Oppspinn fra Gemini.no

Oppslaget gjengitt på ABC og først publisert av Christina Benjaminsen hos Gemini.no 10.januar består stort sett bare av villedende eller ukorrekte påstander, eller andre former for oppspinn uten noen naturvitenskapelig forankring. Her er en gjennomgang av faktaene, alle godt kjente innen klassisk naturvitenskap. Dermed kan lesere sammenligne dette med det de har fått servert av politisk klimavitenskap fra SINTEF. Konklusjonene overlater vi til leserne.

Pkt 1 Om solaktiviteten
Påstanden er at sola ikke kan forklare temperaturstigningen, og man lenker til et oppslag som gjør oppmerksom på at nettopp det er mange forskere uenige i. Figuren her (fra Soon et al) viser med data fra Hoyt og Schatten at det er en svært høy grad av samsvar mellom solaktiviteten og temperaturen på den nordlige halvkule – en effekt som ifølge solforskningen er lite omstridt. Forøvrig er det svært få solforskere som vil være enige i påstanden om at sola bare er en ubetydelig klimadriver (7% av totalen) i forhold til CO2, slik det til stadighet hevdes fra det politiske FNs klimapanel – grunnen er åpenbar, da 99,98% av all energi som ankommer hav eller atmosfære kommer fra sola.

Som ett av flere eksempler kan nevnes det faktum at våren over de siste 250 årene har kommet gradvis tidligere på den nordlige halvkule som et resultat av presesjon i jordbanen. Klimaeffekten av dette alene er mange ganger større enn den teoretiske effekten av mer atmosfærisk CO2.

Pkt 2 Om årsak og virkning samt endringer før og nå
Dette er i beste fall villedende fordi journalisten ikke har skjønt at det er temperaturen som endres først, og at CO2 endres deretter som en virkning (Jfr Henryloven). Dette gjelder både lange og korte tidsserier. I tillegg mangler journalisten viten om at luftbobler i iskjerner er fullstendig ubrukbare til å estimere eldre tiders CO2-innhold i vår atmosfære. Jfr professor Jaworowski her i en erklæring til Senatet i USA fra 2004.

Pkt 3 Det smeltende Antarktis?
Flere ukorrekte påstander, og den åpenbare påpekning mangler – at det ikke smelter is i særlig grad på et kontinent hvor gjennomsnittlig årstemperatur er 30 kuldegrader. NASA-forskeren Jay Zwally har også gjort oppmerksom på at hans forskning viser at Antarktis legger på seg med is i en slik grad at dette bidrar til en havnivåsenkning på 0,23 mm pr år. Det er også utelatt at observert issmeltning i Vest-Antarktis var et værfenomen bare for en kortere periode, (med vulkansk aktivitet som en mulig tilleggsforklaring). Den lange trenden også i Vest er mot et kjøligere klima. Å blande inn havisen er irrelevant, da ingen observasjoner viser noen lengre nedadgående trend i havisen heller, jfr. data på climate4you.com.

Pkt 4 Om CO2-nivået  før og nå
Gemini.no skriver om bevis, som ikke er et vitenskapelig begrep. Det er snakk om å vise (evidens) med mindre man driver klimapolitikk, og det er en usann påstand at CO2-nivået nå er det høyeste på 4 millioner år. Det er svært godt kjent at CO2-nivået i atmosfæren rundt 1940 var på dagens nivå (Jfr figuren fra Ernst-Georg Beck, publisert i EE) . Videre er det kjent at CO2-nivået over enda lengre tidsserier i atmosfæren, f.eks over 500 millioner år jevnt og trutt har sunket til 1/7 av hva det engang var, hvilket forsterker inntrykket av at vi villedes når det opereres med en tidsramme på 4 millioner år. Jfr. fyldig omtale og flere relevante figurer her.

Pkt 5 Fotosyntesen bagatelliseres
Her er mer oppspinn – kombinert med en stråmann. CO2-nivået på ca 400 ppm (0,04 %) rundt 1940 var borte i løpet av 1950-årene. To hovedårsaker er selvsagte, først et kjølende hav som et resultat av en global nedkjøling i årene 1945-75 med tilsammen en reduksjon i global temperatur på ca 0,3 grader, (pussig nok forårsaket våre økende utslipp i disse ca 30 årene bare en reduksjon i temperaturen), samt at det sultende plantelivet på jorda glupsk kastet seg over den økende mengden av plantematen CO2 i atmosfæren, med det resultat at det vokste og grodde i et slikt omfang at dokumentert økning i globale avlinger var på betydelige 3170 milliarder USD over 50 år (1961-2011).

Påstanden om at vi må redusere “våre utslipp” savner naturvitenskapelig forankring og står dermed alene som en rent politisk påstand. Nesten alt liv på kloden vår er avhengig av tre innsatsfaktorer: sollys, vann og CO2. Geologene er klare på at det snart (i et geologisk perspektiv) er tomt for CO2 i atmosfæren.

Pkt 6 En rekke skremsler
Her er en rekke skremsler som de ikke-eksisterende klimaflyktningene og korallrevene som viser seg å blekes med jevne mellomrom som en del av normale biologiske prosesser, helt uavhengig av om det blir varmere eller kaldere. Avslutningen med økt havnivå er et annet standardskremsel uten støtte fra observasjoner, jfr. siste prognose fra en som har forsket på havnivået, Dr. Nils-Axel Mörner, som peker på 5 cm økt nivå til år 2100 med en usikkerhet på +/- 15 cm.

At et noe varmere klima bare er en fordel, har professor Richard Tol fastslått. Opp til 2 grader mer er utelukkende en fordel for fattig og rik. En slik stigning (som er lite sannsynlig i dette århundret ifølge solforskningen), vil redusere forskjellen i temperatur mellom polene og ekvator og dermed er det elementær meteorologi at det vil bli mindre uvær av alle typer.

Pkt 7 ABC i vitenskapelig metode
Klimakrisen som en bløff? Her vises at journalisten ikke skjønner vitenskapelig metode. Det spiller ingen rolle hvor mange (konsensus) som mener at noe er riktig. Hvis ditt eksperiment eller observasjon ikke stemmer med virkeligheten så er din hypotese gal.

Det er observert gjentatte ganger at CO2-hypotesen har feilet, (opphøret av oppvarming i epokene 1945-75 og fra 1996 er to slike falsifikasjoner). Journalist Christina Benjaminsen som er ansvarlig for SINTEF-stoffet hos Gemini.no forteller oss istedet at dersom kartet ikke stemmer med terrenget, så er det terrenget som er galt. Vi skal altså forkaste virkeligheten (se blå/grønn strek i figuren) og heller basere oss på en framtidig spådom om stigende temperatur fra klimamodeller (rød strek) som i beste fall er villedende (figur fra John Christy, vist i Senatshøring i USA 2016).

Belæringen om klimamodellene feiler på sin egen urimelighet. Her skilles det ikke på deterministiske klimamodeller som har innebygd det feilaktige politiske premiss at mer CO2 er nødt til å føre til en betydelig global oppvarming, og på den annen side klimamodeller bygd på empirisk vitenskap over lengre tid. Den siste typen klimamodeller viser selvsagt ingen slik skremmende utvikling, der går det snarere andre veien, basert på prognoser for en synkende solaktivitet de neste 25 årene.

Pkt 8 Temperaturøkningen i atmosfæren har stagnert
Her er faktisk et avsnitt som ikke inneholder faktafeil. Temperaturen har ikke steget signifikant etter trendskiftet for snart 20 år siden, og dette er ikke omstridt. Gratulerer med å ha fått det helt korrekt ett sted, men burde man ikke forvente et noe høyere nivå fra en nettside med tilknytning til SINTEF?

Men i andre avsnitt er man igjen på villspor når man kommer trekkende med værfenomenet El Nino i 2014-16 som bevis for at den lange klimatiske trenden nå er borte. Vær er ikke klima! Og energioverførsel fra varmt overflatevann til lavere atmosfære gjør ikke planeten vår varmere! Beklageligvis for journalisten har hun glemt å få med at temperaturen etter rekorden i februar i 2016 har sunket med ca 0,9 grader, og at vi nå uomtvistelig er tilbake igjen i temperaturpausen hun viste til i første avsnitt, ifølge all seriøs analyse.

Pkt 9 Bedrageri eller uredelig vitenskapsprosess?
Nei, påstanden om at jukset fra Klimapanelets forskere er tilbakevist, er usann. Det er derimot riktig at skandalen er forsøkt hvitvasket en rekke ganger. Dr. Manns hockeykøllegraf er helt klart et bedrageri (iht. Helmut Schmidt i en tale i Tyskland), i akademiske ordelag karakteriseres dette som sluttresultatet i en uredelig vitenskapsprosess (Judith Curry). To offisielle granskninger i USA konkluderte med at de statistiske metodene i denne forskningen var så useriøse at de alene ugyldiggjorde forskningsresultatet. Jfr Wegman-rapporten. Bl.a har en analytiker forklart at man kunne legge inn sitt eget telefonnummer i algoritmen til Dr. Mann og resultatet ville være det samme som med andre tilfeldige tall, i nesten alle tilfeller fikk man ut en hockeykøllegraf.
Det beste beviset på at denne forskningen var en skandale er at FNs klimapanel har sluttet å benytte den orginale hockeykøllegrafen, hvor man i tillegg til algoritmebedrageriet også bl.a underslo den betydelige varmeperioden for ca 1000 år siden, hvor det var ca 0,7 grader varmere enn i dag.

Pkt 10 CO2-utslipp, klimaendringer og bærekraft
Klimaet har alltid endret seg og vil alltid fortsette med det, helt uavhengig av hva menneskeheten foretar seg. Våre utslipp har ingen målbar betydning for klimaet, men bidrar positivt til økte avlinger. En av flere usannheter her er at CO2 oppholder seg lenge i atmosfæren, men alle som kan noe om dette vet at atmosfærens samlede innhold av CO2 utveksles med biosfæren på land og i havet på ca 5,5 år, og dermed kan det umulig oppstå noe som helst problem i forbindelse med menneskehetens resirkulering av CO2 tilbake til atmosfæren denne gassen engang kom fra, og hvor det i dag er et betydelig underskudd på CO2.

Denne oppsiktsvekkende avslutningen på et oppslag som inneholder usedvanlige mengder med naturvitenskapelige kannestøperier fra institusjoner som vet bedre, later til å være en bønn om mer politiske korrekte forskningsmidler til SINTEF. Fenomenet er velkjent fra USA, hvor man etter skiftet til ny administrasjon 20. januar forventer en mer seriøs oppførsel fra de som står for klimaforskningen.

Man undrer over hva slags omdømme aktørene her hjemme ønsker seg i det øyeblikk klimakrisen er kansellert og fremtidens historikere skal analysere hvordan Norge til de grader kunne snu ryggen til naturvitenskapen i så mange år.

(Red,anm 12. jan) Da journalist Benjaminsen vanligvis bare er ansvarlig for SINTEFs innhold på nettsiden Gemini.no som er felles for NTNU og SINTEF, så har vi nå fjernet de 3 referansene til NTNU i teksten ovenfor.


(Red.anm) Merk også at Klimarealistenes Vitenskapelige Råd etter dette oppslaget hos Gemini.no tok kontakt med SINTEF for å få til et debattmøte hvor KVR kunne diskutere påstandene i oppslaget med forskere fra SINTEF. Men pussig nok, så var det ingen ved SINTEF som «hadde tid».

 

Støtt oss ved å dele:

28 kommentarer

 1. Aftenposten forteller om ny nasjonal kulderekord i Ungarn på minus 28,1 gr. Celsius og at det er satt en rekke rekorder i landene i Europa som opplever årets kuldebølge. Dette må være publisert uten at Mathismoen har rukket å få satt stopper for denne kjetterske sannheten. Er avisa i ferd med å frigjøre seg fra Het-Klode-journalistikken?

  • Det er bare vær og ikke klima. Det er bare når det blir varmere det er klimaendring.

 2. Her er en artikkel Gemini linker til:

  http://forskning.no/klima-stjerner-stub/2008/02/sola-mer-aktiv-enn-pa-8-000-ar

  Der kan vi lese følgende:
  «- Sola kan på det meste bare være ansvarlig for en liten del av oppvarmingen over de siste 20-30 årene, skriver forskerne på nettsidene til Max Planck Institute.

  Samtidig viser den sammenfallende trenden av solaktivitet og temperaturendringer på Jorda at forholdet mellom Sola og Jordas klima er en utfordring for fremtidig forskning.»

  Så den sammenfallende trenden er en utfordring for fremtidig forskning? Hva menes med det? At man ikke kan se bort fra den? Eller at den forstyrrer den vedtatte sannhet?

  • Utfordringen her består i at det ikke er mulig å bortforklare sola som en vesentlig klimadriver, men all klimaforskning som er lojal mot iPCC er nødt til å prøve for at klimapanelet og deres støttespillere skal overleve.
   Som man skjønner her, så står vi ovenfor en journalist som bedriver kritisk gravende journalistikk, og som forlengst har oppdaget at solforskningen er totalt uenig med FNs klimapanel om solas betydning for klimaet.
   Gemini har faktisk lenket til et oppslag fra en journalistisk klimakjetter, uten at de har skjønt dette selv.

   Hun avslørte i 2003 som den første i Norge den gedigne svindelen med Hockekøllegrafen som oppslaget fra gemini.no benekter eksistensen av.
   Bla ned her til 2003 og les den fantastiske historien, med det enda mer fascinerende etterspillet hvor den unge, dyktige journalisten ble utsatt for en nådeløs mobbing fra lobbyistene i det klimaindustrielle komplekset.
   http://www.klimarealistene.com/lest-i-pressen/lest-i-2014/

   • Artikkelen som GEMINI refererer til er fra 2004. Her er en nyere artikkel fra yr.no fra Juli 2015.
    Som det går fram av denne artikkelen så er vi sannsynligvis på vei inn i en periode med lavere aktivitet fra sola.
    http://www.yr.no/artikkel/sola-kan-starte-enormt-eksperiment-1.12428954

    Den pågående solflekk syklusen (syklus 24) ser ut til å bli betydelig svakere enn de forrige syklusene 21-23

    http://sunspotwatch.com/share/201407_wolfmms.jpg

    Skal bli spennende å se hvordan denne og neste solflekk syklus utarter seg. Som radioamatør ser det desverre ikke så bra ut, da redusert solflekkaktivitet har en sterk negativ effekt på radiobølge utbredelsen i kortbølgebåndet (3-30MHz)

 3. La merke til at artikkelen i Gemini omtaler SkepticalScience.com som en ‘faglig kilde’.
  Da gadd jeg ikke lese videre.

  SINTEF / NTNU kommer til å gå på en større smell her. Manglen på faglig integritet kommer etterhvert til å bli pinlig åpenbar for alle og enhver.

  • Godt observert. Jeg har tolket den kildehenvisningen dithen at journalisten har forfattet dette helt på egen hånd, eller med hjelp av en såkalt ekspert på klimakommunikasjon (det kryr av slike propagandister både hos Cicero og på Bjerknessenteret).

   Det er derfor lite sannsynlig at noen i forskningsstaben hos SINTEF eller NTNU har hatt befatning med dette presseoppslaget. Men det ble ikke naturlig å skrive noe om dette i forbindelse med teksten jeg forfattet.

  • For de av oss som ikke kjenner Skeptical Science kan du kanskje gi 2-3 eksempler på vesentlige faglige feil på nettstedet? Utfordringen går også til Dagfinn Moe.

   • Maya – 11.jan 2017. quote Bryt ned denne ungquote

    Ja , det er det vi driver med – bakgrunnen som de fleste kjenner – William M.Connolley var en av de som startet nettstedet RealClimate. Derfra til å redigere klimadelen hos Wikipedia, hvor han etter en del tumulter fjernet eller skrev om mer enn 5.428 unike artikler om klima. Husker klimadelen måtte stenge , det ble bråk , Connolley ble fratatt retten til å redigere osv.
    Før det endte med knall og fall ble Connolley regnet som verdens mest innflytelsesrike klimaaktvist sammen med Al Gore.

    Connolley skrev også en avhandling : «The Myth of the 1970s Global Cooling Scientific Consensus».
    Vi kan se på hva som skjedde

    http://journals.ametsoc.org/doi/pdf/10.1175/2008BAMS2370.1

    http://scienceblogs.com/gregladen/2013/06/04/the-1970s-ice-age-myth-and-time-magazine-covers-by-david-kirtley/

    Hva med det materialet som fantes på Wikipedia ?
    http://www.breitbart.com/london/2016/09/14/massive-cover-exposed-lying-alarmists-rebranded-70s-global-cooling-scare-myth/

    Her er mer omfattende dokumentasjon – ta gjerne vare på dette innholdet så det ikke forsvinner. Den inneholder linker til 285 artikler om global nedkjøling på 1970 tallet.

    http://www.outofthebottomlesspit.co.uk/420939961


    Videre pausen/hiatus i global oppvarming – som ifølge videoens ekspertpanel er bare sludder og oppspinn.
    Da er man i så fall mer religiøs enn Paven (hva nå det innebærer i dag?).

    Hvorvidt Michael Mann står som garantist for klimapolitiske fakta kan diskuteres , men her vil han ikke tøye strikken stort lenger – hadde temperaturen steget så ville vi ha hørt nærmere om det fra nettopp nevnte klimaguru .Han medgir at temperaturen IKKE har steget.,

    http://www.breitbart.com/big-government/2016/02/28/study-the-pause-in-global-warming-is-real/

    • Tillegg til min om pausen i «menneskeskapt global oppvarming».

     I siste utkast av SPM (2014) sier IPCC dette :

     «Models do not generally reproduce the observed reduction in surface warming trend over the last 10 –15 years.”

     Dette er ikke klimapolitisk god latin som pressen skal slå stort opp.
     Den endelige teksten ble pakket bedre inn ;

     » This difference between simulated and observed trends could be caused by some combination of (a) internal climate variability, (b) missing or incorrect radiative forcing, and (c) model response error.

     IPCC sier videre :
     «In summary, the observed recent warming hiatus, defined as the reduction in GMST trend during 1998–2012 as compared to the trend during 1951–2012, is attributable in roughly equal measure to a cooling contribution from internal variability and a reduced trend in external forcing (expert judgment, medium confidence). The forcing trend reduction is primarily due to a negative forcing trend from both volcanic eruptions and the downward phase of the solar cycle. However, there is low confidence in quantifying the role of forcing trend in causing the hiatus, because of uncertainty in the magnitude of the volcanic forcing trend and low confidence in the aerosol forcing trend.»

     …» There is hence very high confidence that the CMIP5 models show long-term GMST trends consistent with observations, despite the disagreement over the most recent 15-year period. Due to internal climate variability, in any given 15-year period the observed GMST trend sometimes lies near one end of a model ensemble (Box 9.2, Figure 1a,b; (Easterling and Wehner, 2009)),»

     Se ellers WG I ,kapitel 9 ( avsnitt 9.2).

 4. Jeg har sett mye u-proft skrevet om klima, men innlegget til Christina Benjaminsen i Gemini.no tar kaka. Selv Bjørn Samset i Cicero virker seriøs sammenlignet med dette søppelet. For meg, som har studert på NTH og i perioder har jobbet mot SINTEF-systemet, er dette bare tragisk. Hvordan kan SINTEF ha ansatt en så til de grader uvitenskapelig og useriøs person som redaktør? Jeg ga også langt på vei opp da jeg fant at bloggen Sceptical Science var brukt som sannhetsvitne. Gud bedre, hvor langt kan man gå i å prostituere seg?

  • Mest imponerende er det at SINTEFs informasjonspublikasjon utad ikke bare tar inn aktiviststoff på nivå som er omtrent en blåkopi av det totalt useriøse nettstedet SkepticalScience , som i tillegg har en oversikt over noen av verdens fremste klimaforskere med betegnelsen «climate desinformers», bakket opp egenprodusert argumentasjon om at de tar feil i alt – fordi de tillater seg å trekke menneskeskapt verdensklima ved CO2 i tvil.

   Her finner vi folk med mengder av publisert klima-materiale bak seg ,
   Bob Carter står der fremdeles ,
   Joe Bastardi ,
   John Christy ,
   Judith Curry , med ca. 170 publiserte peer reviewed artikler om klima,
   David Evans ,
   William Happer – vitnet i Kongressen om klima ,
   Craig D. Idso
   ,professor Dennis Jensen ,
   Nigel Lawson ,
   Professor Richard Lindzen , kanskje verdens mest kjente klimaforsker med over 200 peer reviewed klimaartikler bak seg.
   Videre har vi John McLean som har skrevet mye bra , bla. utførlig om historikken bak IPCC.
   Roy Spencer som imponerte stort i Senat-høringen da han ble forsøkt latterliggjort på grunn av sin kristne tro.
   Tar med Lord Monckton som er levende opptatt av klimaspørsmålet og har tatt opp mye av generell interesse.
   Professor Richard Mueller. , Roger Pielke sen. , Roger Pielke jr. ,Ian Plimer , Patrick Michaels osv osv.

   https://www.skepticalscience.com/misinformers.php

   Her er hele galleriet av klimaforskere som nok går utenpå både SkepticalScience og visse andre. Og det er vel derfor alarmismens klimaprofeter går på veggene med ukvemsord og kampanjer.

   Videre ser vi «The Debunking Handbook» , revidert flere ganger selvfølgelig. Var morsommere tidligere.

   Dette er altså nettstedet hvor SINTEF i dag henter klimainformasjon og presenterer i sin publikasjon som robust klimavitenskap ?

   Det var enten Meteorologisk Institutt eller CICERO som skiltet med link til SkepticalScience som et sted hvor godtfolk kunne øse av stor klimavitenskap.
   Så noen påpekte dette som en vits , og jeg så ikke linken senere.

   Christopher Monckton er blitt hetset i årevis , kalt alle stygge ord i boka , og gir blaffen i det.

   Men klima-alarmismen er sannelig ikke en helbredende religion, den tar på helsa , Roger Pielke jr. måtte gi seg da det ble organisert en kampanje mot de syv klimaforskerne som avga «urene» forklaringer i Kongressen.

   Vi kan se på ett av utspillene :
   http://www.washingtontimes.com/news/2015/mar/18/raul-grijalvas-probe-david-legates-climate-scienti/

   Dette er så undermåls i forhold til «akademisk frihet» at selv Politico og andre synes det har gått for langt. Og hvem er det som står bak og pusher kampanjene ?

   Videre ga Judith Curry opp sitt professorat pr. 1.Januar i år grunnet vedvarende organisert hetskampanje. Vi snakker om en verdenskjent , sympatisk og respektert klimaforsker med 170 publiserte arbeider – det er hårreisende hvilke metoder som benyttes i «klimapsykologien».

   http://www.climatedepot.com/2017/01/03/craziness-in-climate-field-leads-dissenter-dr-judith-curry-to-resign-i-have-resigned-my-tenured-faculty-position-at-georgia-tech/

 5. Aaslid mfl. ang. pkt. 8:
  Gemini skriver følgende: «Den satellittmålte temperaturen oppe i atmosfæren har ikke steget mye siden 1998.» Som kjent brukes en MODELL, med alle dens usikkerheter, for å konvertere satelittmålinger til temperatur. Direkte målinger har alltid foregått på bakken. Etter å ha lest det dere skriver antar jeg da at Klimarealistene er inneforstått med at temperaturen i alle tilfeller har steget, men trenden kan reduserers riktignok spesielt vha. den noe pinlige antakelsen at man velger det uvanlig varme året 1998 som utgangspunkt og ikke 1978 da målingene faktisk startet. Dette er altså langt unna et bevis for at global oppvarming har stagnert.

  Her er hva jeg mener: Jeg har lastet ned data fra UAH, en kilde dere støtter dere til.

  (http://www.nsstc.uah.edu/data/msu/v6.0beta/tlt/uahncdc_lt_6.0beta5.txt)

  Observasjoner er:

  1. Gjennomsnitlig økning siden målingene startet er dramatisk; 0,12 grader pr. dekade, eller i underkant av 0,5 grader C på ca 40 år. Dette stemmer godt med andre seriøse kilder som nevner ca 1 grad på 100 år.
  2. Å trekke ut oppvarming siden 1998 (ekstremt enkeltår) er likevel ca. 0,04 grader C pr. dekade. Selv denne «svake» trenden er ekstrem med tanke på at det var 4-5 grader kaldere for 20.000 år siden, før isen trakk seg tilbake.
  3. For denne dataserien er 2016 også noe varmere enn 1998, antatt de første elleve månedene i begge år (fant ikke data for desember 2016).

  UAH bekrefter samme økende temperaturutvikling som andre dataserier (RSS, GISS osv.).

  Videre nevner Gemini de alle de fire årene 2005, 2010 og 2014 og 2015 (de nevner ikke engang 2016) som varmerekorder. Ingen av de tre første årene her var det noen sterk El Nino.

  • Vi er fullt klar over at Lackner ikke anerkjenner de temperaturmålingene han ikke liker, dvs de som ikke bekrefter at all signifikant global oppvarming forlengst har opphørt i eller etter 1996. Men dette er ikke en anerkjent vitenskapelig metode.

   Både denne forskningen fra Ross McKitrick og formuleringene i FNs klimapanels siste hovedrapport bekreftet at signifikant global oppvarming forlengst har opphørt, satelittmålt temperatur fra 1996, øvrige datasett uvesentlig senere. Dataene er altså entydige.
   http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=49307

   Etter politisk press har mer useriøse aktører senere forsøkt å torturere dataene (Dr. Karls Karlisering), eller ved å komme drassende med tilfeldige værfenomener som El Nino (en overførsel av energi fra varmt overflatevann som midlertidig legger seg over kaldt vann i Stillehavet, til atmosfæren gjør ikke kloden vår varmere.

   Spørsmålet de siste årene har vært hva som er trenden etter at det nåværende ENSO-fenomenet er over. Vi er nå ferdig med El Nino-delen, men ikke med La Nina delen, men det foreligger en statistisk analyse over satelitttdataene fra RSS og UAH som inkluderer november og desember. Tar man hensyn til statistisk usikkerhet (95% konfidens), så er man helt klart i den situasjon at det ikke foreligger noen signifikant oppvarming for dette årtusenet. Skal man tolke den lille trenden som foreligger og som er mye mindre enn måleusikkerheten, så blir det med UAH-dataene 70% sjanse for en ørliten oppvarming, og en 30%.

   Det er interessant å fastslå hvor lang denne perioden med mangel på signifikant oppvarming er i de to mest pålitelige datasettene for temperatur:
   «For UAH: There is no statistically significant warming since November 1993»
   «for RSS: There is no statistically significant warming since July 1994»

   Det er mere å lese om dette i denne utmerkede analysen på WUWT:
   https://wattsupwiththat.com/2017/01/12/satellite-records-and-slopes-since-1998-are-not-statistically-significant-now-includes-november-and-december-data/

 6. I punkt 4 hevdes at det er velkjent at CO2 nivået rundt 1940 var på dagens nivå, dvs bortimot 400 ppm.

  Målingene på Hawai startet i 1958, og er etterhvert komplettert med målinger på Sydpolen og mange andre steder. De siste 2-3 årene har en også hatt satelittmålinger.

  Målingen på Hawai viser en jevnt stigende tendens, men med en årssykel på 5-10 ppm som skyldes biosfæren. Siden det er mest landområder – og dermed planter – på den nordlige havlkule, er nivået lavest ved slutten av vekstsesongen på den nordlige havlkule.

  I de 58 årene med Hawai-målinger, har det aldri hendt at minimumsverdien har falt fra et år til det neste – og for maksimumsverdien har det skjedd én gang – den sank med 0.1 ppm.

  Figuren til Beck viser at CO2 nivået fra 1943 til 1950 falt med ca 10 ppm per år. Altså 7 år på rad med en verdi som er 100 ganger større enn som er observert 1 gang i Hawai-datane.

  På tide med litt skepsis?

  • Hva er det, Raaen, som gjør at du etterlyser skepsis til CO2-observasjoner som bl.a er tatt av flere av datidens Nobelprisvinnere i fysikk? Samtidig som du ikke utviser den minste skepsis mot alle de mindre nøyaktige målingene i moderne tid, og de anda mer tvilsomme antagelsene som trekkes på bakgrunn av disse?

 7. Aaslid,

  Som sagt anerkjenner/liker jeg, i motsetning til KR, ikke bare satelittdata (UAH) men også andre data, og HELE serien.

  Din første referanse er ca. 2,5 år gammel med data inntil for tre år siden, i mellomtiden har vi hatt ekstreme varmerekorder. Du har vel noe mer relevant? Dessuten; etter å ha lest Abstract, tror jeg du har misforstått. Artikkelen presenterer en metode for å beregne lenden av periodiske «varmepauser». Den underbygger på ingen måtte din påstand «at all signifikant global oppvarming forlengst har opphørt i eller etter 1996». Jeg venter ennå på en seriøs referanse som konkluderer med noe så bombastisk. Har dere ikke funnet det?

  Angående din siste link. Her bekreftes min beregnede positive trend, og det er absolutt mest sansynlig at det har skjedd en oppvarming OGSÅ for perioden 1998-2016, spesielt!

  Kan dere forresten forklare meg hvorfor dere for enhver pris må starte analyser generelt i 1998, noe spesielt nytt i verdensihistorien da som rettferdiggjør at man ser bort fra hele perioden fra 1978 når dere vil diskutere klimatiske trender over 30 år eller mer?

Kommentarer er stengt.