NTB med oppspinn om havnivå

De siste dagene har en manipulerende pressemelding fra NTB om havnivå blitt ukritisk benyttet i mange medier, her gjengitt i Aftenposten, med påstanden om at havnivået i verste fall kan stige med 2 meter de neste 80 årene. Vi viser hvordan dette er falske nyheter, og en global skremselskampanje som startet 20. mai. Les om hvordan denne forskningen har mest til felles med propaganda og lær om alt som er feil med denne NTB-meldingen.

Forskning eller propaganda?

Journalister i gammelmedia er vant til å slenge rundt seg med tittelen «forsker» uten å få med vedkommendes kompetansefelt eller hvorvidt det dreier seg om politisert forskning eller vitenskapelig forskning. Disse to forskningsfeltene er som natt og dag eller som ild og vann, siden man i den første gruppen gjerne bestiller en bestemt konklusjon sammen med forskningsbevilgningene. Her skal vi se hvordan studien NTB refererer til er enda mer useriøs og hører hjemme i det rosa feltet i figuren nedenfor.

Nils-Axel Mörner definerer her i figur 1 rammene for seriøs havnivåforskning

Den ledende havnivåforskeren Nils_Axel Mörner fra Stockholms universitet, medlem av KVR, president for INQUA (Commission of Sea Level Changes and Coastal Evolution) og forfatter av mer enn 500 fagfellevurderte havnivåstudier skriver i en kommentar (neste tekstblokk) at dette kommer beleilig, rett foran EU-valget, og at rapporten ikke inneholder en eneste referanse til observasjoner i naturen. Mörner som er en viktig drivkraft bak faktabaserte klimakonfeanser har den siste tiden publisert en rekke studier som viser et stabilt havnivå.

Dette er altså en modellstudie, men den utmerker seg ved å ikke være en hvilken som helst slik studie:

Leser man denne PNAS-studien så kommer man over den noe uvanlige formulering fra klimamodellørmiljøet «Structured expert judgment», som er et fagutrykk brukt i vitenskapelige prognoser. Fra Willie Soon og Kesten Green får redaksjonen lenke til faglitteraturen på feltet, med tips om at «Structured expert judgment» ikke er en gyldig metode for prognoser i komplekst usikre situasjoner hvor ekspertene har hatt liten erfaring. Ingen av forskerne i PNAS-gruppen later til og ha særlig kompetanse og/eller erfaring med vitenskapelige prognoser.

Fra innboksen vår tar vi med denne kommentaren, som viser at PNAS-studien har mye til felles med shamanisme.  

«Moreover, even if their judgments had some predictive validity, the authors do not appear to have used the validated methods for structuring expert judgment that we describe in the paper above…. so, yes, shamanism, but not such a new thing in science as it is commonly practiced.»

Useriøst målt mot observasjoner

Mörner peker på at den kraftigste issmeltning de siste 15.000 årene fant sted da de gigantiske iskappene over Norden og Nord-Amerika smeltet vekk. På det mest intense medførte nedsmeltningen ca 13700 BP en havstigning på 10 mm/år, mens denne studien opererer med 25 mm/år. Dette plasserer denne studien i avdelingen for oppspinn, eller nonsens. Dagens trend for global havnivåstigning er i beste fall 1, 8 mm/år før man justerer for usikkerhet og lokale forhold som landhevningen i Norden. Seriøse prognoser viser eksempelvis at landet vil stige i forhold til havet, med opptil 64 cm i den nordligste delen av Østersjøen de neste 80 årene.

Useriøst målt mot fysiske lover

90 % av all is på kloden befinner seg i Antarktis hvor temperaturen er ca 30 minusgrader i gjennomsnitt. 9 % av isen befinner seg på Grønland hvor det det meste av året er like kaldt straks man beveger seg vekk fra kysten. Smeltepunktet for is er fortsatt NULL grader Celsius. 99 % av den gjenværende isen på kloden befinner seg altså, i motsetning til for 13700 år siden, på steder der det ikke vil befinne seg tilstrekkelige mengder energi til å smelte store ismengder i den ubetydelige delen av året temperaturen kan stige til isens smeltepunkt.

Absurd useriøse premisser

Denne modellforskningen er basert på premissene i RCP 8.5-scenariet fra FNs klimapanel, omtalt av Trygve Johannessen her som misbruk av forskning, og av redaktøren her som et marerittaktig vrengebilde av vår verden. RCP 8.5 hevdes av IPCC-leiren å ha en 5 % sannsynlighet for å kunne inntreffe, men alle som ser på premissene som er lagt til grunn skjønner at dette er nonsens, og at RCP 8.5 ikke er annet enn eventyr og fri fantasi, designet for å skremme befolkningen.

Men i IPCC-leiren karakteriserer de RCP 8.5 som et «business as usual» scenario, et budskap de med stort hell i en rekke år har videresolgt til naive journalister.

Alt dette er informasjon som ligger lett tilgjengelig for enhver seriøs journalist som faktasjekker sine saker, og som sådan er denne utsendelsen fra NTB og bruken av den i tallrike medier (her i nettavisen 21. mai) nok et eksempel på at journalistene har sviktet demokratiet. Vaktbikkja som skulle være den fjerde statsmakt har blitt til golden retrieveren som kommer med tøflene til innbruddstyven.

Vaktbikkja som skulle være den fjerde statsmakt har blitt til golden retrieveren som kommer med tøflene til innbruddstyven

Geir Aaslid, 23. mai 2019

Og observasjonene viser …

Påstanden er altså at vi kan få 2-5 graders temperaturøkning de neste 80 årene, sammenlignet med de 0,4 (observert) til 0,7 (manipulert) gradene vi fikk i forrige århundre. Det skal da skje et drastisk trendskifte i følge modellene på et ikke spesifisert tidspunkt i dette århundret etter at vi i de første 18 årene av det nye århundret har vært i en global varmepause!

La oss se på Arktis, nærmere bestemt Island og Grønland, holdt opp mot observert havtemperatur i den atlantiske delen av Arktis. De fleste er klar over at havtemperaturen her har sunket med ca 1 grad de seneste 10 årene, etter en ca 30-35 år lang varm fase (figuren fra Humlums Climate4you.com) og at dette kan være starten på en kjent kommende kald fase i Arktis som er av en lengde på 30-35 år.

Fra Island som har en rekke store isbreer, har forsker Finnur Pálsson ved landets universitet rapportert at i 2018 har alle landets isbreer lagt på seg, med en kraftig isvekst for Mýrdalsjökull. Dette kommer etter noen år med isendring nær null, hvor breene før dette minket jevnt og trutt.

For havisen i Arktis, så dokumenterte Klimanytt 251 hvordan havisen nylig har vokst fra minimumet i 2007 og at naturlige variasjoner dominerer. Man forholder seg til kjente sinuskurver, istedet for en lineær kurve i retning dommedag sum brukes i denne PNAS-forskningen. Selv klimaskremmerne ved Bjerknessenteret og Cicero er enige i at naturlige variasjoner dominerer for tiden.

Henvisninger til naturlige variasjoner er fullstendig fraværende i NTBs modellstudie. For grafisk å vise forskjellen på historisk trend for havnivåøkning (Jevrejeva) satt opp mot påstanden i denne PNAS-forskningen, har vi tatt med denne figuren.

Historisk trend sammenstilt med projeksjon

Også isbreene på Grønland nekter de seneste årene å samarbeide med IPCC-leiren, melder BBC her for ca en uke siden. Jacobshavn-isbreen står for det meste av kalvende isfjell fra Grønland og denne isbreen har vært selveste ikonet for den bortsmeltende Grønlandsisen, med en årlig høydereduksjon på 20 meter, som nå er erstattet av en isvekst som øker høyden med 20 meter i året. Klimaindustrien har tatt det som en selvfølge at isen ville fortsette å minke, for man har ment at naturlige variasjoner, som vanntemperaturen over, ikke er like relevant i dag som før.

Man observerer altså at det tallrike steder i Arktis har vært en isvekst de seneste årene.

Konklusjonen

Leserne har vel forlengst skjønt at de er blitt lurt av mediene som logrende har gjengitt denne meldingen fra NTB. Fra en ledende, yrkesaktiv professor i Norge, har vi fått denne elegante og oppsummerende kommentaren:

«De statistiske vurderingene er ikke bare utenfor komfortsonen, men rent sprøyt for å prøve å gi et inntrykk av at dette har en vitenskapelig basis. Dette er nok et eksempel på hvordan Klimakirken stadig spekulerer ved å bruke spådommer fra «klimamodeller» som går mye, mye lengre enn det all empiri viser. Og så er det typisk nok en av yppersteprestene som er ansvarlig for fagfellevurderingen (Rahmstorf) og dermed passerer dette sprøytet kvalitetskontrollen.»

Støtt oss ved å dele:

17 kommentarer

 1. Her i Danmark fik samme rapport en grotesk behandling i JyllandsPosten. Journalisterne fortolkede «lies within the 90 % uncertainty bound» således at det med 90 % sikkerhed ville ende med 2 m havniveaustigning. De havde endda haft artiklen forbi professor Mernild. Kurverne i artiklen viser at sandsynligheden for 2 m eller mere vil ske med omtrentligt 1 % sandsynlighed i det scenarie IPCC tillægger 5 % sandsynlighed. Dvs. at sandsynligheden for 2 m ikke er 90 %, men 5%X1%=0,05% En noget anden overskrift ikke sandt? Artiklen er blevet rette, men ikke berigtiget.

 2. Jeg har et spørsmål om påstanden: «Dagens trend for global havnivåstigning er i beste fall 1, 8 mm/år før man justerer for usikkerhet og lokale forhold som landhevningen i Norden.»

  Har dere dekning for denne påstanden i anerkjent forskning?
  Har dere dokumentasjon på at lokale forhold, summert over hele kloden, påvirker global trend?

  • Lackner. Generelt viser ‘tide gauges’ en lavere havnivåstigning enn IPCCs scenario. Satellittmålingenes rådata viser ingen stigning, men den fremkommer ved kalibrering mot måler i Hong Kong. Se Jevrejeva 2007 (1.7mm/år) og 2014 (1.9 mm/år). Sistnevnte har de fleste målere av ymse studier. Mange flere i Arktis, som viser blant de største stigninger. Finnes flere artikler med enda lavere verdier.
   Det paradoksale er at IPCC benytter scenariomodeller basert på CO2. Mens det er solen som varmer opp havet. IR-målinger inklusive økt drivuseffekt, går bare 20µm ned i overflaten.
   Se ellers studien som Mortensen viser lenke til nedenfor. Den har noen gode betraktninger også om havet.

  • Lackner,

   Som det fremgår av kurven for historisk og spådd havnivå i oppslaget, er de historiske havnivådataene der fra Svetlana Jevrejeva.

   Dagens minimale havnivåstigning, målt i vannkanten er dokumentert tallrike ganger av Mörner, hos oss og i forskningen. Tallrike andre dokumenterer det samme, og det at dere klimamodellører (med eller uten kvasivitenskapelig haleheng) ikke liker observasjoner i naturen er dessverre ikke noe vi kan gjøre noe med.

   De stedene det i dag måles mest stigning, selges det i IPCC-leiren som havnivåstigning, mens det i virkeligheten er landsenkning grunnet tapping av grunnvann (Østkysten av USA, Vietnam osv), eller landsenkning grunnet manglende påfyll av sedimenter i elvedeltaer (Missisippi med flere).

   Mörner har også dokumentert hvordan forskjellen mellom satelittmålt havstinging (med juksteringsfaktor for isostasi) og observasjoner i vannkanten fremkommer. Dette har vi skrevet om mange ganger, men det later ikke til at du husker noe av det du leser på nettstedet til Klimarealistene.

   Se også øvrige kommentarer.

   • En konkret, anerkjent artikkelreferanse, funker bedre enn «dokumentert tallrike ganger…». Hva er mest representativt?
    For ordens skyld: Jeg er ikke «klimamodellør».

    • Her er Jevrejeva 2013 hvor denne setningen er i sammendraget:
     The new reconstruction suggests a linear trend of 1.9 ± 0.3 mm·yr− 1 during the 20th century, with 1.8 ± 0.5 mm·yr− 1 since 1970.

     Hvilken del av denne setningen er det du ikke forstår, Lackner?
     http://nora.nerc.ac.uk/id/eprint/504181/

     Går du til de med mest spisskompetanse, så finner du bl.a en bedre kvalitetskontroll på målestasjonene i vannkanten. mange av dem er umoderne og står i synkende sedimenter. Pussig nok har man i IPCC-leiren hatt en forkjærlighet for å benytte useriøse målestasjoner, på samme vis som man i USA lenge har hatt en forkjærlighet for termometre på parkeringsplasser, nær air-condition anlegg, eler i asfalterte omgivelser, til tross for at dette er i strid med regelverket.

     Nok en lenke til deg, fra Ocean & Coastal Management:
     https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0964569118303417

     Her er budskapet derfra til deg og øvrige klimaskremmere:
     «As the sea levels have been oscillating, but not accelerating, in the long-term-trend tide gauges of Japan since the start of the 20th century, the same as all the other long-term-trend tide gauges of the world, it is increasingly unacceptable to base coastal management on alarmist prediction that are not supported by measurements.»

     • Takk for linken!

      Der finner vi:
      «There is a good agreement between the rate of sea level rise (3.2 ± 0.4 mm·yr− 1) calculated from satellite altimetry and the rate of 3.1 ± 0.6 mm·yr− 1 from tide gauge based reconstruction for the overlapping time period (1993–2009).«

     • Og så da, Raaen?

      Det sier seg selv at når en forsker viser til en gjennomsnittlig trend som er minst hundre år lang, så vil dataene for en del av perioden være over gjennomsnittet og en annen del vil være under. Så det er meningsløst å plukke ut et tilfeldig antall år bare fordi dataene dine passer til konkusjonen du starter med.

      Trenden fra hennes data, fra 1970 og opp mot 2013 er fortsatt 1.8 ± 0.5 mm·yr− 1

     • Det du utelater, Raaen, er at satelitt-alimetrien ikke er basert på observasjoner, men basert på grunndata, pluss en politisk jukstering som er lagt til nettopp fordi de i IPCC-leiren trenger en trend for havstigning på minst 30 cm/100 år.

      Mörner refererer her muntlig til innrømmelsen han fikk fra en britisk forsker, IPCC-leiren har bestemt at havet stiger og de jukser med dataene for for å trylle fram trenden.
      https://www.youtube.com/watch?v=Ycq5CJiMer8

      Med mindre det kommer saklige kommentarer avslutter vi herved debatten om hva som skje med havnivået. Interesserte som ser etter detaljer kan konsultere vårt hefte naturen styrer klima, eller Klimanytt.

      Mørners anslag (før margin for usikkerhet) ligger i området 5-15 cm for dette århundret. Dette overlapper nesten totalt med Jevrejevas marginalt høyere tall for perioden fra 1970, som er 1,8 mm +/- 0,5 mm.

     • Raaen (og Lackner). Jevrejevas kurve er en gjennomsnittsverdi 1.9 mm/år der man i oppvarmingsperioder har noe mer stigning – rundtt 3 mm/år og så liten stigning i mellomliggende perioder. Det følger 60-års syklusen med noe forsinkelse. Det ble i IPCC-2007-rapport skrevet at dette muligens kunne være en naturlig syklus, men ut i fra andre forhold ble dette forkastet. Vi har andre syn. Som du sikkert forstår omtalte IPCC-leiren kun den perioden der det stiger mest.

 3. Takk for fin oversikt over en håpløs artikkel som er publisert i PNAS,Geir. Her klarer noen klimaeksperter (forskerne) å publisere en rapport for havnivået, i år 2100. I sin konklusjon skriver de blant annet at det var veldig vanskelig å skrive denne artikkelen, da de måtte gå utover sin komfortsone, for å få det til. De kunne nemlig ikke bruke noen kjente statistiske metoder for å få det til, men brukte deres ekspertskjønn….! (altså i andre sammenhenger, så kalles det ‘gjetning’).
  Men, nå er denne artikkelen ute, og publisert, som en fagfellevurdert sak. Da kan nemlig IPCC bruke den for alt den er verdt. I 2021/22 kommer IPCC sin nye Assessment Report nummer 6 (AR6). Den gleder jeg meg veldig til å se, fordi, – i denne rapporten, skal de, for første gang, inkludere en Atlas,som skal vise effekten på jordkloden,land for land,av sine modellberegninger. Dette betyr at de malerisk og grafisk kan vise nøyaktig hvordan det vil se ut, for eksempel nede i Holland, hvordan en 2 – 7 m havnivåstigning vil ta seg ut, om 80 år. Det kommer til å skremme vettet av de som underviser i geografi og andre, som bor i slike områder. Dette vil overgå Hollywood sine skremsler og fantasi-verdener med en faktor på 10.

 4. Og i leserkommentar under innlegg i Stavanger Aftenblad https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/mRzAdp/Vi-mangler-en-debattarena-om-klimaendringene
  minner Frank Olsen om denne artikkelen
  https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/mRzAdp/Vi-mangler-en-debattarena-om-klimaendringene

  Denne studien som dokumenterer at antall øyer som faktisk øker i areal er langt større enn antallet som minker (i hovedsak av erodering og menneskelig aktivitet i strandsonen), må da endelig få satt en stopp for dette evinnelige maset om at øyer rammes av en pågående klimakrise.

  Og studien må også sette stopp for at aktivister fra Stillehavsøyer tropper opp på klimakonferanser verden rundt og krever milliardoverføringer under påskudd av at klimakatastrofen er nær.

  Men det virker som det er en total sperre i media for å produsere redaksjonelt stoff om denne type fakta. Wiley-artikkelen er sannsynligvis fagfellevurdert, så det burde ikke stå på den formaliteten. Hyllesten til ungdom som skulker skolen på falske premisser, og til deres opphøyde svenske idol, derimot, det vil ingen ende ta.

  • Quale har her pekt på et viktige innlegg i Stavanger Aftenblad. Først til Frank Olsen som har en glimrende kommentar til Aftenbladets leder. Denne lederen er vel noe av det drøyeste som er presentert av klimaskremsler og siden dette er leder sier det vel noe om hvilke absurde meninger som kommer fram i media. Her er et utklipp fra teksten:

   » MDG har rett. Hvis vi tar utgangspunkt i at klimasaken er vår tids viktigste politiske spørsmål, har partier som vil sette klima og miljøvern foran alle andre hensyn, alltid rett. Aftenbladet er enig i at klimasaken er vår tids viktigste politiske spørsmål.
   Akutt fare
   Flere hundre millioner mennesker, ja kanskje flere milliarder, står i akutt fare for å miste livsgrunnlaget sitt dersom temperaturen på jorda fortsetter å stige. Havet kan komme til å stige så mye at flesteparten av verdens havnebyer blir liggende under vann. En million arter på jorda står i akutt fare for å bli utryddet. Det kan bli mer plast i havet enn levende organismer.
   Alt dette og mer til skyldes menneskelig aktivitet. Det finnes ikke lenger noen seriøs vitenskapelig debatt om menneskeskapte klimaendringer. De såkalte klimaskeptikerne er i samme selskap som dem som fortsatt insisterer på at jorden er flat, eller som nekter ungene sine livsviktige vaksiner. De er enten irrelevante eller til og med direkte farlige».

   Å sette seriøse nobelprisvinnere i naturvitenskap (Giæver) i samme bås som flat jord bevegelsen viser vel seriøsiteten på denne redaksjonen. De skal imidlertid ha kredit for at de tar inn Frank Olsens innlegg.

   • Retting av en liten feil: Det var siv.ing Tor Eriksen som er forfatter av kronikken i Stavanger Aftenblad.

 5. I forbindelse med en ROS-analyse for vegtunneler utarbeidet undertegnede en oversikt over havnivåmålinger. De landbaserte målingene strekker seg tilbake til 1800 tallet. Opplysninger fra «hele verden» viser klart at havnivåstigningen er i størrelsesorden under 2 mm pr år. Det er ikke i noen av disse målepunktene registrert en akselerasjon i havnivåøkningen de siste 70 år (når utslipp av CO2 har akselerert).

  Sted Land Målinger fra Trend 10 år Trend hele måleperioden
  mm/år mm/år
  Ny Ålesund Norge 1975 -4,68 -7,22
  Barentsburg Norge 1945 -2,72
  Isvestia Sibir 1955 -0,10
  Hammerfest Norge 1955 0,8
  Tromsø Norge 1950 0,05
  Kabelvåg Norge 1945 -0,91
  Bergen Norge 1915 0,00
  Oslo Norge 1915 -3,50
  Stockholm Sverige 1890 -3,74
  Klagshamn Sverige 1930 0,50
  Kjøbenhavn Danmark 1890 0,54
  Korsør Danmark 1890 0,83
  Gedser Danmark 1890 1,21
  Wismar Tyskland 1845 1,42
  Den Helder Nederland 1905 1,48
  Vlissingen Nederland 1860 1,41
  Newlyn Storbritannia 1915 1,84
  Brest Frankrike 1810 1,09
  New York USA 1915 2,85
  Trieste Italia 1875 1,05
  Cascais Portugal 1880 1,28
  Balboa Panama 1910 1,45
  Maldivene 1986 3,99 3,59
  Montevideo Uruguai 1940 -0,59 0,90
  Sidney Australia 1890 0,74
  Argentina base Antarktis 1960 1,34
  Cap Robert Antarktis 1990 -0,29
  Holgate 9 Verden 11 stasjoner1900 2,08
  Global Satellitt 1992 3,81 – 3,16

  Dataene er hentet fra: «Climate4you»
  En må være klar over at dette er netto havnivåendring og for mange av målepunktene er der en geologisk komponent med landheving/landinnsynkning.

  Som ytterligere dokumentasjon legger jeg ved et diagram fra 6 målestasjoner i Nederland som med sin geografi skal ha stor interesse av riktig framskriving av havnivåendringer. Heller ikke her er det mulig å se en akselerasjon av havnivåstigningen de siste 70 år. Tilsvarende diagram finnes for alle målestasjonene referert til i «Climate4you».

  Ja her kom tabellen rart ut i kopieringen og diagrammet fra Climate4you lot seg ikke lime inn.
  Det finnes under overskriften: Sea-level from tide-gauges

 6. Hvis alle båter med små og enorme tonnasjer hadde blitt fjernet fra alle hav en times tid,
  ville sannsynligvis havnivået sunket en millimeter eller to. (fysikkens lover.)?????

Kommentarer er stengt.