Nye faktasjekk-eventyr

Eventyrfortellerne i Faktisk.no produserer som varslet nye klimaeventyr aka oppspinn kamuflert som såkalt faktasjekking. Her er korte kommentarer til to av de tre siste klimaeventyrene derfra. Senere følger vi opp deres absurde påstand i faktasjekk-eventyret fra 22.mai om at mer CO2 fører til mindre avlinger.

Vår sol og klimaendringer

Faktisk var ute 16,mai med et useriøst oppslag som utrolig nok konkluderte:

Sola har de siste årene holdt lavere aktivitet enn vanlig og kan ikke stå bak klimaendringene. Det kan heller ikke ha med jordas bane å gjøre, til det går klimaendringene for fort.

Ansvarlig faktasjekker var igjen Nicolay F. Delebekk som delte sin uviten i det offentlige rom. Her viser vi at begge setningene er usanne og i strid med kjente observasjoner i naturen.

Først noe av det som skulle faktasjekkes:
Fra Derimot.no ved Jan Herdal: hvor konklusjonen på et intervju med solfysiker Zharkova er at i hovedsak er det sola styrer klimaet.
Herdal har rett, det er Faktisk som tar grovt feil.

Knapt noen av klimaendringene er menneskeskapt, slår Document.no fast og forklarer at det er sola som er herre over klimaet; i et eksternt oppslag fra Magne Strandengen som siterer forskning fra Dr Lüdecke og professor Weiss. De to rekonstruerer temperatur over 2000 år og viser temperaturtopper i romertiden og vikingetiden som ikke er vesentlig ulike toppene i vår tid, og hvor dataene er forenlige med Ljungquists rekonstruksjon (se lengre ned, red.anm.).
Strandengen har rett og det er Faktisk som igjen feiler grovt.

Pussig nok har ikke Hr. Delebekk ønsket å faktasjekke klimarealistenes mer presise utsagn, og det kan tyde på at Faktisk-redaksjonen faktisk er klar over at det de selv skriver i faktasjekken er oppspinn og eventyr:
De sentrale klimafaktorene er systematiske endringer i sol, vinder og havstrømmer der endringer i avstander og gravitasjonskrefter fra planeter og måne har betydning. CO2 er derimot en ufarlig og livsviktig gass som er helt nødvendig for alt liv på jorda.

Vår sol varmer opp havet, mens havet magasinerer energien og avgir den senere til atmosfæren. Ved kraftig variasjon i solaktiviteten vil det oppstå en termisk forsinkelse i havet, Forsinkelsen er viktig, men er utelatt fra Delebekks tekst. Abdussamatov 2014 angir denne forsinkelsen til å være 14 år, og publiserte i 2016 forskning som viste at en ny Liten istid hadde startet, forårsaket av kjent syklisk variasjon i solinnstråling (TSI) og viktige kjente tilbakekoblinger .

Andre solfysikere har kommet til lignende resulatater, men oppgir varierende lengde på forsinkelsen. og antyder varierende tidspunkt og dybde for det kommende solminimum. Men for å vise at Delebekk ikke har peiling og konkluderer feil, holder det med å sitere en kjent solfysiker. Vi kommer eventuelt tilbake til saken i en senere vitenskapelig kommentar fra professor Jan-Erik Solheim som har spisskompetanse på dette feltet.

The start of a solar grand minimum is anticipated in solar cycle 27 ± 1 in 2043 ± 11 and the beginning of phase of deep cooling in the new Little Ice Age in 2060 ± 11. 

Solfysiker Habibullo Abdussamatov, 2016.
Abdussamatov pekte i sin forskning på et kraftig solminimum og fallende temperaturer minst til 2040-årene, og han har senere funnet støtte fra kjøligere temperatur-anomalier siden 2016.

En seiglivet myte i den politisk-religiøse klimaformidling er påstanden om at klimaendringene nå går for fort, eller fortere enn noensinne før. Dette begrunnes sjelden eller aldri, fordi det er det reneste oppspinn. Her kobler Delebekk dette tøvet med sin egen stråmann om at klimaendringene ikke kan ha med jordas bane å gjøre. Selvfølgelig har klodens bane rundt vår sol vital betydning for klima, så lenge kloden har eksistert.

Vi har data fra termometre som motbeviser forfortnå-påstanden: Raskeste observerte oppvarming er ikke i moderne tid som påstått, men fins i temperaturserien CET, for 40-årsperioden 1694-1733 med trenden 4,3 grader pr 100 år.

Figuren viser klart at raskeste klimaendring – definert som økende temperatur – var sterkest i årene 1694-1733. CET-dataene er representative for nordlige halvkule.

Og vi har Klimapanelets bekreftelse fra 2013 på at kraftig global oppvarming opphørte i 1998. Merk at 0,04C pr tiår ikke er statistisk signifikant, det kan mer sannsynlig være støy. Delebekk har altså i sitt voksne liv (etter 1998) aldri opplevd kraftig global oppvarming:
WG1AR5, kap 11, side 1010: «It may also be compared with recent rates in the observational record (e.g., ~0.26°C per decade for 1984–1998 and ~0.04°C per decade for hiatus period 1998–2012»

Store deler av teksten fra Faktisk er en gjennomgang som viser hvor tydelige og kraftige naturlige klimaendringer har vært. Bortsett fra i dag. Avslutningsvis dukker det opp en frekk stråmann, hvor solaktivitetens klimapåvirkning kun defineres som solutstråling i watt pr kvadratmeter på jordoverflaten, da utelukkes de kraftige indirekte påvirkningene fra endring i skydekke og variasjon i havstrømmene. Og man går glipp av den enda kraftigere variasjonen i energirik UV-ståling som trenger opptil 120 meter ned i havet. Det siteres frekt fra politisk korrekt modellforskning som viser at solen forårsaker bare mellom 0,03℃ og 0,09℃.
Denne forskningen er såpass useriøs at den baserer seg på (kildemateriale) forskningsoppspinn fra R.Benestad (klimamodellør uten kompetanse på solfysikk) og G.Schmidt fra GISS, som ikke engang er fysiker; der vi kan lese at vår sol bare stod for 7 % av oppvarmingen i forrige århundre, og null etter 1980.
Null i mange tiår, tenk det! Og slik går nå dagene i klimaindustrien.

Faktisk konkluderer at «Det kan derfor umulig være sola alene, eller jordas bevegelser, som styrer de klimaendringene vi ser nå.» Men virkeligheten er ganske så annerledes.

Faktisk vil selvfølgelig ikke sammenligne solinnstråling med menneskets beste temperaturdata for landlige strøk, som er lite utsatt for urbane varmeøyer og varme termometre på storflyplasser. (fra Soon et al 2015, til Connolly et al 2021).

Temperatur og vår nye lille istid

24.mai vaker Faktisk igjen, med  Sofie Svanes Flem som ny eventyrforteller. Påstanden fra Derimot og Document som skal faktasjekkes er at lav solaktivitet fører jordas klima på vei inn i en nedkjølingsperiode/mini–istid. Noe tallrike forskere har påpekt lenge, flere i over ti år. Og dette bekreftes av globale temperaturdata siden 2016.

Faktisk påstår faktisk følgende: «Selv en langvarig periode med lav solaktivitet vil ikke være nok til å stoppe global oppvarming.» Oppvarmingen de sikter til, var den som ifølge Klimapanelet opphørte i 1998!
I tillegg later det til at skråsikre Flem er synsk. Vi spanderer et sjeldent utropstegn til slikt oppspinn.

Faktasjekk-luftslottet starter med nok en Canossagang, hvor Faktisk må redegjøre for tydelige og kraftige naturlige klimaendringer over mer enn tusen år. De siterer Derimot, som igjen siterer den britiske astrofysikeren Piers Corbyn: (fra The Guardian)

«Vi går nå inn i en miniistid, og det er ingen vei utenom. De neste 20 år vil det bli stadig kaldere, og jetstrømmen blir sterkere.»

Piers Corbyn, astrofysiker.

Dette får unge Sofie fra sannhetsministeriet i vrangstrupen, og så følger det flere forsøk på å manipulere temperaturdata. Først med påstanden om at det i flere år har vært El Nino som har økt temperaturen og La Nina som har senket den. Dette hevdes å være beviset på at vår sol selvfølgelig ikke har hatt innflytelse på den oppvarmingen som stanset i 1998 men som vår synske faktasjekker fortsatt tar som en selvfølge.

(Red.anm. 0600, 25.mai). Poenget til Corbyn her, som er fraværende i avisen, er at i veien til et solminimum så bukten jetstrømmen seg kraftig i nord-sør retning i stedet for å blåse stabilt østlig, med mer ustabilt vær som resultat. Altså oftere varmt i Arktis og kaldt lengre sør, som er det motsatte av det klimamodellene spår for jetstrømmen.

Det mest interessante spørsmålet utelates, hvilken langsiktig klimatrend sitter vi igjen med når vi filtrerer vekk effekten på temperatur fra kortvarige men sterke fenomener som La Nina, El Nino og vulkaner.

Beviset til eventyrfortelleren er igjen Gavin Schmidt fra GISS, som fortsatt hverken er fysiker eller meteorolog, og det vises ikke til fagfellevurdert forskning, men fra hans ytring på den klimapolitiske bloggen Real Climate.

Kannestøperiene i faktasjekken fortsetter med irrasjonelle utsagn om at så og så mange år i vår tid har vært de varmeste noensinne. Man utelater da det åpenbare faktum, at etter ca 330 år med en varmetrend på 0,5 C pr århundre, og en korreksjon opp fra forrige lille istid, så vil selvsagt de flere år nå være de varmeste noensinne – hvor noensinne ikke strekker seg veldig langt tilbake, for 1934 var det varmeste året i forrige århundre med temperaturer tilsvarende nåtidens, før de ble jukstert ned i en prosess kjent som administrativ klimaendring, bl.a i Gavin Schmidts GISS.

Avslutingsvis kommer eventyrforteller Flem med nok en historieforfalskning med en hockeykøllekurve fra PAGES2k som skal vise en flat fortidstemperatur og en bratt stigning i moderne tid, mens seriøs vitenskap utelates. Her er den anerkjent beste temperaturrekonstruksjon over temperatur 2000 år bakover i tid.

Eventyrfortellerne fra Faktisk prøver igjen å utslette varmeperiodene for 1000 og 2000 år siden, med en ny politisk hockeykøllefigur fra PAGES2k.

Ny stråmann følger på, med Den vitenskapelige kilden The Guardian som bevis for hva de fleste forskere mener:
Noen forskere mener at vi kan være på vei inn i en ny periode med lav solaktivitet, tilsvarende Maunder minimum under Den lille istid. De fleste forskere på feltet mener at det ikke er bevis for dette.

Utelatt er at solfysikere generelt nøyer seg med å observere den faktiske effekten i ettertid, istedet for å spå i kaffegruten som Faktisk gjør ved å konkludere med at et kommende solminimum vil være midlertidig (midlertidig i 2-3 tiår???) og en bagatell i forhold til den menneskeskapte globale oppvarmingen, som fortsatt stanset i 1998.
Nye bevis følger så, fra politisk korrekt modellforskning, basert på modeller og forskere som ikke kan tenke seg at det ikke eksisterer noen menneskeskapt klimakrise, og som derfor modellerer den i resten av egen levetid, for å være sikret sysselsetting.

I vitenskapen vil alltid observasjoner trumfe modellering.

Det spiller ingen rolle hvor mange som mener noe, innenfor eller utenfor eget fagfelt. Så langt ligner utviklingen på et Dalton-lignende solminimum, så her er det bare å vente og se hvorvidt vår sol utsletter all global oppvarming fra forrige århundre, eller om det blir mindre eller mere. Ikke selg ulltøyet nå.

Igjen har Faktisk valgt å la forskere fra Bjerknessenteret kvalitetssikre eget faktasjekk-eventyr, til tross for at de ikke har tung kompetanse på solfysikk, og hvor de heller ikke kan tenke seg at det ikke eksisterer noen menneskeskapt klimakrise.

Pussig nok er konklusjonen i denne faktasjekken også helt uforenlig med følgende utsagn i en vitenskapsrapport fra CICERO, som i praksis er statens klimapolitiske institutt og hvor de derfor heller ikke kan tenke seg at det ikke eksisterer noen klimakrise. Likevel sier de her at vår sol trumfer vår CO2 de neste par tiårene:


«For de neste par tiårene vil naturlige variasjoner være viktigere enn de menneskeskapte klimaendringene for å forklare endringer i temperaturen og andre meteorologiske parametre».

CICERO, 2018, side 18, siste avsnitt
Støtt oss ved å dele:

4 kommentarer

 1. Her må vel det siste årstallet være feil?
  «Og vi har Klimapanelets bekreftelse fra 2013 på at kraftig global oppvarming opphørte i 2013»

 2. Her sies «… solfysikere generelt nøyer seg med å observere den faktiske effekten i ettertid, istedet for å spå i kaffegruten …», og det understrekes «I vitenskapen vil alltid observasjoner trumfe modellering».

  Til tross for det viser artikkelen figurer over minkende solaktivitet fram til rundt 2080. Man kan merke seg at figurene er stiplet etter 2009, for å understreke hva som er modellering av framtiden (figurene er fra 2009).

  Men det må jo være lov å modellere selv om man sterkt framhever observasjoner er fasiten.

  Vi har 14 år med observasjoner etter 2009, og man må forvente at de tas hensyn til. Her kan jeg anbefale Greg Kopp’s TSI page med oppdaterte data.

  De bekrefter at syklus 24 ble svakere enn 23, men at nedgangen ikke ser ut til å fortsette for 25. Den kraftige modellerte reduksjonen må vike for observasjoner. Modelleringen er med andre ord feil. Det var vel OK å presentere den i 2009, men ikke i 2023.

 3. Interessant. Men jeg har et velment inspill: Artiklene på dette nettstedet er i stor grad ladede med mye sarkasme – og jeg kan forstå at det er fristende og mange ganger føles berettiget. Men det fører stort sett bare til at interessant innsikt overskygges av opplevelsen av useriøs og unødvendig arroganse og barnslige karakteristikker av meningsmotstandere. Dessverre tror jeg det reduserer verdien på arbeidet som blir lagt ned og bekrefter stereotypier som males av msm.

Kommentarer er stengt.