Paris: Klimasirkuset klar for siste fase

what_if

Her er noen av de problemene som opptar forhandlerne, som alle virker fanget i en surrealistisk setting med total mangel på bakkekontakt. Alle kinkige problemer ligger uløste igjen i sluttdokumentet etter at partene nektet å gå inn for kompromisser og skjøv alt videre til sluttfasen. Det har vært stor misnøye med forhandlingsledere (co-chairs) fra USA og Algerie.

Forrige forhandlingsledelse for underdanig ovenfor USA
Malaysia fremførte sterk kritikk på vegne av LMDC-gruppen (Like Minded Developing Countries), Sør-Afrika på vegne av den større G77-gruppen, begge med krav om differensiert ansvar i den endelige avtalen. Siden det er klart at økonomisk velstand i vesten øker raskere enn i resten av verden, så må den endelige avtaleteksten reflektere vestens større ansvar for å bidra til løsninger. Tekstene det krangles om nå anses for å være for USA-vennlige etter at de to co-chairs hadde misbrukt sin posisjon til å produsere det nåværende dokumentet. Frankrike har igjen greid det kunststykket å være mest lydhøre ovenfor USA-kritikerne samtidig som man står for en like ekstrem klimapolitikk.

De siste dagene har en rekke komiteer jobbet med hver sin bit av det store sluttdokumentet som opprinnelig var på 48 sider, fredag ble disse hentet inn og satt sammen som det «Compilation doc» toppledelsen og vertskapet skal skape en endelig avtale med. Grunnen til at det er så forbausende kort, bare 21 sider, er at det er stappfullt med markerte tekstbiter man ikke er enige om, så alt er i rute for enda et mislykket klimamøte.
De misnøyde, dvs stort sett alle utenom USA og EU, kunne på fredag be de to co-chairs om å lage et bedre og mer kompakt dokument, eller de kunne sette sin lit til sluttfasen hvor det franske vertskapet har styringen og hvor topp-politikerne skal lage den endelige avtale. Det siste alternativet ble valgt.

Foran skjema med 4 grupper
Vertskapet iverksatte siste forhandlingsrunde en dag tidligere, med start søndag ettermiddag istedet for mandag som tidligere planlagt. Noe optimistisk regner man nå med at avtalen er klar på onsdag kveld og kan signeres av alle landene på kommende fredag. Det har stort sett aldri skjedd at klimakonferansene har greidd å holde skjemaet. Det forhandles i fire grupper, hver med 1/4 av det foreliggende dokumentet. Hver gruppe ledes av to ministre, en fra hver hovedfraksjon, som støttes av profesjonelle forhandlere. For en gangs skyld skjer alt dette bak lukkede dører, så alle de grønne særinteressene som svirrer rundt i Paris må beskjeftige seg med noe annet, for eksempel ved å formidle det sedvanlige dommedagsbudskapet til naive journalister.
Forhandlingene om finansiering og teknologi skal ledes av Gabon og Tyskland, noe som utløste mye knurring da Gabon er ett av de mer Frankofile landene og derfor lett påvirkelig av det franske vertskapet..
Differensiering av klimatilpasninger ledes av Brasil og SIngapore.
Ambisjoner og langsiktige mål ledes av St. Lucias bærekraftminister sammen med Tine Sundtoft. Valget av St.Lucia var lite populært, siden denne lille øystaten av mange ansees å være totalt dominert av USA og derfor ikke burde representere U-landene i denne gruppen, Valget av Tine Sundtoft til å representere de klimakåte vestlige landene virker fullstendig logisk, for også der skal Norge være best i klassen.
Gambia og England har den siste gruppen som ser på klimatiltak før 2020. Amber Rudd holder seg i England med et kombinert departement for energi og klimaendringer, og der er det energiforsyning som har prioritet.

Klimatiltakene man forhandler om
Tiltakene man forhandler om skal ha en effekt på klodens temperatur i år 2100 på – 0,17 grader Celsius. Det er det positive scenariet, det negative viser en effekt på -0,05 grader som ikke er målbart med dagens termometre. Det som ingen vil snakke om er forutsetningen, nemlig at våre utslipp skal føre til en temperaturøkning i atmosfæren, det er aldri observert noe sted men er basert på det CO2-drevne klimadogmet. Dette med temperatur er viktig også fordi LMDC-gruppen har motsatt seg å ta med i teksten bindende formuleringer rundt det temperaturmålet konferansen ønsker vi skal være ved i år 2100. Den dominerende aktøren her, sola, er ikke engang akseptert som en vesentlig temperaturdriver for klimaet.
(Edit 7.des) Klimatiltakene (INDC) de enkelte landene har meldt inn til IPCC er listet opp her. Det er verdt å merke seg at det ikke eksisterer noe enhetlig format for disse, man er nødt til å foreta en analyse av effekten. Se f.eks Lomborgs analyse her. Han aksepterer premisset, at vi uten klimatiltak står ovenfor 2,7 graders oppvarming til 2100. Men det premisset henger i løse luften uten støtte fra empirisk vitenskap.

Mytene som kom kompliserer forhandlingene
En rekke myter svirrer rundt og kompliserer, spesielt myten om det klimafientlige vestlige forbruket fører til mye bortkastet tid. Her presses tradisjonelt ansvarlige vestlige politikere både fra U-landenem, fra grønnere kolleger i hjemlandet og fra de deler av pressen som produserer dette tøvet.
Andre leie myter er myten om at det står robust vitenskap bak FNs klimapanel og myten om at verden fremdeles er utsatt for global oppvarming, noe som gjør at en avtale haster. Til tross for at FNs klimapanel selv avlivet denne siste myten over 4 sider i siste hovedrapport, så lever den offisielt i beste velgående i Paris. At det har blitt slik har å gjøre både med den omfattende korrupsjonen i FNs klimapanel og at mange politikere ønsker en klimakrise som en del av sin politiske plattform.

Da er det bare å vente på kunngjøringen utpå dagen onsdag, om at det er nødvendig å forhandle videre på overtid. I mellomtiden anbefales dette lesestoffet..

Støtt oss ved å dele:

5 kommentarer

 1. Til alle

  Jeg tror denne Geir Aaslid går på speed / amfetamin eller tilsvarende løftende og styrkende centrastimulerende midler, og har mistet bakkekontakten lenge før han kom inn i den nøkkelstillingen og rollen, og således skader saken og realismen meget.
  Det gikk sånn for adolf også, og for både lenin og honecker. Og for ISIS ikke minst, og for Goebbels og komiske Ali som var ute på samme kjøret.

  Denne Aaslid er ikke voksen men tråkker i slipset sitt og har glemt bukseselene.
  (Moderator: Dette er postet under falskt navn. Siden vedkommende også er ute av stand til å oppføre seg sivilisert er utestengelse foretatt.)

  • Synes du at du selv er med på å høyne nivået på debatten med slike tulleinnlegg? Skal du kritisere andre bør du prøve å heve nivået, ikke senke det.

 2. Synes Aaslid gir veldig god beskrivelse av det som skjer i Paris. Den som er uenig i dette er meget dårlig informert.
  Ingen av Landenes representanter vil forhandle bort noe som kan gi økonomisk ustabilitet og fallende vekst for eget land.
  Derfor blir dette en sirkus forestilling med høy underholdning verdi.
  FN som leder det showet er tvers igjennom korrupt organisasjon i alle ledd.

  Ledende medlemmer i FNs menneskerettsråd organisasjon, er Cuba, Kina, og Vietnam. Disse landene er kjemisk renset for personers rettsikkerhet.
  Qatar også ett medlem, med en million fattige fremmedarbeidere fra India, Pakistan og Nepal, som behandles som slaver.
  FN på andre områder er like korrupt.

 3. Geir Aaslid kunne ha lagt litt mer vekt på «klimatiltakene» som etter sigende skal være så effektive. Ble effekten av disse diskutert eller tas det bare for gitt at disse virker etter hensikten på møtet!?! Antagelig så gjør de ikke det! Antagelig så viser det seg at for at vi skal «spare» verden for litt CO2 ved hjelp av vindmøller eller solceller her på berget så må vi pumpe olje og gass tilsvarende langt større mengder CO2 enn det vi sparer!

  Når allmenheten etterhvert blir klar over hvor ineffektive virkemidlene er så vil også støtten til denne politikken falle helt bort. Vi ser det allerede på SV´s og Venstres sviktende oppslutning, for «diehard-greenies» har nå migrert over til MDG!
  Resten av velgerne er mennesker som bryr seg, men som heller ikke vil la seg lure, og de vil forlate partiene som fortsatt overfokuserer på klimaet i fremtiden spesielt når det blir klart at vi ikke kan gjøre noe med det likevel!

  • Takk for saklig kommentar.

   Jeg har lagt inn lenke til de nasjonale klimatiltakene som er innsendt, samt til analyse fra prof- Bjørn Lomborg som viser effekten av klimatiltakene.

   Under IPCCs forutsetninger skal de samlet ha en effekt på hhv 0,17 eller 0,05 grader i det positive og negative scenariet. Meningsløse, skulle være en dekkende oppsummering av tiltakene vi har i dag.

   Anser man sola for å være en like sterk pådriver for global temperatur som menneskeheten er med sine utslipp, så blir tallene annerledes.
   Anser man klimafølsomheten for å være lavere enn det IPCC hevder, så forsvinner de 2,7 gradene man er så redde for og dermed blir behovet for tiltak borte. (IPCC viser selv til at observasjoner peker mot 1,5 grader og modeller mot 4,5 grader). Eksistensberettigelsen til alle jobbene som lever av dette vil det da bli stilt spørsmål ved og det er jo leitt for de involverte.

   Anser man at det er noe fundamentalt galt med CO2-dogmet grunnet mangel på oppvarming i snart 20 år, blir det også tynt med substans igjen i FNs klimapanel.

Kommentarer er stengt.