NRK-Yr med rekordlite sjøis, men rekordstor uredelighet

Klimaskremmerne har hatt høysesong med klimadommedag i Arktis, med fokus på litt uvanlig varme temperaturer i den ørlille delen av Arktis som heter Svalbard, med tilhørende jeremiader for den manglende sjøisen der. Innimellom skremmes det med uvanlig lite sjøis i Antarktis hvor isutbredelsen i en del måneder har vært under gjennomsnittet. Blant de mer usaklige er NRKs klimascientolog Astrid Rommetveit i dette Yr-oppslaget. Vi gjengir  en del observasjoner som effektivt avliver skremslene fra de polare områdene.

Arktis
Det er i USA to målemetoder for sjøis i Arktis, beklageligvis ikke direkte sammenlignbare fordi de har en ulik definisjon av hvor mye is det skal være i sjøen før det regnes som isdekke. I tillegg har man DMI i Danmark. NSIDC har de modellerte og politiserte sjøistallene, mens MASIE som også inkluderer observasjoner er mye mer nøyaktig. La oss se på isdekket i Arktis for 21. februar de 12 siste årene, regnet i millioner kvadratkilometer. Sammenlign så denne figuren med budskapet fra NRK – Yr hvor det hevdes at “sjøis med en utbredelse fire ganger så stort som Norge «mangler» i nord akkurat nå.”

Konklusjonen blir, hvis vi forutsetter at denne dagen er representativ for den delen av året hvor det er kaldt i Arktis, at isutbredelsen om vinteren er bemerkelsesverdig stabil i forhold til det media vil ha oss til å tro. Som man ser av neste lenke i avsnittet om Antarktis, til Ole Humlums referanseside www.climate4you.com, så følger isvolumet i Arktis en naturlig syklus gjennom året, og det er ikke mulig – vel og merke fra et saklig og objektivt ståsted – å trekke den konklusjon at det foregår noe unormalt med isen i Arktis.

Grønland
NRK-Yr er glade i de tilfellene hvor været er varmere, våtere eller villere enn globalt gjennomsnitt. En rask kikk viser hva de ikke vil skrive om denne vinteren: Grønland, hvor de store ismengdene (ca 9 % av global ismengde på land) for det meste ligger i en betydelig høyde over havet, før isen etter hvert sklir nedover fjellsidene og kalver i havet i en helt naturlig prosess.

Som man ser av denne figuren rapporterer DMI om en massiv vekst i ismengden på Grønland for denne vinteren (jfr. blå strek på nederste del av figuren til venstre), i motsetning til forrige vinter hvor ismengden ikke avvek vesentlig fra gjennomsnittet for referanseperioden 1990–2013.

Antarktis
Mange observatører har rapportert om en fallende utvikling for sjøisen i Antarktis for en del måneder, se f.eks Climate4you.com her. Også i oppslaget fra NRK-Yr vi har vist til (for en gangs skyld uten foto av søte isbjørner og pingviner) mener man at «Tallene fra NSIDC viser at det også var rekordlite sjøis i Antarktis i januar, hvor det nå er sommer.»

Men hvor er tallene?

Denne typen kurver for sjøis ved polene er det man vanligvis får se i mediene, i de sjeldne tilfellene hvor det faktisk vises kurver til erstatning for fotoer av isbjørn og pingviner. Som man ser er det betydelige sesongmessige svingninger mellom vinter og sommer, men avvikene fra år til år er relativt små og helt i samsvar med det man kan forvente fra naturlige endringer i vårt klima fra år til år. Noe man sjelden vår vite ved å lese teksten som mediene presenterer.

NSIDC har allerede rapportert at det kraftige fallet i antarktisk havis siden september var på grunn av skiftende vind. Dette er knyttet til at vindmønsteret «Southern Annular Mode» (SAM) har skiftet til negativ fase, slik at vinden trenger inn fra nord, med høyere temperaturer og med det resultat at sjøisen presses sammen og skyves opp mot kysten hvor den ligger i tykkere lag på et mindre areal.

Dette er et helt naturlig og velkjent fenomen. Vi vet også fra både forskningsrapporter og fra loggbøker fra skip at havisen i Antarktis har svingt kraftig, både opp og ned i løpet av forrige århundre, og det er ingen grunn til å anta at det denne gangen er annerledes.

NRK-Yr og måleusikkerheten
Klimaskremmerne har mange triks i boka, ett av de vanligste er å overse alt som har med måleusikkerhet å gjøre for så å fokusere på tall som er meningsløse fordi de er mye mindre enn usikkerheten i målingene. Dette trikset ble utnyttet av mange for å selge det uriktige budskapet om rekordhøy global temperatur bl.a i 2015. Så hva har NSIDC å si om måleusikkerheten for sjøisen? Og hva sier de rapporterte tallene, tall som NRK ikke vil la folk flest få se?

Siste kunngjøring fra NSIDC kom 13. februar 2017, med tall som ikke er vesentlig ulike de NRK kan ha forholdt seg til kort tid før:  Det ble annonsert kun «883,015 sq. miles», og tallene skulle vise at det aldri før er observert så lave tall, med forrige rekord for lite is på «884,173 sq. miles», som ble observert 27. februar 1997. Tallmaterialet er fra satelitter, hvor det er kalibreringsproblemer til tider.

Det er altså en forskjell på 0,1 % i rapportert isutbredelse i Antarktis mellom 2017 og 1997. Med sommer i Antarktis er usikkerheten i ismålingene størst. Her fremgår det helt klart i punkt 6.1 fra NSIDC at det foreligger en betydelig usikkerhet – 5 % om vinteren og 15 % om sommeren – som NRK-Yr har sett helt bort ifra.

Det er ikke bare statistisk nonsens av NRKs Astrid Rommetveit å rapportere rekordlite sjøis i Antarktis nå, det er direkte uredelig journalistikk.

Hun er ikke alene om å holde på slik, en av de mest iherdige internasjonalt når det gjelder spredningen av falske nyheter om isen ved polene er George Monbiot i The Guardian (karikert her av JOSH), som jevnlig får sine jeremiader oversatt til norsk av flere medier.

(Tillegg 3. mars) For fordypning i temaet arktisk sjøis viser vi til denne ferske rapporten som viser at det i dag er mindre arktisk sjøis enn det var i det meste av de siste 10.000 årene.

Støtt oss ved å dele:

24 kommentarer

  • Slike bagateller spiller ingen rolle. Det ser ut til at klimahysterikerne mobiliserer på youtube , hvor jeg får opp mengder av resirkulerte skrekkhistorier , ganske underholdende og så hjelpeløst stupide at de kan brukes senere for å illustrere hvor useriøst denne kampanjen er.. Mange er om Antarktis , tydeligvis fra før NASA kom med rapporten om milliarder med tonn netto økning i ismassen hvert år siden 1992.
   Regner med at Donald Trump har satt en støkk i hele klimaindustriens aktører.

   Off topic :

   Videre skal jeg plage dere med en liten sak brukbar kunnskap om den gruppen som er troende politiske bærere av IPCC evangelium ; de som skal endevende verdensøkonomien vi Paris-avtalen.
   Nemlig Egohumanistene – denne kompleksbefengte gruppen som har funnet en trygg politisk plattform hvor de hevder seg ved å rette en anklagende pekefinger mot andre medborgere og kalle de stygge navn. Man kan lese og se om man kan identifisere faktene innen klimaagitasjonen : synes å dra kjensel på en og annen her:

   Ligesom andre verdensanskuelser kan humanisme drives ud i det
   ekstreme. ’Egohumanismen’ er en relativt ny ideologi, der er opstået i
   Vesten og praktiseres aktivt i Danmark. Ideologien er ’totalitær’ i den
   forstand, at den hviler på et princip om, at magten bør koncentreres
   på ét verdenssyn, og at danskernes personlige frihed bør begrænses,
   så verdenssynet kan realiseres. Egohumanisterne er totalitære,
   udemokratiske og undertrykker de facto de borgere, der ikke vil deltage i
   deres projekt eller bare underkaste sig deres verdenssyn.

   I egohumanismens første dogme ”Vi er moralens vogtere” ligger en
   identitetsskabende påstand om moralsk overlødighed. På den måde
   giver egohumanismen sine tilhængerne en særstatus og ret til en
   selvforståelse, hvor de anser sig selv for moralsk rene, fordi ideologien
   stipulerer, at deres etiske og empatiske evner overstiger andres.
   Egohumanismen dikterer således, at egohumanisterne er de udvalgte,
   som skal beskytte moralen fra dem, der ikke er udvalgte og dermed
   umoralske.

   Egohumanistene har rett til å hate :

   Det andet dogme giver egohumanisterne ret til at føle den forbudte
   følelse had. I den vestlige verden er had blevet en underlødig følelse,
   som vi undertrykker og bekæmper. Men i kampen mod det moralske
   forfald har egohumanisterne ret til at hade. Når egohumanisterne
   hader, så effektuerer de blot deres naturgivne ret til at opretholde den
   globale moralske orden og føle en stærk følelse af retfærdighed, fordi de
   beskytter moralen i verden.

   De elsker kompliserte løsninger – og den sanne egohumanist handler med ord :

   Det fjerde dogme tildeler egohumanisterne retten til at opfatte deres egne
   ord som handlinger. Dogmet fritager egohumanisterne fra de praktiske
   handlinger, der kunne være forbundet med deres synspunkter. De
   behøver således ikke deltage i deres egne idéer, uanset hvor meget disse
   ellers måtte indbyde til det. Det er nok at ytre sig om dem, ofte i “vi”-form
   fx: “Vi er forpligtet til…”.

   For eksempel når man hevder at det ikke er plass til alle Guds barn på jorden , slik vi har sett endel kjendiseksempler på – og at man mener millioner av mennesker må fjernes. Men er det Egohumanistene som går i bresjen og viser vei ?
   Nei det overlater de til alle andre. Her får det holde med å handle med ord , og andre tar den praktiske biten.
   Har ikke tid til mere nå.

   Man aner en del slående likheter.

 1. «NSIDC har de modellerte og politiserte sjøistallene, mens MASIE som også inkluderer observasjoner er mye mer nøyaktig.» Hvordan blir sjøistall politiserte? Går de på kurs? Og artikkelforfatteren har tydeligvis ikke fått med seg at MASIE er et NSIDC-produkt…

  Hvis ikke artikkelforfatteren tror isen smelter i Arktis kan han jo ta en titt på denne: https://climate.nasa.gov/interactives/global-ice-viewer/#/3

  • Forfatter har tydeligvis heller ikke fått med seg at MASIEs hjemmesider også peker på en klar negativ trend i arktisk sjøis. En må vel anta at MASIE kun er pålitelig når de rapporterer det en ønsker at de skal rapportere.

  • Alltid lurt å sjekke kilden. Her er et lite utdrag av NSIDCs egen beskrivelse av MASIE: «However, in general, it would not be appropriate to compare a recent MASIE extent value to one more than a few weeks old because the data sources and analysts NIC uses may have changed.»

   http://nsidc.org/data/docs/noaa/g02186_masie/index.html

   Som altså ble til «mye mer nøyaktig.»

 2. Kan Aaslid eller Klimarealistene spesifisere hva de mener med «litt uvanlig varme temperaturer i den ørlille delen av Arktis som heter Svalbard»?

  De siste 30 år har vi hatt over fire grader C økning i temperaturen, ikke bare snitt i februar, men i årlig middeltemperaur på Svalbard. Tilsvarende økning finner vi f.eks. på Jan Mayen. Det er selvfølgelig mest sansynlig at Metreorologisk institutt systematisk har fabrikert alle disse dataene. De er jo svindlere, må vite…

  Videre har vi i f.eks. arktisk Alaska hatt ca. seks grader C økning i perioden 1979-2016.

  Når det gjelder den første figuren (stolpediagrammet) har den potensiale til å bli interessant dersom Y-aksen zoomes inn slik at det faktisk er mulig å lese av årelige variasjoner i tillegg til å inkludere data lenge før 2006.

  At det blir mer is på Grønnland, som er jordens nest kaldeste region etter Antarktis er ingen overraskelse, og irrelevant som motbevis for global oppvarming. Og her kan vi gjerne bruke Henrys lov og damptrykk som forklaring. Når det blir varmere øker atmosfærens innhold av vanndamp. Det vil nødvnedigvis bety mer snø over nesten hele Grønnland (og mer regn i tempererte strøk, hvor vintertemperaturene ligger nærmere null grader), som er veldig kaldt.

  Så lenge ikke de store linjene fokuseres i denne artikkelen på får man et inntrykk av at enkeltdeler av informasjon er tatt ut for å lage en sensasjonshistorie.

  • Må legge til at figuren ang. Grønnlandsisen egentlig er meningsløs da det fokuseres på et snitt og tre «tilfeldig» valgte enkeltår. Her og er det første og mest interessante å se på årlige data de siste dekader.

 3. Yr og Meteorologisk institutt har vel ingen kompetanse i klimaspørsmål. De spår været noen få dager fremover, svært unøyaktig når det nærmer seg en uke frem, og slutter seg allikevel til en «skole» som mener de kan spå klimaet resten av århundret. Dumheten råder grunnen her syns jeg…

  • Feil!
   YR.NO har norskes største, komplette, historiske database over loggført vær, inkludert daglige, månedlige, sesongavhengige og årlige statistiske serier for flere hundre værstasjoner i Norge, på Jan Mayen, Bjørnøya, på Svalbard og på norsk sokkel (i hav). For mange stasjoner har vi målte data over 100 år tilbake i tid. Dette er et meget godt grunnlag for historisk utvikling i klimaet. Dessuten gir YR.no sesongprognoser som strekker seg utover de få dagen fremover du nevner.

   • Som vanlig «legmann» stiller jeg, og mange med meg som er mer klimakompetente, spørsmål ved norske meteorologers uttalelser i klimasammenheng. Jeg opplevde John Smiths her forleden, på denne siden, som harselerte over synspunkter som tilhører realistmiljøet uten å komme med noen motsynspunkter eller vitenskaplig dokumentasjon med annet utfall. Han er en del av alarmistmiljøet og er derfor lite troverdig som objektiv forsker eller kunnskapsformidler…

   • Her må ma skille klart mellom de innsamlede dataene fra observasjoner foretatt av de mange kompetente ansatte ved meteorologisk institutt på den ene siden, mot «journalistene» som har alarmistiske budskap under vignetten NRK-Yr, med tilhørende tortur av rådataene inntil tilståelsen foreligger.

    Det er ikke stilt spørsmål rundt databasene til meteorologisk institutt. Problemet ligger hos NRK og den omfattende mangel på saklighet og objektivitet man finner der.

    • Dette handler rett og slett om å lene seg på troverdige måleserier og analyser. Hvis man avviker fra dette blir man gjerne erklært «falsifisert»…

 4. Jeg ser under og over her at noen mener vi skal tro på noe som ikke er bevist og derved falsifisert, og heller knytte seg til en «tro», en tro hvor man setter alle vitenskapelige normer til side.
  Å fjerne seg fra den vitenskapelige metode med en Hypotese først og deretter en rekke prosesser med testing og utfordringer før hypotesen blir verifisert eller falsifisert er useriøst, for meg i hvert fall..Siden IPCC’s påstander ikke står mot faglig kritikk er det nok all grunn til å erklære Klimapanelet og «Paris» som falsifisert eller ikke troverdig….

  • Man setter ikke alle normer til side. Hypotesen er at det ikke har blitt betydelig varmere de siste dekader. Med alle de data som foreligger der den falsifisert for lenge siden.

  • Forskerne er enige.

   http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/11/4/048002

   «Misinformation about climate change has been
   observed to reduce climate literacy levels (McCright
   et al 2016, Ranney and Clark 2016), and manufacturing
   doubt about the scientific consensus on climate change
   is one of the most effective means of reducing acceptance
   of climate change and support for mitigation policies
   (Oreskes 2010, van der Linden et al 2016).
   Therefore, it should come as no surprise that the most
   common argument used in contrarian op-eds about climate
   change from 2007 to 2010 was that there is no scientific
   consensus on human-caused global warming
   (Elsasser and Dunlap 2012, Oreskes and Conway 2011).
   The generation of climate misinformation persists, with
   arguments against climate science increasing relative to
   policy arguments in publications by conservative organisations(Boussalis
   and Coan 2016).
   Consequently, it is important that scientists communicate
   the overwhelming expert consensus on
   AGW to the public (Maibach et al 2014, Cook and
   Jacobs 2014). Explaining the 97% consensus has been
   observed to increase acceptance of climate change
   (Lewandowsky et al 2013, Cook and Lewandowsky
   2016) with the greatest change among conservatives(Kotcheret
   al 2014).
   From a broader perspective, it doesn’t matter if the
   consensus number is 90% or 100%. The level of scientific
   agreement on AGW is overwhelmingly high
   because the supporting evidence is overwhelmingly
   strong.»

  • Apropos IPCCs modeller (eller «påstander»):

   https://www.skepticalscience.com/climate-models-intermediate.htm

   «A common misconception is that climate models are biased towards exaggerating the effects from CO2. It bears mentioning that uncertainty can go either way. In fact, in a climate system with net positive feedback, uncertainty is skewed more towards a stronger climate response (Roe 2007). For this reason, many of the IPCC predictions have subsequently been shown to underestimate the climate response. Satellite and tide-gauge measurements show that sea level rise is accelerating faster than IPCC predictions. The average rate of rise for 1993-2008 as measured from satellite is 3.4 millimetres per year while the IPCC Third Assessment Report (TAR) projected a best estimate of 1.9 millimetres per year for the same period. Observations are tracking along the upper range of IPCC sea level projections.»

   «Similarly, summertime melting of Arctic sea-ice has accelerated far beyond the expectations of climate models. The area of sea-ice melt during 2007-2009 was about 40% greater than the average prediction from IPCC AR4 climate models. The thickness of Arctic sea ice has also been on a steady decline over the last several decades»

   https://skepticalscience.com/graphics.php?g=243

   • Les retningslinjene for forumet først. Referanser til SkepticalScience / John C(r)ook er eksplisitt frabedt.

    • Hvorfor? Fordi han har rett og dere tar feil? I stedet for å drive med sensur kan dere jo komme med motbevis…

     • Lenken til den kloakken du har lenket til ligger der fortsatt, så intet er sensurert. Men det skal lenkes til seriøse kilder, noe du ikke gjør.

      Brukerne av denne nettsiden er normalt klar over at 97%-konsensusargumentet er bygd på manipulasjon (tildels bedrageri mht Cook) og at det ikke eksisterer en slik konsensus. Det er derfor ikke en del av redelig klimadebatt å komme trekkende med slikt.

      I tillegg er konsensusargumentet i et antivitenskapelige argument, fordi det kommer til erstatning for observasjoner i naturen som styrende for hva som er naturvitenskap.

      For å sitere Nobelprisvinner Ivar Giæver, det spiller ingen rolle hvor mange som er enige om noe (spesielt ikke utenfor feltet hvor egen spisskompetanse ligger). Naturvitenskap er intet demokrati hvor man stemmer over hva som er vitenskap.

      Konsensusargumentt føyer seg inn i en lang rekke retoriske triks (som føre-var prinsippet) som IPCC-leiren benytter for å avspore debatten så man unngår å diskutere naturvitenskapen.

      Klimarealistene ønsker hverken bruk av uredelig argumentasjon eller bruk av anti-vitenskapelig argumentasjon på egen nettside.

      De som ønsker seg en slik politisk og pseudovitenskapelige klimadebatt bes ta debatten et annet sted hvor den slags debatter hører naturlig hjemme.

      Her dreier det seg om hva man observerer i naturen som grunnlag for en vitenskapelige forståelse. Iht retningslinjene foretrekkes henvisning til vitenskapelige kilder og ikke til den slags politisk søppel du har trukket fram, Hr. Østensen.

      Forøvrig kan du fritt ytre deg på denne nettsiden, men debatten skal avgrenses til det naturvitenskapelige så langt mulig.

      Med vennlig hilsen
      Geir Aaslid
      Redaktør

     • Du ser kanskje det ironiske i å avvise som uvitenskaplig en tekst som henviser til en rundt 18 peer-reviewd artikler..?

      Å kalle det pseudovitenskaplig setter nå i alle fall en standard å leve opp til som hver og en lett klarer.

 5. Den siste figuren viser at utbredelsen av is i 2017 ligger to standardavvik lavere enn den har gjort på 20 år. Sannsynligheten for å måle noe slikt på slump er ca 5%.

Kommentarer er stengt.