NRKs feilaktige informasjon om strømkrisen i Texas

Av Steinar Jakobsen

Anders Magnus prøvde på Dagsrevyen den 21. februar å forklare hvorfor strømmen ble borte i samband med kuldebølgen i Texas. Ansvaret ble lagt på gass- og kullkraftverkene. Slike unnskyldninger er rent tullprat. I flere år har byggingen av sol- og vindkraft vært prioritert og subsidiert i Texas, California og flere andre stater. Når slik væravhengig kraftforsyning kommer opp i en viss prosentandel (over 20%), har det medført en tilsvarende nedbygging og avstenging

Denne oversikten fra den amerikanske føderale energimyndigheten EIA viser at det blåste kraftig fram til 8. februar. Samtidig som kulden satte inn for alvor og effektbehovet steg, krympet vindkraften til et minimum på det kritiske punktet natt til mandag 15. februar.

av stabil, sikker kraft (atomkraft, kull-, olje- og gass-basert kraft). At noen av vindmøllene frøs var ikke hovedgrunnen til at denne værbaserte kraften ble borte. Det ble vindstille, vindmøllene stoppet, og snø la seg over solcellepanelene. Da forsvant nesten all den grønne kraften – som nå for øvrig går under navnet «unreliables»  (kraft som ikke er til å stole på). Siden de tradisjonelle kraftverkene ikke lenger var dimensjonert for både å takle bortfallet av disse «unreliables», samtidig som den totale etterspørselen økte på grunn av kuldebølgen, måtte strømleverandørene ty til rullerende utkoblinger for ikke å få et sammenbrudd av elforsyningen.

Slik går det når man lar politikere og økonomer tukle med prosesser som krever planleggere med teknisk/naturvitenskapelig  innsikt. I stedet benytter politikerne aktivistorganisasjoner og subside-«gribber» som rådgivere, som resulterer i utilstrekkelig beredskap når problemene melder seg.

Vind- og solenergi kan brukes på hytta (der man kan fyre med ved), og til enkelte installasjoner som ikke bruker mye strøm. Men å koble væravhengig kraft inn i strømnettet for øvrig, er å be om trøbbel.

Støtt oss ved å dele:

10 kommentarer

 1. Jeg takker for tipset om å se Anders Magnus.

  Fra ca 10:56 hører vi:

  «Det var snakk om at her i delstaten så skyldtes strømbruddet at vindmøllene frøs og kunne ikke levere strøm.
  Men i like stor grad var det også kraftverk basert på naturgass, der frøs også den flytende naturgassen i rørene.»

  Jeg kan være enig i at det grenser til feilinformasjon. For går man til seriøse kilder som New York Times, finner man ut at det falt bort 5 ganger så mye gasskraft som vindkraft, noe NRK unnlot å fortelle.
  Her oppsummert i Wikipedia</a

  • Naturgass er vel først og fremst metan. Smeltepunkt for denne gassen er -182,5 oC, kokepunkt er -162 oC. Hvordan kan slik gass fryse i rørene?

   • Problemet er at gassen – ofte i hovedsak metan – kommer opp fra kilden i undergrunnen sammen med vann. Metan og vann er en uheldig blanding da det omformes til hydrat – omtrent som is – når temperatur og trykk blir lavt nok. Som i Texas denne gangen.

   • Mitt poeng var å sammenlikne det Magnus sa med det dere sier han sa.

    At en journalist som skal dekke alle samfunsområder har hull i viten om naturgass er ingen overraskelse.
    Og han hadde aldeles rett i hovedpoenget, at det var minst like store problemer med gasskraften.

    I tillegg til hydrater kan vannet i gassen gi helt vanlig is om trykket er for lavt for hydratdannelse. Temperaturen var et problem, selv om ren metan definitivt ikke frøs.

    • Raaen. Da får vi vel bare konkludere at Magnus ikke hadde noen mulig, alternativ måte å utforme sin reportasje på.

 2. Man må jo nesten unnskylde de. Det er jo ingen som forbereder seg på kulde i disse dager. Tvert i mot er vintrene over og eksstremvær vil holde gang i vindmøllene.Alle vet jo dette. Ekstremkulda skyldes global oppvarming

 3. Takk, Morten for enda en saklig artikkel! Klimajournalistene i både USA og Norge bruker som vanlig alle triks for å bortforklare problem med vind- og solenergi. Men når man sier at naturgass fryser så viser man bare igjen sitt lave kunnskapsnivå.

 4. Jeg så også innslaget på NRK med Anders Magnus, om energisvikten da kulda satte inn i delstaten Texas. Stusset veldig da jeg hørte at flytende naturgass frøs i rørene. Dette kunne da ikke være riktig, noe Morten Jørdal også beskriver. Innnslaget virket ikke godt gjennomarbeidet. Dessuten virket programlederen litt satt ut, da det ikke lenger var varmen som som skapte problemer men kulda. Journalistene får kanskje en utfordring her i årene som kommer…?

 5. Jeg mener at jeg har lest at gassen ble borte fordi strømmen som drev pumpene som pumpet frem gassen var elektriske. Når de stoppet, så stoppet selvsagt gassen frem til forbrukerne.

 6. Ja, det er klart journalistene fra NRK blir ‘satt ut’ når ingenting stemmer lenger med dogmene som de bli foret av ledelsen i NRK. De har jo fått streng beskjed fra Fru Rommetvedt (leder av NRK sitt klimakontor) om hvor viktig det er kun å konsentrere seg om menneskeskapt global oppvarming….Han (Magnus) sprang rundt der som en forvirra hane og fikk tak i noen halvsannheter som han så serverte videre til det norske folk.

Kommentarer er stengt.