NRK med agendabestemt klimajournalistikk

Klimanytt 127, av Ole Henrik Ellestad

NRK oppfordrer i sin husavis til koordinering av klimastoff ved alle distriktskontorer og innen alle egnede programtyper. «Bordet» skal dekkes med ensidige utvalg frem til Parismøtet. Jon Hustad kritiserte i Dag og Tid 23.10 NRK for å ha valgt side med støtte til IPCC. To tidligere norske NASA-forskere bekrefter ensidigheten, og mener at vitenskapelige observasjoner spriker så mye at vitenskapen er langt fra avgjort. Dette er gammelt nytt. NRK stiller ikke kritiske spørsmål, gir lite rom for motargumenter, og sender programmer laget som dedikert støtte til IPCC, som sitt forbilde BBC, som er grundig avslørt.

Klimasaken er unntatt formålsparagrafen i  både BBC og NRK
Klimasaken er unntatt formålsparagrafen i både BBC og NRK

Bukken og havresekken
Media i vestlige land har gjennomført en hyklersk klimadebatt preget av definisjonsmakt, autoritetsbygging og hersketeknikker. NRK har ukritisk promotert IPCCs syn som det eneste rette, og formidlet det konstruerte, feilaktige konsensusbudskap. Unntakene er særdeles få. Utvalgt stoff støtter IPCC, et politisk utnevnt organ med et ensidig mandat om å undersøke menneskeskapte klimaendringer, og som utnevner de vitenskapelige komiteer.

NRK har formidlet alarmerende programmer om at Grønlandsisen smelter, med kritisk høy havnivåstigning som resultat. Men intet om at temperaturene var minst like høye i 1930-årene, med like stor og raskere issmelting slik målinger (bl.a. Chylek 2006, 2007, 2010) og danske flyfotografier viser, eller at ny is legger på seg på toppen i 3000 m høyde. Bidraget til stigning av havnivået er mindre enn 1 mm per år, som i 1930-årene. Når formidlet de at Grønland ble kaldere fra ca 1935 til 1994 i motfase med Vest-Europa, kjent siden 1700-tallet? Aldri.

NRK holder seg med sine egne klimafakta
KRs stifter, Per Engene, ble av Kyrre Nakkim utelukket fra en nettdebatt NRK hadde tatt initiativ til, med begrunnelse om at alle vet at temperaturen på kloden har vært relativt jevn etter siste istid. Engene hadde henvist til temperaturoptimumet rundt Holocen som gjennom flere tusen år var 2-3 C varmere. Grønlandsisen var da krympet med en tredel, norske isbreer forsvant og varmekjære planter hadde vesentlig større utbredelse. NRK har istedet sendt programmer om den famøse «Hockeykurven» som fjernet tidligere Middelaldervarme og den kalde Lille istid og generaliserte stabiliteten titusen år bakover.

Og hvor ble det av informasjonen om Golfstrømmen? At den er målt fra år 1900 utenfor Skottland og Kola og viser kjente klimasykluser. Der var det 2 C varmere i 1944 enn i 1915? Men NRK intervjuer bare norske eksperter som formidler de moderne målinger i Svinøyrennen, og ingen fra Polhavet. Da slipper man unna de avslørende historiske data. Og hvor ble det av informasjonen om IPCCs rapport fra 2012 om at ekstremeffekter ville bli dominert av naturlige variasjoner de neste 20-30 år? I stedet «flommer det over» av henvisninger til menneskeskapte katastrofer.

The Great Global Warming Swindle
I 2008 viste UK Channel 4 filmen «The Great Global Warming Swindle» der ledende vitenskapsmenn fra skeptikersiden formidlet motargumenter. Det ble stort oppstyr med en rekke motaksjoner med BBC i en toneangivende rolle. Den berømte Hockeykurven, karakterisert som en skam for vitenskapen, var blitt avslørt, men BBC kjørte rundt på Londons kjente turiststeder med en diger «Hockekølle-figur» på lasteplanet. Allerede i 2006 hadde de avholdt et hemmelig møte (se side 16-18) med representanter for IPCC-leiren der taktikken ble lagt. BBC satte «gullstandarden for objektivitet, men forkastet den i klimasaken.

Men etter avsløringene om IPCCs uvitenskapelige prosesser, «Hockey-kurven», den oversolgte IPCC-rapporten i 2007 og ikke minst «Climategate» E.postene i 2009 fikk utenlandske medier gradvis forståelsen av at IPCC ikke er balansert, men formidler partsinnlegg. Utenlandske medier er nå til dels sterkt kritiske.

Når skal rettroende NRK våkne av sin «klimainfiserte» Tornerosesøvn?

Støtt oss ved å dele:

Én kommentar

  1. Moderator: Alle kommentarer må postes under fullt navn, jfr debattreglene. Velkommen tilbake som deg selv

Kommentarer er stengt.