Ny, kald sommer på Grønland

Vi går mot slutten av sommersesongen på Grønland og det viser seg at det går mot enda en kald sommer. I dag har vi ferske data fra DMI som peker i retning av vekst for Grønlandsisen.

Alarmismen om Grønland et grovt overtramp
For en grundig analyse av klimatiske forhold på Grønland viser vi til Klimanytt 128 forfattet av professor Ole Henrik Ellestad som påpeker at alarmismen om Grønland som jevnlig fremføres av FNs klimapanel og deres støttespillere ute og hjemme er et av deres groveste overtramp mot vitenskapen.

Ellestad påpeker at “det alarmerende er at NRK og media for øvrig, i stor grad unndrar historisk informasjon…”. Det kan tilføyes at de samme aktørene også i stor grad unndrar fakta. Et godt eksempel er størrelsen på issmeltingen på Grønland som i et par tiår har vært i størrelsesorden 0,1% av samlet ismengde pr tiår, noe som er godt innenfor det man kan forvente seg av naturlige klimaendringer.

Ny kulderekord på Grønland
Nytt i sommer er en ny absolutt kulderekord for juli på -30,7 o C, observert på DMIs målestasjon Summit på toppen av iskappen, ifølge DMIs John Cappelen.

accumulatedsmbVi skrev i fjor sommer om den manglende issmeltningen på Grønland for 2015. FIguren viser vertikalt massebalansen i Gigatonn pr dag, alt under 0 er tap av is, noe som bare kan skje i en kort sommersesong. Smeltesesongen er normalt over til 1.september,

Noe is fordamper til luft rett fra isen, noe smelter men fryser til igjen før det rekker å renne ut i havet.

Nederste del av figuren viser akkumulert massebalanse gjennom året.  Som man ser er det mulig at man i år får en tilvekst på isen på 200 Gigatonn. Det tilsvarer modellert tap av is grunnet kalving som ikke er medregnet her.

Melt_combineHer på neste figur kan vi se smeltesesongen målt over tid.  Vertikalaksen viser hvor stor prosentandel av Grønlandsisen som er utsatt for smeltning. Det er ingen sammenheng mellom mengden av smeltet is og det tidspunktet smeltesesongen starter.
Da er det mer interessant å se hva den blå kurven viser for sommeren som helhet, men mye tyder på at 2016 kan bli et år med moderat isvekst på Grønland grunnet nok en ynkelig smeltesesong.
Fjorårets smeltesesong kan du se på i forrige lenke.

 

 

Støtt oss ved å dele:

7 kommentarer

 1. Her påstås – uten kildehenvisning – at midlere kalving er ca 200 gigatonn per år. I mars i år ble det samme påstått for 2015 sesongen – også da uten kilde. Påstanden ble tilbakevist – med kilder – i diskusjonen: http://www.klimarealistene.com/2016/03/16/varsel-om-ekstreme-klimaskremsler/

  Kalvinger er m.a.o. atskillig større.

  Dette bekreftes av polarportal.dk, som viser gravimetriske målinger oppdatert til mars i år: http://polarportal.dk/fileadmin/polarportal/mass/Grace_curve_La_DK_20160300.png. Det er lite i figuren som støtter påstanden om netto istilvekst i 2016.

  • Takk for din stråmann, vi har ikke skrevet at det blir isvekst i 2016, vi har skrevet at tallene peker i retning isvekst i 2016 og at en konklusjon må vente til vi har tallene for hele året.

   Vi har skrevet at situasjonen i noen tiår har vært en nedsmeltning på ca 0,1% av ismassen pr tiår, dette tilsvarer et volum på 234 GT/år, som er basert på GRACE-satelitten, med en usikkerhet på +/- 20 GT. DMI oppgir 200 GT for kalving, men oppgir ikke kilde eller hvilket år det gjelder (GRACE-tallene er for 2003-2011).

   Problemet er at GRACE-analysen er preget av politisk korrekthet og lojalitet til IPCC. De har (fra samme studie, Barletta et al 2013) oppgitt et totalt massetap for Antarktis med 83 GT, men to studier av Jay Zwally (2012 og 2015 motsier GRACE og Barletta,
   http://www.klimarealistene.com/2015/11/01/ny-nasa-studie-bekrefter-isokning-i-antarktis/
   De peker begge på en brutto istilvekst (92 og 112 GT) og studien støtter seg til to satellitter i tillegg til studien benytter en mer moderne metodikk.

   Siden GRACE/Barletta har bommet så talt i Antarktis at de ikke engang har riktig fortegn, så bør man sette et stort spørsmålstegn ved deres tall for Grønlandsisens kalving. Også her er mottoet for Royal Society relevant; Nullius in verba. Her må man se på faktaene og ikke på påstandene fra autoriteter som FNs klimapanel og deres politisk korrekte medspillere.

   Med vennlig hilsen
   Geir Aaslid

 2. Å være klimapolitikker betyr ikke at man har greie på klima. Alt som politikkerme påstår er noe de er innprentet med fra andre. IPCC inkludert. Når klima er blitt en religion som er det ingen som spør..eller?

  Når temperaturen en gang går ned vet jeg hva som skjer: enten naturlige variasjoner eller at jakten på CO2 har gitt resultater er konklusjonen. I et TV program fra Danmark i går ble det fremvist et gammelt tre som var flere hundre år gammelt. Kuttet viste at årringene hadde meget store forskjeller i bredde. Tydeligvis var temperaturen i vekstårene meget variabel. Liker ikke klimaforskere å se seg tilbake i historien? Mye tyder på det.

Kommentarer er stengt.