Klimaet i 2014

Av Prof. Ole Humlum Vi gjengir her deler av Humlums nye klimarapport for 2014 som er publisert på hans webside Climate4you. Rapporten i sin helhet er her climate4you_year_2014 Humlums årsrapport er et imponerende stykke arbeid, illustrert med en mengde lekre…

Klimapanelet villeder om sola

Klimapanelets 5. hovedrapport inneholder et kapittel om sola, med hele 38 forfattere med Gunnar Myhre som en av to koordinerende hovedforfattere og Jan Fuglestvedt som hovedforfatter. Av disse 38 er det bare en som har kompetanse innen solfysikk, ifølge Dr.…

India etterforsker Greenpeace

Det har lenge vært en dårlig tone mellom myndighetene i India og de grønne ekstremistene i Greenpeace og enkelte andre miljøaktivistgrupper. Akkurat som i Norge driver disse gruppene med uredelig skrekkpropaganda, pengeinnsamling på sviktende premisser og ulovlige aksjoner mot alt…