Ny klimalov – en test på politikernes integritet

Klimanytt 196, av Ole Henrik Ellestad

Mens IPCC-kampanjen har begynt å rakne internasjonalt skal Stortinget vedta en klimalov basert på den frivillige Parisavtalen som reduserer global middeltemperatur kun med 0.2 C om den oppfylles. En Nature-artikkel om utflating av global middeltemperatur på 20. året viser at IPCCs beregningsmodeller er grovt feilaktige. «Støttespilleren» Nature vil sikre seg et bedre ettermæle. Selv New York Times kom med en kritisk artikkel, og The Times har gjort det lenge. De store landene Kina, India og Russland satser aktivt på kull, USA likeså om det er lønnsomt. Brexitpolitikere er misfornøyd med klimaloven fra 2008 og går for billig energi for å styrke Englands posisjon. Også EU-land er i opposisjon. Norges ensidige bidrag er intet verd. Norske politikere rekker akkurat å skade sitt ettermæle og folks respekt for lovverket før solens kommende kalde faser viser at den dominerer klima, og at varmere klima er en fordel for Norge og den øvrige verden.

Hva skal vi med en klimalov?
Er IPCCs drivhusteori troverdig? Er oppvarmingen fra 1980 uheldig for Norge, den nordlige halvkule og øvrige verden? Er årlige midler til klimaforskning og tiltak på ca 25 milliarder per år over Statsbudsjettet og enda større samlede investeringer vel anvendte penger? Må vi redde en verden som viser at de ikke tror på IPCC? Vil oppfyllelse av Parisavtalen bidra? Svaret på alle spørsmålene er NEI. Menneskenes utslipp av drivhusgasser har liten og faktisk positiv betydning for klima.

Det blir stadig tydeligere at klodens og kontinentenes klima bestemmes av solsystemets variasjoner med solens og månens varierende påvirkning av vinder og havstrømmer. Nå skal vi gå mot kaldere tider med minimum rundt 2040 spår de fleste solforskere – som under Napoleonstiden eller kanskje den kaldeste delen av Lille istid. Verdt å minne om at solforskere notorisk har hatt en svak posisjon i IPCCs rapportering.

Kaldere eller varmere?
Dermed utformes en lov som skal dekke oppvarming, mens det høyst sannsynlig blir kaldere. Det politiske spillet mellom partiene har tatt overhånd med venstresiden i føringen. 2 C-målet, Parisavtalen og EUs politikk skal ligge til grunn. Om Parisavtalen oppfylles skal temperaturen i år 2100 være redusert med 0.17 C eller 0.2 C beregnet henholdsvis av Bjørn Lomborgs institutt og MIT. Med unntak av det grønne fondet på 100 milliarder dollar årlig til utviklingslandene er det en skinnavtale. Er det slik at politikerne i det skjulte faktisk er kjent med CO2s beskjedne bidrag og spiller på at naturen ordner dette?

Fotoet er fra VG 11.mai 2017, det  viser naturens eget bidrag til høringen om ny klimalov og er tatt av Trond Solberg.

Det skrives at loven og realiseringen må ha en åpenhet, bred demokratisk forankring og bygge på den beste klimavitenskapelige kunnskap. Det tjener ikke politikernes fremtidige renommé at det er kunnskap fra miljøer og organisasjoner de selv har oppnevnt og finansiert basert på en tilsynelatende sammenheng mellom temperatur og CO2 i 20 år, 1980-2000. Og på vitenskapelige konklusjoner de selv har søkt å påvirke. I «verdens beste land» har Stortinget aldri fulgt opplegg fra f.eks UK parlamentet og US Kongressen med grundig vitenskapelig belysning av viktige tema eller søkt den omfattende alternative kunnskap om naturlige variasjoner. Nå var det 5 minutter per aktør for dem som ønsket. Les om Klimarealistenes bidrag. Klimarealistenes spørreundersøkelse under Arendalsuken indikerer da også at kunnskap om enkle faktatall om CO2 og dens betydning er særdeles mangelfull etter 30 år med informasjon i et «opplyst» land. Hvor ble det av §100 i grunnloven?

Utflatingen av global middeltemperatur har hele tiden blitt søkt benektet av IPCC-leirens sentrale forskere i Norge, media og politikere. Hastepublikasjonene med NOAAs Tom Karl i spissen fjernet «pausen» og banet vei for Parisavtalen. Nå er arbeidet diskreditert, men Parisavtalen legges fremdeles til grunn. Men samtidig med høringen publiseres i Nature: utflatingen av global middeltemperatur forsetter på 20. året. Det er lengste periode for å karakterisere modellen som grovt feilaktige selv for de mest tålmodige.

Flere medier svikter IPCC-leiren
Den særdeles prestisjefylte Nature har vært en støttespiller for IPCC-leiren med publisering av flere arbeider om IPCCs viktigste tema som f.eks. grunnlaget for den famøse «Hockeykølla». Men nettopp derfor er denne nye publikasjonen så viktig. Svakheten i IPCC-teorien er nå så åpenbare at selv Nature ønsker å bli mer balansert. The Times har vært der lenge. New York Times brakte også en kritisk artikkel som fikk Michael Mann (Hockeykølla) til å aksjonere for å få journalisten avsatt, men uten å lykkes.

UK har vært en pådriver i EU, men Brexit-leiren har ingen tillit til IPCC og vil bygge fremtiden på lave energipriser uten subsidier. Også andre land følger liknende linje. Indias statsminister uttalte at klimaet varierte som før, det er menneskene som har endret seg. Og det skal ikke hindre landet i å løfte flere hundre millioner ut av fattigdom. Derfor planlegges bygging av flere hundre kullkraftverk. Kina følger opp, delvis med rehabilitering. Putins Russland tror heller ikke på IPCC, som Donald Trump og hans krets, som har kuttet sterkt i budsjettforslaget, EPA og er skeptisk til Parisavtalen. Det ventes flere avsløringer om manipulering av data fra statlige aktører.

Skal loven først vedtas er det best å lage den generell. Det tjener ikke det politiske systemet eller folket å tallfeste mål for å redusere CO2-utslipp som ikke er noen trussel og bare vil være fordelaktig for Norge og for fattig og rik på kloden innen en temperaturøkning på 2-3 C (professor R. Tol 2014).

Støtt oss ved å dele:

33 kommentarer

 1. Her er det vel noen gjentagelser av avsnitt som må redigeres bort.

 2. Det norske folk venter at politikerne skal løse de oppgaver de er valgt til å løse. Hvis ikke må de skiftes ut!
  Uansett parti.
  Øverst på listen nå er å hindre at trussel om spredning av krig elimineres. Det vil si hindre spredning av fattigdom og sult rundt om på kloden. Skape ro og optimisme i samfunnet. Politikere må lytte til folket og ikke til våpenindustrien.
  For å hindre spredning av fattigdom trengs mer, rimelig energi og rimelig mat. Mer matproduksjon krever mer, ikke mindre, CO2 i atmosfæren. Dersom temperaturen i havet synker må nødvendig CO2 tilføres atmosfæren fra fossilt brensel!
  Temperaturen i atmosfæren kan ikke politikerne gjøre noe med.

 3. «Med unntak av det grønne fondet på 100 milliarder dollar årlig til utviklingslandene er det en skinnavtale.»

  Dette er vel også bare et skinn? Et skinn som er solgt før bjørnen er skutt? Jeg har aldri funnet noe dokumentasjon på at det latterlige store beløpet på 100 milliarder dollar hvert eneste år er forankret i noen bindende løfter. Per idag har vel fondet noen titalls milliarder i alt, det holder til et halvt år eller så, etter 2020. Det er også merkverdig hvordan media så ofte omtaler dette fondet og dette beløpt, uten å stille kritiske spørsmål om hva som reelt er vedtatt bevilget. Vi får noen høytravende ord om en milliard her og en halv der, men det holder bare til noen dagers forbruk. Hvert år. Jeg antar at media vet utmerket godt at dette er en illusjon, i likhet med så mye annet omkring «klimakrisen». Men de følger sine ordre, lydige soldater som de er.

  • Det meste av pengene som er bekreftet så langt kommer vel fra omprioriterte uhjelpsmidler, penger som bare har fått en ny etikett. Friske penger er det vel lite av…

   • Det har vært nevnt noen ganger i media at dette må være «friske» penger. Og selvsagt vil ikke u-landene være fornøyd med ordinære u-hjelpsmidler i ny innpakning. De vil ha mer -mye mer. Ville den lille øystaten Maldivene -som ifølge egen og Mathismoens propaganda burde ha sunket i havet nå- ha brydd seg et dugg om Paris eller andre COP møter uten forlokkende løfter om penger?

   • Bistandsmidlene later til å være minst like fleksible som vi har hatt mistanke om.

    Her er historien om hvordan bistandspenger ble brukt til å finansiere «Klimavalg 2013″ – her er rapporten , se side 3 , bruksanvisning for å bruke bistandsmidler.:

    » Burson-Marsteller (B-M) har på oppdrag fra Kirkerådet gjennomført en evaluering av oppfatninger av kirkens deltakelse i alliansen Klimavalg 2013. Deltakelse i kampanjen er vedtatt på Kirkemøtet i 2012 og 2013. Prosjektet Skaperverk og bærekraft (SoB) initierte en egen kommunikasjonsplan i tilknytning til eiernes deltakelse i kampanjen vinteren 2012. Planen har vært ledet og drevet av Kirkerådets kommunikasjonsavdeling.

    Evalueringen er initiert med utgangspunkt i at verken Kirkerådet eller Mellomkirkelig råd, herunder KUI – Den norske kirkes nord-sør informasjon tidligere har gått inn i en sammenlignbar nasjonal kampanje, eller benyttet seg av strategisk kommunikasjonsarbeid i en kampanjeperiode for å oppnå ett av sine overordnede mål om økt kunnskap og oppmerksomhet om klima- og miljørelaterte verdispørsmål.

    Den norske kirkes nord-/sør-informasjon har en fireårig rammeavtale over Norads støtteordning til frivillige organisasjoners opplysningsarbeid, Folkeopplysning i en ny tid.»

    Man gikk så langt som til å advare folk mot å stemme Ap , Høyre og Frp . Basert på grønn ekspertise , vil jeg formode.

    https://kirken.no/globalassets/kirken.no/migrering/kr_56_1_13_evalueringsrapport_klimavalg2013.pdf

    Jeg ser ikke for meg Jesus samarbeide med bonus-selgere av dyre klimakvoter , grønne sertifikater , opprinnelsesgaranti for egen vannkraft og andre verdipapirer av samme politiske opprinnelse og kvalitet.

    http://www.vl.no/troogkirke/biskoper-ut-mot-partipolitisk-klimakampanje-1.48624?paywall=true

  • Det er nyanseforskjell, men enig når det kommer til realiteten i 2020

   • Et interessant signal i internasjonal klimapolitikk er at det seneste G20-møtet IKKE omtalte finansiering av klimatiltak, slik det ble gjort tidligere:

    «Under the Chinese G20 presidency, finance ministers last year called on all governments to implement financial commitments made under the Paris deal in a «timely» way and promised to continue working on climate finance in 2017.»

    Men i år:

    «Opposition from the United States, Saudi Arabia and others has forced Germany to drop a reference to financing programs to combat climate change from the draft communique at a G20 finance and central bankers meeting. «Climate change is out for the time being,» said the official, who asked not to be named.»

    «Financial commitments» er vel først og fremst FNs klimafond. Det skal bli spennende å se hva reaksjonen blir når de mye omtalte 100 milliarder dollar per år fra 2020 uteblir. Vil u-landene nøye seg med ve-rop og smuler, eller vil de trekke seg fra Paris-avtalen? Men det siste har de jo liten grunn til å gjøre, ettersom de ikke har noen forpliktelser.

    http://www.reuters.com/article/us-g20-germany-climatechange-idUSKBN16O1S1

    • For alle som er interessert i å følge med på FNs klimafond, så er det full oversikt over midler og bidragsytere her:

     http://www.greenclimate.fund/partners/contributors/resources-mobilized

     Per idag er det ca. 10 milliarder dollar som er bevilget til fondet. Og i dag kan vi lese i WUWT at UNFCCC konferansen i Bonn har bestemt for oss alle at det må bevilges ytterligere 300 milliarder dollar per år, til fordeling blant alle som er rammet av klimaendringer. Lykke til med det.

 4. Kjell B. Mortensen skrev :

  quote
  » Det norske folk venter at politikerne skal løse de oppgaver de er valgt til å løse. Hvis ikke må de skiftes ut!
  Uansett parti. »

  Close cquote

  Alle partier på dagens Storting er med på «klimafoliket» og for å gardere seg mot å bli feid vekk av rasende velgere kommer klimaloven først.

  Santa Cruz , California har vært forsøks county for Agenda 21 , og vi kan se hvordan dette fungerer. Dette er en amatørdokumentar fra bystyre , møter og intervju med oppsittere som blir rammet av Agenda 21 dens grønne effekt.
  Lyden er et par steder dårlig , vi treffer farmeren som etter en brann skal bygge opp igjen en bru til farmen. Dette kan ikke gjøres med maskiner . Han må grave for hånd , under oppsyn av en biolog.
  Meget viktig ,så ikke meitemarken eller insektene blir forstyrret av en verdiskapende arbeidsmann.

  Videre treffer vi en gråtende 92-åring i rullestol som forteller om Agenda 21 inspektørenes vitjinger på hans eiendom som har vært i familiens eie siden mannens tippoldefar.

  Vi hører også om planer om hvordan hjemmene i kampen for null-utslipp av CO2 vil bli erklært «ikke bærekraftige» – og andre gode grønne påfunn.

  https://www.youtube.com/watch?v=BKRHMRTpDF8

  For ordens skyld – innen de grønne begrepene :

  Agenda 21 er den lokale delen , «Stem lokalt – tenk globalt» (Valget 2013) , hvor det skal påvises at alle «bærekraft-ideer» kommer fra grasrota – og politikerne raskt viser omsorg for folkeviljen. Da er det betryggende at politikerne selv allerede på forhånd har helgardert seg med lovverket.

  Agenda 2030 er den rikspolitiske (globale) delen.

  Jeg nevnte «Academy of Global Governance» i Oslo tidligere – her er hva de selv forteller om sitt virke og visjon :

  http://globalgovernanceprogramme.eui.eu/academy/

  Selv om bærekraft-politikerne skiftes ut så er det en lang prosess å fjerne noe som er etablert innen lovverket.

  Som en nevnte : «Den som prater om bærekraft , global regjering og Agenda 21 er en fiende av min personlige frihet.»

  Ved nærmere undersøkelse har en del kommuner og «Fylkeskommuner» tatt inn Agenda 21 , og det ble meg fortalt at det skjedde etter innbyggernes vilje.
  Det pussige er at ingen later til å kjenne til Agenda 21 , dens innhold (ca.300 sider) eller har bedt om dette i kommunal regi.

  Her blir det mye moro fremover .

  • Interessante innspill. Den som leter hn finner. Agenda 21 har jeg vel hørt om, men innholdet er ukjent. Med 300 sider er nok henvisningen til at det er tatt inn etter oppfordring fra innbyggerne neppe forankret i en flertallsbeslutning, Likke mye bløff som IPCCs hypoteser.

 5. Hei! Har ikke fått lest så mye her enda så dere får ha meg unnskyldt.
  Leste om de Danske solforskerne på 90-tallet en gang. De fikk som jeg husker 6mnd. deadline for å bevise sin forskning før Kyoto-avtalen gikk i boks. Arrester meg om dette ikke er riktig. Hva er deres tanker og meninger rundt det at CO2 har blitt en så stor handelsvare og hvilke konsekvenser det har fått som ikke har få sett dagens lys i media etc. Dumt spørsmål kanskje men tar sjansen.

  • Om solforskerne. De har utviklet en teori om at kosmisk stråling bidrar til skydannelse. Den mekanismen er etterhvert bevist av CERN og andre laboratorier. Ved aktiv sol og sterkere magnetfelt skjermes kloden i økt grad mot kosmisk stråling. Dette medfører mindre skyer og dermed mer solenergi som når kloden. Gjelder lave skyer. Når solen varierer varierer også skydekket. Men dette aksepterer ikke IPCC..
   Økning av CO2 har beskjeden klimaeffekt og eventuelt vil dette gi bedre forhold på kloden. IPCC har gitt CO2 alt for stor effekt-. Hvorfor. Det er for mange grove feil fra IPCC til å tro at dette bare er spørsmål om vitenskap. Klima er sterkt politisert og politikere ønsker å ha et alibi for å realisere de tiltak de åpenbart må være for. For det er øett å se de mange feilene som begår.

   • Denne teorien er imidlertid ikke så lett å anvende på den oppvarmingen vi har sett de siste 70 år for da har sokkaktiviteten vært lav og synkende enten en ser på solflekk-aktivitet eller inn-stråling, så da burde den kosmiske strålingen vært sterk og økende. Likevel har temperaturen steget betydelig i denne perioden https://drive.google.com/open?id=0B19Sr_Qmr4GJM1pwVTVlZGxCMmM

 6. Blir litt rart dette, ..(snip – slettet)) (Moderator til Lemvik, du poster en kommentar som utelukkende inneholder skittkasting og udokumenterte påstander. Et slikt debattnivå her er uønsket)

 7. Ellestad,

  Jeg håper tilfellet er at du har skjekket dine kilder for dårlig, og ikke at du bevisst ønsker å feilinformere leserne:

  Nature-artikkelen du refererer til er tilgjengelig her:
  https://www.nature.com/nature/journal/v545/n7652/full/nature22315.html

  Konklusjonen til artikkelforfatterene kan leses i sammendraget, og er helt i tråd med både IPCC og all anerkjent forskning:
  «A combination of changes in forcing, uptake of heat by the oceans, natural variability and incomplete observational coverage reconciles models and data. Combined with stronger recent warming trends in newer datasets, we are now more confident than ever that human influence is dominant in long-term warming.»

  Artikkelen underbygger altså enda en gang menneskeskapt global oppvarming (og aldeles ikke pause på 20. året).

  • Lackner. Leser linken din, og du siterer rett. Men det du skriver at artikkelen underbygger enda en gang menneskeskapt global oppvarming er vel ikke korrekt.
   Sitatet oversatt til norsk, betyr at natureartikkel forfattere tror eller har til tro (confident) til menneskelig oppvarming. Det å tro er en svak formulering, langt unna din feilaktige oversettelsen som «underbygger» AGW doktrinen.

   • Når MANGE tidliger artikler konkluderer i samme retning vil altså dette resultatet underbygge/støtte teorien om AWG. «more confident than ever» oversettes best til norsk: «mer sikker enn noen gang». Da kan vi vel trygt si at de i alle fall TROR på det, ja.

   • Denne artikkelen er jo også omtalt på nrk.no:
    https://www.nrk.no/norge/ny-studie_-_-klimaforskerne-er-egentlig-enige-om-global-oppvarming-1.13507933

    Konklusjonene er jo klare, men er ikkje slik Ellestad framstiller det.

    Ellestad: «Det er lengste periode for å karakterisere modellen som grovt feilaktige selv for de mest tålmodige.»

    NRK sitt intervju med lederen for denne undersøkelsa, norske Iselin Medhaug: «Men når Medhaug tar i betraktning alle de naturlige værvariasjonene og faktiske utslipp, solstråling og vulkanutbrudd, så er modellene og observasjonene i veldig god overensstemmelse med hverandre.»

    «Det er stor enighet blant forskerne om at det forekommer naturlige variasjoner i været, og at klimamodellene tar høyde for disse. Det har vært høyere vindhastighet over Stillehavet enn vanlig, noe som senker temperaturen. Svakere solstråling og flere mindre vulkanutbrudd i denne perioden har også bidratt, sier Medhaug.»

    Artikkelen hos nrk.no er sjølsagt fullt i samsvar med konklusjonen i sammendraget til artikkelen i Nature: «A combination of changes in forcing, uptake of heat by the oceans, natural variability and incomplete observational coverage reconciles models and data. Combined with stronger recent warming trends in newer datasets, we are now more confident than ever that human influence is dominant in long-term warming.»

    Lenka er her: https://www.nature.com/nature/journal/v545/n7652/full/nature22315.html

    • Foefang.
     Finn på noe bedre, Medhaug er bare en simpel lobbyist, som overdriver for å få mere fra statskassen til sine useriøse kilder og forskning. For ca. ett år siden konkluderte FNs klimapanel at 112 av 116 predikerte klimamodeller vist for høy temperatur. Du burde heller lese hva klimapanelet skriver enn den slags forskere som Medhaug, som underslår at tallmaterialet hennes har en feilprognose på 97%!

     • Andersen.
      Det var ikkje eg som brakte Medhaug på banen, det var Ellestad, men det verkar kanskje ikkje som han var klar over det.

      Eg er vant til at ein skal gå til primærkilda, om mogleg, og uansett skal ein gjengi korrekt innholdet i ei sak som ein refererer til.

      Det er rart å sjå at du kritiserer meg for å sitere frå Medhaug si forskning, når mi melding var at Ellestad totalt forvrenger innholdet i denne rapporten som Medhaug var leder for. Burde du ikkje da heller kritisere Ellestad for feilinformasjon?

 8. På den ene siden: Ja, man innrømmer at observasjonene viser at den globale oppvarmingen har flatet ut. På den andre siden fortsetter man å hevde den fortsetter likevel. Med fare for å få en skrape hos moderator, tillater jeg meg å tenke på Monty Python’s berømte papegøyesketsj https://www.youtube.com/watch?v=npjOSLCR2hE. Altså: IPCC is a dead parrot. A very dead parrot. Stone fucking dead.

 9. Nå var mitt hovedpoeng at Nature tok opp problemstillingen og at også N. Y. Times fulgte opp med mer balanserte artikler (annet tema). Det er verd å merke seg til forskjell fra tidligere kjernepunkter der de tidligere har opptrådt uvitenskapelig (eks ‘Hockeykølla’) og ikke gitt spalteplass til alternative syn. Interesserte kan les lenken: https://www.thegwpf.com/new-study-confirms-the-warming-pause-is-real-and-revealing/ Om ‘hiatus’ eksistens har vi IPCCs konklusjon basert på data til 2012 (15 år) og enda et par år til før super El Niño i 2015/16. Kevin Trenberth (ledende forfatter IPCC) uttalte allerede i 2009 at utflatingen var en ‘travesty’ (parodi, karikatur) for IPCC. Man kan bruke regresjonsanalyse på de ulike datasett og finner litt ulik lengde, der satellittmålinger og til dels HadCRU har størst grad av utflating. Så tror noen på Karl et als. havtemperaturendringer som har vært sterkt kritisert, og der blir det vel ytterligere avklaring når det er gravd dypere i NOAAs virksomhet. Skulle vært moro å se en artikkel over globale temperaturer med detaljanalyser av regioner, soner, sektorer og årstider om alle om’er og men’er slik Nature-artikkelen anviser i begrenset sammenheng. særlig i relasjon til usikkerhet.
  I de siste 8 årene er et hyppig anvendt argument fra IPCC-leiren at det startet med en El Niño som ikke burde medregnes. Tja. De to etterfølgende årene kom en meget kald La Niña. Nå jubles det for El Niño og ventes i allt for lite grad på en høyst sannsynlig kald La Niña. Synes ikke dette er behørig inkludert. Bortsett fra UK Hadley Center som estimerte den og mente at utflatingen, eller nesten-utflatingen forsetter.

  Videre. Sitatet fra artikkelen: «Men når Medhaug tar i betraktning alle de naturlige værvariasjonene og faktiske utslipp, solstråling og vulkanutbrudd, så er modellene og observasjonene i veldig god overensstemmelse med hverandre.» Forskere på sol, vulkan-forurensing i stratosfæren, aerosoler og oseanografers har mer enn nok av alternative målinger og forklaringer som går i mot Medhaug på alle punkter. Da skal det mer til enn vurderinger av hva som kan forklare nesten utflatingen. De må gå i dybden faglig.

  Den som venter på en kald La Niña venter muligens ikke forgjeves.

  • Ellestad:
   Poenget for meg (og andre) var ikkje innholdet i forskningsrapporten, men at din oppsummering av den («Men samtidig med høringen publiseres i Nature: utflatingen av global middeltemperatur forsetter på 20. året. Det er lengste periode for å karakterisere modellen som grovt feilaktige selv for de mest tålmodige.») var ei grov forvrenging av det egentlige innholdet.

   For du er vel etter nøyere lesing enig i at denne oppsummeringa er direkte feil?

   • Forfang. Ellestad svarer for seg.
    Har ett spørsmål til deg. Mener du ikke at utflatingen som også IPCC i sin 2112 rapport, og frem til nå ikke viser en klar utflating av temperatur, til tross for 50 % økning av CO2 utslipp i perioden?

    • At målbar temperaturøkning ikke finner sted representerer tydeligvis et problem for politikere og klimaaktivister – og vi ser kreative utspill fra tiden før det lukkede møtet i Stockholm :
     Valget er å publisere fakta eller å tåkelegge tallene. Oppsummering – før møtet i Stokholm.

     «Data shows global temperatures aren’t rising the way climate scientists have predicted.

     Now the Intergovernmental Panel on Climate Change faces a problem: publicize these findings and encourage skeptics — or hush up the figures. –Axel Bojanowski, Olaf Stampf and Gerald Traufetter, Spiegel Online, 23 September 2013
     BBC 10 O’Clock News, 23 September 2013

     Germany’s Federal Ministry of Research would prefer to leave any discussion of the global warming hiatus entirely out of the new IPCC report summary.
     The Ministry for the Environment’s identical stance: “Climate fluctuations that don’t last very long are not scientifically relevant.”

     Germany’s highest-ranking climate researcher, physicist Jochem Marotzke, director of the Max Planck Institute for Meteorology, in Hamburg, is fighting back against this refusal to face facts. Marotzke, who is also president of the German Climate Consortium and Germany’s top scientific representative in Stockholm, promises, “We will address this subject head-on.”

     The IPCC, he says, must engage in discussion about the standstill in temperature rise. –Axel Bojanowski, Olaf Stampf and Gerald Traufetter, Spiegel Online, 23 September 2013″Climate policy needs the element of fear,”

     Ott openly admits. “Otherwise, no politician would take on this topic.” –Axel Bojanowski, Olaf Stampf and Gerald Traufetter, Spiegel Online, 23 September 2013

     For a quarter of a century now, environmental activists have been issuing predictions in the vein of the Catholic Church, warning people of the coming greenhouse effect armageddon.

     Environmentalists bleakly predict global warming will usher in plagues of biblical dimensions — perpetual droughts, deluge-like floods and hurricanes of unprecedented force. The number of people who believe in such a coming apocalypse, however, has considerably decreased.

     A survey conducted on behalf of SPIEGEL found a dramatic shift in public opinion — Germans are losing their fear of climate change. While in 2006 a sizeable majority of 62 percent expressed a fear of global warning, that number has now become a minority of just 39 percent. –Axel Bojanowski, Olaf Stampf and Gerald Traufetter, Spiegel Online, 23 September 2013

     The Met Office method of predicting climate change contains flaws that cause it to overestimate the warming Britain will experience, according to a report by the Global Warming Policy Foundation. The conflict between computer model predictions and actual measurements of the temperature is being discussed this week in Stockholm by climate scientists and government officials from around the world.

     The IPCC’s summary is expected to include an admission that there are weaknesses in the results from computer models which appear at odds with the slowdown in the rate of global warming since 1998. –Ben Webster, The Times, 24 September 2013

     The Met Office was unable to say yesterday how long the 15-year apparent pause in global warming would have to continue before it accepted its model was flawed. A spokesman said: “No date has been set at which point you’d say the models are wrong. Short-term fluctuations in global temperature do not invalidate models, or determine timelines for their development.” –Ben Webster, The Times, 24 September 2013

     The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) has an image problem. It appears unsure how to regain the trust of voters and politicians, but not of the science it is supposed to assess. This week’s report is expected to conclude with more confidence than ever that humans have caused more than half the planet’s warming in the past 60 years.
     This may seem provocative in the circumstances, but the truth is that the real question for scientists now is not whether climate change is happening but how fast. So far there are only theories as to why the Earth has warmed so much slower in the past 15 years than some models predicted. The models may have been wrong. The scenarios inferred from them may have been alarmist. This much is clear: the IPCC must tackle head-on what it calls the “hiatus” in global warming, and follow the evidence rather than buckle to political pressure from either side of the debate. –The Times Editorial, 24 September 2013

     So, it’s come down to this — we now have widespread agreement from numerous true believers that the climate models — the only source of scary scenarios — are junk. But the true believers want us to take action on climate change regardless, out of prudence, on the mere possibility that the sky could be falling. It’s an “insurance policy,” Pindyck explains, with other true believers nodding in agreement. This is a peculiar species of insurance policy, one where the premiums that we’re being asked to pay total literally trillions of dollars, where the perils that we’re being protected against are ill- or undefined, and where — should any of the perils ever materialize — no benefits will be paid out to us policyholders. –Lawrence Solomon, Financial Post, 24 September 2013 1)

     IPCC Chairman Denies Global Warming Slowdown – BBC News, 23 September 20132) Climate Science Faces Crisis Over Global Warming Pause – Spiegel Online, 23 September 20133) Met Office’s Climate Model ‘Is Exaggerating Warming Effect’ – The Times, 24 September 20134) The Times Are A Changin’ – The Times Editorial, 24 September 20135) Lawrence Solomon: Let’s Play Chicken Little – Financial Post, 24 September 2013

     Videre ; er Idet et klimapolitisk mål å fryse den politiske debatten om teoriens svakheter ?

     That’s the point of the IPCC’s infrequent assessments. They constitute the Word of a very secular God, the expert, the scientist.
     They tell us what we ought to do. No questioning. No debate. And therefore, no politics.

     But there’s one big fat sceptical fly stuck in the IPCC’s ointment. And that’s the small matter of a distinct absence of global warming over the past 15 years,
     despite the IPCC’s models insisting otherwise. In December 2012, for instance, the UK Met Office released a forecast, suggesting not only had global temperatures not risen for over a decade, but also that they wery unlikely to rise significantly in the period up to 2017.

     Likewise, earlier this year, even someone as committed to climate-change alarmism as James Hansen, the recently retired head of NASA’s climate-change research arm, admitted that the ‘five-year-mean global temperature has been flat for the last decade’.

     In the draft version of the report, the IPCC does acknowledge that the ‘the rate of warming over the past 15 years is smaller than the trend since 1951’.

     In fact, the IPCC now admits that the rate of warming between 1998 and 2012 was about half the average rate since 1951. And as it stands, no one is quite certain why this is, with everything from the oceans’ ability to absorb heat to the solar cycle being blamed. »

     —-
     _
     Schopenhauer “There is no opinion, however absurd, which men will not readily embrace as soon as they can be brought to the conviction that it is generally adopted.” But the Brothers Grimm also wrote their “Die Sonne bringt es an den Tag” which idiomatically translates to “Truth will out”

     En god del klimarelaterte linker :

     http://cleanenergypundit.blogspot.no/2011/10/west-is-facing-new-severe-recession.html

     Av norsk interesse :
     » We also see the Ministry of Foreign Affairs of Norway donating $488,188, the Agency for International Cooperation of Germany giving $372,455, the Development Agency of France giving $262,160, the Department of Foreign Affairs and Trade of Ireland offering $514,155 and the US Department of Energy $375,000.

     Not to be left out, we also see the UK’s aid ministry, DFID give $2,041,246 to WRI, adding to our contribution via the EU, while the FCO tops up the funding with another $240,351. Including our contribution via the EU, that brings the UK total to about €2.5 million.

     Hele artikkelen :
     http://www.eureferendum.com/blogview.aspx?blogno=85066

    • Andersen:
     Som eg har skrevet før: Eg er amatør på dette feltet, og prøver ikkje å gje inntrykk av anna. Eg har ikkje svar på dette spørsmålet.

     Denne påstanden din er rimeleg grov: «Medhaug er bare en simpel lobbyist, som overdriver for å få mere fra statskassen til sine useriøse kilder og forskning.»

     Kva for kompetanse har du, som gir inntrykk av å ha svar på alt, og står som dommar over arbeidet til seriøse forskarar?

    • Andersen, eit spørsmål tilbake: Meiner du at det er rart om naturlige klimavariasjone har sterk innvirkning på det kortsiktige klimaet, eller er du enig med Medhaug i at dei naturlige klimavariasjonane er viktige?

     Bakgrunn fra Medhaug: Allerede i 1979 leda Jule Gregory Charney, ein av pionérane i moderne værvarsling, ei gruppe forskarar som konkluderte med at det ikkje ville være ein jevn auke av global overflatetemperatur på tross av jevnt aukande klimagassutslipp. Dette pga. havets opptak og lagring av varme. Dette er innbakt i klimamodellane, Når ein tar hensyn til alle naturlige hendelser så er modellene og observasjonene i veldig god overensstemmelse med kvarandre, konkluderte forskergruppa med.

     • beklager sent svar ser ikke spørsmålet før i dette øyeblikk. Denne sorten klimaforskere har avkledd sin troverdighet for lenge siden. Er det kaldt noen år. Eller varmt et sted på jorden. Mye regn eller lite regn ett eller annet sted, så er alt innenfor de beregnede klimamodeller.

   • Men mitt poeng, også oppsummert, er at artikkelen forholder seg til data som viser utflating eller nesten utflating siden 1997. Uansett er differansen til beregningene omtrent like stor. Det endelige svaret får vi når El Niño har roet seg og sett om det utvikles en La Niña slik en kan forvente fra tidligere mønstre Og HadCRU har estimert). Og man får vel etter hvert info om myndighetenes gjennomgang av NOAA-dataene som for noen T-serier hevet T-nivået.
    Om å forholde seg til forfatternes egne vurderinger (som påpekt lenger ned) minnes jeg for en 7 år siden en artikkel som i innhold støttet IPCC-kritikernes syn. Stor ble min forbauselse da jeg leste i konklusjonen at: disse data kan ikke benyttes mot menneskeskapt drivhuseffekt.
    Men intet av dette er grunnleggende materiale om drivhuseffekten som er knyttet til energioverføringene og den hydrologiske syklus. Latent varme fra vann skal stå for ca. 80 W/m2 enda høyere i tropene. Drivhuseffekten ifølge IPCC skal ha bidratt med 2 W/m2 så langt. Og modellene har store problemer med skyer mm. Usikkerheten er mye større enn IR-bidraget.
    Men det hører til et annet tema og en annen gang.

    • Ellestad,
     Her gjelder det å være presis: Artikkelen forholder seg til midlertidig utflating MELLOM 1998-2012, ikke siden 1997! Det er altså fire/fem år siden, og en periode på 14 år (og ikke 20 år). Tar vi med Begge El Niño (98 og 2015/16) er trenden lik som gjennomsnitt økning siste 30 eller 100 år eller sogar brattere!

  • Da foreslår jeg at du ved neste korsveg er tydelig på nettopp hovedpoenget ditt, i stedet for å konstruere en «oppsummering» som er stikk i strid med budskapet i artikkelen. Er og interessert spesifikt i de publikasjonene med data som går mot Medhaug på alle punkter.

Kommentarer er stengt.