Om det kosmiske fingeravtrykk og jordens klima

Universitetet i Tromsø har invitert den internasjonalt kjente Henrik Svensmark til å holde en populærvitenskapelig gjesteforelesning ved Institutt for teknologi og sikkerhet. Svensmark er atmosfærefysiker og astrofysiker ved DTU Space i Lyngby utenfor København. Han tok sin doktorgrad i 1987 ved DTU og ble i 2008 professor samme sted.

Prof. Svensmark publiserte for snart 25 år siden Variation of Cosmic Ray Flux and Global Cloud Coverage – A Missing Link in Solar-climate Relationships. Artikkelen tok utgangspunkt i undersøkelser som indikerer en sammenheng mellom mengden av kosmisk stråling som treffer jorden og endringene i jordklodens klima. Perioder med høy strålingsintensitet sammenfaller med kjøligere klima, mens perioder med lavere intensitet har medført mildere temperatur.

Intensiteten av kosmisk ståling som kommer inn i atmosfæren påvirkes av solens magnetfelt. Magnetfeltet er et resultat av solaktiviteten, hvilket kan observeres som en variasjon i antall solflekker.

Henrik Svensmark har uttalt: ‘Den kosmiske stråling (der rammer jorden) er faldet med ca. 15% i de sidste 100 år. Det har betydet, at der nu er færre lave skyer over jorden. De lave skyer har en afkølende virkning i atmosfæren, og da der er blevet færre af dem, har vi her antagelig forklaringen på en del af den opvarmning af jordens atmosfære som er sket i løbet af de sidste 100 år.’

Eksperimenter ved bl.a. CERN i Sveits har bekreftet Svensmark’s hypotese og har status som teori. Prof. Henrik Svensmark har tilført banebrytende vitenskap til vår forståelse av hvordan jordens klima påvirkes.

Jan-Erik Solheim – som er professor emeritus i astrofysikk ved Universitetet i Tromsø – vil introdusere prof. Henrik Svensmark. Professor em. Solheim ga oss i november i fjor et populærvitenskapelig foredrag om solsystemets – og solens – innvirkning på jordens klima samt om mulige konsekvenser av utbrudd på solen for elektroniske system, slik som navigasjons- og kommunikasjonssatellitter.

Svensmark holder samme forelesning dagen før for Klimarealistene i Kongsberg, kl 1900 i Røde Kors huset, Kirketorget 6C. I Kongsberg er det inngangsbillett 100 kr.

Støtt oss ved å dele:

3 kommentarer

  1. Interessant foredrag, stappfullt lokale og god forpleining med kaffe og boller, men publikum var nesten bare gamle menn (gjennomsnittsalder 70år?). Hvordan kan «Klimarealistene» nå frem til kvinner og ungdom? Kan for øvrig anbefale å lese Göte Fagerfjäll’s meget kunnskapsrike artikler om temaet i det svenske nettmagasinet «Elektronik i Norden» (https://blogg.elinor.se).

  2. Man skal mene at klima influeres av en rekke faktorer som setter seg sammen over hav og land og i regioner med betydelig iinnslag av lokale fenomener. Globalt klima er et gjennomsnitt av dette over hele kloden. Skyer er en fundamental faktor som influeres av en rekke forhold. Når man har så liten forståelse av skydannelse bør man inkludere de faktorer som er identifisert – f.eks kosmisk strålings betydning. Det trenger jo ikke være så stort bidrag. Det er heller ikke IPCCs effekt av CO2 – bare 1-2 % av energitransporten.
    Når IPCC-modellene ikke tar hensyn til kosmisk stråling, så er det fordi de oppgitte rammebetingelser for modellene fra sentrale miljøer ikke vil inkludere det. Med en gang man kommer ned på mikronivå blir det for komplisert i globale modeller. Mye enklere å regne globalt på CO2-effekt (varierer som temperaturen over hele kloden) og så prøve å nedskalere. Det gir mulighetene til å tilegne CO2 all effekt som gir grunnlag for de ønskede politiske tiltak.
    I dag benyttes skyeffekter til å ‘tune’ modellene. Det er en mye mer ønsket frihetsgrad for forbedre kurvetilpasning med observasjoner enn å måtte inkludere beskrankninger fra kosmisk stråling (eller andre forhold).

Kommentarer er stengt.