• Rasering av næringsliv og velferdsstat med klimapolitikk – 1

  Rasering av næringsliv og velferdsstat med klimapolitikk – 1

  Klimanytt nr. 353 Redaktør: Ole Henrik Ellestad.Forfattet av Ole Henrik Ellestad. «Galskap satt i system» sa Ola Borten Moe om klimapolitikken i Debatten, NRK. Hvorfor ikke gjøre tiltakene skikkelig når det er nok tid? For politikerne lar kullkraft ekspandere i stort tempo. Norske klimautslipp er globalt ubetydelige, og kvotekjøp ville gitt gode løsninger på vei mot fremtidens samfunn. Korrekte…


 • Klimamålene er totalt urealistiske

  Klimamålene er totalt urealistiske

  Dette var hovedbudskapet da Ola Borten Moe blåste ut i Dagbladet 4.februar og i NRK-debatten 13.februar. Han påpeker at det grønne skiftet er ødeleggende for økonomien, og han frykter et opprør i et avindustrialisert Europa. Vi analyserer NRK-debatten og elefantene i rommet de ikke ville snakke om. I enhver debatt må man avgrense, utelukke og…


 • Klima, nostalgi og virkeligheten

  Klimanytt nr. 352 Redaktør: Ole Henrik Ellestad.Forfattet av Ole Henrik Ellestad. Den ensidige klimadebatten har snudd opp ned på begrepene. IPCC-leirens klimakamp skal føres med psykologi – ikke vitenskapelige prinsipper. En professor i lykkeforskning skrev at nostalgi vil gi økt lykkefølelse. Det stemte her forleden da jeg gikk noen hundre meter, tok på meg skiene ved Kringkastingen og vandret…


 • At dere våger – en bokomtale

  At dere våger – en bokomtale

  Den politiske krim-romanen «At dere våger», forfattet av siv.øk. Tore Andøl, handler om klimaterrorisme i Norge, og en etterforskning som beveger seg inn i minefeltet mellom klima- og energirealitetene og radikaliseringen hos motparten – klimafrelste grønne aktivister. Velskrevet og spennende, utgitt på Kolofon forlag. Ensrettede medier som får sitt pass påskrevet i handlingen, vil garantert…


 • Global temperatur januar 2024

  Global temperatur januar 2024

  Temperaturdata for januar fra UAH ved Dr. Roy Spencer. Globalt satellittmålt temperaturavvik fra gjennomsnittlig temperatur i perioden 1991-2020 (TLT) er nær uendret i januar, med  0,86 o C, ift 0,83 o C i måneden før. Vi har ifølge statistikerne en temperaturtrend uten målbar mennesklig påvirkning. Den moderate El Niño vil ifølge modellene holde seg gjennom vinteren. UAH har temperaturdata fra troposfæren UAH står for «University of Alabama Huntsville»,…


 • Klimarealistenes høringssvar til NOU 2023: 25

  Klima- og miljødepartementet har sendt på høring Klimautvalgets NOU 2023: 25 Omstilling til lavutslipp – Veivalg for klimapolitikken mot 2050, med høringsfrist til 28. februar 2024. Her er Klimarealistenes høringssvar. Rapporten har etter vår mening vesentlige svakheter. Den minner mer om en forskningsrapport med beskrivelse av ulike modeller av klimarelaterte utviklingstrekk. – Men lite dokumentering…


 • Problematisk karbonfangst

  Klimanytt nr. 351 Redaktør: Ole Henrik Ellestad.Forfattet av Rögnvaldur Hannesson. Karbonfangst med lagring (CCS) er en gjenganger i klimadebatten. Alltid optimistisk omtalt uten motforestillinger, selve løsningen på bruk av fossilt brensel, men alltid like urealisert fordi den er svinedyr med stort energitap. Karbonfangst er svinedyrt og energikrevende Karbonfangst er en teknologi mange har store forventninger om. Den ville jo…


 • Nullutslipp i Norge i 2050 —  om 26 år?

  Nullutslipp i Norge i 2050 —  om 26 år?

  Redaksjonen informerer her om et interessant møtekonsept i vårt lokallag i Oslo, hvor Klimautvalget 2050 er tema, med innledning av utvalgets sekretær, fulgt av ymse kommentarer fra debattanter som til nå ikke har bidratt på våre møter. Redaksjonen bifaller en videre satsning på møter med reell meningsutveksling som i større grad er relevante for den…


 • Geologiens betydning for klima

  Geologiens betydning for klima

  Mens den politiske IPCC-leiren mener alle klimaendringer skyldes økning i CO2 forårsaket av fossile brensler, søker man i naturvitenskapen gjennom alle tilgjengelige data for å kartlegge årsak og virkning. I denne analysen gir Petter Tuvnes et nyttig innblikk i flere av de verserende hypotesene rundt hva som forårsaker varme og kalde faser av ENSO-fenomenet i…


 • Global temperatur desember 2023

  Global temperatur desember 2023

  Temperaturdata for desember fra UAH ved Dr. Roy Spencer. Globalt satellittmålt temperaturavvik fra gjennomsnittlig temperatur i perioden 1991-2020 (TLT) er noe ned i desember, med  0,83 o C, ift 0,91 o C i måneden før. Vi har ifølge statistikerne en temperaturtrend uten målbar mennesklig påvirkning. Den moderate El Niño vil ifølge modellene holde seg gjennom vinteren. UAH har temperaturdata fra troposfæren UAH står for «University of Alabama Huntsville»,…


Bli medlem

Engasjer deg i Norges eneste uavhengige organisasjon som påviser naturvitenskapelig at klimaet domineres av naturlige variasjoner. Kun 430 kr. for 2024.

Donasjoner

For å støtte vårt arbeid kan du donere et beløp til:
VIPPS konto 120336
Bankgirokonto 2630.30.62482

Kategorisøk

For frisøk, bruk søkeikonet ovenfor, til høyre for teksten Om oss, på forsiden.

Klimarealistenes YouTube konto

Her finner du videoopptak av våre foredrag.

Science of Climate Change Journal

Andre realistiske klimanettsteder

Siste kommentarer

 1. Dere orienterer her nyttig om hvorfor man ikke kan koble tørkeperioder til CO2-variasjon, slik IPCC-miljøets CO2-hypotesedrevne modeller intenderer. Kort sagt:…

 2. Her er en linke til supplerende betraktninger om KI og klima. Se også debatten. https://wattsupwiththat.com/2024/04/06/hyping-the-ai-apocalypse/

 3. Myndighetene var opptatt av å sette grenser for KI. Det blir nok selektivt. Da Klimarealistene i 2012 søkte om støtte…