NRK på ville veier

Vi ser på to NRK-saker: NRK har lansert sin nye klimaredaksjon, offisielt for å styrke journalistikken. Som forventet fungerer den som en klimainkvisisjon. IPCC-leiren har nylig påstått vi har en rekordvarm januar til tross for at det ikke eksisterer statistisk troverdige tall som viser dette, men likevel kryr det av manipulerende og uredelige presseoppslag. Med rekordstore snøfall og tallrike kulderekorder på nordlige halvkule avledes oppmerksomheten fra det som egentlig skjer. Her er det du trenger å vite.

NRKs klimapropaganda

Klimapropagandaen tiltar i styrke med NRKs nysatsning på usaklig og subjektiv klimajournalistikk via en egen klimaavdeling. NRK har – ikke uventet – i egne rekker funnet den perfekte prosjektlederen for tiltaket, en «journalist» beryktet for sin manglende saklighet og objektivitet i egne klimatekster over mange år.

Fagbladet Journalisten presenterer NRKs propagandaprosjekt i et oppslag fullt av nesegrus beundring, med hatlignende retorikk rettet mot klimadissidenter (klimafornektere – en direkte sammenligning med holocaustfornektere) i Norge og uten at det stilles et eneste kritisk spørsmål.

Vi har ventet med å omtale denne triste nyskapningen fra en institusjon som vi har vokst opp med, og hvor vi har mange gode minner: Sendingene fra Apolloferdene med Erik Tandberg som kommentator, Wesensteen, Richard Hermann som rapporterte fra London og mye annet. I dag er det bare en blek skygge igjen av det gamle NRK, programmene på stadig flere felt minner om det de hadde av journalistikk i DDR, og fra og med 2020 tvinges vi til og med til å betale en NRK-skatt for å finansiere dette.

Har klimapanikken nådd NRK for fullt?

Det var det innledende spørsmålet fra journalisten i Norge med tilstrekkelig integritet til åpent å kritisere dette prosjektet. Han slapp gjennom nåløyet i Journalisten fredag 14. februar, hvor NRK kritiseres av Dan Hagen fra Telemark som taler Mediepaven på Marienlyst midt imot, med ord som autoritært utgangspunkt og propagandateknikk. Hagen viser til at «Pressen har et spesielt ansvar for at ulike syn kommer til uttrykk». Han avslutter med: Det hadde vært flott om NRK går over i et vanlig journalistmodus i klimasaken. Vi trenger debatt og vi trenger informasjon. Men vi trenger ikke fanatisme og propaganda.

Men vi trenger ikke fanatisme og propaganda.

Dan Hagen,<
ARBEIDERBEVEGELSENS PRESSEFORBUND OG STYREMEDLEM I NJ TELEMARK

Dermed skulle det være duket for snarlige utrenskninger i arbeiderbevegelsens presseforbund.

Falske temperaturekorder i januar

Økt eksport av ski til Irak?

Aktørene i statens klimapropagandakampanje mener det er viktig å vise at klimakrisen er her, og at det stadig skal bli varmere. Dette til tross for at snøen laver ned på stadig nye steder.

Skiftet mellom og enhver variasjon i årstidene skal selges som klimakrise. Varmere, villere, våtere. Eller det motsatte. Alt kan brukes og misbrukes.

Hver måned dikter de opp nye påfunn, helst i form av temperaturrekorder og disse støttes ofte av manipulerte data og påstander som minst like ofte er rent oppspinn. I mangel av dokumentasjon på en entydig signifikant varmetrend i dette årtusenet tyr de til triksing med enkeltmåneder. Da kan man «bevise» hva som helst bare man finner seg en kald måned å sammenligne med, eller hvis man ser bort fra statistisk signifikans.

Så også i januar i år som av NRK er utropt til den varmeste januar noensinne, med støtte i data fra Copernicus og fra NOAA. Førstnevnte har salg på både europeisk og global januar-rekord, med rekorden 0,03 grader over nest varmeste januar fra 2016. NOAA kan bare tilby 0,02 grader som rekord og legger til at januar hadde det største observerte avvik fra normalen i en situasjon hvor det ikke var en El Niño tilstede i Stillehavet.

Det som er utelatt er at det i Stillehavet var El Niño-temperatur store deler av året uten at dette fenomenet som utveksler varme mellom hav og atmosfære ble utløst, og at forskjellene fra det nest varmeste året er alt for små til at de er statistisk signifikante. Det kan altså likegodt være januar 2016 som var varmest.

Statistisk signifikans er forklart her av Dr. Spencer (UAH) hvor han skriver «We estimate that 2016 would have had to be 0.10 C warmer than 1998 to be significantly different at the 95% confidence level». Man skal altså ha en tidels varmegrad i forskjell for å kunne være 95 % sikker på at man har observert en ny rekord. Hverken NOAA eller Copernicus er i nærheten av dette, noe NRK utelater å ta med.

Mer uredelighet

Budskapet forsterkes av NRK med et intervju med «seniorforsker» ved Meteorologisk institutt Rasmus Benestad, som uttaler seg som privatperson uten at dette fremgår av teksten. Benestad prøver også å lure leserne med El Niño-argumentet, og han har lagt inn en marginal-presisering om rekorden for å gardere seg mot kritikk fra alle med statistikk-kompetanse. Bruken av «marginal» fra Benestad kan ikke tolkes annerledes enn at Benestad selv vet at januartemperaturen ikke er en rekord.

Elefanten i rommet

Det er mye som skjules av propagandistene, men den største elefanten i rommet er at de som bruker den frie tittelen klimaforsker selv vet at det skal bli kjøligere de to-tre neste tiårene. Cicero har oversatt neste setning fra IPCCs hovedrapport, og gjemt den godt inne i denne rapporten fra 2018:

«For de neste par tiårene vil naturlige variasjoner være viktigere enn de menneskeskapte klimaendringene for å forklare endringer i temperaturen og andre meteorologiske parametre».

La oss oversette: For de neste tiårene vil sola styre klimaet i en kjøligere retning. Enhver klimajournalist som gjør elementær kildegranskning ville ha funnet teksten for lengst (se side 19), og så tidlig som i 2042 kan all global oppvarming fra det forrige århundret være reversert.

Legg også merke til at FNs klimapanel allerede i 1990 skrev i sin første hovedrapport at 2047 er det tidligste året man vil være i stand til å skjelne menneskets klimapåvirkning fra våre frislipp av CO2. Men da har klimapanelet forutsatt at det hele tiden blir varmere, i samme takt som i årene 1977-98, noe som ikke har skjedd.

Soldysikerne peker på nedkjøling, figur fra Abdussamatov 2012.

Nok er nok

Folk flest er ikke dumme, og har forlengst fått nok av klimapropaganda både fra NRK og fra andre medier. 2 av 3 nordmenn vet at klimaendringene for det meste er naturlige (KN 261). Likevel skal Bergens Tidende også trappe opp med mer klimapropaganda, med en egen avdeling som «skal jobbe dedikert med klima». Til tross for drepende kritikk for ensretting, fra en Schibstedavis sør for Bergen.

Reaksjonen fra folk flest på propaganda og hjernevask av barn har omsider vist seg svært tydelig. På Facebook oppstod det nylig en gruppe med navnet Folkeopprør mot klimahysteri. Den har vokst eksplosivt, og har passert 57.000 medlemmer (økt til 66.200 17/2 kl 18, og til 93.700 19. februar kl 13). Tatt i betraktning at mange nordmenn ikke er på Facebook, og at mange av de som er der, bare er innom få ganger i året, så er antallet imponerende.

Men slik kan det gå når ledende aktører som NRK, Aftenposten og andre ikke bare ensretter journalistikken med usannheter, manipulasjoner og utelatelser, men de fjerner også kommentarfeltene.

Støtt oss ved å dele:

38 kommentarer

 1. Noe skjer nå. Det nye Facebookinitiativet er spennende, det samme er fergeopprøret på kysten (mot elferger), bompengeopprør, motstand mot vindmøller, og det faktum at Statkraft sier nei til havvind.

  Det vi ser, er en kraftig motstand mot klimapolitikken, og mot klimahysteriet.

  • Statoil aka Eguinor sier nei til havvind på norsk sokkel, men ja til havvind på britisk sokkel.
   De har mer enn antydet at de vil skifte til ja, dersom norske myndigheter introduserer de samme eventyrlige subsidiene som gjelder på britisk sokkel.

   Jeg mer enn mistenker at Statkraft øyeblikkelig vil si ja til havvind i det øyeblikk Stortinget vedtar å satse på havvind. Det er jo ingen i forvaltningen som ønsker å miste jobben fordi de er illojale til Stortingets vedtak.

  • Status 17.02.20, kl. 18.04: 65.886 medlemmer.
   Dette er ca. 1,2% av landets befolkning, betydelig mer av den voksne befolkningen. Og gammelmedia er…musestille.

   • Korreksjon; TV 2 har hatt et oppslag i dag om FB-gruppen.
    (Fra FB-siden):

    «Først ute er TV2 Nyhetskanalen nå i formiddag.
    Statssekretær Mathias Fischer i Miljø- og klimadepartementet «innrømmer» symbolpolitikk og sier; «……så må vi da gjerne ha litt klimahysteri da for å nå våre mål»
    Sjakk matt!!!!»
    (Link til video)
    https://www.facebook.com/groups/2541150089475567/

    Nå nærmer klima-diktaturet seg.

    • Hyggelig kommentar fra FB-siden:

     «Øystein Holtet
     Jeg foreslår at biolog, klimarealist og aktiv gruppemedlem Morten Jødal gjøres til talsmann for «Folkeopprøret mot klimahysteriet». Han er allerede Norges ledende klimarealist og har opptrådt på TV flere ganger. Morten besitter svært relevant kompetanse på fagfeltet og er allerede del av et internationalt nettverk for ledende klimarealister. Han har også skrevet boken «Miljømytene» – en bok alle medlemmer av denne gruppen bør lese. Den gir objektive svar på en rekke viktige spørsmål i denne debatten. Blir spennende å høre hvordan Morten selv stiller seg til denne oppfordringen. Jeg kjenner ham ikke personlig, men har hatt gleden av å være til stede på en konferanse hvor han holdt et meget godt foredrag.»

    • Henning: Jeg skrev ikke noe leserbrev , jeg kommenterte der hvor det står kontaktskjema – hvor leserne oppfordres til å gi tilbakemelding.

     Min tilbakemelding gikk på at ABC har en så gjennomført ensidig og lite objektiv dekning av klima at den virker useriøs og direkte pinlig å lese.
     Nevnte også at dette er ikke min business, men kanskje verd å notere midt i den ensidige klimamonologen – etter at de la ned kommentarfeltet.

     Derimot har jeg lagt inn et par kommentarer i VG`s artikkel , mest med kjente linker og kommentarer til innholdet fordi jeg mener mannen kommer til å bli utsatt for en hetskampanje og utfall fra såkalte autoriteter , rikssynsere og vidunderbarn. Kort fortalt – han trenger litt støtte fra folk som ikke tror på Julenissen.

     https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/VbMoP4/knut-har-faatt-over-100000-med-paa-opproer-mot-klimahysteri

     Den største svakheten er at mye mer viktig og sentralt stoff skulle vært oversatt til norsk og dermed være lett tilgjengelig for alle. Spesielt i et så omfattende tema som globalt klima.

     Den diskusjonen bør kanskje tas internt.

  • Jepp. I skrivende stund har Facebook gruppen passert 110 000 følgere.
   Tipper det er satt krisestab i klimapropaganda avdelingen til NRK og andre MSM hus samt i «sannhetsminnisteriet» CICEROj

 2. Denne trangen til å gi nyhetsbildet en ukritisk versjon av klimaforverringen, i stedet for å forsøke seg på ekte, gravende journalistikk, fører til en dyp tillitskrise i forhold til mainstream media. I disse tider, med coronavirus på fremmarsj, vil stadige skrekkskildringer bli møtt med misrenksomhet, selv om de skulle ha et pinlig korrekt innhold. Den globale avisdøden er et fenomen som mediahusene selv er skyld i. I stedet for en utrettelig jakt på kriser, sensasjoner og skremmebilder, burde de bestrebe seg på å finne sannheten og gjengi den så nøyaktig som råd er. Våre politikere trenger vaktbikkjer som kan fungere som et ris bak speilet, og det er nok å ta av for dem som tør. Fake news finner vi i rikt monn på YouTube, så det er ingen grunn til å ta opp konkurransen med den plattformen

 3. Dette med hydrogen som energibærer er veldig i skuddet nå, og Ap m.fl. går i bresjen for tung satsing. Kunne tenkt meg kritisk gjennomgang av økonomien i en slik storsatsing som nå virker være på trappene. Et selskap som NEL er i vinden, og er ikke aksjekursene totalt avhengige av statlige subsidier i vestlige land?

  Eksplosjonen i fjor sommer i Sandvika var et skudd for baugen, men man glemmer så lett. Dette skulle ikke skje, likesom andre store ulykker. Hydrogen er den mest flyktige gassen, luktløs og fargeløs som den er. Selv om alle sikkerhetsregler følges – er vi likevel garantert mot den store smellen? Her i Odda har det lenge vært intensjon om å bygge om til hydrogenfyring på Tizir, tidl. Tinfos, med 1/3 av kostnaden betalt av Enova – 122 mill i 2015-tall. Ennå er stille. Kanskje heldigvis?
  Naturgass er vel mye mer stabilt, tross alt? Prøver å finne stoff om dette på nettet, om hvor mange ganger mindre eksplosivt og flyktig naturgass er. Kanskje dere har svaret blant realistene her?!

  • Jeg videreformidler denne beskjeden om hydrogen fra en av mine ingeniørkontakter:

   Energien i råoljen kontra hydrogenet:
   Energien i råolje er slik at du med 1 liter råolje kan produsere 5 nye liter råolje.
   Energien i hydrogen er slik at du med 1 kg hydrogen kan produsere 150 gram ny hydrogen.

   Det sier seg selv at det ikke er økonomi i hydrogensatsningen uten gigantiske subsidier som vil ha en ødeleggende virkning på andre deler av vårt samfunn.

  • Hydrogen er også en mye større sikkerhetsrisiko. Hydrogen er et lite molekyl som diffunderer gjennom mange materialer og tetninger. Ingen spøk å operere i et samfunn over tid. Alle materialer slites over tid. Det var vel det som skjedde på H2s-stasjonen som eksploderte. Tror ikke H2 egner seg som legmannsteknologi.
   Også gir den jo fra seg vann i gassform som ifølge IPCC skal gi så ofseleg stor temperaturøkning?

   • «Også gir den jo fra seg vann i gassform som ifølge IPCC skal gi så ofseleg stor temperaturøkning?»

    Nei, Ellestad, man finner ikke på noe sted i IPCC’s rapporter noe som sier at menneskelig utslipp av vanndamp er et problem!

    Jeg foreslå at du sjekker opp gjennomsnittlig årsnedbør i Norge, og gjør et overslag over hvor mye vanndamp vi må slippe ut per person for å nå 1 promille av det!

    • Har du ikke fått med deg at FNs klimapanel mener at et varmere klima gir mer vanndamp som forsterker effekten av mer CO2?. Tilbakekobling kalles dette i klimaforskningen.

     CO2en som blir tilbakekoblet har da ingen antenne som skjelner mellom naturlig og menneskeskapt vanndamp og selv klimapanelet har ikke kommet med noe antropogent vannkretsløp så vidt jeg vet. Men du vet muligens bedre?

     Vanndamp er vanndamp okke som, for resten av menneskeheten.

     • Nei her har Raaen misforstått.
      Som Åslid skriver er det den økte temperaturen fra økt CO2 som fører til mer vanndamp. Og som CICERO predikerer i sitt jubileumsforedrag: Økt CO2 fører til høyere temperatur som fører til mer vanndamp i atmosfære. Klimaeffekten fra vanndampen fører til økt temperatur som igjen fører til mer CO2 fra havet som er en sterk drivhusgass som fører til økt vanndamp som også er en sterk drivhusgass osv. De postulerer en spiral med økt CO2 og økt vanndamp som hele tiden fører til høyere temperatur. Jeg har ikke sett at klimaforskerne på noe punkt har funnet en stopp for denne spiralen.

      De som er litt oppvakte vil også se at en ikke behøver CO2 for å sette i gang denne spiralen. Økt temperatur fører til økt innhold av vanndamp i atmosfæren som er en sterk drivhusgass som igjen fører til økt temperatur osv.

      Etter denne spiralen fra klimaforskerne vil en hver temperaturøkning føre til en ukontrollert temperaturstigning og temperaturen vil løpe løpsk også uten CO2. All erfaring fra flere hundre millioner års klimautvikling viser at dette aldri har skjedd. Men det vil tydeligvis skje nå for første gang i den geologiske klimahistorien (Dersom modellene fra klimaforskerne er riktige).

     • Det er vel strengt tatt Ellestad som har misforstått? Jeg har kun påpekt at antydningen om at utslipp fra hydrogenbiler er et problem er helt feil. Du argumenterer vel dermed mot en stråmann?

      Forøvrig er det en misforståelse at positiv tilbakekopling nødvendigvis gir en ustoppelig spiral. Du kan jo lese deg litt opp på konvergenskriterier for geometriske rekker.

      Får vi høre deg bekrefte at din stråmann i atskillig grad er uten substans?

     • Raaen og Bergene
      Selvsagt er det ikke slik som CICERO og klimaforskeren beskriver i sine forenklinger til publikum. Som det fremgår av linken er det det hydrologiske fasediagrammet med dannelse av vann og skyer som er med på å begrense klimaeffekten fra vanndamp. Det er derfor klimaet ikke løper løpsk ved enhver temperaturøkning. I den forbindelse må jeg minne om forskningsdirektør i Cicero Steffen Kallbekkens uttalelse til media for en tid tilbake: «Skyer er en av de store usikkerhetene i klimavitenskapen». (Finner dessverre ikke linken nå).

      Det er begrunnelsen om at tilbakekoblingsmekanismene fra CO2 som fører til den kraftige temperaturøkningen, opptil 3 – 4 grader, ja enkelte postulerer opptil 6 – 7 grader. Da er tilbakekoblingskoeffesienten større enn 1,00 og da løper alle databeregningene løpsk. Dersom det er som beskrevet i linken: https://youtu.be/AhZM77HOUZQ ja så vil fasediagrammet med dannelse av vann og is føre til at klimaet ikke løper løpsk. Dette har vi faktisk 600 millioner års erfaring med.

     • Nå er det vel bare i useriøse Illustrert Vitenskap og dets like at man kan lese om løpsk temperatur. Enkelte politikere synes også å ha en hang til å predikere slikt budskap. Men som du sier er det ut i fra historien beviselig slik at en temperaturtopp alltid følges av temperaturfall. Tilsynelatende har det ingenting å si om CO2 er på nedadgående eller oppadgående når reverseringen inntreffer….

      https://illvit.no/naturen/naturkatastrofer/3-teknikker-skal-redde-oss-fra-utslettelse

 4. Jo, det kan sies så enkelt.
  Derfor er NRK blitt en trussel mot demokratiet vårt.

 5. Noen – kanskje Klimarealistene – burde arrangere en gravferdseremoni for NRK. Det NRK mange av oss levde opp med, hvor balansert folkeopplysning var et kvalitetsstempel, har hatt et langt sykeleie og avgått ved døden.
  Spesielt når det gjelder klimaspørsmål har NRK sett at selv hvermansen forstår at de tar skammelig feil, slik at de like godt har stengt kommentarfeltene, for å slippe å bli konfrontert med mistroen blant leserne. NRK har også bidratt sterkt til en egen – intern – «sannhetskommisjon», for i tydelig DDR-stil å overbevise enhver tviler om at NRK har alltid rett.
  Forstår ikke NRK innerst inne at dette er direkte komisk? Hører de ikke latteren fra meg og tusenvis av andre lesere?

  • Nodland; jeg vil anta at det nettopp er NRKs synkende kvalitet og oppslutning som førte til at lisensen ble og fjernet og erstattet med en tvangs-skatt. Skulle NRK ha konkurrert om lesere / seere på et åpent og fritt marked, ville Marienlyst i dag sannsynligvis vært et tomt og øde sted. I Storbritannia har regjeringen kommet med signaler om at BBC skal endres i retning av et abonnement -system, altså at man betaler for det man ønsker å se / høre. Dersom dette blir gjennomført, vil det bli interessant å se på denne stats-kanalens oppslutning.

 6. Desverre så er det fryktelig mye innteksmuligheter knyttet til ordet klima og miljø. Dette gjør at enhver politiker klamrer seg til håpet om at fortsatt , i deres øyne, klimaendringer er menneskeskapt. Klimahistorie i deres øyne ser de siste 100 år isolert sett , og folk som Al gore så jo bare noen år fremover mot verdens undergang. Politikere over hele verden bet på en utdanket presidentkandidat som fort fant en ny «religion» å kaste seg på. Journalister biter på med full styrke for å støtte sine ønskede politiske retninger . Klimaavgifter løser alt, er visst det viktigse budskapet
  Nå burde noen kanskje raskt finne en vaksine mot klimasyken , slik at denne saken kan normaliseres og spedningen stanses !

  • Jeg er ingen «rød» person, men er generelt opptatt av nyheter og besøker Steigan en gang i blant da han graver frem mye interessant. Jeg anbefaler disse artiklene:

   Nå skal statskassene tømmes – fordi «klima»
   https://steigan.no/2020/02/na-skal-statskassene-tommes-fordi-klima/

   «Klimakur 2030» – et program for å rasere Norge
   https://steigan.no/2020/02/klimakur-2030-et-program-for-a-rasere-norge/

   Nå handler det ikke lenger om klima. Dette er rå klassekamp.
   https://steigan.no/2020/02/na-handler-det-ikke-lenger-om-klima-dette-er-ra-klassekamp/

   • Ja, jeg har tittet på det du har fått tak i hos Steigan og det forundrer meg stort at Steigan og likesinnede først nå begynner å forstå hvor dette med klimasaken bærer hen. Det som forundrer meg aller mest er likevel at de fortsatt tar FNs klimapanel og deres klimateori og klimatiltak helt på alvor.

    Da FNs klimapanel ble opprettet var mandatet ikke at man skulle finne ut hva det var som medførte økt temperatur og hva man evt kunne gjøre med det. Mandatet omfattet kun menneskeskapte klimaendringer og mulige tiltak. Det kan med andre ord se ut som om noen allerede hadde bestemt eller slått fast at klimaendringene var menneskeskapt. Det var vel ganske utvitenskapelig, for det kunne jo i utgangspunktet være masse forskjellige årsaker.

    Det forannevnte kan lett få en til å tro at de krefter som står bak opprettelsen av FNs klimapanel kan ha hatt et ønske om at det uansett skulle bankes fast at det er vi mennesker som med våre CO2-utslipp er årsaken til temperaturøkningen på Jorden dermed også klimaendringer og at det må settes i verk tiltak.

    Spørsmålet er så hvilke krefter som kan ha interesse av å få slått fast noe slikt selv om det er aldri så galt. Hvem kan få mer makt? Hvem kan tjene masse penger? Hvem kan nå sine politiske mål? Kanskje noen med mye makt og penger f.eks.

    • Ja dette var heftig lesning. Ufattelige krefter man jobber mot. Ser at Steigans redaksjonelle synspunkt er at de fremdeles tror at menneskeskapt CO2 har påvirkning, men de er blitt mer åpen for andre variabler. Ny og mer omfattende kunnskap har en slik effekt på oppegående og intelligente mennesker, ser det ut til.

 7. Det ser ikke ut til at politikerne har lært noe av fergeopprør og bompengeopprør. Nå er det «klimaverstingene» hurtigbåter som skal bli elektriske. Politikere i fylkeskommunen i Vestland ønsker å bruke 100 mill. på å anskaffe utslippsfrie hurtigbåter. De opplyser at teknologien ikke finnes enda, men håper at det lokale næringslivet skal utvikle dette. «Vi må satse for å berge verden». Finnes det overhode ingen fornuft hos disse fylkespolitikerne? Det er en vanvittig inkompetanse og naivitet i disse klimakretsene. Å tro at Det lokale næringsliv skal utvikle langdistanse elektriske båter for 100 mill. er hinsides enhver fornuft.

  https://www.nrk.no/vestland/fryktar-skuleungdom-ma-betale-for-klimasatsing-1.14907511

 8. Jeg er helt forferdet over all elektrifiseringen av alt mulig.
  Til hvilken nytte? Og så fort. Er litt skremt jeg.
  Når alt blir mørkt er infoen borte. Blir det mørkt lenge trenger vi ikke info.

 9. Så NRK1 – Torp intervjue forfatter Edvard Hoem forleden kveld.
  Torp ble synlig forbauset over at Hoem syntes å tvile på den herskende politiske troen om menneskeskapte klimaendringer.
  Hva skjer – Stadig flere som begynner å tenke selv ?

 10. Har I overvejet om norsk lov og NRK’s regler giver mulighed for at vinde en sag imod NRK og tvinge dem til at gøre deres nyhedsdækning og dækning af klimaspørgsmålet mere objektiv og sandfærdig? En sådan sag vil give stor medieomtale, og kunne måske vindes. Udgifterne til en sådan sag behøver ikke være mere end mellem 100.000 – 200.000 norske kroner. Jeg har mange års erfaring med at føre retssager, f.eks. imod skattevæsenet og det danske advokatnævn, og vil kunne rådgive om en sådan sag, omend jeg ikke kan føre den. En del advokater må forventes at være villige til at påtage sig sagen imod et nedsat honorar – nogle vil måske gøre det gratis.

Kommentarer er stengt.