India etterforsker Greenpeace

Det har lenge vært en dårlig tone mellom myndighetene i India og de grønne ekstremistene i Greenpeace og enkelte andre miljøaktivistgrupper. Akkurat som i Norge driver disse gruppene med uredelig skrekkpropaganda, pengeinnsamling på sviktende premisser og ulovlige aksjoner mot alt…

2014 – Enda et år uten global oppvarming

RSS og UAH satelittmålt temperatur for desember 2014 er publisert, og nok en gang ser vi at skremslene om global oppvarming ikke hører hjemme i virkelighetenes verden. Mens media i lille Norge hausser opp effekten av urbane varmeøyer og det…