Om temperaturutflatingen

Forfattet av Jan-Erik Solheim, professor emeritus

I forbindelse med den kraftige nedgangen i global temperatur i november 2017 omtalt i et annet innlegg, er det diskutert om vi har temperaturutflating/hiatus globalt. Er dette et reelt fenomen eller ikke?

Da FNs klimapanel (IPCC) kom med sin fjerde hovedrapport (AR4) i 2007, var konklusjonen at vi kunne vente oss en global temperaturstigning på 0,2 grader per tiår de neste tiårene – og enda kraftigere stigning mot år 2100. Det vakte derfor stor oppmerksomhet da den globale temperaturen sluttet å stige på 2000-tallet. I en avisartikkel påpekte vi omkring 2010 at temperaturen ikke hadde steget på 8 år. Pål Prestrud, dengang direktør i CICERO, var raskt ute og viste at siden temperaturmålingene startet i 1850 hadde det vært mange pauser med 8-års varighet. Men om den varte i 10 år eller mer, ville det være grunn til å diskutere prognosene.

Men temperaturen steg ikke. Vi kommenterte dette i flere av våre Klimanytt som vi startet å utgi i 2013. Nr 5, 13, 26 fra 2013 og 77 fra 2014 forteller om utflating – både basert på bakkedata og satellittdata. Det ble et problem også for IPCC som i sin neste hovedrapport (2013-AR5) måtte innrømme at temperaturen kun hadde steget 0,05 grader fra 1990-tiåret til det neste. De skrev at 111 av 114 av deres klimamodeller viste for stor oppvarming, dvs 97 % (Klimanytt 88 fra 2014).

I 2014 produserte Klimarealistene sin første T-skjorte med en kurve som viste at det ikke hadde vært global oppvarming siden 1996. Temperaturkurven på T-skjorten er fra mikrobølge-satellittmålinger bearbeidet av Remote Sensing System (RSS) og viser en temperaturkurve over 207 måneder: september 1996 – november 2013, med en trend på -0,00 ± 0,01 grad per år. I samme tidsrom var atmosfærisk CO2 steget med 34 ppmv, som tilsvarer en stigning på 200 ppmv per hundre år. En analyse av samme datasett fra 1996 til sommeren 2015 viste heller ingen signifikant temperaturstigning selv om atmosfærisk CO2 stadig øker.

Sjekker vi på internett er det mange forsøk på bortforklaringer – varmen som skulle være der er gjemt et annet sted, f.eks dypt i havet. Dr. James Hansen, som i sin tid gjorde alarm om farlig global temperaturstigning pga. bruk av kull og olje, forklarte (Klimanytt 13, 2013) at den sterke økningen av antall kullkraftverk i Kina og India fører til større utslipp av aerosoler som hindrer sollys å nå bakken, og derved begrenser oppvarming. Når disse kraftverkene blir renset vil temperaturen igjen stige. Det har den ikke gjort.

Vi har hatt en El Niño i Stillehavet i 2015-2016, som midlertidig førte til en temperaturøkning – fulgt av en CO2 økning (Red. anm., figuren viser temperatur pr november 2017 i lavere troposfære iht UAH-data, se også på   climate4you.com). Men nå viser temperaturene for november 2017 at vi er tilbake til normalen – liten eller ingen temperaturøkning de siste 20 år eller mer.

At temperaturutflatingen er reell er vist i en artikkel i det prestisjetunge tidsskriftet Nature Climate Change, med 11 forfattere inklusive Michael Mann og Ben Santer, som er kjent for hockeykølla og omskrivning av IPCCs konklusjon til at menneskeskapt oppvarming er påvist. Jeg gjengir artikkelens tittel og konklusjon på engelsk, da det er tydelig at den har vært vanskelig å formulere:

Forfattere J. F. Fyfe m.fl: Making sense of the early-2000s warming slowdown, Nature Climate Change, 6, 224-228 (2016), Abstract: «It has been claimed that the early-2000 global warming slowdown or hiatus, characterized by a reduced rate of global surface warming, has been overstated, lacks scientific basis or is unsupported by observations. The evidence presented here contradicts these claims.»

Så komplisert kan det altså skrives at tross en kraftig økning av CO2-utslipp har den globale oppvarmingen stoppet opp. Min forklaring er at dette viser at CO2-økning ikke er årsak til oppvarming, men at et varmere klima fører til mer CO2 i atmosfæren. Oppvarming eller utflatning er en følge av periodiske variasjoner. Dette er forklart i Klimarealistenes nye hefte «Naturen styrer klima» som kan bestilles fra www.klimarealistene.com/klimabutikken.

Støtt oss ved å dele:

48 kommentarer

 1. Jan-Erik Solheim baserer ikke sin konklusjon på fakta. Han trekker spesielt fram november 2017 som eksempel på at det har liten eller ingen oppvarming. Det er et særdeles dårlig eksempel, for det er den nest varmeste novembertemperaturen siden satellittmålingene begynte. Å kommentere temperaturtrender på basis av forandringer fra en måned til enn annen er uansett uvitenskapelig. 2017 kommer til å bli det nest varmeste eller tredje varmeste året i troposfæren avhengig av hvilken satellittserie enbruker. Det viktige er den langsiktige trenden, og den viser at temperaturen i troposfæren stiger jamt:
  https://drive.google.com/open?id=10G154slpgG37fVLHRp88SIZj-tjEpJmT eller om en ser på temperaturen nær jordoverflaten i samme periode, https://drive.google.com/open?id=1yDY72yoOnlalKWG200v2Ev4uf38QnIQx . i allee tilfeller er det vanskelig å se noen pause i oppvarmingen.

 2. Jan-Erik Solheim skriver i første avsnitt: «Men om den varte i 10 år eller mer, ville det være grunn til å diskutere prognosene.»

  I den forbindelse kan det være nyttig å se hva Tysklands ledende klimaforsker Hans Von Stroch sier til Der Spiegel i et åpenhjertlig intervju i 2013 hvor han bekrefter at temperaturene har unnlatt å stige i 15 år til tross for økte utslipp. Temperaturen har gått opp bare 0,06 grader på 15 år – en verdi svært nær null. Med måleusikkerheten i instrumentene kan ikke dette regnes som oppvarming.

  Storch avslutter: Hvis dette fortsetter, så må man senest om 5 år innse at noe er fundamentalt galt med klimamodellene. En 20-årig pause i global oppvarming eksisterer ikke i noe modellscenario. En 15-årig pause bare i 2 % av scenariene.
  http://www.spiegel.de/international/world/interview-hans-von-storch-on-problems-with-climate-change-models-a-906721.html

  Derfor blir det viktig for de mest useriøse aktørene å bortforklare opphøret av global oppvarming, og varmeutvekslingsfenomenet El Nino passer utmerket til denslags pusteøvelser. Men om noen uker er vi inne i det femte kalenderåret etter at Von Storch stilte opp i dette intervjuet i 2013.

  Og senest i høst fikk Von Storch støtte av Glen Peters fra Cicero i et intervju, hvor han åpnet for at man muligens ikke har forstått klimasystemet i det hele tatt. I klarspråk: CO2-hypoteset har feilet totalt, og man må se seg om etter en annen hypotese.
  https://www.nettavisen.no/nyheter/klimaforsker—ny-co2-rapport-kan-vise-at-vi-ikke-har-forstatt-klimasystemet/3423375792.html

  Se også statistisk analyse fra Ross McKitrick.en analyse som ignoreres av KRs kritikere (tillegg 13.des).
  …there is now a trendless interval of 19 years duration at the end of the HadCRUT4 surface temperature series, and of 16 – 26 years in the lower troposphere. Use of a simple AR1 trend model suggests a shorter hiatus of 14 – 20 years but is likely unreliable.
  https://www.scirp.org/Journal/PaperInformation.aspx?paperID=49307&
  . :

  • Jaja. Storch regner 15 år tilbake fra 2013 – tilfeldigvis tilbake til el nino-året 1998. Da er det ganske flatt angående temperatur. Litt synd for han at temperaturen har økt signifikant siden intervjuet i 2013 og slår bena under alt han sier

    • Nettopp. Og ved å studere tilgjengelige grafer (Lindeberg i går 10:28) kan man med det blotte øyet se at temperaturen har økt. Tar man bort begge de to seneste el-ninoene (for synlighetens skyld) skal man ha ganske dårlig syn for å kunne si at grafene er flate (om man ikke gjør som Raaen forklarer klokken 10:00) de siste 30 år som jo er minimum av tidsperspektiv innen klimaforskning. 15 år som brukes er som Raaen også sier uvitenskapelig

     • For de fleste av oss fremstår dette som signifikant «flat» utvikling.
      Ideologi hører hjemme på Storting og i kommunestyrer, ikke i klimadebatt…

   • To svakheter ved ditt argument:
    Først, en El Nino øker normalt ikke temperaturen, man får en fluktuasjon,m først opp og så ned. Det er en vesentlig forskjell på en slik fluktuasjon, og den økningen du ønsker å konkludere med..
    Deretter: Du må måle temperatur både i hav og i atmosfære, på et tidspunkt hvor El Nino-varmeutvekslingen er over, for å kunne fastslå om trenden har endret seg.

    Det er ikke i samsvar med vitenskapelig metode å plukke ut det laveste startpunktet og det høyeste sluttpunktet man er i stand til å finne, for så å konkludere.

    Det er ikke naturvitenskapelig omstridt at opphøret i oppvarmingen nå er av lengre varighet (fra 1996) enn den forutgående varmeperioden (1977-96)

    • Det er svært omstridt at det ikke har vært noen oppvarming siden 1996, som dere påstår. Det er omtrent bare her hos KR det påstås.

     Startpunkt 1996:

     Trenden i RSS TLT 4.0 er 0,169C/tiår +/- 0,151.

     Trenden i UAH TLT 6.0 er 0,095C/tiår +/- 0,146.

     Trenden i HadCRUT 4 er 0,163C/tiår +/- 0,089.

     Trenden i Berkeley Earth er 0,190C/tiår +/- 0,084.

     Det er altså kun i UAH man kan si det er ne liten sjanse for at det ikke foregår noen oppvarming, men da ser man bort fra de andre seriene, oppvarming av havene, smelting av permafrost og is.

     • Men IPCC konkluderte i 2013 med hiatus. Ikke uvesentlig. Men KR skal altså ikke kunne benytte det.

     • Er det ingen grenser for hvor useriøst du kan opptre, Nilsen?

      Man skal ikke ha mye kompetanse i statistikk for å forstå at en reanalyse for å fastslå trenden må foretas på et tidspunkt hvor du ikke har ekstreme midlertidige utslag opp eller ned. Tidspunktet for reanalyse er 2-3 år framn i tid når vi er ferdig med La Nina-delen av varmeutvekslingen i Stillehavet.

     • Aaslid, perioden det er snakk om starter faktisk med en svært kraftig El Nino. (97/98).

      Dessuten, El Nino-år blir varmere og varmere, La Nina-år blir varmere og varmere og nøytrale år blir varmere og varmere.

      Hvordan får du det til å stemme med ingen oppvarming?

     • Du burde vite at det er ikke hiatusen i seg selv som er hovedpoenget, men at det er et stort tiltagende avvik mellom observerte og beregnede temperaturer. Litt mer eller mindre avvik endrer ikke dette. Dessuten er de temperaturkorrigeringer som du legger til grunn svært omstridte. Og så må man ta med seg kjennsgjerningen om at en kald La Nina normalt følger sterke, varme El Nino-faser. Det er åpenbart en grunn til at man legger inn 3 og 5 års middel når man referer til snittemperaturer.
      Nå har La Nina startet og det erallerede blitt kaldere. Tiden vil vise hva sluttresultatet blir.

    • Mitt innlegg ble lest, men ikke forstått. Du skriver jo akkurat det samme som meg og så kaller det jeg skriver feil…

     Igjen, jeg må styre unna å skrive i denne bloggen. Dette er rett og slett for banalt. R/O fra nå.

   • Her er havtemperaturene, i kort og lang tidskala. Vi ser klart toppene i 1998 og 2016, drevet av temperaturutvekslingsfenomenet El Nino. Det er intet i disse dataene som tyder å noe annet enn at opphøret i global oppvarming etter 1886 er et reelt fenomen. Her er det ingen signifikant temperaturøkning på gang, en slik påstand er rett og slett usann.,

   • For en utrolig merkelig logikk du må ha Harald, sitat; «litt synd for ham at temperaturen har økt…..». Hva i all verden har det med saken å gjøre at temperaturen har steget noe igjen. Så hvis den ikke hadde steget siden 2013 hadde du liksom hatt uflaks du da. Så da hadde du liksom sagt «jeg gir meg, skjønner nå at jeg har tatt feil».
    For det første slår det ikke beina under alt han sier, men redder deg og andre klimaalarmister i noen år til. Klimarealister har aldri snakket om at nedkjøling eller oppvarming over x antallet år beviser noe som helst, vi vet hvor uforutsigbart vær og ikke minst klimaet er.
    Men alarmistene med IPCC i spissen mener DE kan spå klimaet og dermed er det DE som får problemer når modellene feiler. CO2 stiger – temperaturen må stige.
    IPCC er nemlig svært avhengig av at denne hiatus motbevises og/eller stopper opp, for hvor havner modellene deres ellers, gjett tre ganger.

   • Men 1998 Ninoen ble etterfulgt av en kraftig La Nina som bidro til balansen. Mens det åpenbart ikke er noen begrensning på IPCC-leirens bruk av den siste El Nino. Påfallende ulogisk. Solheim tar jo nettopp utgangspunkt i den kommende La Nina som over tid vil trekke snittet ned. Hvor mye vil tiden vise.

     • Oppdaterte grafer lages hver måned av prof. Ole Humlum.se climate4you.com. Vi lager en ny T-skjorte neste sommer. Kan bestlles fra klimabutikken

     • Solheim: Jeg viser til et konkret blogginnlegg av John Nielsen-Gammon, hvor han lager en graf som viser utviklingen i El Nino-år, La Nina-år og ENSO-nøytrale år.

      Spørsmålet var om dere (KR) vil oppdatere den grafen fram til i dag? Eller kanskje dere vil vente en stund?

      Alt det er helt greit. Min påstand er at El Nino-år, La Nina-år og ENSO-nøytrale år fortsatt blir varmere og varmere.

      Her er en animasjon basert på datasettet Berkely Earth, fram til 2015. https://static.skepticalscience.com/graphics/ENSO_Temps_2015.gif

      Som man ser er det hold i påstanden om at El Nino-år, La Nina-år og ENSO-nøytrale år fortsatt blir varmere og varmere. Dette harmonerer heller dårlig med en påstått stans i oppvarmingen.

      Dere må gjerne trykke en ny t-skjorte. Tør dere bruke RSS 4.0 eller vil dere bytte til det datasettet som gir minst oppvarming?

     • Nok en gang noen med merkelig logikk. Viss vi er enige om at det har blitt varmere det siste århundre, ikke hvor mye, må det vel jevnt over (som du skriver Vidar) bli litt varmere alle år uavhengig hva du kaller de forskjellige år. Som jeg forstår det mener du vel at «jevnt over» betyr «i snitt» eller gjennomsnittlig.
      Det alarmister og realister er uenige om er vel hvor jevn denne stigningen har vært, eller er.
      For og ha rett i sine teorier mener realistene at alarmistene (IPCC) juksterer temperaturen (målingene) for at den skal stige like jevnt som CO2 stiger. Og når det er avslørt (Climagate) hva noen innenfor IPCC er villige til å gjøre for å rettferdiggjøre CO2-hypotesen ender denne diskusjon med hvilke grafer som er troverdig og dermed rett, og hvilket startår grafen skal ha.
      Det har dermed ingen hensikt og slenge ut diverse grafer eller data for å rettferdiggjøre den ene eller andre påstand. Vi har forskjellig ståsted og velger dermed forskjellige referanser.

      Jeg personlig har svært vanskelig å forstå at det kun er realister som reagerer på juksteringen av målingen og dermed utsletting grafene som var i flittig bruk på 70- og 80tallet over temperaturstigningen opp til ca. 1940 og den kraftige nedgangen til 70 tallet. Det var jo tross alt disse målingen som ga grunnlaget for teorien om at vi gikk mot en ny istid, eller i alle fall mot et vesentlig kaldere klima.
      Grafene IPCC benytter i dag gir jo inntrykk av at dette aldri har skjedd.
      Snakk om historieforfalskning.

 3. T-skjorte-figuren til Klimarealistene kan lett reproduseres med temperatur-kalkulatoren hos University of York:

  Velg den nå utdaterte RSS v3.3 TLT, legg inn «Start date» 1996.7 og «End date» 2013.9, samt «Moving average» 1.

  Plottet som kommer fram bekrefter at mest sannsynlige stigningstall ganske riktig er 0.00.

  Men figuren viser noe viktig: Pga den store variasjonen, kan man med 95% sikkerhet bare hevde at stigningstallet er mellom -0,2 og + 0,2 grader per tiår. Med andre ord: Perioden er for kort i forhold til fluktasjonene til at vi kan si noe sikkert om underliggende trend.

  T-skjorten blir dermed en uvitenskapelig pussighet.

  • Det er like interessant å tenke over hvorfor KR byttet satelittserie. Det skjedde vel samtidig med at UAH justerte ned temperaturen med versjon 6.0 og RSS justerte opp temperaturen med versjon 4.0 …

 4. 1. Hyggelig at Solheim nevner mitt navn selv om dette begynner å bli lenge siden. Det er helt riktig at jeg har påpekt at temperaturkurvene inneholder flere pauser av opptil 8-10 års varighet. Men jeg kan ikke erindre at jeg har sagt at dersom de varte i mer enn ti år ville det være grunn til å vurdere oppvarmingen på nytt. Flere publiserte studier har jo sett nærmere på dette og det er antydet at en må forvente opptil 15-18 års perioder med utflating eller til og med avkjøling under en oppvarming. For dette er jo vær – ikke sant Solheim? Klima er som du kjenner til gjennomsnittsværet over lengre perioder enn dette
  2. Å ta utgangspunkt i en reduksjon i troposfærisk temperatur i en av minst 7 globale temperaturserier fra en måned til den neste for å påpeke pause i global oppvarming kan – og nå skal jeg være diplomatisk – kun karakteriseres som uvitenskapelig.
  3.Solheim nevner temperaturserien til RSS fra 1996 til 2013 som endte opp på Klimarealistenes T-skjorte der det var null oppvarming. Merkelig at Solheim ikke har fått med seg at denne kurven er endret fullstendig etter at metodikken for å beregne den ikke holdt mål, jf denne publikasjonen fra de ansvarlige i RSS:

  http://journals.ametsoc.org/doi/10.1175/JCLI-D-15-0744.1

  Kurven er nå den av de globale temperaturkurvene som viser sterkest oppvarming med 0.19 C/dekade. Kurven finnes her:

  http://www.remss.com/measurements/upper-air-temperature/

  Den ansvarlige forskeren ved RSS, Carl Mears, har sagt følgende før metodikken og kurven ble endret: «I consider [surface temperature datasets] to be more reliable than satellite datasets (they certainly agree with each other better than the various satellite datasets do!).»(http://www.remss.com/blog/recent-slowing-rise-global-temperatures/)

  Jeg ser fram til at den reviderte kurven kommer på klimarealistenes T-skjorte. Da skal jeg gå med den!

  4. Paradoksalt sett viser Solheim til en vitenskapelig artikkel der Michael Mann er en av forfatterne når han skal «bevise» at det har vært (eller «er» som klimarealistene gjerne vil ha det til) en pause i oppvarmingen. På denne nettsiden er det vel ingen som er/har vært et større hatobjekt enn Mann. Når han inntar et standpunkt som plutselig passer inn i Solheims vrangforestillinger blir han et sannhetsvitne. Det må vel være prototypen på cherry picking. Artikkelen er en av mange om «slow down» (som er det korrekte uttrykket) i global temp siden begynnelsen av 2000-tallet) og inkluderer data til 2014. Siden da har som kjent globale temperaturen satt nye rekorder og det er vel ingen forskere innenfor fagfeltet som i dag benekter at det pågår en oppvarming omtrent i henhold til det modellene har forutsagt. Og da har jeg ikke en gang tatt med den gigantiske oppvarmingen av havet.

  • Presthus, jeg har vært innom disse sidene og oppfatter ikke at de fremmer noen allmenn forståelse av klimautfordringer og klimaforståelse.
   Vi kan lese og høre i disse dager fra Skåne at havet kan stige metervis, at temperatuer kan komme ut av kontroll og at menneskeheten ikke kan finne livsgrunnlag på denne kloden lenger. Ingen ting av dette kan dokumenteres og blir derfor definert om ideologi og ikke forskning…
   Da er det vel kanskje på tide å vise til måleserier og annen dokumentasjon som indikerer at slike scenarier er logiske og ikke kun vise til uforståelige uttalelser som du gjør.
   Du har sluttet hos Cicero nå og Kristin Halvorsen har overtatt. Dette er dessverre til det verre…

  • Hva Prestrud har uttalt tidligere er egentlig av mindre interesse. Som han selv skriver har andre som driver med T-måliger, uttalt seg om lengden av en slik hiatus for å bli significant (inklusive Hansen, NOAA, Hadley m.fl). Jeg leste for lengde siden om at oppvarmingspausen først kom på banene etter ca 5 år, Så ble det nevnt at det var for kort, måtte være minst 10 år. Så gikk de årene og da ble det nevnt 15 år, for så til slutt å havne på 20 år (von Storch). Det tar tid å motbevise feil som er lansert.
   Selv har jeg holdt meg rimelig konsekvent til UAH-satellittdata knyttet til et universitetsmiljø fremfor et privat selskap. Det var liten forskjell mellom de to en lengre periode og da T-skjorten ble laget. Det er trolig korrekt at RSS tidligere metodikk ikke var helt patent – litt for lave verdier. Revisjonen er imidlertid omstridt og gir trolig for høye verdier.
   Om Mears mener at bakkemålinger er bedre trenger ikke bety noe. Korreksjoner for byoppvarming, klodens dekning og tvilsomme korrekjoner og homogenisering har nok mer å si enn selve presisjonen i dag.
   Og så venter vi ikke minst på effekten av den nylig ankomne La Nina. Det er en grunn til ansvarlig metodikk tar 3 og 5 års middel for å redusere ‘randeffekter’ som fra den nylig avsluttede super El Nino.

 5. Artikkelforfatteteren skriver følgende: «Så komplisert kan det altså skrives at tross en kraftig økning av CO2-utslipp har den globale oppvarmingen stoppet opp.»

  Det er beviselig feil:

  Trenden i RSS TLT 4.0 er 0,169C/tiår +/- 0,151.
  Trenden i UAH TLT 6.0 er 0,095C/tiår +/- 0,146.
  Trenden i HadCRUT 4 er 0,163C/tiår +/- 0,089.
  Trenden i Berkeley Earth er 0,190C/tiår +/- 0,084.

  Havet blir også varmere i perioden fra 1996 til i dag: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5c/Ocean_Heat_Content_%282012%29.png

  • Målinger viser at den antropogene CO2-andelen i atmosfæren er 4% som betyr at «vår» andel av hele atmosfæren kun er 0,0016% siden atmosfærisk CO2 totalt utgjør kun 0,04%. Da vår andel av atmosfærisk CO2 kun er 4% kan det kanskje være grunn til å spørre hvorfor kun disse 4 og ikke de andre 96% forårsaker all mulig elendighet på denne kloden…
   Svaret er åpenbart, dette handler om ideologi og ikke objektiv forskning…

   • Pedersen: Kva er det som får deg til å tru at antopogene CO2 har andre egenskaper enn annet CO2. Det er veksten i atmosfærens CO2-innhold som er problemet.

    Om du har egne teoriar om kvar dette auka CO2-innholdet kjem frå, som avvik frå det vitenskapen seier får væra di sak. Uansett er det auken som er problemet, ikkje kva for namn du sett på dei ulike andelane.

    Legg vekk dei ideologiske brillene, og hold deg til objektiv forskning.

   • Det stemmer, på dette nettstedet finner du folk med solide titler som hevder akkurat dette.

    Men hvorfor skvetter de unna som våte såpestykker, når man spør det opplagte spørsmålet: Hva er, i grove trekk, det komplette karbonkretsløpet som altså har som resultat at CO2-nivået i atmosfæren øker nær synkront med utslippene?

    • Synes heller Raaen bør ta inn over seg at menneskeskapt CO2 ut i fra utslippsdata først kunne ha en nevneverdig effekt etter 1945. Og da sank temperaturen og begynte først å stige etter 1976 og i de neste 20 år. Er ikke det litt kort sammenlignet med at det ikke har vært nvneverdig sammenheng mellom T og CO2 i de foregående 600 millioner år?

  • Utsagn om trender er verdiløse når du ikke oppgir hvilken periode som analyseres. F.ex har HadCRUT4 en trend på 0,05C/tiår 1850-2017, mens den for 1901-2010 var 0,07C/tiår, 1979-2010 visste en trend 0,17C/tiår. De to siste trendene blir brattere enn gjennomsnittet fordi de starter i kalde perioder. Se forøvrig svar til Prestrud nedenfor.
   Det ble lagret mye solvarme i havet i forrige århundre. Det ses allerede tegn til avkjøling i alle havområder, spesielt i Nord -atlanteren.

   • Solheim, i ditt hovedinnlegg pekte du på 1996 som startår for «pausen».

    Som et ledd i en konkret faglig diskusjon presenterte derfor Nilsen hvilke trender 4 oppdaterte datasett gir med startpunkt 1996: Alle gir stigning som beste estimat, bare ett av fire åpner for flat utvikling innenfor 95% konfidens intervall. Har du en tilsvarende konkret kommentar til dette?

    Forøvrig, alle tre tidsintervallene du oppgir har statistisk signifikant økning, med god margin. I perioden fra 1850 er det, så vidt jeg kan se, ikke mulig å finne et 20 års eller lenger intervall med statistisk signifikant reduksjon.

 6. Jeg leste/hørte i dag at man i Skåne i Syd Sverige planlegger å bygge store sandbanker mot sjøen for å demme opp for «havstigningen» på 0,5 meter før 2100, og derved demme opp for dette skumle havet….
  Verden vil bedras, nå handler det om å være «main stream», ikke å bruke hodet som i gamle dager…

 7. Temperaturen har sunket med omkring 0,5C i alle temperaturserier januar 2016- november 2017. Dette er ikke uvesentlig. Se svar til Prestrud.

 8. I 2012 distribuerte KR dette heftet til videregående skoler http://klimarealistene.com/Hefte2Les9.pdf. Der har Solheim m.fl. laget noen prognoser for temperaturstigningen. For eksempel figur 19 (s.18).

  Hvem har truffet best på prognosene? Solheim eller IPCC?

  Indirekte skriver Solheim at med den trenden temperaturstigningen har hatt (ca. 0,5 C/100 år) må det være pga økt konsentrasjon av CO2 i atmosfæren. Plot gjerne inn data fra HADcrut4 eller lignende, så vil dere se at det er et klart brudd oppover, i forhold til den nedgangen Solheim spådde i 2011/12.

   • Om du ser på UAH-datane du henviser så vil du se at tempertaruren stiger signifikant hver eneste måned, Aaslid. Kilde: Dine månedlige innlegg om dette

    • Litt upresist der: Har steget signifikant i tidsrommet 18 år tilbake (som du brukte som eksempel en gang) og 30 år tilbake (som vi alle er enige om at er passe tidsrom for å definere klima – ikke vær)

     • Blir ikke utregning av p fundementalt feil når man bruker differanseverdiene i UHA dataene? Får å få disse riktige så må man ta utgangspunkt i målte verdier for å få standardavviket riktig opp mot faktisk målt verdi for igjen å kunne si noe om signifikant forskjell.

      Tenkt at man måler elefanter. Oppgir man differansen mellom disse i gram mot en normalelefant så blir spredningen/standardavviket stor. Oppgir man faktisk vekt og regner statistikk så blir det mindre spredning og dertil mindre sannsynlighet for en signifikant forskjell.

      Om man bruker klimadataene som er tilgjengelig for Oslo og Longyearbyen fra yr.no, så ser man at med Mann-Kendal test får signifikant forskjell for hele måleperioden, men ikke for de siste 20 årene på noen av stedene.

      Det at man har en stigende/fallende trend er ikke det samme som at endringene er statistisk signifikante. Dette avhenger fullt ut av spredningene av verdiene.

    • Se teksten til Jan-Erik Solheim lengre ned, Olafsen, før du troller med dine meningsløsheter:

     «Temperaturen har sunket med omkring 0,5C i alle temperaturserier januar 2016- november 2017.»

     • … (snip) (Moderator har følgende beskjed:
      Lackner, du har fått klar beskjed gjentatte ganger om å kutte ut din temperatur-trolling. Siden du ikke retter deg etter dette, sletter vi alle dine kommentarer på dette temaet.)

Kommentarer er stengt.