Paris – fortsatt en messe verdt

Klimaskremslene hagler i disse førjulsdager, og de troende statslederne har samlet seg i Paris – byen som fortsatt er en messe verdt – for å feire 2-årsdagen for den mest meningsløse traktat man i Vesten noen gang har samlet seg rundt. Vertskapet kom igjen med en klar trosbekjennelse, men fortsatt ikke en eneste forpliktelse utover at politikerne skal fortsette å feire klimasaken med luksuriøse årlige sammenkomster. Avslutningsvis ser vi på detaljer i to interessante forskningsrapporter som avdekker den manglende vitenskapelige forankring for Parisavtalen. .

Enden er nær!
President Macron har forsikret oss alle om at mange av verdens statsledere om 50, 60 eller 100 år ikke vil ha noe land å regjere, fordi klimaendringene vil ha utslettet landene. Oppfinnsomheten er betydelig når det gjelder å klekke ut nye skremsler. Hva blir det neste?

Pressedekningen er av samme type som ved større religiøse begivenheter og alle har vel fått med seg fotografiene av smilende statsledere som er i Paris for å vise «klimalederskap». De av oss som ser seg rundt i vår virkelige verden, har observert at siden vi ble beriket med FNs klimapanel, så har 4 land i Europa opphørt å eksistere: DDR, Sovjetunionen, Tsjekkoslovakia og Jugoslavia  Innbyggerne i de nye landene som har erstattet de gamle har det i dag stort sett helt utmerket, etter å ha kvittet seg med ledere som var enda mer håpløse enn dagens troende klimapolitikere i mange eksisterende nasjoner. Her burde noen minne Macron på at velgerne i Frankrike i et større valgskred nylig valgte vekk de upopulære arkitektene for Parisavtalen, François Hollande og Ségolène Royal.

Analyse viser ny svakhet i Parisavtalen
Parisavtalen skal som kjent begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader Celsius i forhold til det førindustrielle nivået, et nivå som ved et pussig sammentreff ikke er definert i Parisavtalen, som dermed får enda et element av hjelpesløshet. Som kjent har den dominerende aktøren på sektoren for global oppvarming ikke ratifisert avtalen.  Her er en helt fersk forskningsrapport fra Vahrenholt og Bosse som analyserer situasjonen og konkluderer med at man har valgt et utgangspunkt som virker lite seriøst sett i forhold til den kjente temperaturutviklingen de siste tusen årene. Et vesentlig bedre referansepunkt for en sammenligning med dagens temperatur ville være temperaturen fra rundt 1940, men da blir det som kjent betydelig vanskeligere å selge budskapet siden et betydelig antall land har sin høyeste observerte temperatur i årene rett før 1940.

Anthony Watts kommenterer denne forskningsrapporten her på WUWT. Forskere har lenge påpekt den manglende vitenskapelige forankringen til 2-gradersmålet, her Erik Bye med en glimrende analyse fra 2015 som påpeker at selv mange innen den politiserte klimaforskningen tilknyttet IPCC-leiren er enige i at 2-gradersmålet er et politisk mål.
.
Står det ikke bra til?
I mellomtiden har FNs FAO presentert denne figuren, som viser at det aldri har stått så bra til med menneskeheten som i dag. Alle de viktigste parametrene for menneskehetens velstand viser i et perspektiv på 25-30 år en betydelig forbedring, noe som står i skarp motstrid til det forkynte budskapet fra Paris..

Hvor er pengene?
Utover deltagernes feiring av seg selv i Paris er fokuset nå på å finne det årlige uforpliktende beløpet som folk flest i rike land skal betale til de rike makthaverne i U-landsdiktaturene – klimaavlaten på 100 milliarder dollar årlig fra 2020. Slike beløp eksisterer ikke som disponibel kapital i de stadig mer gjeldstyngede vestlige land, og nå uten USAs bidrag er pengemangelen blitt akutt.

Politikerne har flere metoder, først å fremst å omdefinere.tradisjonell U-hjelp til klimahjelp samt å flytte deler av den uforpliktende forpliktelsen til næringslivet. Deretter å se seg om etter andre land som kan overtales til å betale mer klimaavlat så man selv kan betale mindre. Her er nøkkelen til Norges popularitet i internasjonale klimaforhandlinger, da vi har et betydelig oljefond og er kjent for å ha mange naive sjeler blant våre politikere.

Det naturvitenskapelige bakteppet.
Det vanlige ved alle store klimapolitiske begivenheter er at det naturvitenskapelige bakteppet er fraværende. Som rapportert her var det en betydelig nedgang i atmosfærisk temperatur forrige måned, basert på satellittdata fra UAH.

Figuren til venstre med våre beste data for temperaturen i havet (FadSST), viser havet som noe kaldere etter fjorårets El Nino, som utveksler energi fra havet til atmosfæren, før energien stiger opp og forlater planeten vår med vanndampens konveksjon  Du kan her studere en tilsvarende HadSST-figur i et 20-års perspektiv, sammen med analytiske kommentarer. Opphøret av signifikant global oppvarming er entydig i et perspektiv på ca 20 år. Dette trendskiftet (omtalt som «pausen» eller «the hiatus» i forskningen) er identifisert i statistisk analyse her.

Et interessant intervju
Nettavisen er en av få medier i Norge som glimter til med faktabasert klimajournalistikk av høy kvalitet i regi av Magnus Blaker  Ved denne anledning finner vi et intervju med en av de få forskerne ved Cicero som ikke beskjeftiger seg mest med klimapolitikk eller kunsten å fortelle eventyr til mediene i Norge. (Cicerofoto av Glen Peters, sitert fra nettavisen)  En forskningsrapport har i visse miljøer slått ned som en bombe ifølge Nettavisen, til tross for at man i bredere naturvitenskapelige miljøer lenge har vært klar over at modellene til FNs Klimapanel har feilet i sine anslag over klimasensiviteten. Denne forskningen gjentar det man har vært klar over lenge, at det i ca 20 år ikke har vært signifikant global oppvarming til tross for våre «utslipp». Enten har man feilberegnet klimasensiviteten (hvor mye temperaturen øker med en dobling av atmosfæreisk CO2) og kan derfor «slippe ut mer», noe media i Norge har skrevet mye om i høst. Eller så er det avdekket noe fundamentalt galt, noe media slett ikke har ønsket å skrive om.

Forstår de ikke klimasystemet?
Det både Hans Von Storch og Glen Peters gir uttrykk for henholdsvis i 2013 i Der Spiegel og i Nettavisen i september i år, er den andre muligheten er at man i IPCC_leiren ikke har forstått klimasystemet. Dermed kan man heller ikke forstå de postulerte men ikke-observerte menneskeskapte klimaendringer. Det samme har klimarealistene lenge påpekt, sammen med andre ledende talsmenn for den naturvitenskapelige hovedretning på klimafagfeltene.

Konkret betyr det at det ikke er atmosfærisk CO2-nivå som styrer klimaet, men helt andre faktorer. Konkret kan selvsagt ikke Peters tillate seg å være i det offentlige rom, men han er altså «paff».

Har vi misforstått klimasensitiviteten? Jeg blir paff av de potensielle implikasjonene hvis dette er riktig
Glen Peters, Cicero, i Nettavisen, september 2017

Hva står vi igjen med da?
Dermed må menneskeheten gå tilbake til start, med flertallet av vestlige politikere løpende etter. Med den endelige diskrediteringen av CO2-dogmet må Vesten før eller senere i klimaspørsmålet forholde seg til noen astronomiske forhold samt energikilden i sentrum av vårt solsystem som leverer 99,98 % av all energien som ankommer hav og atmosfære.

Vår siste figur i dag er fra observasjoner av solinnstrålingen målt på toppen av atmosfæren (TSI), hvor man siden 1980 har sett en klar nedadgående trend. Samtidig er stadig flere solforskere klare på at alt vi vet om sola peker på en svakere sol, i første omgang i de neste 30 årene. Finleser man teksten i klimapanelets WG1- del av siste hovedrapport, så står det der at de naturlige klimaendringene vil overstyre og dominere de menneskeskapte klimaendringene i noen tiår. Så komplisert er det altså mulig å beskrive en situasjon hvor FNs klimapanel mener verden går mot et kjøligere klima!

De som følger godt med er klar over at vi nå kommer til å få bedre data for solaktiviteten, i og med at NASA sender opp et nytt måleinstrument til romstasjonen ISS. TSIS-1 heter den nye sensoren og du kan lese detaljene her på WUWT eller gå videre derfra til NASAs nettside. Med nye sensorer ligger alt til rette for at man raskere kan finne ut mer om hvor mye kaldere det vil bli og hvor lenge denne utviklingen vil vare.

Støtt oss ved å dele:

11 kommentarer

 1. Hei.
  Du skriver følgende «Finleser man teksten i klimapanelets WG1- del av siste hovedrapport, så står det der at de naturlige klimaendringene vil overstyre og dominere de menneskeskapte klimaendringene i noen tiår.»
  Kan du legge ut en link til rapporten og hvor i rapporten du fant dette?

  • Forholdet du spør om har vært velkjent lenge, og FNs klimapanel har flere vitenskapelige rapporter der dette forholdet er omtalt, men de har systematisk unnlatt å ta det med i synteserapportene og i de politiske sammendragene. Dette føyer seg inn i et mønster der alt vitenskapelig materiale som ikke er tilstrekkelig alarmistisk, holdes unna politikerne som leder FNs klimapanel.

   Her har du en referanse fra desember 2011:
   «Dessuten har IPCC for få dager siden selv pekt på det forhold at naturlige svingninger vil dominere temperaturutviklingen de neste 20-30 år, og at de menneskeskapte påtrykk ikke vil være særlig merkbare.»
   https://forskning.no/meninger/kronikk/2011/12/klima-naturlige-variasjoner-eller-co2

   Alle rapportene til FNs klimapanel er tilgjengelig på nettet.

   • Mulig du har rett Geir Aaslid, men jeg finner det da litt rart at det eneste du lenker til er en artikkel skrevet av klimarealistenes egne representanter og hvor det i den heller ikke finnes noen referanse til påstanden:

    «Dessuten har IPCC for få dager siden selv pekt på det forhold at naturlige svingninger vil dominere temperaturutviklingen de neste 20-30 år, og at de menneskeskapte påtrykk ikke vil være særlig merkbare.»

    At alle rapportene fra FN ligger ute vet jeg, men jeg forventer at du klarer å finne en kilde til dette utsagnet? Det eneste jeg finner i disse rapportene er at de holder fast på en temp.stigning på ca 1 grad frem til 2050 relativ til perioden 1850-1900.

   • Denne rapporten kan Gei Aaslid umulig ha lest. Forandring i den framtidige sol-aktivitet omhandles i kapittel 8.4.1.3. «Attempts to Estimate Future Centennial Trends of
    Total Solar Irradiance» (i den fullstendige rapporten – ikke synteserapporten)

    Der diskuteres ulike studier og avsnittet avsluttes slik: «… Nevertheless, even if there is such decrease in the solar activity, there is a high confidence that the TSI RF variations will be much smaller in magnitude than the projected increased forcing due to GHG».

    Dette er nøyaktig det motsatte av hva Geir Aaslid hevder står i rapporten!

    • Nå er det ikke bare TSI, men effekter fra endret magnetfelt Knfr kosmisk stråling. Og så langt er jo strålingspådraget ikke verifisert, men et postulat.

     • Ikke helt uenig der. Men også GHG- og ikke minst CO2-pådraget er vel også bare hypoteser. . .? Hypoteser som langt fra er verifisert, men som tvert imot stadig feiler ut fra diverse forutsigelser . . .

     • Strålingspådraget måles fortløpende med stor nøyaktighet med forskjellige metoder for eksempel SOURCE http://lasp.colorado.edu/home/sorce/instruments/tim/. Før satellittmålingene hadde man dessuten solflekkstellinger som korrelerer svært godt med TSI og det går derfor å rekonstruere TSI langt tilbake i tid. Den totale solbestrålingens påvirkning på temperaturen er ikke bare et «postulat» som Ole Henrik Ellestad mener, men den har en direkte (1. ordens) påvirkning av temperaturen. Variasjonene i TSI er imidlertid svært små. De siste 50 har den vært synkende mens temperaturen likevel har steget.

      Når det gjeller kosmisk stråling som Ellestad vil sammenlikne med, er det imidlertid en litt svak hypotese at den påvirker temperaturen. Hypotesen går ut på at solas magnetfelt påvirker hvor mye kosmisk stråling som når jorda og at mer kosmisk stråling gir mer skyer som gir mer refleksjon av sollyset og dermed lavere temperatur. I en periode (fram til ca 1970) kunne det synes som det kunne være en slik sammenheng, men de siste 50 år (hvor temperaturstigningen har vært sterkest) har den kosmiske strålingen økt uten at dette har lagt noen demper på temperaturøkningen. Se for eksemple Krivova og Solanki: http://www2.mps.mpg.de/homes/natalie/PAPERS/2003ESASP_535__275K.pdf Teorien til Svensmark står derfor svært svakt i dag.

      Klimarealistene burde derfor forandre fanen sin: «Det er sola som styrer temperaturen, men i svært liten grad og andre faktorer betyr mye mer»

  • Den som er godt kjent med panelets rapporter vet også følgende: Klimasystemet består av en rekke ulineære og kaotiske prosesser og at lang-tids prediksjoner av fremtidige klimatilstander ikke er mulig. Test av debattantenes oversikt: Hvilken rapport? Og et spørsmål til debattantene: Er dette et godt utgangspunkt for reelle klimadiskusjoner?

  • Om ekstremeffekter 2012 så skal de dominere de neste 20-30 år. Muligens også andre utsagn.

 2. I hovedsak et korrekt og godt innlegg skrevet av Aaslid. Han viser til et godt kjent bakteppe der vi har et stadig større avvik mellom temperaturprojeksjoner og observasjoner. Den siste El Niño endrer ikke på dette. Og han forteller om den viktige studien i Nature Geoscience. Viktig fordi hovedforfatteren tilstår at klimamodellene ikke er tilstrekkelig gode og at man ikke observerer den temperaturøkningen man ser i modellene. Artikkelen er også viktig fordi den eksponerer en feil på 300 – 400 prosent i estimatene for karbonbudsjettet. Dette bør være en øyeåpner.

Kommentarer er stengt.