Arktisk isgrense var lengre nord i 1769

Klimanytt 96, av Prof Jan-Erik Solheim Togradersmålet for global oppvarming tar utgangspunkt i en antatt temperatur omkring 1750 som var starten for den industrielle revolusjon. Når isgrensen nå flytter seg nordover er det mange som tror at det skyldes at…

Omfattende jukstering av temperaturer

Vi tar i dag utgangpunkt i Klimanytt 93 som omhandler manipulasjon av temperaturmålinger og ser nærmere på kvaliteten av de statistiske metodene som er benyttet til å utføre disse juksteringene som alle er utført uten at offentligheten har fått noen…

Klimaet i 2014

Av Prof. Ole Humlum Vi gjengir her deler av Humlums nye klimarapport for 2014 som er publisert på hans webside Climate4you. Rapporten i sin helhet er her climate4you_year_2014 Humlums årsrapport er et imponerende stykke arbeid, illustrert med en mengde lekre…

Klimapanelet villeder om sola

Klimapanelets 5. hovedrapport inneholder et kapittel om sola, med hele 38 forfattere med Gunnar Myhre som en av to koordinerende hovedforfattere og Jan Fuglestvedt som hovedforfatter. Av disse 38 er det bare en som har kompetanse innen solfysikk, ifølge Dr.…