Oppspinn om klima fra Faktisk.no

Etter 2016 har myndighetene i vestlige land etablert et sensurindustrielt nettverk, slik at det skal bli vanskeligere å komme ut med uønskede synspunkter. Fra USA ble dette kjent etter at gravende journalister avdekket skandalen, i omtale av de såkalte Twitter Files. Her er en video hvor journalist Matt Taibbi viser sine funn. I Norge ble Faktisk.no etablert i 2017 som ledende ensrettingsaktør, og her hjemme som i USA samarbeider sensurindustrien intimt med klimaindustrien og andre særinteresser.

Ensretting eller faktasjekk?

Klimarealistene har i en rekke oppslag avdekket (her er en liste over 9 oppslag) hvordan Faktisk.no vrir og vrenger, manipulerer og utelater, og generelt gjør alt de kan for å skjule klimasvindelen og dekke over de betydelige mengder useriøs klimajournalistikk i norske medier. Deres såkalte redaksjonelle faktasjekk retter seg aldri mot tekster forfattet av klimahysterikere og solfornektere, er ikke det mer enn litt pussig oppførsel fra en såkalt redaksjonell faktasjekker ???

Faktisk er opptatt av påstander i sosiale medier, men i liten grad i asosiale medier (NRK, Schibsted-avisene, Dagbla, DN etc). Her er fem eksempler på forbudt klima-viten, ytringer som må undertrykkes, kritiseres og stemples som klimafornektelse – av solfornekterne i Faktisk.no.

 • Folk flest må ikke få vite at den globale oppvarmingen opphørte før tusenårsskiftet
 • Folk flest må ikke få vite at alt vær vi opplever kan være forårsaket av naturlige klimaendringer.
 • Folk flest må ikke få vite at den kraftigste oppvarmingen i moderne tid fant sted fra 1694-1733 med trenden 4,3 grader pr 100 år, og at oppvarming i vår levetid er en bagatell i forhold.
 • Folk flest må ikke få vite at Klimapanelet er en politisk organisasjon som utgir politiske rapporter.
 • Folk flest må ikke få vite at bare 0,3 % av klimaforskningen støtter påstanden om at mennesket har forårsaket minst halvparten av klimaendringene etter 1950.

Som vanlig er det aller meste av Faktisk.no’s tekster usanne, eller mer indirekte vridd og vrengt på til det ugjenkjennelige. Ofte henger de seg opp i en enkelt bisetning med feil i en tekst hvor 97 % av innholdet er helt korrekt, og Faktisk.no har en usvikelig evne til å finne fram til kilder på klimafeltet som er like useriøse som de selv er.

Her er ett eksempel fra i dag, fra innledningen: «klimaendringene blir mer og mer enestående, mer og mer ekstreme og får større og større konsekvenser,» med EUs politisk korrekte Copernicus som kilde. Sannheten og virkeligheten står i nest øverste kulepunkt ovenfor.

Virkeligheten utdypes perfekt med denne figuren, som viser hvordan klima-relevante dødsfall har gått ned med ca 90 % på 100 år (blå strek). Altså mindre og mindre konsekvenser – motsatt av påstanden Faktisk.no og deres subjektive kilde kommer trekkende med.

Objektiv eller subjektiv gallup?

Faktisk.no opptrer denne uken med nyeste dose klimaoppspinn, og prøver å dekke seg bak et samarbeid med Met.Institutt, sannsynligvis med de subjektive klimamodellørene der, som med største selvfølgelighet lyver om både klima og deres egne klimamodeller, og som når det stilles kritiske spørsmål, bare evner å forvirre med manipulerende, usanne og useriøse svar.

Første del av Faktisk.no’s oppdrag er å skjule hvor stor folkets motstand er til den offisielle klimapolitikk. Man opererer derfor med en subjektiv gallup, hvor den opplagte svarmuligheten er utelatt, og det opereres med sant/usant svarvalg.
Svarmuligheten som folk flest er fullt ut klar over er den riktige glimrer med sitt fravær. Vi tenker da på svaret at klimaendringer skjer, men de er for det meste (eller helt) naturlige. Jfr Klimapanelets rapport fra 1990 som bekrefter at det ikke kan observeres temperaturøkning i atmosfæren fra menneskets utslipp.

Deltagerne i gallupen tvinges til å velge mellom naturlig eller menneskeskapt, de får ikke lov til å svare at begge finnes. Mantraet er de dominerende menneskeskapte endringer. Legg også merke til at Faktisk vinkler saken som «tro på» omtrent som presten i kirken tror på Gud.

La oss se på et alternativ, gallupen fra YouGov (2019), som Faktisk.no i et anfall av forbigående redelighet, viser til i sin tekst (VG, INyheter og tallrike andre steder). Uten å gjøre oppmerksom på at den faktisk er objektiv og til å stole på i vesentlig større grad enn deres egen gallup.

Her går det klart fram at det er et massivt flertall i Norge, Danmark og Sverige (52-56 %) som mener mennesket bare delvis eller ikke påvirker klimaendringer. Bare 35-40 % har latt seg lure til å mene at mennesket er hovedansvarlig – og indirekte at naturlige endringer er en bagatell, noe som må skjules når det spinnes videre i media på klimagalluper.

Bare 35 % i Norge mener mennesket er hovedansvarlig for klimaendringer, mens hele 56 % (48+8) mener det motsatte – det er bare delvis eller ikke vårt ansvar. Faktisk.no bagatelliserer motstanden blant folk flest.

Å gjenta en løgn til den blir sann

Nazistenes propagandaminister Joseph Goebbels sa ofte at gjentok man en løgn mange nok ganger så ville den til slutt bli oppfattet som sann. Og store løgner er bedre enn de små. Den lærdommen har de tatt til seg hos Faktisk.no, deres eiere, og i en rekke av våre politiske partier. Sensurerer man i tillegg de som påpeker løgnen, så blir løgnen raskere sett på som sann, men underveis forsvinner ytringsfriheten og demokratiet. Her er et godt eksempel på en løgn som gjentas i det uendelige, fra dagens VG:

Nordmenn klarer heller ikke anslå hvor mange klimaforskere som har konkludert med at endringene er menneskeskapte. Fasit er over 99 prosent,

Faktisk.no i VG, onsdag 10.mai.

Legg merke til hvordan Faktisk.no og deres kilde lurer oss, først selger de et konsensus-standpunkt i klimasaken, dvs hvor mange har det politisk korrekte klimastandpunkt, uten å gjøre oppmerksom på at konsensus er et politisk begrep, som ikke eksisterer i vitenskapen. Det eneste som teller er hva som observeres i naturen – noe Faktisk.no systematisk utelater i sine klimatekster.

Deretter utelater de det viktigste, skillet mellom uspesifisert påstand, hvor «mennesket påvirker klima», noe 100 % av alle seriøse aktører er enige i; og på den andre siden spesifisert påstand (IPCC 2013): «mennesket forårsaket mer enn 50 % av global oppvarming etter 1950».

Spesifisert påstand har bare støtte fra 0,3 % av klimaforskningen (11 994 studier), jfr. professor Solheims analyse (2014) av klimastudien fra John Cook, som evaluerte nesten 12 000 tilfeldige klimastudier.

Faktisk.no lover oss mer klimaunderholdning

Medskyldige i dagens/gårsdagens klimaoppspinn er propagandistene Nicolai Frøystad Delebekk og Sofie Svanes Flem. Følg med i asosiale medier dersom du setter pris på denne typen underholdning, det er ikke ofte at de som spinner klimaoppspinnet til de grader setter seg selv i gapestokk.

Kanskje vil deres neste klimaoppspinn senere bli brukt i utdanningen av journalister til å vise hvordan misjonerende journalistikk tidlig i dette århundret kunne arte seg i asosiale medier.

Vi avslutter med en figur som øverst viser hvordan klimaindustrien og deres klakkører i media velger å selge budskapet om klimakrisen, som avvik fra normal temperatur, hvor man har blåst opp og krisemaksimert skalaen i vertikal figurakse.

Figuren nederst viser virkelig temperatur, i samme skala som man leser av på et godt gammeldags termometer. Det eksisterer altså ingen klimakrise. Ikke la deg lure.

Støtt oss ved å dele:

5 kommentarer

 1. Ja, Faktisk. No er rette stedet for oppspinn, det er sikkert.
  Men legg merke til hvem som eier Faktisk. No, alle de store mediegruppene i Norge (Schibsted, Aller Media, NRK, TV2 gruppen, Polaris Media og Amedia) og som igjen er eid av andre interessegrupper. Alle med en fellesnevner, to lange armer dypt ned i den norske stats sin honningkrukke (pengebinge) for subsidier, pressestøtte og tilskudd. Alt for å opprettholde narrativet om det nye gudebarnet Co2.

 2. Såtendal,
  din kommentar er nedstemmende men dessverre korrekt. Vi må bare sanne Helena Edlunds bitende kommentar om de samme forhold:

  «Media har sluttet å granske makthaverne på vegne av innbyggerne.
  I stedet har de begynt å granske innbyggerne på vegne av makthaverne»

 3. Sunde,
  Helena Edlund sin beskrivelse av media er bitende korrekt men kan vi forvente noe annet. Vaktbikkja logrer med halen til den som gir den mat og varme. I dette tilfelle staten.
  Eller for å si det på en annen måte: «Selektiv ytringsfrihet kan hvem som helst bedrive, fri meningsytring krever mer kunnskap.»
  Det er trist å se i hvilken retning utviklingen går i og det er lite en kan gjøre for å snu det annet enn å hevde sin rett til å være uenig og kreve å bli hørt.

Kommentarer er stengt.