NRKs villedende temperaturdata

Vi legger i dag frem data som viser at NRK og de andre aktørene i sin klimapropaganda bruker temperaturdata for global temperatur som er utsatt for politisk og administrativ oppvarming der det i utgangspunktet ikke eksisterer noen slik oppvarming. I fravær av noen troverdig forklaring på hvorfor dataene er endret i ettertid er det mye som tyder på at noen ikke har rent mel i posen. Mer interessante er de oppfølgende spørsmålene:  hvorfor bruker NRK utelukkende temperaturdata med administrativ oppvarming, når det eksisterer høykvalitets data fra satellittmålinger? Hvem er det som påvirker NRK til å villede både opinionen og politikerne på Stortinget?

En kunstig kald referanseperiode
Vi har tre ulike målinger som estimerer overflatetemperatur (HadCRUT, NCDC and GISS), men de bruker ulike referanseperioder og får med sin egen «normal» ikke de samme avvikene fra normaen, på fagspråket betegnet som anomalier. HadCRUT bruker den offisielle “normale” WMO-perioden 1961-1990, mens NCDC og GISS istedet bruker hhv 1901-2000 og 1951-1980. Spesielt den kalde GISS-referanseperioden fører til høyere temperatur anomalier. Pussig nok er NRK gladest i tallene fra NASA-Giss som har de varmeste temperaturene.

GISS Jan1910 and Jan2000 (1)Eldre data uegnet til klimabruk
NRK og de andre klimapropagandistene i Norge (Cicero, Bjerknes etc) vet også at dette er temperaturdata innsamlet for å måle temperaturen der det bor folk, nøyaktigheten i målingene er liten, typisk en hel grad litt tilbake i tid. Metodene som brukes til å måle havtemperatur har endret seg drastisk over tid, fra årene man hev en bøtte ned i havet fra et skipsdekk, og så stakk et termometer nedi når man omsider fikk bøtta opp på dekket, til dagens ARGOS-bøyer som gir oss målinger med en mye bedre nøyaktighet. Datene er åpenbart ikke sammenlignbare. Likevel brukes dataene nå til klimaskremming der et par hundredeler av en grad hausses opp som varmerekorder med ledsagende skremsler uten noen vitenskapelig forankring. Eksempelvis ble 2014 utropt til det varmeste året, med en rekord på 2/100 grad der måleusikkerheten er 9/100. Det er å villede folk. Figuren her viser – utrolig nok – at gamle temperaturdata i seg selv har blitt 0,25 grader varmere på 7,5 år, Ser man på andre datasett bekreftes det at det ikke har blitt varmere utendørs, hele varmerekorden til NRK og vel så det kommer fra administrativt menneskeskapt oppvarming av gamle data.

Virkeligheten er langt på vei, som Nobel-prisvinner Giæver her er inne på, at menneskeheten stort sett har vært ute av stand til å måle global temperatur før i satellittalderen. Klimaforskere som Christopher Essex og Ross McKitrick har også i fagfellevurdert forskning stilt spørsmålet om det eksisterer en global temperatur. Det korte svaret, formulert slik at vanlige folk forstår det, er at man bruker det man har i mangel av noe bedre.

NRK med temperaturpropaganda
Her er et sjeldent tilfelle hvor NRK måtte innrømme at det internasjonalt ble oppstyr etter påstanden om at 2014 var varmest, Spesielt pinlig var det at både NRK og andre hadde «glemt» å opplyse om at NASA-Giss bare var 38% sikre på at 2014 var varmest. Med andre ord, de var 62% sikre på at de tok feil når de utropte 2014 til varmest! NRKs samlede dekning av global temperatur kan bare betegnes som propaganda når man på alle måter er helt ute av stand til å meddele kundene at det ikke har vært noen signifikant global oppvarming på snart 20 år.

Dataene har ulik vitenskapelig kvalitet
Det er foretatt administrative endringer i ettertid på data særdeles langt tilbake i tid (135 år!), og spesielt for de amerikanske seriene publisert av NCDC og GISS. Flere forskere har mer enn antydet at det ligger politiske motiver bak noen av disse justeringene av temperatur, og andre som har analysert dataene har oppsiktsvekkende konklusjoner.

«Det begynner å bli ganske klart at mye av den globale oppvarmingen skjer på papiret og ikke i virkeligheten.»
knuta.no

Stadig vekk er NRK ute og utroper en eller annen måned til «tidenes varmeste», «den varmeste noensinne» som om vi hadde målinger i milliarder av år. Disse varmerekordene er nesten alltid basert på data fra NASA-Giss, hvor denne institusjonen i ettertid forandrer gamle temperaturer, så november 2014 vil i dag ha endret seg opptil 12 ganger.
Prof Ole Humlum har allerede skrevet om administrativ global oppvarming hos geoforskning, og har kommentert dette forholdet:

«Det er klart at databaser som ustanselig endrer på fortidens temperatur ikke kan være korrekte».

Temporær stabilitet og temperaturkvalitet
Dette er et mål på hvor stabil en database for temperatur er med hensyn til eldre data. Etter innføring av dette begrepet på egen webside måtte den arbeidsomme og nitidig nøyaktige professor også foreta en analyse og en objektiv kvalitetsvurdering av de fem viktigste temperatursettene.

Quality class 1: The satellite records (UAH and RSS).

Quality class 2: The HadCRUT surface record.

Quality class 3: The NCDC and GISS surface records.

GISS MaturityDiagramSince20080517Nå har vi langt på vei avslørt allerede hva som er problemet med kvaliteten på data fra NCDC og NASA-Giss, de politiske juksteringene som i ettertid kjøler fortiden og varmer nåtiden. George Orwell er tydeligvis høyaktuell både innenfor klima-forskningen og blant NRK-ansatte.

Figuren her viser nøyaktig hvilke måneder som har blitt kaldere og varmere hos NASA-Giss, den under viser NCDC. Begge institusjonene er offentlig finansierte og dermed svært sårbare for politisk utpressing. Dette er noe av bakgrunnen til at de folkevalgte nå i USA har forlangt utlevert interne mailer og all kommunikasjon mellom forskerne og Det Hvite Hus. Saken treneres av de involverte og man kommer helt sikkert ikke til bunnes i dette før tidligst etter neste presidentskifte i USA.

NCDC MaturityDiagramSince20080517

Alle figurene er lastet ned fra climate4you.com 15.desember 2015.

Støtt oss ved å dele:

10 kommentarer

    • Kan du ikke heller forklare hvorfor det er greit når RSS/UAH korrigeres, men ikke når andre målinger korrigeres, i stedet for å bare slette meg for trolling?

      • Dette har vi forklart deg tidligere. RSS/UAH korrigeres for endringer i satellittbanen, både på pluss og minus siden helt åpnet for alle. Netto er endringen ikke svært stor. De bakkemålte stasjonene derimot er gjenstand for mange problematiske korrigeringer der alle går i retning av å kjøle ned fortiden og varme opp nåtiden uten at det oppgis grunn for dette, hemmelighold av temperaturdata, flytting av instrumentering, etc etc,

Kommentarer er stengt.