Nyttårsønsker til klimaforskere: Gi oss sannheten!

Klimanytt 92, av Petter Tuvnes

Fra klimaforskere, som hovedsaklig er på offentlige budsjetter bevilget av politikere som alltid har en agenda, er det i informasjon fra klimaforskere fremsatt en rekke alarmerende påstander, som i ettertid viser seg ikke å stemme.

1. Sannheten om sjøisen
1. Totalmengden av sjøis på jorden er nå godt over «normalen» og rekordhøy siden 40 år tilbake i Antarktis. Se også Klimanytt KN07 Storste isokning i Arktis siden 1980, KN47 Mengden av sjøis er det meste på 25 år, Kortnytt53

2. Sannheten om global oppvarming
Det har ikke vært noen signifikant oppvarming i nedre del av atmosfæren (troposfæren) på over 18 år (RSS satellitt-målingene).  Det eksisterer ingen «hot spot» i atmosfæren, som er klimamodellenes ”fingeravtrykk” på global oppvarming. Klimanytt77

3. Sannheten om klimamodellene.
Klimamodellene er en skandale, og 97 % av dem overestimerer global oppvarming fordi de er programmert med en automatisk økning av CO2 (IPCC/Myhre-formelen). KN01 Klimamodeller bommer totalt, KN31 Klimamodellene overdriver de siste 20 år, KN44Klimamodeller kan ikke beregne jordas temperatur

4. Sannheten om havnivåstigningen
80 % av målestasjonene for havnivået viser en stabil øking som er mindre enn det offisielle globale gjennomsnitt. Mange målestasjoner viser ingen øking, og nesten ingen viser noen akselerasjon. KN19 Havstigning pga. CO2 utslipp ikke målbart, KN67 Ingen havstigning pga CO2

5. Sannheten om ekstremvær
Det er ikke mer ekstremvær nå enn tidligere, f.eks. under Lille Istid. Klimanytt84.

6. Sannheten om snø
Snø om høsten og vinteren på nordlige halvkule har økt til rekordnivå. KN46 Naturen kjemper mot oppvarming. 3 dagers snøstorm i Midt Østen

7. Slutt med manipulasjon av temperaturdata
Slutt å manipulere temperaturdata for å få global oppvarming til å se mer dramatisk ut enn hva opprinnelige målinger har vist.  Det er særlig landmålingene som er blitt manipulert (GISS og HADCRUT). KN24 Menneskestyrt oppvarming likevel

8. Slutt med fabrikasjon av temperaturdata
Slutt å fabrikkere temperaturdata der man ikke har målinger. La oss få tilbake målingene i landlige strøk og i fjellområder, som i de seneste år har vært utelatt.

9. Sannheten om 97% av klimaforskningen
En større undersøkelse viste at bare 0,3 % av samlet mengde publisert klimaforskning konkluderte med at dramatiske klimaendringer er menneskeskapte, dvs støttet påstanden om at mennesket er ansvarlig for mer enn 50% av den globale oppvarmingen i siste halvdel av forrige århundre. Klimanytt78

Ved å følge disse enkle prinsipper for vitenskapelig integritet kan klimaforskere garantert bli utestengt fra «det gode selskap», få kuttet bevilgninger, bli trakassert på «nettet», miste jobben og bli mobbet av miljø-/klima-hysteriske organisasjoner, journalister og politikere. KN27 Professor Murry Salby er avskjediget.

Dokumentasjon på at uriktig informasjon har forekommet kan finnes i tidligere Klimanytt. Steven Goddard har publisert grafer som illustrerer hvert av ovenstående punkter her

Støtt oss ved å dele: