Og slik går nå klimaforskningsdagen….

I en verden hvor klimaalarmistene forteller oss at økende atmosfærisk CO2 forårsaker en uhørt global oppvarming, så skal dette ifølge budskapet medføre nedsmeltning av uhorvelige mengder is på begge polene, med en påfølgende kraftig havnivåstigning. Det er derfor naturlig at man innen ortodoks klimaforskning beskjeftiger seg med å måle nøyaktig hvor mye havis som har forsvunnet rundt Antarktis i det siste. I tillegg ser man på hvordan de mest avanserte klimamodellene behandler havisutviklingen.

F2.largeAntarktis: oppsann, mer havis?
Turner et al. (2015) har arbeidet med historiske isdata siden slutten av 1970-årene fra U.S. National Snow and Ice Data Center og kommet til den konklusjon at havismengden i utstrekning har økt med 186 x 103 km2 pr tiår (1,5% pr tiår). Man skulle i utgangspunktet regne med at man i alarmistiske miljøer greier å justere egne forventinger slik at de samsvarer med den observerte økning eller minkning av havisen, men neida. Ikke engang det har de greidd å få riktig.

Men klimamodellene gjør det sikkert bedre
Dermed fortsetter arbeidsinnsatsen for å se hvor bra klimamodellene simulerer den kjente historiske utvikling fra 1979 til 2005. Pussig nok viste modellkjøringene at modellene oppførte seg helt i samsvar med klimaforskernes spinnville forventninger om mindre is: «most of the historical runs of the CMIP5 models had Southern Ocean sea ice decreasing in extent over 1979-2005,» forteller Turner. «The multi-model mean SIE (sea ice extent) had sea ice decreasing in every month of the year, with the largest percentage loss of about 12% per decade occurring in February.»
Forskningsrapporten «Recent changes in Antarctic Sea Ice» som ble publisert i sommer, kan studeres her.

0114_Lester«Ship of Fools»
Dette ble raskt betegnelsen på en annen gruppe klimaforskere ledet av Prof. Chris Turney som med det russiske skipet, Akademik Sjokalski skulle finne bevis for den drastiske nedsmeltningen av havis i Antarktis forrige vinter, De ble sittende fast i enorme mengder «smeltet» havis og 52 personer måtte evakueres med helikopter til den kinesiske isbryteren Xue Long, Snødragen, som lå 18 km lengre nord, og som selv viste seg å stå fast i isen en tid før den kom seg løs.
Episoden var bl.a omtalt i Hegnar online.

Selvsagt kan vi stole på klimamodellene
Konklusjonen for folk flest er naturligvis at CMIP5 klimamodellene er helt ubrukelige til å modellere både historisk og fremtidig havismengde i Antarktis. For IPCC og klimamodellørene er det ikke fullt så enkelt, der i gården er det modellene som representerer virkeligheten. Hva som foregår ute i naturen har ingen betydning for dem.

I Norge er det Bjerknessenteret i Bergen som får store bevilgninger til sine klimamodeller, men lite eller ingenting tyder på at samfunnet får noe særlig igjen for denne satsningen med offentlige midler gjennom mer enn 20 år.

Støtt oss ved å dele:

10 kommentarer

 1. Og konklusjonen til forskere er nok mer i retning av å prøve å fikse modeller så de stemmer bedre med observasjoner, ved å prøve å forstå hva som skjer, i stedet for å forkaste hele greia og late som om alt er bra. Denne modellen er bare en liten del av alle ting som peker i retning av AGW, så om en er feil betyr det ikke at alt annet er det.

  Du kan og påstå at Co2 ikke er en drivhusgass så mye du vil, men det er relativt elementær fysikk, og har vært forsket på siden slutten av 1800-tallet uten å noengang bli motbevist. At dere synes det er ugler i mosen invaliderer over 100 år med forskning innen flere grener som støtter opp under dette fenomenet.

  Og havis rundt Antarktis er ikke like interessant, ettersom det er havisen rundt Arktis som har større utbredning om sommeren og derfor reflekterer mer varme og derfor har større effekt på klima om den minker.

  • Det er en betydelig forskjell mellom drivhuset og CO2-materien i atmosfæren. I drivhuset er det glassvegger som hindrer varmen å stikke av. CO2-materien sender om lag halvparten av reemmittert stråling rett ut i «verdensrommet». Halvparten av energien/varmen «blir borte».

   • Og det er en betydelig forskjell mellom drivhus-effekten og et faktisk drivhus. Dette har vi snakket om tidligere, og hvor mye varme som tilbakestråles av Co2 er lett å måle med FTIR Spektroskopi ettesom Co2 stråler på andre frekvenser enn de andre stoffene som er i atmosfæren vår.

    Hva skjer med den andre halvparten i ditt Co2 eksempel? Jo, det reflekteres tilbake i retning overflaten. Hva skjer så hvis man introduserer enda mer Co2 som «varmestråler» treffer på vei til verdensrommet?

    • Du har rett i det meste, men dette er det liten uenighet om. Du må gjerne fortsette å slå inn åpne dører, men de av oss som selv om vi er langt unna å være klimaforskere faktisk har en faglig bakgrunn er mye mer interesserte i å diskutere konsekvensene av dette, og da snakker vi om hvor mye, ikke enten/eller.

     CO2 ‘s direkte bidrag til oppvarming har vært av begrenset interesse helt siden Charney. Tips slå ham opp i Wikipedia, så kanskje du lærer noe!

    • Halvparten av varmen fører til et kaldere materiale, sml. med overflaten. Dette kan ikke varme opp et varmere legeme. Dette er allmenn fysikk.

     • «Now let me turn to the deniers. One of their favorite arguments is that the greenhouse effect does not exist at all because it violates the Second Law of Thermodynamics — i.e., one cannot transfer energy from a cold atmosphere to a warmer surface. It is surprising that this simplistic argument is used by physicists, and even by professors who teach thermodynamics. One can show them data of downwelling infrared radiation from CO2, water vapor, and clouds, which clearly impinge on the surface. But their minds are closed to any such evidence.» S. Fred Singer

     • Energien som ankommer fra sola har allerede varmet opp vår klode ved ankomst. Den samme energien kan ikke varme opp vår klode en gang til. At CO2 som en svak drivhsgass kan absorbere og re-emittere i det infrarøde spekteret er i denne sammenheng irrelevant, da CO2 ikke er noen energikilde. Det har vist seg å være andre fysiske prosesser som dominerer i atmosfæren. Se også kommentar fra Erik Bye.

      Elementær fysikk, pleidde før å inngå i undervisningen på VGS-nivå.

     • Det er desverre ikke irrellevant, ettersom det holder igjen litt av energien som vi hadde tapt til verdensrommet, med mindre Co2 i atmosfæren. At den har mindre effekt enn f.eks vanndamp spiller egentlig ingen rolle, ettersom den har en effekt, og vi kan kontrollere den om vi vil. Noe vi sliter med å gjøre med de andre effektene som bidrar til temperaturen.

Kommentarer er stengt.