Om temperaturer og sjøisen i nord

Av Bjørn Ramstad

Fra en av våre faste lesere har vi fått følgende tekst med illustrasjoner.

Temperaturgrafen nedenfor (HadCRUT3, månedlig global temperatur) viser variasjonene i tidsrommet 1850 til 2010.
Grafen er ikke ansett som omstridt.

Ramstad_fig1Variasjonene her kan uavhengig av mengde CO2 forklares ved to kjente sykluser:
230-års- og 65-års syklus, som vist nedenfor.

Ramstad_fig2Gitt at denne temperaturvariasjon hadde og har betydning for sjøisens utbredelse i nord, kan en slutte at isen minket fra 1910 til ca. 1945, at den deretter vokste frem mot ca. 1975 da målingene i virkeligheten startet. Fra da av og til ca. 2000 vet man at temperaturen har økt, og at isens utbredelse har minket som følge av dette.

Hvis disse to sykluser var alene om å bestemme videre utvikling av temperatur og sjøismengde, skulle man anta en kommende tid, ca. 100 år, med synkende temperatur og økende sjøismengde mot et nivå tilsvarende situasjonen rundt 1910.

Det er imidlertid stor enighet om en 1000-års syklus, som vil ha et ord med i laget.

Ramstad_fig3

Denne 1000-års syklus har ikke sin topp før i 2050, og vil naturlig nok motsette seg en senkning av temperatur innen den tid.

Hvis imidlertid disse tre sykluser 65 år, 230 år og 1000 år ikke overstyres av andre naturlige årsaker ser det mørkt ut for de som mener at jorden går mot “kokepunktet”, at sjøisen vil forsvinne osv.
Heller ser det ut for at det motsatte vil skje; at kloden går mot kjøligere tider.

Støtt oss ved å dele:

8 kommentarer

  1. Hilsen fra Hamar: Dette var et meget nyttig og konkret innlegg. Fint å ha i debatten. Bare en kommentar: Figurene er svært små. Burde vært noe større. Bl.a. for at det burde vært mulig å lese tekst og tall.
    A.P.

  2. Teksten sier at 1000-års syklen har topp i 2050 mens figuren viser topp i år 2000. Har jeg misforstått noe her?

      • Jeg ser det. Men hva med 1000-års syklen? Teksten sier «Denne 1000-års syklus har ikke sin topp før i 2050». Men figuren viser da tydelig at toppen er rundt år 2000 og at bunnen ligger rundt år 2500. Dette er jo helt vesentlig for å forstå prognosen.

  3. Sykluser på 230 år var nytt for meg. Hvem har lansert dette og på hvilket grunnlag?

Kommentarer er stengt.