Nok en trist dag for NRK

NRKs avdeling for klimapropaganda har det travelt for tiden, her nok en sak med DDR-inspirert klimajournalistikk. For de som fortsatt er stolte over å være kritisk gravende journalister i flaggskipet NRK, så er det triste dager hver gang de ufeilbarlige avholder sitt klimakirkemøte.

Det er vanligvis vanskelig å velge hvilke av NRKs tallrike klimafadeser vi skal skrive om, men vi får til tider uventet drahjelp. Denne gangen gjorde Ekstrabladet i Danmark gravejobben. Men la oss starte med løgnene fra NRK som nok en gang var forfattet av Kristian Elster som er svært forutsigbar på klimastoffet, det er stort sett feil hver eneste gang. Og den 7.desember var det altså menneskeskapt klimakrise ved Victoria-fossefallene. Beviset er et fotografi datert 4. desember.

Nok en gang – klimapropaganda i verste DDR-stil fra NRKs Kristian Elster.

Dette er ikke noe NRK finner på for egen maskin, det er en koordinert skremselskampanje som kjøres ut av krefter i IPCC-leiren, samtidig over hele den vestlige verden, her Tyskland og her England. Pussig nok er det ofte de samme journalistene som bidrar hver gang til disse organiserte propagandakampanjene. Legg merke til at NRK ryddet litt i teksten 11.desember kl 12.05.

Saklighet og objektivitet?

Den ene dagen skremmes vi av NRK med raskt smeltende isbreer og en galopperende havnivåstigning, altså for mye vann overalt som gjør at det meste av kystbyer skal bli oversvømt. Neste dag med nytt skremsel og da er det plutselig tomt for vann, med tørre elver og gigantiske fosser som presenteres som små bekker. The Guardian melder om verste tørke på 100 år og laveste vannføring siden 1995 litt lengre ned i teksten.

Det er litt uvant å måtte bla så langt ned før vi finner påstanden om at dette skyldes klimaendringer, underforstått forårsaket av vår kjøttspising og bilkjøring og av Norges utvinning av olje og gass.

Dette er en trist dag for de i NRK som sysler med seriøs journalistikk, når de må lese slike kannestøperier fra sine kolleger.

Enda tristere må det være for kringkastingsrådet som skal sørge for kvaliteten. Er dere fornøyd med denne typen journalistikk, Marvin Wiseth (Trondheim, oppnevnt av Høyre) og Tove Karoline Knutsen, (Tromsø, oppnevnt av Arbeiderpartiet). Eller er det dette som er definert som ønsket standard i NRK fra deres partier?

Til gjengjeld kan Elster & Co glede seg over å ha sluppet unna med enda et stunt med DDR-propaganda.

Ekstrabladet gjør oppmerksom på noe NRK burde vite, med stort budsjett, egen Afrika-korrespondent som til og med er sitert nederst, og med et eget datterselskap som utelukkende skal drive med faktasjekk.

I Afrika er klimaet preget av to sesonger som gjentar seg år etter år, tørketid og regntid. Tørketid er altså helt normalt. Og spørsmålet som trenger seg på blir da, hvor tørt er det egentlig nå? Som vi ser av fotoet i Ekstrabladet, så var det ikke spesielt tørt før propagandistene gikk ut med disse oppslagene.

Men la oss grave litt til. NRK siterer (via Reuters) souvenirselgeren ved selve fossen, og da må det vel være sant ??? «Når det har vært tørt i tidligere år, har det aldri vært i slikt omfang. Det er første gang vi ser noe sånt.»

Faktasjekken viser…

Vi tar en titt på forskningsrapporten til Beilfuss 2012 som bekrefter at det alltid har vært en enorm variasjon i vannføringen i Zambezielva, og siterer: «The Zambezi River Basin has one of the most variable climates of any major river basin in the world, with an extreme range of conditions across the catchment and through time. Average annual rainfall varies from more than 1,600 mm per year in some far northern highland areas to less than 550 mm per year in the water-stressed southern portion of the basin.»

Som avslutning tar vi med nok et fotografi av disse vakre fossefallene.

Dette er, ifølge NRKs Kristian Elster, en liten bekk. Merk datoen 3. desember.

Dette nyhetsoppslaget er også interessant, med nok et fotografi som viser høy vannføring 29. november i år. Og teksten viser at forrige regntid var den våteste siden 2010.

Men i NRK er det vel slik at våte regntider er vær, på samme vis som kulde er vær? Mens tørke og høye temperaturer er forårsaket av oljeutvinning og kjøttspising.

Så var det dette med når vi hadde laveste vannføring i Zambezi. 1995 nevnes i The Guardian, mens NRK har hengt seg opp i en vannstand som er nesten halvert i 2019 i forhold til normalen. Lite vann i begge disse årene er altså vår skyld. 1950 er som kjent det magiske året hvor alt som er trist og leit brått blir vår skyld, ifølge FNs klimapanel.

Men året med laveste vannstand i Zambezi later til å være 1914. (Figur fra Beilfuss) Så da var det vel enda mer klimakrise dengang?

Regn med at i neste hovedrapport fra FNs klimapanel så blir det magiske året 1950 byttet ut med et vesentlig eldre årstall.

Støtt oss ved å dele:

14 kommentarer

 1. Det hadde nok ikke vært så vanskelig for NRK å grave frem historikk for vannføring. Har journalistene fått beskjed fra høyere hold om å føre denne linjen, eller ligger denne aversjonen mot redelighet hos den enkelte journalist?

 2. Metanbrann i Arktiske strøk var en annen NRK-blemme. Reporter satte fyr på innefrosset boble av metan fra innsjø, og hevdet at det skyltes at permafrosten er i fer med å smelte. Det er imidlertid et naturlig fenomen som skyldes råtnende bunnfall. Lignende metanbobler kan fryse inn overalt hvor det dannes is på ferskvann med råtnende organisk materiale på bunnen. Løgn og bedrag fra NRK igjen.
  https://www.gd.no/klimabloff-fra-nrk-dagsrevyen/o/5-18-1032590

  • For meg så det ut som et lite myr tjern. Magnus mistet også et medbrakt spett ned i vannet! Luggen tok nesten fyr. Ganske så festlig det hele.Ikke minst var «bevisene» for en raskt forsvinnende permafrost morsomme.
   Jeg undres over hva som driver NRK til dette tullballet?

 3. Klimarealistene burde sende en klage til statsministerens kontor slik at den kommer i arkivet. At NRK velger å feilinformere seerne er ille nok i seg selv. Bare en ting er verre og det er at vi må betale lønningene deres nå uten å kunne gjøre noe med det. Vi bør be statsministeren starte sak om å fristille NRK fra skattepengene våre, så får de leve av egne never i tråd med gjeldene regelverk.

  • Er einig i at eit brev til Statsministeren (og med kopi til NRK og Pressens Faglege Utval) er på sin plass. Vi er ikkje tente med statstøtta media som gong på gong viser at vi ikkje kan stole på dei. Slik gjer dei seg til talsmenn for ein utvida definisjon av det vi legg i ei fri presse; dvs. at dei ikkje berre (nesten) kan skrive kva dei vil, men kan feilinformere oss mot betre vitande samtidig som dei ikkje informerer oss om andre sine syn på det same. For på noko anna måte kan vil vel ikkje tolke dette når dei gong på gong blir fortalde at det dei fortel oss er feil, samtidig som dei heller ikkje ser ut til å bry seg med å skaffe seg meir kunnskap om saka.

 4. Globalistene har inntat scenen promoterer sitt tablå. Klimakrisen er menneskeskapt. Basta! Løgner og overdrivelser for å overbevise verden om «sannheten er målet». Men gang på gang blir dette avslørt som meget tvilsomt ellers rett og slett løgn!

 5. NRK har sin egen agenda, og fakta som ikke stemmer med den er bare plagsomt, ikke vanskelig. De nekter å forholde seg til annet enn sin egen versjon, og svarer ikke på kritikk. Selv ikke Kringkastingsrådet som skal holde dem i tømmene ville ta opp en klage på programmet Folkeopplysningen og feil i det programmet. Ja selv ikke dokumenterbare feil i hva IPCC faktisk har sagt/skrevet ville de korrigere for. Jeg og flere andre jeg kjenner har i stor grad sluttet å høre på kanalen. Og de gangene jeg hører på dem er det med en følelse av å være tilbake i østblokken på syttitallet. Da var også all offentlig informasjon grundig kontrollert av myndighetene. Akkurat slik det er nå.

 6. Det er åpenbart vanskelig å presentere alternativt stoff. Kyrre Nakkim er jo redaktør i Dagsrevyen. Han utestengte Per Engene fra en nettdebatt på yr.no fordi Per hadde påpekt at det hadde vært betydelig varmere (faktisk rundt 5C) under Holocen. Han er jo ikkee kjent for å gi ved dørene. Det finnes såvel alarm-journalister på gulvet og ledelse på samme side. Men vi vet opp gjennom tidene at det internt er flere som mener journalistenes integritet står på spill.

 7. Ser at det er kommet en korreksjon på NRK.no og TV2. Oppslaget stammer visstnok fra Reuters, men NRK presiserer at blant annet The Guardian og The Sun har kalt det sjokkerende og «sildrende bekk», og med så pålitelige medier som dette som backing er det vel ikke så rart at NRK ikke gjorde noen kvalitet-sjekk selv, det reserverer de vel til klimarealister.

  (Moderator: Vi minner om at alle kommentarer skal være postet med både fornavn og etternavn).

 8. NRK har for en gangs skyld reagert på kritikken. Først har Hr. Elster redigert noe i teksten, og så har han lagt ut fire spørsmål og svar i et eget oppslag:
  https://www.nrk.no/urix/har-victoria-fallene-torket-ut_-fire-sporsmal-og-svar-1.14823450

  I teksten innrømmes det at noen har vært ved den tørreste delen av fossen for å finne motiver.

  Og under spørsmålet om klimaendringer skriver Elster nå:
  «Også i 2015–2016 var det tørke i det sørlige Afrika. Begge tørkeperiodene er knyttet opp til værfenomenet El Nino.»

  Vi gratulerer med erkjennelsen av at El Nino er et værefenomen, og ikke noe som er forårsaket av din og min kjøttspising. Men hvor lenge greier de NRK-ansatte å forholde seg til dette oppsiktsvekkende anfallet av realisme?

  Ikke veldig lenge, her er Elsters kollega Mads Nyborg Støstad i fag, med et oppslag om kjipe klimanyheter Eller med andre ord: NRK-ansatte blir da utilpass av egen propaganda at de må lage et eget oppslag om alle de kjipe klimanyhetene!
  .https://www.nrk.no/dokumentar/xl/aret-som-far-klimaforskerne-til-a-hviske-i-gangene-1.14809796

  Her er tekster som (2019) – året da kloden brant, og logrende intervjutekster med kjente og kjære skikkelser. Klimapolitiker Samset ved Cicero blir pussig nok omtalt som «Norges mest kjente klimaskravler», men hans mange løgner blir selvsagt ikke utfordret:

  «Noen av konsekvensene av oppvarmingen, som issmelting og ekstremvær, har gått raskere enn vi trodde. Men selve oppvarmingen har gått omtrent som forventet ut ifra utslippene våre.»

  Hvor mange løgner er det i den ene setningen over?

 9. Jeg var og så Victoriafallene i midten av oktober. Bildet fra fossen, sett fra Zambia-siden er helt korrekt. Fra Zimbabwe siden, ser det litt annerledes ut med mer vann. Jeg har vært i Zambia hvert år de siste årene og aldri sett så lite vann som det var i oktober. Det var overhodet ingenting å se fra Zambia-siden, mens det tidligere år har vært en klar og tydelig foss. Hvorvidt dette skyldes klimaendringer eller ei, lar jeg ligge, men det er ingen som helst tvil om at mangel på vann er overtydelig og at sør-Zambia har enorme problemer med tørke. I Livingstone var det inntil 12 timer uten strøm hvert døgn fordi de ikke hadde strøm nok. Hvis dette er NRK-propaganda foreslår jeg at dere drar dit selv og forteller dette til bøndene som sliter.

  • Så vidt vi kan se, skjer det intet unormalt med magnetisk nordpol.

   Det er usant at magnetisk nordpol flytter seg i rekordfart. På denne figuren ser man at rekordfart var det i årene 1634-1701 (12 grader på 67 år), men forflytningen fra 1926-2019 (13 grader på 93 år) var ca 1/3 saktere.
   Det er også usant at magnetisk nordpol er rekordnært Sibir. Figuren viser at magnetisk nordpol har vært vesentlig nærmere Sibir før, og at det er normalt at den er på vandring.

   Greenwich-observatoriet har styring på dette, i motsetning til NTB som sprer dagens oppspinn.

   https://www.sciencealert.com/compasses-are-about-to-do-something-that-hasn-t-happened-in-over-300-years?fbclid=IwAR0pXvbgAbWOzEYD0Rw4IpKCa2ltmusa8WkJMYHH4xt0W3YiKZDqSs3ujfU

  • Anne. Geir har svart med lenker om magnetisk nordpols forflytninger. Hva disse betyr for Arktis vet jeg lite om, men det påvirker magnetfetets posisjoner med tilhørende tilleggseffekter. Kjenner ikke til noen mønstergjenkjenning rundt forskyvning – effekt. Heller ikke for Sydpolen.

   Men jeg kan henlede oppmerksomheten mot at CO2-økning i Antarktis medfører kaldere forhold i 9 av årets 12 mnd pga den atmosfæriske profil. Omtalt i Klimanytt rundt nr 230 tror jeg. Det er jo noe å ta med seg inn i debatten og forståelsen når man har lest alle spekulasjonene om Antarktis etter at IPCC ble dannet.

Kommentarer er stengt.