Nyheter fra en varm klode

Siste uken har det vært et par interessante oppslag om varmen som siver ut fra jordens indre. Blant de troende er det opplest og vedtatt at bare våre utslipp styrer klimaet. Solen er avskrevet som en uvesentlighet og varme fra det indre av vår planet eksisterer ikke i det hele tatt. Her vises det at ikke bare skapes det regionalt varmere felt i havet, men også isen på Grønland påvirkes.

Earth’s internal heat drives rapid ice flow and subglacial melting in Greenland
Dette er tittelen på en ny forskningsrapport som viser at jordens mantel er mye tynnere under deler av Grønalnd, med det resultat at mer varme trenger opp og sørger for en større grad av issmeltning enn hva tilfellet er andre steder:

The team of geoscientists has now, for the first time, been able to prove strong coupling between processes deep in the Earth’s interior with the flow dynamics and subglacial hydrology of large ice sheets: “The geothermal anomaly which resulted from the Icelandic mantle-plume tens of millions of years ago is an important motor for today’s hydrology under the ice sheet and for the high flow-rate of the ice”  explains  Irina Rogozhina. “This, in turn, broadly influences the dynamic behaviour of ice masses and must be included in studies of the future response to climate change.”

These secrets of Greenland’s past have been hidden by the 3 km thick ice sheet covering the landmass and are now revealed by the researchers using an innovative combination of computer models and data sets from seismology, gravity measurements, ice core drilling campaigns, radar sounding, as well as both airborne, satellite and ground-based measurements on the thickness of the ice cover.  The location and orientation of the zone of elevated geothermal heat flow shows where Greenland moved over the Iceland mantle plume.

Dermed har vi nok en indikasjon på at det ikke er karbondioksyden vi slipper ut som styrer mengden av is på Grønland.

the-blob-sstDr. Tim Ball omtaler «The Blob» på WUWT
Dette varme feltet i havet vest for Oregan har lange vært omtalt som enda et bevis for klimakrisen, dette til tross for at det lenge har vært kjent at det pågår betydelig vulkansk aktivitet i området som en følge av at to kontinentalplater møtes.

Som vanlig skyves den ene platen under den andre, og dermed får vi omfattende vulkansk aktivitet både på land og ikke minst på havets bunn. Dette er en svært langsom prosess, men i januar 1998 var det et større jordskjelv og det fløt ut 200 millioner kubukkmeter glovarm lava på havbunnen

Nå viser det seg at det eksisterer en grundig analyse av dette fenomenet :

In late 2013 an area of warm water known as “The Blob” appeared off the Oregon coast in the northwest Pacific. The media, with the help of climate alarmists, immediately began making links to global warming, El Nino, and weather events such as the drought in Oregon. The obsession and hysteria with human responsibility for all weather and climate changes created by the IPCC eliminate any consideration of natural, that is non-manmade, explanations. Most of the public think El Nino is a new manmade phenomenon.

At the Heartland Climate Conference in Washington DC., last summer, Dennis Groh, a retired professional engineer, approached me with his calculations and explanation for a geothermal source for the Blob. He identified the source of as the Axial Seamount, one of the most detailed and constantly monitored volcanic regions in the world (Figures 2, 3, 4)

Det er mer enn nok energi i en varme magmaen som trenger opp i havbunnen til å forårsake den observerte varmen i havet lokalt. Regnestykket finner du på WUWT. Dr. Tim Ball har konklusjonen:

The amount of energy from the magma was far in excess of what was needed to supply the heat necessary to create the “Blob anomaly.” The IPCC omits many variables in their political goal to produce predetermined results. Unfortunately, because of the narrow focus, the IPCC created, even regular climatology and climate science omits, ignores, or doesn’t even now about many factors. Some of this occurs because of the diversion of research funding almost exclusively to proving their anthropogenic global warming (AGW) hypothesis. Every single factor is important to achieve levels of understanding for accurate short and long-term forecasting. In the blame game, the omission of anything that affects the global energy balance that is even half the amount claimed as the human contribution is important. Since the human portion is a minuscule amount, this means that virtually every natural source, including geothermal heat, is critical.

Du kan neppe regne med å se disse sakene omtale i de vanlige mediene, det blir rett og slett for pinlig for enkelte å innrømme at andre ting enn utslippene våre har betydning.

Støtt oss ved å dele:

2 kommentarer

  1. Når skal IPCC få denne «jordvarmen» lagt inn som en klimafaktor i sine klimamodeller? En av fordelene med å få den energimengden med, er at da kan størrelsen (betydningen) vurderes mot de øvrige innlagte variablene.

  2. Det er langt flere undersjøiske vulkaner enn på land. Men det foreligger liten oversikt over fenomenene og deres betydning for oppvarming av hav, smelting av breer mm. Dette kan bidra til lokale varmeøkninger som omtalt. Grønland er nevnt.
    I Antarktis er liknende fenomener omtalt av bl.a. britiske forskere. De fleste vulkaner ligger utenfor Vest-Antarktis og den Antarktiske halvøy som tilsamen utgjør vel 10% av kontinentes areal. Selv om dette er detaljer på et stort og kaldt kontinent, så er det disse lokale fenomenene som får det meste av omtalen. Med media på sin side kan man «cherry pick» disse hendelser og fremstille dem som generelle klimatendenser. Og så anklager man amtidig anklage skeptikerne for «cherry picing». To fluer i ett smekk hvis korrekt informasjon er underordnet.

Kommentarer er stengt.