NRKs nye mediestrategi er gammelt nytt

Klimanytt nr 274. Redaktør: Ole Henrik Ellestad.

NRK har lansert ny klimastrategi – deres praksis i de siste 10 årene. Den tydeliggjør rollen som Orwellsk Sannhetsministerium for omskriving av historien så det passer med myndighetenes politikk. «Strategien skal styrke demokratiet» sier den – en uttalelse som kvalifiserer til århundrets floskel.

Langt fra klimakrise

Det er ingen klimakrise. Kloden har i siste 2,6 millioner år vært inne i en av sine kaldeste perioder, Pleiocen, med en serie av 100 000 årige istider avbrutt av kortere mellomistider, idag Holocen. Ny istid forventes normalt om 1500 – 2500 år, og mer CO2 kan ikke redde oss fra kilometertykk iskappe nord for alpene. For 4000 – 9000 år siden var Norge 3 – 5 C varmere, isbrefritt og med skog mye lenger opp i høyfjellet og mye lengre mot nord. Og det er bare 50 – 60 år siden WMO og politikere var redde for den kommende istid da temperaturen sank – mens CO2 steg. Etter Den lille istid har verdens matvareproduksjon vokst enormt og i de senere år vært rekordpreget.

Disse kjensgjerningene er bare brysomme for NRK og de fleste norske medier inklusive ‘faktisk.no’. Medienes tidligere tallrike reportasjer og beretninger om oppvarming siden Den lille istid, omtrent like stor oppvarming av Arktis i Mellomkrigstiden som nå, og at det ikke er noe unikt med dagens oppvarming legges bare langt inne i skrivebordsskuffen, mens ny strategi utarbeides på skrivepulten i vitenskapens navn.

NRKs ‘nye’ strategi

Strategien gir retningslinjer for hvordan både redaksjonene og alle NRKs journalister skal jobbe med klima. Formidlingen skal gjøre alle i Norge istand til å delta i diskusjonen om klima for på den måten å styrke demokratiet. Bladet Journalisten har intervjuet Astrid Rommetveit som ledet strategiarbeidet det siste året og strategien er beskrevet slik.

Det nye er etablering av en formalisert gruppe der Nyhetsavdelingen skal ha koordinator. Organisasjonen styrkes ved at ni reportere skal arbeide på vanlige dagvakter med klimastoff som skal gjennomsyre programvirksomheten. Økt utbredelse av klimastoff skal skje ved flere program, integrering i andre program og ved disiplinering av journalistene. IPCCs konklusjoner om årsak skal være ‘0-punktet’ og legges til grunn. Debatten skal dreie seg om tiltakene.

Mer av det samme

Det er mange år siden NRK måtte innse at klimasaken ikke kunne vinnes gjennom vitenskapelige debatter. NRKs og de store avisers taktikk ble å holde debatten unna offentligheten. I stedet har de gjennom konsekvent, tendensiøs profilering søkt å etablere mantraet: ‘Science is settled’, konsensus og 97 % av forskerne er enige om at klimaendringene er menneskeskapte.

Selv med minimal offentlig eksponering har det store flertall i samfunnet likevel skjønt at IPCCs modeller ikke kan beregne de komplekse forholdene på kloden. NRKs stadige profilering om 97% konsensus er jo latterliggjort for mange år siden. Og hvorfor så mange utenomvitenskapelige forhold og ubalanserte program når saken hevdes å være vunnet? Konsekvensen er blitt at et flertall i befolkningen får liten tillit til miljø- og klimaforskning (53%, Kantar 2017, se KN 207). Denne skepsis er et dårlig utgangspunkt for nye NRK-fremstøt.

Hovedpunktene

Nedenfor er fremhevet noen av strategiens hovedpoeng angitt i kursiv. Selv om formuleringene tilsynelatende lyder bra ser man av helheten at det ikke er en ny giv for en konstruktiv, vitenskapelig offentlig eksponering. Noen få kommentarer fra tidligere praksis er anført i parentes.

  • Fortelle klimaeventyr i verdensklasse for folk.

Fordreid virkelighet om manglende vannføring i Viktoriafallene, Afrika. ‘Fake news’ med bilde av den del av fossen som på den tiden normalt har liten vannføring. Folkeopplysnings-programmet om klima, en studie i tendensiøs regi, klippeteknikk og brudd på presseetikk (KN 233). Varmt Arktis med omtrent samme forhold nå som i Mellomkrigstiden (KN 251 og KN 224). At isbjørnen er truet er grov feilinformasjon. Det er økning på ca 30 000 dyr siden 1963.

  • Menneskeskapte klimaendringer finner sted. NRK er faktaorienterte og legger dette til grunn for sin dekning.

Men naturlige variasjoner har dominert historien frem til 1980 med mange ganger moderne tids temperaturendringer uten at det er fakta for NRK. Har endringene plutselig blitt overtatt av CO2? Kalde og varme tider har i store trekk fulgt solaktiviteten som var inne i et ‘Grand Maximum’ mellom 1923-2003. Først etter 1950 begynte fossilt CO2 å øke nevneverdig. Og under oppvarmingen 1980 – 2000 fulgte temperaturen variasjoner i skydekket (KN 250).

  • Den rådende vitenskapen fra IPCC skal være utgangspunktet – nullpunktet – for journalistikken.

Men en rekke forhold IPCC anfører forties, som: Dementier av økte ekstremeffekter, manglende forståelse av skyene, at de ikke kan forklare 15 års temperaturutflating, evalueringen (2010) med sterk kritikk for manglende vitenskapelige prosedyrer, manglende bruk av usikkerhet og sammenblanding av vitenskap og politikk. Og hvorfor formidle resultater fra de mange grupper som ikke er del av IPCC-prosessene?

  • NRK dekning skal handle om hvordan det skal handles ikke om det skal handles.

Siden IPCC-leiren har tapt den vitenskapelige årsaksdebatten konstruerer de sin menneskeskapte plattform og går på tiltakene.

  • Vær oppmerksom på den falske balansen: NRK er opptatt av å dekke alle sider av en sak, men når vi slipper til de som fornekter klimavitenskapen, krever det at vi stiller de rette motspørsmålene.

Bare ordet fornekter viser jo NRKs agenda. Det skal ikke stilles spørsmål ved IPCC-modellene, og temaene nevnt ovenfor. Mellomkrigstidens varme, Svalbard, Grønland og Arktis skal forties (KN 251 og KN 224).

  • Være klar over intervjuobjektets bakgrunn, hvordan utfordre, gjøre det klart hva som er egeninteresser.

Klimarealister vil gjerne bli spurt om hvorfor vi arbeider gratis. IPCC-leiren lever av offentlige bevilgninger, men de skal ikke spørres.

Konklusjon

NRK-strategien er keiserens nye klær. Naken i forhold til den overveldende klimakunnskap om dominerende, naturlige variasjoner. Strategien blir derfor en samling honnørord og floskler som skal øke ressursene til agitasjon og intern ensretting. Den er et alvorlig brudd på Grunnlovens paragraf 100 om myndighetenes ansvar for en opplyst offentlig samtale i viktige samfunnsspørsmål. Klimarealistenes kamp for dette prinsipp og demokratiet er faktisk viktigere enn å hindre sløsing av flere hundre milliarder kroner til klimatiltak med minimal klimaeffekt.

Støtt oss ved å dele:

2 kommentarer

  1. En ting skal NRK ha. De legger ikke skjul på at dette er ren propaganda for FNs klimapanel. De skriver svart på hvitt at de ikke ønsker å bli utfordret på klimapanelets konklusjoner. Mer udemokratisk er det vel vanskelig å opptre. Dette er slik vår statsfinasierte TV-kanal får lov å holde på. Det ligner svært på Pravda. Når det ikke er lov å diskutere naturvitenskapelige hypoteser har vi forlatt den vitenskapelige tidsalder og vendt tilbake til middelalders mørke periode. FN er blitt vår tids Vatikan som sender ut sannhetsbulletiner folk må forholde seg til.

  2. NRK og aviser er helt eller delvis statsfinansiert. Kan deres ensidighet i klimaspørsmålet være grunnlag for vurdering hos Riksrevisjonen?

Kommentarer er stengt.