt kraftig i de siste ukene, med korallrevdommedag, ny rekord i modellert stigende havnivå og mye annet snadder. Alt er stort sett resirkulert vare, lettere krydret med pseudo-vitenskapelig og deterministisk modellforskning. Som vanlig er hverken NRK eller Dagbladet interessert i å formidle fakta basert på empirisk vitenskap. Det man faktisk kan observere ute i naturen er blitt totalt uinteressant for journalister med en privat klimaagenda som til forveksling minner mye om Hallesbys dommedagsbudskap for et par generasjoner siden.

BullshitKorallrevdommedag
Korallrevdommedag for GBR (Great Barrier Reef) i Australia er en gjenganger som kommer igjen og igjen, med Dagbladet og NRK i spissen. For mange lesere slår bullshitdetektoren umiddelbart ut straks man ser ordet «korallrev». Her er det flere varianter, korallrevene skal dø av havnivåendringer, korallbleking som følge av havforsuring og ymse andre fantasier. Denne gangen dreier det seg om korallbleking som truer revenes eksistens, der bl.a Dagbladet hevder i overskriften at 95% av GBR er bleket, mens det i selve teksten bare er 95% av den nordlige delen som er bleket.. Men faktaene er ganske så fornøyelige, de viser klart at begge påstandene er oppspinn: Denne offisielle australske siden tilhørende landets regjering (!) viser en økning i korallveksten i GBR siste 3 år (2012-15) med 19,3 prosent. (tabell 1 nederst).

Også turistbransjen i Port Douglas som lever av å frakte turister på opplevelsessafari til GBR tar sterk avstand fra disse skremslene. Bleking av korallrev er den naturligste ting av verden, og tilstanden nå er faktisk mye bedre for revene enn for eksempel i 1998 hvor det også var stor ståhei rundt såkalt unormal bleking.

imagesKorallrevene påvirkes av en mengde faktorer, og en av de viktigere er sjøstjernen «crown-of-thorns» som spiser koraller. (avbildet til venstre). Søk på kategorien korallrev, så får du opp våre tidligere oppslag om emnet.

I Australia har de sjøstjerneår omtrent hvert 17. år på samme vis som vi i Norge har lemenår, og da går det midlertidig nedover med korallrevene inntil bestanden av «crown-of-thorns» er redusert til det normale. Men slike observasjoner er dessverre ikke av interesse for klimaskremmende journalister.

Når det gjelder havnivået, så har det også vært mange skremsler i det siste av den helt useriøse sorten, hvor det skremmes med metervis av fremtidige havnivåendringer. Alt basert på fantasifulle og villedende modeller hvor det er lagt til politiske juksteringer av rådataene og hvor man ser helt bort i fra de observerte økende ismengdene i Antarktis. Men tendensen er fortsatt at vi kan se frem til en stigning i havnivået på ca 5 cm i dette århundret, som beskrevet her. Usikkerhetsmarginen er ca 15 cm på 100 år, hvilket betyr at du altså ikke vet om strandeiendommen din blir litt større eller litt mindre 84 år fra nå.
Her er det verdt å merke seg at korallrevene har overlevd ferden ut og inn av 4 istider på ca 500.000 år. I tillegg til endret havtemperatur, saltholdighet og muligens også havets pH-verdi (surhet), så medfører en istid en så betydelig global nedkjøling at havnivået synker med ca 120 meter! Ferden ut av istid fører til en så kraftig global oppvarming at havnivået stiger med ca 120 meter, og igjen har korallrevene mestret dette en lang rekke ganger.

Erfarne akademikere som professor Martin Hovland sukker oppgitt hver gang dette tøvet havner i pressen, og resirkulerer gammel kritikk han har kommet med før. Her er hans utmerkede notat CommentsCO2Corals som slår ihjel det meste av siste måneds skremsler. Legg merke til opplysningene om kaldtvannskorallene i Chile som stortrives med en lokal pH-verdi i vannet på 7,4!
Dr. Willie Soon har sendt oss en annen nyttig rapport i anledning denne runden med korallskremsler.

Modellene er opptil 5 ganger varmere enn virkeligheten
Siste Klimanytt handlet om det smeltende Antarktis med det stigende havnivået. Følger man en av lenkene i oppslaget kommer man til denne kommentaren på WUWT:
According to Andrew Monaghan (Ohio State), writing in Geophysical Research Letters: “20th century (1880–1999) annual Antarctic near-surface air temperature trends in the GCMs are about 2.5-to-5 times larger-than-observed.” Monaghan added this warming: “Until these issues are resolved, IPCC projections for 21st century Antarctic temperature should be regarded with caution.”

Også Klimanytt 129 omtaler isvekst i Antarktis, og denne NASA-forskningen påpeker for årene 2003-2008 at «betydelig akkumulasjon av is på land i Antarktis isolert sett medfører en havnivåsenkning på 0,23 mm pr år».

Er det flere som synes at det er mer enn pussig at de klimaskremmende journalistene aldri greier å opplyse sine lesere om at modellene disse «studiene» er basert på har en temperaturtrend som er opptil 5 ganger sterkere enn det som observeres i naturen? Og at man aldri nevner hva som faktisk observeres i naturen?

Edit 14.april: NRKs troende klimajournalister Ellen Wesche Guttormsen og Marit Gjellan gjentar for sikkerhets skyld skremslene mandag 13.april, og som vanlig finner de noen som kan bekrefte sitt preudo-vitenskapelige oppspinn: Klimaforsker Tore Furevik ved Universitetet i Bergen mener dette er et resultat av våre utslipp av klimagasser. Vi kan stanse utviklingen, men da må vi redusere utslippene.

Støtt oss ved å dele:

6 kommentarer

 1. Korallene ligger vel alltid i vannskorpa uansett vannstand, så det er vel liten risiko for at de kommer til å gjøre annet enten nivået stiger eller synker.

 2. (Moderator: Da våre debattregler krever at alle registerer seg med fullt navn, har vi slettet din kommentar og ønsker deg velkommen tilbake som deg selv.)

  • Hva med å være konsekvent på dette; og ikke bare slette de uten fullt navn som har avvikende syn som moderator?

   Det er nok av kommentarer som får stå uten fullt navn her. Men de er enige med Aaslid

   • Følgende er vår redaksjonelle linje:

    De som mener de ikke kan ytre seg under fullt navn uten å risikere represalier, kan be om lov til å poste anonymt. Det hender vi tillater dette.

    Hvovidt en debattant har avvikende syn fra den redaksjonelle linje er irrelevant, derimot er det relevant hvorvidt en person er i stand til å delta i en rasjonell og faktabasert debatt på sivilisert vis.

Kommentarer er stengt.