Ny presidentordre i USA reverserer Obamas klimatiltak

Den nye presidentordren «Energy independence» fra Det Hvite Hus setter en stopper for noen av President Obamas viktigste klimatiltak. Her er en oversikt over hva ordren inneholder og hva konsekvensene av den blir. Mye av medieomtalen ute og hjemme inneholder lite fakta og er tildels sterkt preget av medias naturfaglige analfabetisme.

Krigen mot kull er over
Budskapet nå er at økonomisk vekst og rikelig med energi til en overkommelig pris er prioriteten i dag i USA. Samtidig skal USAs miljødirektorat EPA refokuseres mot rent vann og ren luft, hvor dette skal skje i samarbeid med delstatene. Det er bare det første av punktene under som kan bli gjenstand for åpen strid, da både grønne NGOer og delstater kontrollert av demokratene har varslet bruk av domstolene for å beskytte «Clean Power Plan» (CPP).

Kullindustrien i USA har vært under et dobbelt press, først og fremst fra lavt priset skifergass som utkonkurrerte kullet på hjemmemarkedet. Mye av produksjonen til hjemmemarkedet ble dermed ulønnsom, til gjengjeld økte kulleksporten.

Den andre faktoren er demokratene som vil ha en politikk hvor kullindustrien skal nedlegges raskest mulig eller underlegges absurde restriksjoner for å redde verden fra klimakrisen. Pålegg om månelandinger, dvs fangst og lagring av CO2 (CSS) er en av flere slike meningsløst kostbare restriksjoner.

# EPAs såkalte «Clean Power Plan» skal reevalueres, og revideres der det er nødvendig.

# Ordren skroter en midlertidig stans i tildelingen av nye tillatelser til kullgruver i områder som er føderale eiendom.

# Ordren skroter et Obamadirektiv som pålegger føderale myndigheter å ta hensyn til klimaendringer ved saksbehandling etter «National Environmental Policy Act (NEPA)».

# Ordren skroter en føderal arbeidsgruppe som utviklet konseptet «social cost of carbon» (SCC). Ordren skroter også selve konseptet med SCC som politisk styringsverktøy.

# Ordren skroter et Obamadirektiv som handler om klimaendringer og nasjonal sikkerhet.

Presidentordren kan leses her i sin helhet, takk til Bjørn Ramstad for tipset.

SCC-konseptet i Norge
President Obamas SCC-konsept er i Norge kjent som «sosiale kostnader av karbonutslipp». Dette er et politisk pseudo-regnskap som skulle ligge til grunn for nye klimatiltak med et fortsatt IPCC-lojalt regime i USA. SCC sirkulerer i deler av IPCC-leiren, hvor essensen er at de observerte fordelene ved CO2-utslipp ikke er inntektsført i regnskapet (tallfestet i forskningen til USD 5 pr tonn CO2), mens den ikke-observerte og påstått negative effekten av CO2 på global temperatur en gang i framtiden er utgiftsført etter krisemaksimeringsprinsippet, et regnskapsprinsipp som er bærekraftig i klimaindustrien men uakseptabelt alle andre steder regnskap føres og revideres.

Konsekvensene av ordren
Dagens presidentordre er enda et lite skritt i omleggingen av USAs energipolitikk, hvor hensynet tll økonomisk vekst og arbeidsplasser får prioritet. Klimatiltak ute og hjemme skal det heretter ikke brukes penger på i USA, og dermed er Parisavtalen død og begravet uten at det er sagt noe om hvordan USA skal forholde seg til FN og deres klimaplaner.

Hva som skjer med CPP og hvor lang tid det tar er svært uvisst, da detaljene ikke er på plass. Loven er fra 2015 men har aldri trådt i kraft og ligger død i rettsvesenet. En mulighet som er påpekt fra analytikere, er å revidere lovverket slik at det spesifiseres i loven at CO2 ikke er en forurensning og derfor ikke skal være gjenstand for reguleringer. Med et solid republikansk flertall i begge hus, kan dette være et alternativ til endeløse rettsaker basert på gårsdagens lover og forskrifter.

En syndflod av jeremiader
Aktørene i det klimaindustrielle komplekset har forberedt seg på disse tiltakene og vi kan se fram til en mediestøy uten like fra NRK, Aftenposten og de øvrige, både ute og hjemme, med en appell til følelser og helt uten noen form for substans forankret i naturvitenskap. Målet her hjemme for IPCC-leiren er åpenbart å skremme våre politikere fra å følge i USAs fotspor.

Parisavtalen på vei mot historiens søppelfylling?
Men til tross for støyen fra klimaindustrien, vinden blåser bare én vei i år. Eksempelvis ville G20-lederne i år overhode ikke planlegge diskusjon av klimafinansiering iht Parisavtalen, til tross for de enorme beløpene. 100 milliarder USD årlig skal iht Parisavtalen betales fra de fattige i rike land til de rike i fattige land fra og med 2020, et beløp man ønsket å øke betraktelig i klimaindustrien. På samme tid i fjor var det flere G20-formuleringer som vektla et snarlig resultat på dette feltet, med president Obama og EUs ledere som de største pådriverne.

President Obamas administrasjon var på mange måter sykelig opptatt av klimaendringer, og selv USAs forsvar ble refokusert på klimatiltak, fra bruk av rådyrt biodrivstoff for skipene i marinen, til gjentatte formaninger om at klimaendringer var den aller største utfordringen for forsvaret. Det er vanskelig å få øye på noen aktører i forsvarssektoren som ikke er lettet over at det er satt en stopper for avsporingen Obamas krig mot klimaendringene utgjorde.

Klimaet har som kjent endret seg så lenge det har vært mennesker på vår klode, og det kommer fortsatt til å være situasjonen helt uavhengig av vår pengebruk på klimatiltak.

(Red.anm kl 05.53) Av medieomtale i Norge har VG et saklig oppslag, med bare et par grove faktafeil: USA er ikke en del av av Parisavtalenm da det bare er Senatet i USA som kan binde USA til internasjonale traktater. Og der CO2 fra kullkraftverk ikke «er en viktig årsak til utslippene». Vanndampen er viktigste «klimagass», og forholdet cvanndamp til CO2 utgjør 95 til 3,5 hvor menneskets totale bidrag bare er 0,7% av CO2-mengden i atmosfæren.

Også Dagbladet er i det saklige hjørnet, med bare en grov faktafeil, hvor det hevdes at «Metan er en kraftig klimagass, og kutt i disse utslippene kan være et effektivt og forholdsvis billig virkemiddel for å begrense den globale oppvarmingen.» Dette er usant, da metan er en totalt ubetydelig sporgass uten målbar virkning på klimaet, den utgjør bare 18 av 1 million molekyler i vår atmosfære, den finnes stort sett bare rundt myrer og ved gårdsbruk.

Støtt oss ved å dele:

20 kommentarer

 1. Hvor langt det gikk under Obamas Global Warming hysteri skriver David Archibald om i boken «American Gripen: The Solution to the F-35 Nightmare»:

  At the same time that the Marines are rehabilitating 30 F-18s from the boneyard in Arizona because of the delay in getting F-35Bs, naval commanders are being rated in their performance evaluations by how much they promote global warming to their subordinates. In effect the warfighters are having to pick amongst scrap for their weapons while political commisars are running amok.

  Det minner vel ikke så lite om en annen tid I et annet land.

 2. Se denne: http://www.aftenposteninnsikt.no/usa/derfor-tror-vi-p-penbare-l-gner

  Dette er tragisk/komisk lesning – snakk om å ha selvinnsikt….:

  [Folk som benekter klimaendringer, for eksempel, kan gå gjennom mengder av godt forskningsmateriale før de til slutt lapper sammen et argument som er basert på småbiter av dårlig informasjon.

  «Jeg tror ikke at folk som er skeptiske til påstander om klimaendring, sier: ’Vi avviser vitenskapen’», argumenterer psykolog Dan Kahan. «De har en annen oppfattelse av vitenskap. Det er som en krig: ’Gud er på vår side.’ ’Vitenskapen er på vår side’.»]

  Cue Lackner!

  • Det er ingen som nekter for klimaendringer, de har jo alltid eksistert. Diskusjonen går vel på om vi har en klimakrise eller ikke. Prøv å bruk riktige begrep i diskusjonen.

 3. Dette har vi ventet på.
  Litt vulgært om amerikansk politikk: En president som ser verden slik den er. Setter i gang en fremtids vennlig politikk, bort fra drømmer, fantasier og bananrepublikk systemer slik forrige president og steroid-dop-hodet avgått California Guvernør har hatt abstinens-drømmer om. Når dette er berørt, Sylvester Stallone står med begge bena plantet godt som Klimarealist.

 4. Jeg merker meg at jubelen står høyt blant klimarealistene når Trump prøver å reversere USAs miljøpolitikk. Hittil har hans tiltak stort sett tilbakeslag på områder som ikke direkte har med klima og gjøre, men hans retorikk er ikke lovende og får han i gjennom budsjettet vil dette ramme klimaarbeidet.

  Geir Aaslid skriver: «USA er ikke en del av av Parisavtalen da det bare er Senatet i USA som kan binde USA til internasjonale traktater.» USA har sluttet seg til FNs klimasamarbeid, UNFCCC, og denne tilslutningen ble godkjent av Senatet i 1992. Når USA ratifiserer avtaler innen dette rammeverket er de bindene. USA kan gå ut av UNFCCC, men det har de ennå ikke gjort.

  Videre skriver han: «Og der CO2 fra kullkraftverk ikke «er en viktig årsak til utslippene». Vanndampen er viktigste «klimagass» og forholdet cvanndamp til CO2 utgjør 95 til 3,5 hvor menneskets totale bidrag bare er 0,7% av CO2-mengden i atmosfæren». Siden Aaslid skriver om UTSLIPP, er CO2 klart den viktigste klimagassen. At vanndamp utgjør en større del av den totale naturlige drivhuseffekten enn CO2 (Forholdet mellom oppvarming fra CO2 og vann er ca 0.38, https://pubs.giss.nasa.gov/docs/2010/2010_Schmidt_sc05400j.pdf) er irrelevant i denne sammenhengen.

  Innholdet av vanndamp i atmosfærene er avhengig av temperaturen og konsentrasjonen øker ikke direkte selv om menneskene slipper ut mye vanndamp. Temperaturøkningen kan imidlertid ha en indirekte virkning på innholdet av vanndamp i atmosfæren. Når temperaturen øker, øker vanndampkonsentrasjonen og dette kan gi en positiv tilbakekobling (selvforsterkende effekt) på oppvarmingen.

  • Erik Lindeberg har følgende meningsløse setning i andre avsnitt:
   «Når USA ratifiserer avtaler innen dette rammeverket er de bindene.»

   En ratifikasjon er pr definisjon ifølge SNL: «… vil si at en stat forplikter seg til å følge, og dermed blir part til, en folkerettslig (mellomstatlig) avtale.»
   Det er bare USAs Senat som kan ratifisere internajsonale avtaler, og det spiller ingen rolle om disse er utenfor eller innenfor rammeverket UNFCCC. Eksempelvis er USA med i UNFCCC, med de har aldri ratifisert hverken Kyotoavtalen eller Parsavtalen.

   Andre avsnitt er useriøst da 0,07 av 0,04 er et betydningsløst tall, spesielt når effekten man påberoper seg aldri er observert i utgangspunktet. I tillegg forveksles årsak og virkning..

   Siste avsnitt avsluttes med følgende setning som i beste fall er upresis og bidrar bare til å villede de uten viten om forholdet:
   «Når temperaturen øker, øker vanndampkonsentrasjonen og dette kan gi en positiv tilbakekobling (selvforsterkende effekt) på oppvarmingen»..

   Det er observert at vanndampen øker ved havoverflaten, der effekten bare forsterker vanndampens konveksjon. Det er observert (jfr Ellestad i klimanytt) at vanndampen minker høyere oppe, der det har betydning for tilbakekoblingen, man har altså hatt en negativ tilbakekobling som motvirker den teoretiske temperatureffekten av mer CO2.

   • Aaslid,
    Om 0,04 (eller et hvilket som helst annet tall) er et betydningsløst eller ikke beror fullstendig på hva man sammenlikner med. Har nevnt før at atmosfæren består av 99,96 prosent gasser som det er rimelig konstant nivå av og som ikke er relatert til IR-refleksjon. Da står vi igjen med 30 % økning i CO2 på bare 100 år. Dersom denne økningen kommer fra økt havtemperatur må vi ha en forklaring på denne plutselige temperaturøkningen. Sliter med å finne anerkjent dokumentasjon på dette?

    • Lackner. Det er grov feilinformasjon å skrive at atmosfæren består av 99,96 prosent gasser som ikke er IR realitet. Det er ett av IPCC triks for å desinformere når de fjerner vanndamp, som riktignok varierer opp mot 5000 ppm kontra CO2 400 ppm og hvor 0,7prosent, kun 2,8 ppm kommer fra forbrenning. Dessuten vil gjennomsnitts konsentrasjonen av vanndamp overlappe og absorbere det meste av IR strålene i bølgespekteret til CO2. Disse 2,8 ppm menneskeskapte CO2 konsentrasjonene i atmosfæren kan umulig påvirke klimaet på jorden. Putin og Trump har rett!
     Økningen av CO2 er ett resultat av naturlige endringer som følge av den naturlige oppvarmingen etter den LIlle Istid. Den Lille Istid og middelalder oppvarmingen som IPCC børster under teppet for å få CO2 hypotesen til å bli salgbar til nyttige idioter av alle slag.

     • Ja det skulle stått av tørr atmosfære.

      Det som er relevant er økningen på %30. Bruk gjerne Henrys lov til å bekrefte at denne 30% økningen ikke kan forklares med en grad C varmere hav (og uansett hva ville naturlig gitt denne raske oppvarmingen?) Havet har beviselig tatt opp mer CO2, så vi trenger en kilde. Forslag?

     • «Havet har bevislig tatt opp mer CO2, så vi trenger en kilde. Forslag.»
      Her er ikke jeg helt med, havet kan kun oppta CO2 i forhold til temperaturen, når trykket er konstant. 1 liter vann ved 15 grader C løser 1 liter CO2, mens 1,7 liter CO2 løses i vann ved 1 grad C. Beviset for at havet har tatt opp i seg mer kan ikke finne sted, det er nemlig vannets temperatur som bestemmer dette. Men naturlovene er ikke så viktige for IPCC og medløperne ser det ut til.

     • Nei,
      Det er ikke bare temperatur, men også (partial)trykk og komposisjon (i væske og gass) som bestemmer løslighet av CO2 i havet.
      Havet tar opp CO2 (og andre gasser) proposjonalt med partialtrykket den enkelte gass utgjør. Hvordan dette forholdet er, er også riktignok avhengig av temperatur. Det er dette som er henryloven. For å forstå dette; tenkt at du tilfører en helt ny gass i atmosfæren. Havet vil ta opp en del av gassen i løsning til det oppstår en likevekt.

      Du kan lett finne tabeller for CO2-opptakt iflg. Henryloven å sjekke at en 30 % økning i CO2 fullstendig dominerer over en temperaturøkning på ca. 1 grad C (det er riktig at løsligheten avtar litt med økende temperatur).

      Her på forumet forveksles/forenkles desverre dette med løslighet av KUN CO2 i vann ved konstant trykk.

     • Huff, ett gjentatt triks fra IPCC og lakeiene deres er å desinformere om naturlovene. Er du godt betalt for dette Lackner, eller er det manglende kunnskaper? Henryloven omhandler opptak og avgivelse av molekylforbindelse mellom luft og væske.
      Partial trykket til CO2 er det tyngste av gassene i atmosfæren, og siden CO2 forbindelsen bare er sporgass på 0,04 prosent, og i tillegg tyngst av i mol -vektforbindelse, vil dert alltid være CO2 gass, som vil utgjøre den største andelen av partial trykket i jorden atmosfære. Det forklarer gassen og mol -vektens opptak og avgivelse av molekyler til atmosfære og hav.
      Trykket er rimelig konstant ca.1.360 bar er ingen variabel å tåkelegg ytterligere med.
      Om du trenger mer, spør meg ikke plagier IPCC og vranglærene deres

 5. Det gleder meg at …..(snip)
  (Moderator: Dette er fullstendig off-toic og usaklig i tillegg. Det er heller ikke første gang du er i strid med debattreglene. Du er herved utestengt og alle fremtidig kommentarer fra deg som måtte dukke opp vil bli slettet.)

  (Moderator: Et par påfølgende svar som også er off topic er også slettet)

  • Vi forholder oss til klima. Basert på flere tusen ‘peer review’ artikler. En rekke artikler er publisert av russiske vitenskapsmenn. Stalin satset på klima i rundt 1930, vesten mer på vær og meteorologi. Så russere ble oppmerksomme på oppvarmingsperioden 1920-40. Da tundraen tinte opp, som nå, og Arktis var omtrent så varm som nå med nesten like lite is. Det har også Putin fått med seg. Basert på forskning fra en rekke fremragende russiske forskere. Og derfor hevdet han i kveld (VG) at klimaendringene er hovedsakelig menneskeskapte og kan ikke stanses.
   Putin er utstøtt av den internasjonale eliten. Trump har basert sin politiske karriere for å distansere seg fra eliten. Derfor er det greit for begge å bryte med klimaeliten. Det vil si å prioritere observasjoner fremfor resultater fra konstruerte modeller. Det er faktisk det viktigste vitenskapelige prinsipp som har bragt vitenskapen og verden fremover. Men Kåre og jeg kan kanskje være enige om at det er synd at det er denne type politikere som i ettertid skal ha æren for at vitenskapens prinsipper rehabiliteres og at det enorme pengesløseriet med dårlige tiltak, også miljømessig, stoppes. Intet hindrer videre teknologiutvikling når gode resultater og vellykkede industrialiseringer får muligheten. Sannsynligvis med bedre sluttresultater enn de som drives frem fra miljøorganisasjonene ut i fra politiske forhold og egeninteresser. Billig skifergass vil nok være en hard konkurrent til kullkraft i USA uten Obama. Og finner man nye batterier som gir bedre mulighet for el-bil burde jo også det kunne vinne frem – når tiden er moden. Det er forseringen av disse forhold med «klima som bekvemmelighets flagg» og lenge før teknologiene har nådd egnet nivå som driver kostnadsnivået. Og det er ille at det gis informasjon som media må vite gir feil budskap gjennom utvalget av informasjon.

   • Her er et russisk synspunkt:

    “None of the assertions made in the Kyoto Protocol and the “scientific” theory on which the Kyoto protocol is based have been born out by actual data.

    … The statistical data underpinning these documents and issued in millions of copies are often considerably distorted if not falsified.

    That ideological base can be compared with man-hating totalitarian ideology with which we have had the bad fortune to deal during the twentieth century, such as National Socialism, Marxism, Eugenics, Lysenkovism and so on. All methods of distorting information existing in the world have been committed to prove the alleged validity of these theories. Misinformation, falsification, fabrication, mythology, propaganda, because what is offered cannot be qualified in any other way than myth, nonsense and absurdity.

    …When we see one of the biggest, if not the biggest international adventures based on man-hating ideology which, incidentally, manifest itself in totalitarian actions and concrete event’s particularly academic discussions, and which tries to defend itself using disinformation and falsified facts, It’s hard to think of any other word than “war” to describe this.
    To our great regret, this is a war, and this is a war against the whole world. But in this particular case the first to happen to be on the path is our country. It’s unpleasant to say, but I am afraid the first to happen to be on this path is our country, It’s unpleasant to say so but am afraid it’s undeclared war against Russia … a total war against our country, a war that uses all kinds of means.”

    Alexander Illarionov, chief economic adviser to Vladimir Putin, on an international seminar 7-8 July 2004 to discuss the Kyoto Protocol.

   • Bare for å presisere: Putin sa at klimaendringen ikke er menneskeskapt. Sitat fra vg:»Samtidig – på et møte i Arkhangelsk – sier hans russiske kollega Vladimir Putin at klimaendringene ikke er menneskeskapte».

 6. Svar Andersen (det er ikke mulig å fortsette på tråden):

  Henryloven, og min forklaring til deg av den, har ingen ting med IPCC å gjøre. Den er i bruk innen alle områder som har med likevekt mellom væske og gass og gjøre, og innen olje/gass er den spesielt aktuell.

  En grei innføring er her:
  https://www.khanacademy.org/science/health-and-medicine/respiratory-system/gas-exchange-jv/v/henry-s-law

  Molvekt er det tatt høyde for i konstane, når partialtrykket øker (mengde gass), øker konsentrasjonen i løsning.

  Er spent på hva du kommer fram når du får regnet ut kombinert effekt av økt partialtrykk (mengde) og temperatur(?) (Bruk f.eks. denne kilden: http://www.henrys-law.org/)

Kommentarer er stengt.