Ny NASA-studie bekrefter isøkning i Antarktis

En ny NASA-studie av Jay Zwally publisert i Journal of Glaciology, Vol. 61, No. 230, 2015 har den interessante tittelen «Mass gains of the Antarctic ice sheet exceed losses.» Ja, du leste riktig, denne studien bekrefter det mange forskere lenge har vært klar over, og motsier også selveste FNs klimapanel som så sent som i 2013 kom til den konklusjon at ismassene på land i Antarktis mistet masse. Økt snøfall i Antarktis som startet for ca 10.000 år siden har siden den gang sørget for en masseøkning på land som tilsvarer en økt istykkelse på 1,7 cm pr år.

Abstraktet lyder:
Mass changes of the Antarctic ice sheet impact sea-level rise as climate changes, but recent rates have been uncertain. Ice, Cloud and land Elevation Satellite (ICESat) data (2003–08) show mass gains from snow accumulation exceeded discharge losses by 82 ± 25 Gt a–1, reducing global sea-level rise by 0.23 mm a–1. European Remote-sensing Satellite (ERS) data (1992–2001) give a similar gain of 112 ± 61 Gt a–1. Gains of 136 Gt a–1 in East Antarctica (EA) and 72 Gt a–1 in four drainage systems (WA2) in West Antarctic (WA) exceed losses of 97 Gt a–1 from three coastal drainage systems (WA1) and 29 Gt a–1 from the Antarctic Peninsula (AP). EA dynamic thickening of 147 Gt a–1 is a continuing response to increased accumulation (>50%) since the early Holocene. Recent accumulation loss of 11 Gt a–1 in EA indicates thickening is not from contemporaneous snowfall increases. Similarly, the WA2 gain is mainly (60 Gt a–1) dynamic thickening. In WA1 and the AP, increased losses of 66 ± 16 Gt a–1 from increased dynamic thinning from accelerating glaciers are 50% offset by greater WA snowfall. The decadal increase in dynamic thinning in WA1 and the AP is approximately one-third of the long-term dynamic thickening in EA and WA2, which should buffer additional dynamic thinning for decades.

 

Masseendring 2003-2008
Masseendring 2003-2008

Studien analyserer målinger av isen med radar og laser i årene fra 1992 til 2008. Det er også observert istykkelse i det indre av det vestlige Antarktis, mens det langs vestkysten der er observert istap. Istapet skjer samme område hvor det i andre studier er observert stor vulkansk aktivitet.

Figuren viser masseendring i gigatonn pr år pr 100 km2

Også i 2012 hadde Zwally en isstudie i Antarktis som kom til samme konklusjon. Ismassen i Antarktis er økende.

Feil fra FNs klimapanel nå igjen
Hovedrapporten fra 2013 konkluderte med at Antarktis mistet is og dette modellerte istapet skulle føre til en havnivåstigning på 0,27 mm/år. Denne studien kommer altså til den motsatte konklusjon, og påpeker at den betydelige akkumulasjonen av is på land i Antarktis isolert sett medfører en havnivåsenkning på 0,23 mm pr år.

Fortsatt stor grunn til bekymring
Zwally har de sedvanlige klimaortodokse besvergelser både i sin studie og i et intervju i Nature, hvor han påpeker at nedsmeltningen i to mindre isbreer i Vest-Antarktis (Pine Island- og Twaitesisbreene) skjer i et tempo som er uhørt i den tiden disse breene er blitt overvåket. Han unnlater begge steder å gjøre oppmerksom på at grunnen til den lokale nedsmeltningen er intens vulkansk aktivitet og at «uhørt» tempomessig betyr at breene kan forsvinne i løpet av «noen» hundre år.
Slike som oss får også en hilsen fra Zwally: “I know some of the climate deniers will jump on this, and say this means we don’t have to worry as much as some people have been making out,” fulgt av en forsikring om at økende temperaturer forventes å bidra til havstigning en eller annen gang og i ett eller annet tempo. Vi vet bare ikke når. Ja, da så.

Konklusjonen

Fremdeles nok is til pingvinene.
Fremdeles nok is til pingvinene.

«During the period 1992–2001, the Antarctic mass gain from snow accumulation exceeded the mass loss from ice discharge by 112 +/-61 Gt a–1. During 2003–08, the gain exceeded the loss by a similar 82 +/-25 Gt a–1, which is 4% of the SMB and equivalent to 0.23 mm a–1 sea-level depletion».

Dermed bør man kunne begrave skremslene om det raskt smeltende Antarktis. Dessverre er det ikke så enkelt, fordi faktaene spiller ingen rolle for de som ukritisk skremmer både befolkning og politikere med den ikke-observerbare klimakrisen.

 

Støtt oss ved å dele:

11 kommentarer

 1. Han jobber i NASA og er vel derfor pålagt å ikke utfordre eksistensen av menneskeskapt global oppvarming. Likevel er det bra fakta kommer frem. Hva han legger i «climate deniers» er jeg usikker på. Det er vel ikke mange som fornekter klima. Det er like fjernt som å benekte årstidene.

 2. «Climate deniers» er spissformulert hersketeknikk. Det er formålsløst å gå i debatt om begrepet. De som er pro-IPCC kverulerer og prøver å få motstanderen til å fremstå som kritikere, nærmest uten faglig begrunnelse.

  Det er i samme klasse som: «som om jorda er flat», og «Hitler startet ikke 2. WW». Et tydelig tegn på at verktøykassa er tom.

 3. Så da har vi en studie som viser at det øker, og diverse andre som viser at det minker. Det betyr vel egentlig bare at det trengs flere studier, med flere metoder for å finne ut hva som egentlig skjer, ikke at vi kan ignorere samtlige tidligere sudier slik du hinter til i slutten.

  • Her må du lære deg å skille mellom observasjonsstudier i naturen og modellstudier utført utifra visse forutsetninger lagt inn i modellene. Klimamessig gjelder dette studier som forutsetter at mer CO2 fører til oppvarming, og at oppvarming fører til mer vanndamp, og at det meste av tilbakekoblinger forsterker den ønskede globale oppvarming.

   Den siste gruppen av studier har mer til felles med kreasjonisme og homeopati enn med vitenskap, fordi man i disse studiene ikke forholder seg til den vitenskapelige metode, men heller leter etter bevis for å styrke den konklusjonen man har startet med.

   • Eh, hva? Dette er da ikke den første studien som bruker disse dataene, så hvordan kan du påstå at alle tidligere studier om ismassene i Antarktis er basert på modeller? Dette er de samme dataene som andre har brukt, men de har inkorporert meteorologiske målinger fra 1979 og data fra dype is-brønner til å forklare at selv om det har snødd mye mindre senere år vokser isen pga. snøfall som startet for 10000 år siden.

    Og det har bremset ganske godt opp i 2003-2008 kontra 1991-2001, og ingen forandring i vest-Antarkis, så de estimerer at det er en 20-30 år til vi er tilbake til å miste masse igjen.

  • Hvilke studier er det som viser at isen minker? Så vidt jeg vet er det konsensus om at isen øker på Antarktis. Noen mener imidlertid at dette ikke er i strid med global oppvarming. At isen på Arktisk avtar er selvfølgelig også et bevis på global oppvarming. Når det gjelder Arktis er det ikke lett å vite hva som skjer. Noen hevder en rekordstor nedsmelting, mens andre hevder det ikke stemmer.

   Poenget er vel at menneskeskapt oppvarming ikke er bevist. Alt som skjer med temperatur og is er tydeligvis et bevis for menneskeskapt klimaendring, Uavhengig av om det blir kaldt eller varmt, eller om isen øker eller avtar. Det virker ikke helt troverdig.

   • Tidligere studier har trodd at høyde-økning har vært pga. snøfall, mens denne studien viser at det har snødd mye mindre enn antatt og at økningen nå er pga. snøfall som startet for 10000 år siden og blir konvertert til is.

    Isen avtar fremdeles på vest-siden, og den totale økningen har bremset godt senere år så å påstå at dette motbeviser AGW er nok å ta litt hardt i.

    • Du skrev at andre studier viser at isen avtok. «Så da har vi en studie som viser at det øker, og diverse andre som viser at det minker.» At økningen bremser betyr vel at det fremdeles er økning. Hva mener du egentlig?

  • Tviler ikke et sekund på at issmeltingen av to mindre isbreer (som Zwally nevner) er «uhørt». Den kan ikke høres, hehe.

   Det har jo gjentatte ganger vært skreket ut om denne smeltingen av is, men aldri tidligere har vi fått vite noe om status for den totale ismengden på Antarktis, og selvsagt er det dette volumet som er det avgjørende. Om to mindre isbreer smelter aldri så mye kan ikke dette medføre at havstanden stiger når det totale volum øker. Men det er visst ikke så lange som skjønner det, selv om de er klimaforskere. Sukk.

 4. Och varför tog det sju år att få resultatet från ICESat ut? Oj sorry, jeg snakker ikke norske, men…

  The only reason I can see for this slow science is Zwally or the publisher could not believe the results from 2003-2008 so he was hoping to get them improved somehow. Say adjusted to suit alarmism. This is not fair or balanced.

Kommentarer er stengt.