På villspor med Dagsavisen

Dagsavisen er det nærmeste vi kommer et partiorgan for Arbeiderpartiet, og selv om den ikke har mange lesere kan det være nyttig å se hvor mye de er på villspor i klimasaken. Utgangspunktet er Arne Strands tekst søndag 5. september. Tatt i betraktning at store deler av partiapparatet later til å være på samme uvitenhetsnivå som Hr. Strand, kan denne lite bærekraftige teksten gi grunn til bekymring for de neste årene, uansett hvem som vinner valget kommende mandag. I all annen politikk arresterer opposisjonen en uansvarlig regjering, men i klimapolitikken har det lenge vært slik at opposisjoen forlanger mer uansvarlighet og en klarere frakobling fra virkeligheten enn regjeringens politikk.

Letingen må stoppe

Overskriften er særdeles frisk og aldeles uspiselig for de som bestemmer hvor skapet skal stå i Ap.

Vi gjengir i kursiv de enkelte setningene i Strands tekst som hver for seg står til stryk i all realfaglig undervisning i Norge, eller på annet vis mangler forankring i virkeligheten.

Men vi er verdens sjuende største eksportør av utslipp.

 • Feil, Norge eksporterer olje og gass, ikke utslipp. Eksport som finansierer velferdsstaten. Utslipp skal alltid bokføres i landene som forbruker olje og gass.

Da ser man bort fra at Parisavtalen forplikter landene til å halvere de globale klimagassutslippene innen 2030 og sørge for at verden er utslippsfri i 2050.

 • I beste fall usant, men har Strand lest og forstått Parisavtalen så er det løgn. Parisavtalen forplikter bare på å sende delegasjoner til de årlige klimatoppmøtene, samt å legge fram liste over nasjonale klimatiltak, hvor ALLE tiltakene på listen er uforpliktende.

Kuttene er en forutsetning for å nå målet om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader

 • I beste fall usant, global oppvarming kan ikke begrenses til 1,5 grader ifølge alle analyser selv hvis alle innmeldte klimakutt realiseres, ifølge IPCC-leiren. Siden Norge ikke slipper ut til vår private atmosfære, og ca 80 % av menneskeheten øker utslippene, så er kutt ødeleggende for landets økonomi og en trussel mot pensjonene.

Verdenssamfunnet kommer ikke til å godta at noen andre land overtar vår produksjon hvis vi sluttet å lete etter mer olje og gass.

 • Synsing og oppspinn. Strand underslår at verdenssamfunnet er delt i Vesten (som tørster etter fossile ressurser men kun ilegger seg selv klimaavlat ved villig bruk av disse), og Resten (som ikke bare tørster etter, men har et umettelig behov for fossile ressurser) som gir beng i Vestens klimahysteri og satser på økonomsk vekst med full gass på bruk av kull, olje og gass.

Norge er en betydelig oljenasjon.

 • Feil. Strand utelater en u foran betydelig. 2 % av verdens oljeproduksjon gir ikke markedsmakt og bortfall av norsk olje kan lett erstattes i markedet av skitnere oljeproduksjon fra OPEC+. Norge er kun en betydelig regional leverandør av gass, hvor vi for tiden dekker 24 % av EUs gassbehov.

Klimautfordringene kan ikke løses uten en overgang fra det fossile til det fornybare.

Det hadde vært fint om å vi de neste årene kunne stå fram som et godt eksempel på en nasjon for fornybar energi.

 • Er det mulig ??? Norge har i mange tiår hatt en 100 % fornybar elektrisitetsforsyning samtidig som mye eller det meste av prosessindustrien har brukt vannkraft. Det som i virkeligheten hadde vært fint, ville være om andre nasjoner kunne nå dette 100 %-nivået.
 • Nå har vi hatt to klimaministre fra Venstre som har vist at Norge er en mester i å skyte seg selv i foten med absurd pengebruk på klima og på subsidier og skattefordeler til fugledrepende, flaggermusmakulerende og støyende skatteparadiseide økokrusifikser i vår raserte natur. Vil Strand ha mer av det samme som et godt fornybareksempel ???

FNs klimarapport tok dem på senga. Rapporten har snudd opp-ned på valgkampen.

 • Usant. Selve rapporten sier det ikke finnes en klimakrise i dag. Det er Strands og øvrige mediefolks skremsler, og propaganda som har skremt de yngste og mest godtroende velgerne. Kvinner under 30 var de mest sårbare,men ettersom stadig flere fokuserer på virkelige utfordringer istedet for de innbilte, så blir valgkampen nå mer normal.

Folk frykter med rette for hva som vil skje med verden dersom den globale oppvarmingen fortsetter

 • Folk frykter det fryktens klima Strand og hans mediekolleger har skapt. Folk frykter at barna og barnebarna i økende grad skal få psykiske lidelser av de jeremiader og dommedagstrusler selv små barn utsettes for.
 • Folk frykter selvfølgelig ikke at ingen på denne kloden født i dette årtusen har opplevd signifikant global oppvarming i sin levetid.
 • Folk frykter selvfølgelig ikke den nær trendløse perioden med klimaforbedring på 0,04 grader C pr tiår i dette århundret, som ble beskrevet i forrige rapport fra klimapanelet. Trenden er flatere nå.

Klimasaken har fått fart på velgervandringen. Målingene viser at klimapartiene går fram. … SV, MDG og Rødt gjør det bra på målingene. Dette er partier som vil ha slutt på oljeletingen.

 • Valg er bedre enn måling, og i skolevalgene går FrP mest fram. Også ferske målinger viser at klimaskremte velgere kommer til hektene igjen, følg med på TV2s daglige målinger publisert i nyhetene kl 21.00..
 • Strand applauderer fram ekstreme partier, Røde Khmer og Grønne Khmer med et noe mer moderat SV på slep. Hva slags samfunn er det egentlig Hr. Strand ønsker seg ?

Ungdommen presser for å få slutt på letingen etter mer olje og gass.

 • Pussig nok utelater Strand at i Norges oljefylke, Rogaland, strømmer slett ikke ungdommen til Strands røde og grønne idealpartier, men derimot til FrPs Ungdom. Nasjonalt i skolevalgene, som nevnt over, øker FrP mest.

Dagens oljeskatt oppmuntrer til investeringer i samfunnsøkonomisk tvilsomme prosjekter.

 • Feil igjen. Dagens oljeskatt særbehandler en bransje, og mye av årsaken til særbehandlingen ligger i at bransjen beskattes ekstremt hardt ved funn av olje og gass.
 • Hvordan greier Strand å karakterisere funn av olje og gass hvor utvinning beskattes med 78 % av overskuddet, som samfunnsøkonomisk tvilsomt, mens han utelater at det virkelig tvilsomme her er elektrifisering av sokkelen, applaudert av Stortinget, hvor flere titalls milliarder er hevet ut vinduet uten noen oppside?

Det nytter ikke å kombinere betydelige kutt i klimagassutslippene med leting etter mer olje og gass.

 • Dette er løgn, med mindre forfatteren bor i det grønne alternativuniverset. Da er det religion.
 • Regn inn skogen vår i klimaregnskapet slik EU og Russland gjør, så har vi 55 % utslippskutt, og vi kan utvinne så mye olje og gass som vi makter, og helt uten nye eller gamle klimatiltak.

Hovedoppgaven framover er å hindre at kloden koker over.

 • Vi overlater til leserne å karakterisere ovenstående setning. Har Strand meldt seg inn i MDG ?
Støtt oss ved å dele:

3 kommentarer

 1. Mye dumt man må høre. Lurer bare på hva folk bruker hodene sine til. På meg virker fordummelsen mer skremmende enn hele klimaoppvarmingen. Dessuten er klimaoppvarmingen (og påfølgende klimaavkjøling) et naturlig fenomen som verden har opplevd flere ganger allerede.

 2. «Folk frykter selvfølgelig ikke den nær trendløse perioden med klimaforbedring på 0,04 grader C pr tiår i dette århundret, som ble beskrevet i forrige rapport fra klimapanelet. Trenden er flatere nå.»

  Dette er vel et kroneksempel på propaganda, her generert ved å benytte en «tilstrekkelig» upressis formuliering.

  Hvis vi rydder litt:
  Dette århundret er ganske mye mer enn de seks årene fra 2016 til medio 2021, som det vises til i figuren. Hvis vi ser hva samme datasett (UAH gir som trend i hele denne perioden (21,5 år) får vi en trend som viser aksellerasjon av oppvarming både sammenliknet med hele UAH-datasette og siste 30 år. Sistnevnte er minimumsperiode for å evaluere klimaendringer.

  Påstanden jeg siterer er følgelig og feil, den hadde vært riktig (og fortsatt irrelevant som motbevis for AWG) dersom Aaslid hadde presisert at det er vist til data fra kun tilbake til 2016.

Kommentarer er stengt.