Olav Kvalheim ny leder i Klimarealistene

Årsmøtet til Klimarealistene 14.mars 2024 valgte ny styreleder, Olav Martin Kvalheim. 

Kvalheim er pensjonert kjemiprofessor ved Universitetet i Bergen og bor med familien på slektsgården ved Dalsfjorden som ligger sør for Førdefjorden i Sunnfjord. Til oppdrag i Bergen kjører han vanligvis med elbilen sin. 

Han har erfaring fra forskning og undervisning innenfor miljøkjemi og har lenge deltatt i klimadebatten. Miljøvern er for han blitt viktigere nå da mange av klimatiltakene fører til store naturødeleggelser som f.eks. vindmølleparker i uberørte områder. 
Kvalheim er godt fornøyd med å jobbe i samsvar med årsmøtevedtaket om at Klimarealistene i sin utadvendte virksomhet nå skal legge mer vekt på hva klimatiltakene vil bety for innbyggernes økonomi med redusert levestandard som f.eks. gjennom økte strømpriser.

Kvalheim har håp om at de kreftene som historisk har vært opptatt av innbyggernes økonomi og velferd fortsatt vil være det når de innser kostnadene ved og den manglende nytten av mange av klimatiltakene, f.eks. CO2-fangst og lagring. 

Støtt oss ved å dele:

4 kommentarer

 1. Ellestad har jo ledet denne virksomheten på en veldig bra måte og har stått opp mot den nye relgionen siden den begynte å prege offentligheten gjennom aktivitetene til Al Gore og Miljø Partiet De Grønne (lokalt i Norge). Tusen takk for engasjementet! Jeg har tro på at den nye lederen vil bringe dette arbeidet videre på en veldig bra måte. Vi får tåle at han kjører el bil.

 2. Meget bra at Klimarealistene nå enda tydeligere fronter både a) forurensings- og naturskadene fra såkalte «grønne» energialternativer, såvel som b) de økonomiske skadevirkningene:

  a) «Grønne» energialternativer har vist seg langt mer miljøødeleggende enn «klimareddende».
  En helt ny svensk studie ble rapportert å ville peke på nettopp dette, og pinlig nok er det nå bekreftet at det svenske Naturvårdsverket dermed rykket ut og gjorde ulike forsøk på å stanse studien. Nå klarer man å få den publisert likevel. Les mer her:
  Lenke: https://samnytt.nu/studie-visar-vindkraftverk-kan-vara-stora-miljobovar

  b) Den vestlige verden lider allerede en økonomisk vanskjebne pga. forhastet nedleggelse av funksjonelle energiformer og innføring av rådyre og dysfunksjonelle «grønne» alternativer.
  Denne selvskadingen gjør at bl.a. Kina og India (som ikke begrenses av de samme CO2-kvoteordninger som Vesten) overtar stadig mer av vestlig næringsliv og industri. Vesten opplever på sin side dyrtid, energikriser, og økt fattigdom, et selvskadet Vesten som samtidig ikke kan vise til noen miljømessig gevinst fra sin «klimasatsing».

  c) Jeg håper også stadig flere forskere stiller enda mer kritiske spørsmål ved hvorfor ingen klimaalarmistiske miljøer ønsker å diskutere mer effektiv RENSING av tradisjonell fossil energi.
  Vi vet svaret, lekket fra flere aktivistmiljøer: Dette vil sinke en raskest mulig nedlegging av fossil energibruk.
  Konsekvensen er at det er klimaaktivistene selv, med sin fornekting av at verdens økonomi, velferd og helsetilstand vil gå til grunne uten fornuftig bruk av fossil energi i mange tiår til, som er det største hinderet for et fornuftig miljøvern.

  Trist, og skremmende, når man ser den overnasjonale institusjonelle makt som vedlikeholder og driver denne selvskadingen framover uten å åpne for nødvendig vitenskapelig kritikk.

 3. Vi trenger friske krefter. Håper at Klimarealistene kan sende ut pressemeldinger til NTB, NRK og andre riksdekkende media når det kommer påstander om klimaet som umulig kan stemme.
  Det er også interessant å se på temperaturen på Svalbard som har vært veldig varierende i vinter. Noen kommentarer om dette vil være på sin plass. (Sjekke på «værstat»?) Mvh. Paul T.

  • Klimarealistene vet av erfaring at all kommunikasjon fra oss til de nevnte mediene går rett i søpla hos mottager, uansett hva innholdet er.

Kommentarer er stengt.