• COP28 Klimaetablissementets velregisserte fesjå

  COP28 Klimaetablissementets velregisserte fesjå

  Klimanytt nr. 350 Redaktør: Ole Henrik Ellestad.Forfattet av Ole Henrik Ellestad. COP28 er avsluttet. Mens retorikken svever over møtet var bakteppet at hverken møtets president, IPCC-presidenten eller faglige IPCC-rapporter mener det er klimakrise. Uansett årsak er det heller ingen økte tendenser til ekstremeffekter, kun i antall medieoppslag. COP er et gigantisk show med 100 000 tilreisende for å påvirke lekfolk,…


 • Energitoppmøtet COP28

  Energitoppmøtet COP28

  FNs klimatoppmøte i år ble et energitoppmøte der energimiksen stod i fokus, mens IPCC-leirens modellforskere ble parkert på sitt eget villspor. Som kjent er alt som vedtaes på COP-møtene helt uforpliktende for deltagende land, i tillegg til at hvert enkelt land selv setter premisser og definisjoner for hva de gjør eller ikke gjør. Her er…


 • Klimarealisme vs klimaalarmisme

  Klimarealisme vs klimaalarmisme

  Klimarealisme er først og fremst å forholde seg til målinger og observasjoner av hvordan global temperatur, CO2 og klima generelt utvikler seg. Det avgjørende er om det er noen sammenheng mellom utslipp av den livsviktige plantenæringen CO2 og global temperatur, og i så fall på hvilken måte. Klimaalarmisme FNs klimapanel IPCC fremmer alarmismen ved å…


 • COP28 med svulstige åpningsdager

  COP28 med svulstige åpningsdager

  Årets statlige klimatoppmøte, Conference of Parties, nr. 28 i rekken, er i gang i Dubai. Her er det du trenger å vite om det som foregikk de fire første dagene. Årets konferanse har satt ny rekord i karbonfotavtrykk, ift alle tidligere møter av denne typen. De ca 97 000 deltagerne ankom med privatfly eller rutefly,…


 • Global temperatur november 2023

  Temperaturdata for november fra UAH ved Dr. Roy Spencer. Globalt satellittmålt temperaturavvik fra gjennomsnittlig temperatur i perioden 1991-2020 (TLT) er nær uforandret i november, med  0,91 o C, ift 0,93 o C i måneden før. Vi har ifølge statistikerne en temperaturtrend uten målbar mennesklig påvirkning. En moderat El Niño har etablert seg og denne vil ifølge modellene holde seg gjennom kommende vinter. UAH har temperaturdata fra troposfæren…


 • Klimaloven – en forhastet lov ?

  Forfattet av sivilingeniør Ivar Sætre, opprinnelig som en kronikk til Stavanger Aftenblad, men refusert der.Kronikken som publiseres her etter avtale med forfatteren, stiller store spørsmålstegn ved den norske klimaloven. Bør den fjernes? Klimautvalget ble oppnevnt 13.august 2021, og leverte sin rapport 27.oktober 2023. Mandatet var «å gjere ei heilskapleg utgreiing av dei vegvala Noreg står…


 • Sysselsetting er hovedargument for havvind

  Olje- og energiminister Terje Aasland slapp katta ut av sekken i Nettavisen 21.november da han klargjorde at sysselsetting i norsk industri er viktigste grunn til å bygge havvind i Norge – en satsning på 1000 milliarder til en absurd energiproduksjon NVE advarer mot. Norsk leverandørindustri, bestående av skipsverftene og teknisk industri langs kysten trenger nye…


 • Dagsvik, Geelmuyden og klimapredikantene

  Dagsvik, Geelmuyden og klimapredikantene

  Virkeligheten trenger seg gradvis på og IPCC-leirens klimapredikanter opptrer stadig mer hysterisk. Siden i vår har det gått i dommedag og svovelprekener, senest påpekt sent 18.november av Hans Geelmuyden i Nettavisen. Er vi nå i den fasen av klimapolitikken hvor vi i større medier kan kalle en spade for en spade? Det er mange dyr…


 • Temperaturstatistikkene fra SSB brer seg ut i verden

  Klimanytt nr. 349 Redaktør: Ole Henrik Ellestad.Forfattet av Ole Henrik Ellestad. I Wall Street Journal kommenterer Holman W. Jenkins Jr. 3. november under overskriften: «The Earth Is Warming, but Is CO2 the Cause?» artikkelen til Dagsvik/Moen, SSB og fremmer argumenter som er avslørende for IPCC. Norsk debatt kvalt i starten De svært så logiske konklusjoner fra Dagsvik og Moen…


 • Bjørn Geirr Harsson og David G. Gee til minne

  Klimanytt nr. 348 Redaktør: Ole Henrik Ellestad.Forfattet av Ole Henrik Ellestad. To markante fagautoriteter i Klimarealistenes vitenskapelige råd, Bjørn Geirr Harsson og David G. Gee, døde nylig. De nøt stor anseelse for sitt faglige virke innen geodesi og geologi, men når de anvendte sin fagkompetanse innen klimafeltet og kritiserte IPCCs teorier ble de ‘persona non grata’. Slik fabrikkeres IPCC-konsensus.…


Bli medlem

Engasjer deg i Norges eneste uavhengige organisasjon som påviser naturvitenskapelig at klimaet domineres av naturlige variasjoner. Kun 430 kr. for 2024.

Donasjoner

For å støtte vårt arbeid kan du donere et beløp til:
VIPPS konto 120336
Bankgirokonto 2630.30.62482

Kategorisøk

For frisøk, bruk søkeikonet ovenfor, til høyre for teksten Om oss, på forsiden.

Klimarealistenes YouTube konto

Her finner du videoopptak av våre foredrag.

Science of Climate Change Journal

Andre realistiske klimanettsteder

Siste kommentarer

 1. Dere orienterer her nyttig om hvorfor man ikke kan koble tørkeperioder til CO2-variasjon, slik IPCC-miljøets CO2-hypotesedrevne modeller intenderer. Kort sagt:…

 2. Her er en linke til supplerende betraktninger om KI og klima. Se også debatten. https://wattsupwiththat.com/2024/04/06/hyping-the-ai-apocalypse/

 3. Myndighetene var opptatt av å sette grenser for KI. Det blir nok selektivt. Da Klimarealistene i 2012 søkte om støtte…