Nytt fra Klimarealistenes Vitenskapelige Råd

Wibjörn Karlèn slutter seg til KVR
Klimarealistenes Vitenskapelige Råd har fått et nytt svensk medlem. Det er professor emeritus Wibjörn Karlèn, naturgeografi, Universitetet i Stockholm. Se siste avsnitt for utdrag fra CV. Han er medlem i Kungl. Vetenskaps- Akademien og er en nestor innen svensk naturvitenskapelig forskning. Vi ønsker ham hjertelig velkommen til vårt Vitenskapelige Råd. Han har lenge vært aktiv i klimadebatten i Sverige og holdt en forelesning om historisk CO2 nivå under vårt besøk i Uppsala 9. Oktober.

Wibjörn Karlèn var blant de mange som reagerte (jfr denne eposten) når det fra FNs klimapanel (AR4) ble vist til øverste figur til venstre som et eksempel på global oppvarming, med en betydelig stigende temperatur etter 1980 i Norden, en sterk stigning man ikke kjente til i de Nordiske landene. Samtidig er den kraftige økningen fra 1930 til 1950 i temperatur i Norden nesten helt radert bort.

Nedre figur viser observert temperatur i Norden, fra Nordklim-datasettet. Temperaturene som er vist inkluderer mulig forurensning fra urbane varmeøyer i storbyene.

Som vist i diskusjonen her i 2009, fikk Wibjörn Karlèn gale eller villedende opplysninger fra sentrale forskere knyttet til FNs klimapanel under en forgjeves jakt på dataene som skulle vise denne oppvarmingen i øverste figur.

Martin Hovland ny leder
Det meddeles at professor emeritus Martin Hovland er utnevnt som ny leder av KVR. Han bor i Stavanger, har hatt professorat ved Universitetet i Bergen, og er for tiden gjesteforeleser ved Universitetet i Tromsø.
Professor Olav Martin Kvalheim, Kjemisk Institutt, Universitetet i Bergen, har vært Rådets leder siden opprettelsen i juni 2015. Han har grunnet stor arbeidsbyrde bedt om avløsning. Vi takker ham for innsatsen i oppstartingsperioden.

Klimakonferansen i Stockholm
Denne gikk av stabelen i Stockholm 8. oktober 2016, og samlet 31 norske og 45 svenske deltakere. Etter konferansen i Stockholm er det knyttet kontakter mellom svenske og norske klimarealister og i KVR ser man på mulighetene for flere felles arrangementer.

2016 med betydelig konferanseaktivitet
Mange av Rådets medlemmer har vært svært aktive i høst. Først og fremst Ole Henrik Ellestad som skriver og redigerer ukentlige klimanytt. Flere i Rådet har også deltatt i Internasjonale konferanser: London 9-10 september, Stockholm med seminarreise 7-9. oktober, Berlin (EIKE) 11-12 november og Marrakech (COP22) 16-19 november. Det ble  også arrangert en klimakonferanse  av franske skeptikere 1-2. desember i Paris. Nå foreligger et forslag om at arrangørene av de 4 europeiske konferansene ser på mulighetene for en felles konferanse i 2017.
Rådets medlemmer har ved flere anledninger blitt oppfordret om å gi faglige råd og til å skrive innlegg i sentrale aviser.  Klimarealistene har fått en større oppmerksomhet, ikke minst etter Carl I. Hagens opptreden i Dagsnytt 18 den 13. desember, hvor han møtte forskningsdirektør Bjørn Samset i CICERO som presenterte flere feil og usannheter. Dette har ført til flere avisinnlegg.

 

CURRICULUM VITAE Wibjörn Karlén
Present position: Editor, Geografiska Annaler (75 %), Professor Physical geography (25 %)
Bachelor of Science, Stockholm University, Sweden 1969, Master of Sciences, University of Maine, USA 1972, PhD, Stockholm University, Sweden 1976. Research fellow (”Docent”), Stockholm University 1980, professor in physical geography, Stockholm University 1984, retired (age limit) 2004.

In charge of the Tarfala Research Station 1985 -1997, Elected member of the Royal Swedish Academy of Sciences 1992. Research interest: Holocene climatic changes and glacial chronology, Deglaciation chronology.

National and international committees:
INQUA, Paleoclimatic Commission 1994-
The Swedish Society for Anthropology and Geography, member of board 1985-, vice president 1992-1995, president 1995-1996.
President of The Swedish National Committee for Geography 1995-1996
Polar Research Advisory Board 1984-1994
The Swedish Natural Sciences Research Council, Geosciences 1989-1995
The Royal Swedish Academy of Sciences, elected member 1992
”Nordiska Ministerrådet”, expert committee 1991-1998
Natural Science, sub-faculty, member of board
Lillemor och Hans Ahlmanns Fond, member of board
Ymerstiftelsen, member of board
Lagrelius Fond, member of board
Carl Mannerfelts Fond, member of board

Editorial advisory board
Editor Geografiska Annaler, The Holocene, Antarctic Science, Danish Journal of Geography, Geografiska Annaler, Polar Geography.

 

Støtt oss ved å dele:

5 kommentarer

 1. Flott dere styrker KVR. Klimarealistene blir stadig beskyldt for manglende faglig kompetanse. Det blir vanskeligere å hevde med et sterkt KVR. Vi får håpe vi når et punkt hvor konsensusdiktaturet slår sprekker.

 2. Håper KRs styrkede vitenskapspanel med dette vil klare å profilere seg enda mer i media i 2017. Mht. offentlighetens krav på å motta reell og balansert klimainformasjon, er det jo selvsagt helt uakseptabelt hvor lett det er for dagens ulærde alarmismeinjiserte klimafyker i media å latterliggjøre modige, frittstående røster både i politiske og faglige kretser – uten et snev av egne faglige argumenter. Det er derfor helt nødvendig at flere tunge fagfolk fortsetter å stå fram og lufte de samme betenkninger.

  Men dessverre vet vi at straffen for IPCC-kritikk har vist seg hard for yngre forskere midt i karrieren, Kort sagt: Hvem vil fortsatt våge å stå fram uten å få skadet egen karriere og bli marginalisert som «klimafornekter» og lignende? KR har her heldigvis en rekke seniorer på flere felt som kan slå i bordet såpass at det høres – uten at yrkes- og prosjektsanksjoner er like truende som for fremdeles yrkesaktive.
  Vi har jo tidligere sett at bl.a. påtroppende KVR-leder Martin Hovland har en god penn i tillegg til Ellestads jevnlige bidrag. Jeg håper også å se mye mer av «the three wise Norwegians» i 2017.
  Jeg tror forøvrig videre påpeking av det åpenbare IPCC-snusket rundt nordiske temperaturdata (med den maniske manøveren med å dempe varmen i mellomkrigstiden og skrive opp etter krigen, som også påpekes i artikkelen over) ville være vanskelig for norsk/nordisk presse å snakke bort om man øker presset her. Håper Wibjørn Karlen kan legge en tung, ny lanke på dette nå!
  Godt Nytt år til alle ekte sannhetssøkere!

 3. Som medlem av KRs valgkomite kan jeg opplyse om at vi nå har flere kandidater til medlemsskap i KRs vitenskapelige råd.

  Når det gjelder klimakurvene i AR4 som nevnes under beskrivelsen av Karlen, er det et mysterium hvordan de er blitt til. I vårt hefte «Naturen – ikke menneskene styrer jordens klima» har Ole Humlum på side 7 gjengitt AR4 kurven for Europa, og en tilsvarende kurve han produserte basert på 60 europeiske stasjoner. Et kart viser hvilke stasjoner som ble brukt. Denne kurven viser omtrent samme temperatur i år 2000 som toppen omkring 1940. I AR4 er toppen flyttet til 1950 og år 2000 er nesten en grad varmere.
  Da vi produserte dette heftet (2011) tok vi kontakt med norske IPCC medlemmer og spurte hvordan Europakurven ble konstruert. Vi fikk aldri noe svar. Vi holder nå på med en ny utgave av dette heftet.

  • Solheim, takk for rask oppfølging om disse temperaturjusteringene, som jeg med min ringe forstand ikke klarer å koble til et representativt utvalg av de rådata som tross alt foreligger.
   Ser virkelig fram til det oppdaterte heftet dere jobber med!

 4. Til info ifm. at Solheim nå flagger et nytt info-hefte underveis, så tillot jeg meg å nevne dette på et tilsvar på en ny artikkel på forskning.no: http://forskning.no/2016/12/holdninger-til-klimaendringer-kan-henge-sammen-med-v%C3%A6ret-der-du-bor

  En slik artikkel, som underforstått og arrogant egentlig begår den uhyre frekkhet å prøve å kvantifisere hvor stor del av befolkningen som er dum nok til å fornekte AGW/CO2-hypotesen, kan bare ikke stå ukommentert.

Kommentarer er stengt.