Ny forskning du bør kjenne til

Carl Wunsch som muligens er verdens mest respekterte havforsker, har sett på temperaturen i havet. Den har i 20 år (1994-2013) stått omtrent på stedet hvil, ifølge denne vitenskapelige studien, som også omfatter trender for saltholdighet og endringer i havets overflatenivå samt en diskusjon om statistikkmetoder.

Carl Wunsch
Han er kjent som en av de aller dyktigste oseanografene, og har vært nøye med å ikke bli identifisert med klimapolitikk. For en tid siden reagerte han bl.a på hvordan han ble sitert i et filmprosjekt. For denne professoren fra MIT og Harvard er det bare tre faktorer som teller: fakta, fakta og fakta. Denne studien har vært i fagfellevurdering siden oktober i fjor og ble publisert digitalt 5.juni.

Tidligere har vi omtalt Wunschs forskning fra 2014, hvor han sammen med Patrick Heimbach (MIT) påpekte at de dypere delene av havet er i ferd med å bli kaldere, under påvirkning av lange klimatrender over flere tusen år.

Wunsch 2018 som har tittelen «Towards determining uncertainties in global oceanic mean values of heat, salt, and surface elevation» påpeker at det er en betydelig usikkerhet i analysen og at det er store hull i vår viten om hva som foregår i havet. Studien ser på havets saltholdighet, magasinering av varme og endringer i havets overflatenivå over 20 år (1994-2013). De anslåtte trendene for temperatur og havnivåendring er 0,0011 +/- 0,0001 °C/år og 2,2 +/- 0,2 mm/år.

Figuren over viser temperaturdifferansen på 1000 meters dybde mellom 1994 og 2013. Tallverdiene er unimodale (jfr figuren i øvre venstre hjørne). For store havområder har det foregått en nedkjøling og havets dypere lag under 2000 meter dybde blir unisont kaldere.

Ett tall ikke vesentlig ulikt null?
Samlet blir dette et anslag for temperaturendring på 0,02 °C for studieperioden på 20 år. Altså ikke vesentlig forskjellig fra null, usikkerheten tall i betraktning. Siden havet neppe vil magasinere samme varmemengde de neste 80 årene, så er det ikke anslått noen 100-års trend. Men disse 20 årene som dekker avslutningen på et sterkt solmaksimum, gir en antydning om at havnivået neppe kommer til å stige med mer enn 18 cm fram til år 2100. Her er det altså et hav av forskjell fra denne studien og til lederen for Bjerknessenteret som i media ikke engang kan skjelne mellom vær og klima.

Vel så interessant er estimatet over hvor mye varme havet har magasinert. Her er anslaget 0,48 +/- 0,1W/m2 pr år, hvor hele 0,1 W/m2 kommer fra geotermisk aktivitet. Til sammenligning har James Hansen i 2005 anslått havets magasinering til 1 W/m2.
Geotermisk aktivitet er undersjøiske vulkaner og varmelekkasjer fra sprekker og skjøter i kontinentalplatene. Vi skal se nærmere på dette fenomenet i et kommende oppslag da det er påpekt (Scafetta) at sprekker i mantelen mest sannsynlig oppstår under solminimum.

Vesentlig i denne studien er diskusjonen om statistiske metoder i modelleringen av trendene for havets saltholdighet, magasinering av varme og endringer i havets overflatenivå. Gravitasjon er nevnt som ett av de forholdene man må ta hensyn til i modelleringen, noe som skiller Wunsch tydelig fra de aller fleste havforskerne som er i IPCC-leiren.

Støtt oss ved å dele:

11 kommentarer

 1. Jeg fikk også med meg at denne såkalte klimaforskeren fra Bjerknessenteret i Bergen blandet sammen vær og klima i en stor og omfattende suppekoking i dagbladet.no i går.
  Siden vi bruker mye av «våre» penger på å finansiere forskning i Norge burde minstekravet være at de som driver med slike ting er etterrettelige, åpne og etterprøvbare og ikke politiske aktivister. I klimasammenheng er det i all hovedsak 2, to, offentlig finansierte institusjoner i Norge, Bjerknessenteret og Kristins Cicero. Merkelig nok er ingen av disse nøytrale i sin «forskning» og rapportering. De fremstår som aktivister med én politisk agenda og er ikke troverdig som kunnskapsformidlere…
  Verden vil bedras, Norge også…

  • Hadde de vært nøytrale,ville det fort blitt slutt på offentlige bevilgninger.

   • Pedersen
    Du har trolig rett i det, og det viser hvor aldeles galt av gårde det norske regimet har kommet i klimasaken.
    Myndighetene betaler for «forskningsresultater» som tilfredsstiller de politisk korrekte svar. Hvis «forskerne» skulle begynne som forskere; å fortelle sannheten, da ville de miste den økonomiske støtte de nå får.

 2. Husk hva den største propaganda sjefen i tyskland sa (Joseph Goebbels)
  gjentar du en løgn mange nok ganger blir den sann. Han og Hitler fikk med seg et helt land på løgner.
  Idag får venstre politikere og miljøpolitiske krefter med seg en hel verden.
  Skremmende!!!!!

 3. Men GRUNNEN til at det blir kaldere på dypere vann er jo gjerne fordi lufttemperaturen har steget og dermed har øket smelting av polarisene. Dette smeltevannet synker raskt og brer seg ut med havstrømmene. Så det at havet blir kaldere på store dyp er helt konsistent med at atmofærisk klima er i endring

  • Med en gjennomsnittlig havdybde på 3-4 km og en havnivåstigning mindre enn 1 meter vil vel smeltevannet utgjøre mindre enn en musepiss.

  • Bolstad. Vil bare minne om: Når isen i Arktis smelter bidrar den til et ferskvannns lag som legger seg på toppen fordi det er lettere enn saltvann.

 4. «For store havområder har det foregått en nedkjøling og havets dypere lag under 2000 meter dybde blir unisont kaldere.»
  Ja, Geir Aaslid, vi kan lure på hvor mange, om noen, av våre politiske klimaskrullinger som leser slike fakta
  og handler deretter?! De tror vel l ikke engang på naturens eget svar og oppførsel som har en sammenheng med den store linje fra nærmest «evig» tid. Men selv her som vist og referert til, 20 år, er forandringen lik null!
  Oppmuntrende opplysninger henter jeg til stadighet fra «Klimarealistene», det gjør det lettere å leve og har dermed også innvirkning på blodtrykket , som stiger hver gang de desperate klimaskremmerne uttaler seg!

 5. Jeg tror at de norske politikerne som følger Parisavtalens Klimamål har tatt for lett på denne saken og fulgt etter miljøminister Gro Harlem Brundtland som hadde stor tillit. Hun forklarte at CO2 var en farlig gass som måtte begrenses, så trodde de på henne. Dette har blitt en Klimareligion der ungdommen skal redde Verden med å få ned CO2 utslippa. De har demokratisk makt. Jeg etterlyser politikere som kan vedgå at Parisavtalen var et feil spor. Det koster det Norske Folk milliarder av kroner. Vi trenger mer CO2 og ikke mindre. Vi kan ikke ha et Storting som driver målbopolitikk. Hvilke politikere og partier tar ansvar?

  • Ja, det koster det norske folk milliarder av kroner. Men det er underordnet, det viktige er at det gir store inntekter til statskassen, med den deiligste begrunnelse som noen politiker kan ønske seg; Aktivert dårlig samvittighet og skyld.

   Før våre politikere vil vedgå at Paris-avtalen er er feilspor, må det være forbundet med tap av politisk kapital å hevde dette. Det er det ikke i dag. Ikke så lenge politikerne totalt ignorerer krav fra miljørørsla om endring av oljepolitikken. Der går grensen. Og politikerne vet også meget godt at Paris ikke gir noe forpliktelser ut over det som er rent frivillig, så de kan sole seg i glansen av sin prektighet helt uten kostnader. Paris er i sannhet verdt litt messing om klimakrise.

   Men vi må ikke glemme at det i år er 20-års jubileum for Gros famøse utsagn om at det er umoralsk å tvile på klimakrisen. Dette var og er fortsatt, etter mitt syn, et dulgt ønske om å kvele kritikk og debatt. Det må vi aldri glemme, det må hefte ved henne for all fremtid som et stort, svart merke.

Kommentarer er stengt.