Nye klimaløgner i avisene

Den store gladnyheten siste døgn fra klimakriseindustrien og den delen av Norges journaliststand som i beste fall er en smule naive, er at CO2-utslippene faller eller øker saktere. Her sammenligner vi en del overskrifter med de fysiske realitetene: Økningen i utslippene fra året før er nært rekordstor!

Aftenposten med «Oles klode» mest på jordet
På Oles klode feirer ekstremjournalistene med overskriften «Gladmelding i Paris: Verdens CO2-utslipp faller,» fulgt av det like fantasifulle «For første gang dette århundret faller verdens CO2-utslipp – samtidig som det er økonomisk vekst». Utslippene i 2014 økte med bare 0,6 prosent. Det er et klart brudd med en mangeårig trend. Deretter utroper man utslippene for 2015 til å være 1,5% lavere til tross for at det er nesten en måned igjen av året.

Den like klimareligiøse Bergens Tidende har litt bedre bakkekontakt med en overskrift om utflating, fulgt av teksten «Utslippene av klimagassen har de siste årene økt med 2,4 prosent årlig, men i fjor var veksten på bare 0,6 prosent». Deretter tråkker de i salaten ved å vise et bilde med utslipp av den mer aggressive klimagassen vanndamp som står for 95% av drivhuseffekten. Åpenbart er avisen ukjent med at CO2 er usynlig. Kan du se utslippet, så kan det ikke være CO2.

Stor aktivitet fra klimakriseindustrien
Det fremgår av teksten at det er de vanlige aktørene som har vært på ferde, Institutt for klimapolitikk Cicero og Bjerknessenteret, med henvisning til en av deres internasjonale partere i klimakriseindustrien. Da får vi straks en anelse om hva slags vitenskap det er snakk om.
VG har samme type overskrift, men lenker til Det Internasjonale Karbonprosjektet (GCP). Her fremgår det indirekte om det ikke er snakk om å måle atmosfærisk CO2-nivå, men at disse aktørene som ikke kan ansees å være hverken nøytrale eller troverdige aktører, har brukt en modell til å beregne utslippene basert på hva de enkelte landene har innrapportert av kullforbruk. Slike modeller viser selvsagt bare hva modelldesigneren ønsker at de skal vise.

Vi vet at det åpnes nye kullkraftverk hver uke og at det er 2500 nye på vei i en prosess hvor Kina skal doble og India skal triple kullbruken frem til 2030. Så skepsis er på sin plass, også fordi begge de nevnte institusjonene er kjent for sin storproduksjon av klimakriser og de mange usannhetene om klimaet de formidler til media.

Hva viser de atmosfæriske målingene av CO2?
Her går vi til amerikanske NOAA som henter sine tall fra observatoriet ved Mauna Loa, nær toppen på en aktiv vulkan på Hawaii. Her skal målingene garantert ikke være påvirket av menneskeskapte utslipp, og hva har de her observert i atmosfæren? Sunday Times har undersøkt det, i dette oppslaget ser man at CO2-nivået i atmosfæren siste 52 ukene (ett år) har vokst fra 397.78 ppm til 400.37 ppm. Det er 2,59 ppm, godt over gjennomsnittet for de siste 10 årene som er 2,11 ppm.

Tabellen her angir CO2-utslipp for de siste 50 årene, fordelt på 5 like lange epoker. For alle disse årene blir vi fortalt fra FNs klimapanel at menneskehetens utslipp har forårsaket minst 51% av temperaturøkningen. Den observante leser vet fra før av at det bare har vært signifikant global oppvarming fra ca 1976 til 1998, før var det en svak nedkjøling og etter 1998 har det ikke vært noen signifikant trend – til tross for at «våre «utslipp er større enn noengang før. Det er altså ikke åpenbart at våre utslipp fører til økt temperatur, det mest åpenbare er at det stadig blir mer plantemat i atmosfæren og at temperaturen ikke har rikket på seg på snart 20 år.
UAH_2015_T_CO2jpg_Page1
Disse tallene som er hentet fra NOAA, er summen av hva naturen selv foretar seg og hva menneskeheten foretar seg, og i og med at bare maksimalt 4% av den CO2 som nå befinner seg i atmosfæren kommer fra oss, så sier det seg selv at vi må ha med dette «noe» som står for de siste 96% av atmosfærisk CO2 for at tallene for utslipp skal ha noen som helst mening.

Stadig mer plantemat!
De som lager tekstene på «Oles klode» har faktisk rett når de skriver at det er et klart brudd på en mangeårig trend. Det har aldri før i Oles levetid vært så rikelig tilgang på plantemat i atmosfæren siden vi startet målingene på Mauna Loa, bortsett fra to år. Noen av oss har levd litt lengre enn Ole, og vi skal ikke lengre tilbake enn til 1943 for å finne et tilsvarende betryggende atmosfærisk CO2-nivå.

UAH_LT_1979_thru_November_2015_v6Trendbruddet kommer når man konstanterer at det aldri før har vært en så total mangel på global oppvarming, jfr figuren for satellittmålt temperatur som viser at 2015 ikke havner i nærheten av 1998 som var det varmeste året i moderne tid. Redaksjonen for «Oles klode» anbefales å kjøpe seg flere potteplanter slik at de får en mer betryggende tilførsel av oksygen på kontoret. Her er det ikke mye kontakt igjen med virkeligheten.

Dersom regjeringen fortsatt ser etter innsparingsmuligheter på neste års statsbudsjett, så burde det være åpenbart at her er det et par institusjoner innen «forskningen» som kan greie seg med vesentlig mindre tildelinger og bevilgninger både fra forskningrådet og fra andre steder.

Støtt oss ved å dele:

9 kommentarer

 1. I følge Schmidt et al. 2010 utgjør vanndamp og skyer omtrentlig 75% av drivhuseffekten, mens Klimarealistene stadig hevder tallet er 95%. Kan dere vise til nyere vitenskapelige arbeider som støtter 95%?

  Klimarealistene hevder jevnlig at kun 4% av atmosfærisk CO2 er menneskeskapt (0.04% over er vel en trykkfeil?). Hva er da det faglige grunnlag for at dere bruker utviklingen i atmosfærisk CO2 til å hevde at den påståtte svake utflatingen i menneskeskapte utslipp er feil (eller løgn)?

  • Lindzen er stadig relevant da din referanse ikke påpeker feil hos Lindzen: Lindzen, R. S. (1991), Review: “Climate Change: The IPCC Scientific Assessment,” Q. J. R. Meteorol. Soc., 117, 651–652.
   Se også Robinson & Soon 2007, og da i særdeleshet figuren på side 7, her:
   http://folk.uio.no/tomvs/esef/Robinson-Soon-2007.pdf

   Ad ditt siste spørsmåL. Hvordan fastslår man atmosfærisk nivå av CO2 som en følge av utslipp? Ved å observere i atmosfæren, eller ved å stirre inn i en subjektiv modell?

   :

   • Jeg finner bare denne Lindzen 1991 rapporten bak en paywall så jeg sliter med å få lest den, men jeg finner flere andre som viser til grove feil så det er kansje ikke så nøye. F.eks fra Tom Wigley:

    It is a priori obvious that one cannot determine the climate sensitivity from an incomplete energy balance over the tropics. LC09 ignores the fluxes of heat into and/or out of the region via the atmosphere, and the flux of heat into the ocean. As Trenberth et al. point out, these are large terms, and they simply cannot be ignored. This is a glaringly obvious error that any competent reviewer should have picked up. It undermines the whole analysis and makes it worthless. In my view, the other issues raised by Trenberth et al. are important, but secondary to this fundamental problem.

    Ang figuren på side 7 i Robinson & Soon 2007 fra http://www.climatesciencewatch.org/file-uploads/Comment_on_Robinson_et_al-2007R.pdf

    The comparison to the flux change for CO2 doubling is inappropriate—the other bars (all apparently based on peak values at any single location on Earth) refer to what are generally called systematic errors (or offsets) that would be present in both a control and a perturbed model simulation, whereas the change in CO2 would be present in only the perturbed simulation. There is no indication that the systematic errors have a significant effect on the calculation of the overall response of the climate to a perturbation (just as different mutual funds based on the same investment priorities tend to have the same response to a change in the market)

    • Bliss oppsummerer drivhusvirkningen av gassene H2O og CO2 pr 1961, og all senere kunnskap styrker hans konklusjon. Utover det er jeg rimelig skeptisk til alt det du kommer trekkende med i din omfattende trolling hos oss.

     Raymond W. Bliss, Jr. ved The University of Arizona i 1961. (Atmospheric Radiation Near the Surface of the Ground: A Summary for Engineers. Solar energy 5, side 103-120, 21 referanser. (1961)). Fra punkt 3) side 111: «Insofar as the total emissivity of a homogeneous mass of gas containing water vapor having a density-length product greater than about 1g/sq cm is concerned, it does not particulary matter whether carbon dioxide is present or not, because the water vapor would already be nearly «black» in the 13-17 micron region in which the carbon dioxide radiates.»
     På folkelig språk er det de sier i sitt punkt 3): En helt svart maling blir ikke svartere om du legger på et ekstra lag svart maling. Atmosfæren er et gasslegeme som er gjennomsiktig for synlig lys men som, på grunn av H2O-gass innholdet, er nesten like svart som tjærepapp for de langbølgete varmestrålene fra jorda.

   • Begge disse artiklene er eldre enn 2010, og kan dermed umulig påpeke feil i Schmidt et al.

    Lindzen 1991 er forøvrig ikke en vanlig artikkel, men en 2-siders «bokomtale». Schmidt et al. påpeker at Lindzen ikke gir noen kilde for tallene sine, og har også en mulig forklaring på avviket («confusion…»). Schmidt et al. avviser m.a.o. de over 20 år gamle tallene til Lindzen.

    Det første man legger merke til ved den andre artikkelen er det pussige tidskriftet «Journal of American Physicians and Surgeons». Hva har atmosfærefysikk å gjøre i et legetidsskrift? En kjapp sjekk viser at tidsskriftet antagelig ikke har særlig høy status selv i sitt eget felt. Figur 18 på side 7 er presentert som kvalitativ, uten tall på aksene, og «present GHE» er ikke splittet opp i ulike gasser. Figuren kvantifiserer dermed ikke de ulike gassenes bidrag.

    Nå er det vel kanskje mest av akademisk interesse om tallet er 95% eller 75%, det viktige er hva som skjer ved endring av CO2.

    Angående siste spørsmål, så er naturligvis måling av CO2 i atmosfæren en måte å kvantifisere totale utslipp. Det jeg påpekte var pussigheten i å totalt avvise menneskeskapt bidrag til atmosfærisk CO2 (bidrag 0.04% (nå rettet til 4%), verdien var like høy i 1943), samtidig som man under overskriften løgn benytter utviklingen av atmosfærisk CO2 til å kritisere kvaliteten på estimat av menneskeskapte fossile utslipp.

 2. Siden temperaturen ikke har utviklet seg i nærheten av IPCC prognoser er det selvfølgelig behagelig å hevde at utslippene har minket. Slik kan man hevde at modellene er korrekte og at arbeidet mot menneskeskapt CO2 er vellykket. Et skikkelig Kinderegg.

 3. For pressen er det tragisk med Mathismoens fordummende eventyrfortellinger på det mest primitive nivå. Et sammensurium av forskrudde misforståelser om hvilke krefter og naturlige prosesser, som regulerer klimaet på Jorden. Han kan boltre seg fritt, takket være Bladets sensur av andre innsendte meninger, som refuseres og ikke trykkes.

  Nynorsk oraklet Stanghelle har for lenge siden bevist sin inkompetanse i klimaspørsmålet, og velger trendy publisitet kåthet, i form av en nynorsk snakke-maskin, fremfor undersøkende og kritisk journalistikk.

  Tidligere ansatt Helle, hadde en viss autoritet i sakene han engasjerte seg i, er på vei ut.
  .
  Tilbake står » Den gamle tanten i Akersgaten» noe ribbet.
  Ledelse og presse ideologien, innskrenkes til ren AKP-ML retorikk.
  Det blir mer synlig og pinlig dag for dag.
  Fra å være en brun aktør i 1940 til 1945, er Aftenposten forvandlet til ett talerør for den moderne, men dog skremmende rødgrønne fasist ideologien.
  Lars Olav Andersen

 4. Omfattende trolling? Omfattende anklagelser om trolling er vel mer korrekt. Å vise til forskning som viser noe annet enn det dere mener, eller peke på problemer i det dere skriver er ikke trolling.

  Langbølge stråling fra overflaten kommer jo helt ut til verdensrommet, hvorfor skulle den ikke treffe CO2 på veien selv om H2o er neste like svart som tjærepapp? CO2 kommer jo i tillegg til H2O. Uansett, CO2 og H2O absorberer tildels på forskjellige bølgelengder, se f.eks http://www.globalwarmingart.com/images/4/4e/Atmospheric_Absorption_Bands.png men det er vel trolling å påpeke dette ettersom det viser noe annet enn det du mener.

Kommentarer er stengt.