Norsk Olje og Gass’ ødeleggende klimaretorikk

Gjesteinnlegg fra Bernt Pedersen

berntDagens skribent er fysiker (siv ing fra NTH), og har en Master i Teknologiledelse fra MIT. Han jobber som konsulent i oljebransjen med lang erfaring i forskning og utvikling derfra, blant annet fra Norske Shell. I dokumentarprogrammet Brennpunkt, på NRK 4. oktober blir Norges klimaforpliktelser i Paris-avtalen satt opp mot norsk olje og gass. Argumentasjonen fra Norsk Olje og Gass har logiske brister, og er svært skadelig for industrien i Norge. Teksten her i en noe enklere form er refusert i bl.a Dagens Næringsliv.

«Norsk gass erstatter kull på kontinentet». Dette er bare delvis sant, da den ikke bare erstatter kull men også fornybar kraft. I tillegg blir retorikken vanskelig, for eksempel for LNG (flytende naturgass – Liquid Natural Gas) fra Snøhvit. I tillegg vil ikke norsk gass erstatte kull så lange kull er billigere å bruke.

«Norsk olje er den reneste i verden». Dette er feil for mange av feltene og tilbakevist i filmen. Noen av de gamle feltene er svært CO2-intensive. Glemt er Åm-utvalgets rapport om økt utvinning. I tillegg blir dette argumentet stadig vanskeligere å forsvare ettersom sokkelen modnes med tiden. Produksjonsutslippene utgjør uansett bare en liten del av de totale utslippene, 5–10 %.

Norsk Olje og Gass støtter opp under Paris-avtalen. Med de strenge selvpålagte målene Norge har satt seg, er den en trussel for norsk oljeindustri. Vi har forpliktet oss til 40 % kutt i klimagasser innen 2030. Dette blir en bremse for norsk produksjon. Den vil være skadelidende i forhold til olje fra andre land. Raske kutt i CO2-utslipp er ikke kompatibelt med en aldrende sokkel, med stadig mer energikrevende utvinning.

Mongstad, TCM anlegget. Foto:Helge Hansen
Mongstad, TCM anlegget. Foto:Helge Hansen

Norsk Olje og Gass henviser til blant annet lagring av CO2 som en forutsetning for å lykkes. Dette er risikofylt. Behandling av CO2 krever veldig kostbart korrosjonsbestandig stål, og mye energi. Hvis ikke CCS (Carbon Capture and Storage) lykkes, vil dette bli brukt som et kraftig motargument.

For de aller fleste på kloden er ikke menneskeskapte klimaendringer interessant. FN har sin egen undersøkelse på nett som heter «myworld», der alle kan legge inn hva som er viktig i sine liv. Ti millioner fra alle land har stemt.

Menneskeskapte klimaendringer kommer på siste plass av 16 temaer, langt bak nest siste tema, som er telefon og internet.

Alle snakker om 2-graders målet, men ikke mange vet hvor dette kommer fra eller hva det betyr. Målet baserer seg på hva som skal til i forhold til en forventet trend dersom ingen aksjoner tas. FNs klimapanel (IPCC) har et stort antall slike scenarioer. Scenariet valgt for 2-graders målet er det mest ekstreme med en mye høyere vekst i CO2-utslipp enn «business as usual». Det heter RCP8,5 (Representative Concentration Pathways). Noen av forutsetningene i denne modellen er en nesten dobling av jordas befolkning til 12 mrd, nesten ingen teknologiutvikling, og at bruken av kull femdobles. Alt dette er stikk i strid med trendene i dag. Det er konsensus i IPCC at RCP8,5 er en ekstrem og lite sannsynlig bane. Likevel blir den brukt som basis for beregning av «2-graders målet».

Den kanskje beste nyheten er at klodens matproduksjon har fått et skikkelig «boost» av ekstra CO2-gjødsling fra atmosfæren. FNs mat- og jordbruksorganisasjon FAO rapporterer 8. september om rekordavlinger for 2016, 1,6 % høyere enn 2015, som også var et rekordår. Det er hevet over tvil at økt CO2 har en positiv effekt på planteproduksjon.  Dette vises også i satellittobservasjoner av klodens areal dekket av vegetasjon.  En internasjonal gruppe forskere har rapportert i Nature Climate Science at jorden er blitt 18 millioner km2 grønnere de siste 33 årene (1982–2015). Det tilsvarer omtrent 2x USAs areal. 70 % av denne «forgrønningen» skyldes økt CO2-konsentrasjon i atmosfæren. Dette stemmer også godt overens med økningen i de årlige svingningene i CO2, som følge av sesongvariasjoner i fotosyntesen. Spissformulert kan vi altså takke olje- og kullindustrien for forgrønningen og de rike avlingene alle på kloden nyter godt av.

IPCC har systematisk overvurdert oppvarmingen av kloden fra den første rapporten i 1990. I siste synteserapport fra 2014 står det på s. 43: «For the period from 1998 to 2012, 111 of the 114 available climate-model simulations show a surface warming trend larger than the observations». Det er altså konsensus i IPCC at modellene har overvurdert den faktiske temperaturutviklingen. Fakta er at det har ikke vært noen signifikant temperaturendring på kloden siden 1998 når naturlige fluktuasjoner fjernes, som for eksempel El Niño.

Både medier og politikere liker trusselbilder. Glad-nyheter når sjelden frem. Tidligere eksempler på dette er befolkningseksplosjon, ørkenspredning, verden ville gå tom for olje, og på 70-tallet var verden på vei inn i en ny istid.

Hva godt har så oljeindustrien ført med seg? Jo, for eksempel et areal tilsvarende to ekstra grønne kontinenter på størrelse med USA, vesentlig høyere produksjon av mat, elektrisitet så vi kan være varme og lese om kvelden, produksjon av gjødsel, så vi kan lage nok mat til alle mennesker på kloden, og strøm så vi kan lage mat på en elektrisk komfyr eller gassbrenner i stedet for innendørs bål av kvister og dyreavfall, som tar livet av millioner av mennesker hvert år.

Argumentene for fortsatt produksjon av olje og gass, både i Norge og globalt, er så overveldende at det blir en ødeleggende digresjon å snakke om at norsk olje- og gassproduksjons fortreffelige klimabidrag. Dette er galt rent faktisk, og direkte ødeleggende for norsk olje og gassindustri.

Støtt oss ved å dele:

7 kommentarer

 1. For å komplettere:
  1. Grunnleggende fysikk-kunnskap forteller at varme-effekten av CO2 i atmosfæren er nær logaritmisk, dvs. at de første 20 ppm er størst virkning, og den er signifikant avtalende. Menneskeskapt CO2 bidrar med ca. 1% av drivhuseffekten
  2. Elementær vitenskapsteori forteller at hvis det for en modell at hvis en eneste relevant måleserie gir et helt annet resultat enn de beregnede resultatene på forhånd, så må modellen forkastes.
  3. Tilbakekoblingsmekanismer ser ut til å være sentralt ved beregningen, er denne mekanismen noen gang observert og/eller er det et til nå ukjent knekkpunkt for denne beregningen??

  • Hvilken ‘grunnleggende fysikk-kunnskap’ er det som forteller at CO2 har en varme-effekt i atmosfæren?

 2. FN hevder at ørkenspredning utgjør 20.000 – 50.000 km2. per år.
  http://www.fn.no/Aktuelt/Kalender/Verdens-dag-for-aa-bekjempe-oerkenspredning-og-toerke

  Hvis CO2 samtidig har bidratt med 18 mill km2 vegetasjon de siste 33 år så øker vegetasjonen 10 – 25 ganger mer enn ørkenene. Resultatet er at fruktbart areal øker. Da begrenser det seg til at det fruktbare arealet forflytter seg. Da kan vi få en lokal krise, men en global positiv effekt. Hvorfor fortelles bare den ene siden av saken?

 3. Re Trump vs. Clinton; Quo Vadis, IPCC og andre «grønne verdensfrelsere»?
  Spent på å lese de sjokkerte reaksjoner fra den samlede alarmist-lobbyen i Marokko, dette kan bli et nytt «høydepunkt» fra Ole Mathismoen 🙂

  • Vi får se om Trump som president er den samme som Trump som presidentkandidat. Dette kan bli spennende.

Kommentarer er stengt.