Nok en klimamanipulasjon fra NTB

Vi viser hvordan månedens første klimaskremsel ikke bare er feil, men at mediene som går ut med uriktige opplysninger lar være å komme med korrigerende opplysninger etter at det er klart at de har feilinformert i klimaspørsmål. Ekstra pikant blir forholdet når medier som NTB i utgangspunkter ensretter det aller meste av stoffet i klimasaken etter mønster fra journalistikk i stater Norge vanligvis ikke sammenligner seg med.

Påstanden er raskere havoppvarming
Klimaindustrien gikk ut med denne påstanden samme dag over hele den vestlige verden, havet varmes opp mye raskere enn det vi har antatt før, basert på dette brevet til tidsskriftet Nature. Eller de brukte en opp-egget pressemelding om denne forskningen. Nature er eller var, verdens ledende tidsskrift for fagfellevurdert naturfaglig forskning, noe som bidrar til solid medieomtale. Her gjengir vi presentasjonen av NTB-meldingen i Teknisk Ukeblad.

Dette med at et eller annet på klimafeltet er mye verre, mye varmere eller går mye raskere enn det vi trodde, er en av de mest misbrukte formuleringene i klimapropagandaen. Og påstandene er for det meste usanne.

Færre vet at Natures prosess for fagfellevurdering styres av portvoktere, slik at klimaforskning som støtter IPCC-leiren sjelden sjekkes, forfatternavnene i seg selv er tilstrekkelig garanti for korrekthet. De samme portvokterne praktiserer at all kritikk av IPCC-forskning er uønsket. Medier i inn- og utland oppfører seg i stor grad på samme vis, men unntak for en liten gruppe kritiske eller vitenskapelig trente journalister som kan tenke selv, men som ofte hemmes av sine mer klimaortodokse overordnede.

Forskerne i denne gruppen har beregnet temperaturøkningen i havet ved å måle innholdet av CO2 og oksygen fra vannet over tid, som et element i økningen av temperatur. Dette er en ny metode som skal kompensere for mangel på gode måledata for havtemperatur før 2007 da man fikk ARGO-bøyene. Hovedforfatter er Laure Resplandy, en yngre oceanograf, førsteamanuensis ved Princeton-universitetet. Den mest erfarne i forskergruppen later til å være Ralph Keeling fra Scripps.

Oops, en liten regnefeil?
En matematiker og klimaforsker ved navn Nic Lewis leser forskningen i Nature og med rask hoderegning ser han at påstanden om raskere havoppvarming umulig kan stemme. En mer nitidig kontroll av statistikken avslører raskt at usikkerheten er grovt undervurdert, samt at estimatet for havoppvarming er blåst opp med hele 30 % i forhold til det man har av tidligere estimater. Regnefeilen ugyldiggjør hele konklusjonen med raskere havoppvarming. Det er de tidligere estimatene som er gyldige, ikke estimatene i denne forskningen. Og merk, dette er fagfellevurdert forskning fra et ledende tidsskrift, hvor man ikke ser regnefeil utenforstående lett finner.

Forfatterne svarer ikke på epost fra Lewis, som er en kjent «skeptiker» i klimadebatten. Dette mønsteret er kjent fra før, hverken kritikken eller kritikerne eksisterer. Ikke før etter at kritikken kommer ut i mediene via GWPF, blir det reagert. Her er den fulle teksten til Nic Lewis.

Reaksjone og konklusjonen fra forskergruppen er, ja, vi har regnet feil, men selvsagt retter man på regnefeil i forskningen. Utover det gir ikke ved dørene, i henhold til teksten her som siterer Keeling, hele 14 dager senere, på et tidspunkt hvor folk flest har glemt saken, men hvor mange nå innbiller seg at havene varmes opp raskere enn før. Det uthevede sitatet her fra Washington Post er ikke bare usant, det er løgn.

This study … confirms the long known result that the oceans have been warming over the observed record, and the rate of warming has been increasing
Ralph Keeling, WaPo 14. november 2018

Havet blir ikke raskere oppvarmet
Dette er det faktiske forholdet, dersom man leser selve brevet til tidsskriftet Nature, noe tydeligvis ingen har gjort før de har produsert sine medieoppslag. Nic Lewis påpeker hos JC (note xxiii) at forfatterne er klare på sitt lavere estimat for energien havet opptar for 2007–2016 enn for den lengre perioden 1991–2016.Og et lavere estimat fra 2007 enn fra 1991 gir ikke akselerert oppvarming, men det motsatte.

Resplandys gruppe påpeker også at en øking av havets varmeopptak må påvirke IPCC-estimatet for klimafølsomheten (ECS –  equilibrium climate sensitivity). Lewis påpeker høflig at også dette er feil.

Hvor mye varmere blir havet?
IPCC-leiren er kjent for å være vesentlig mer alarmistisk enn seriøs forskning på en lang rekke områder. Ekstra ille er de tekstene som kommer inn i sammendragene for politikere (SPM), fordi politikerne som leder klimapanelet har basert sin politiske karriere på klimakrisen, med seg selv i Messias-rollen. De fjerner derfor all tekst i utkastene til SPM, før de vedtar den ønskede politikk. Vedtakene går så tilbake til forskerne i arbeidsgruppe 1, med instruks om å tilpasse egne rapporter slik at alt stemmer med det politikerne har vedtatt.

Vi har tidligere vist til havforskningen til Carl Wunsch, som refererer til beregnede verdier for årene 1994 til 2013 med en oppvarming på 0.48 ± 0.16 W/m2 inkludert 0.095 W/m2 fra geotermale kilder.
Svaret er altså svært lite, så lite at havoppvarmingen må estimeres i avanserte modeller, det lar seg ikke måle siden det bare utgjør 0,02 grader Celsius på 20 år.

Når skal NTB korrigere feilen?
Siden det er NTB som har feilinformert mediene i Norge, for en gangs skyld mer eller mindre i god tro, så er spørsmålet når de vil sende ut en korrigerende melding? Eller holder de på som i den like ensrettede Aftenposten hvor alt redaksjonen produserer er klimafakta, mens alt leserne kommer med av kritikk er definert som faktafeil?

Redaksjonen har derfor oversendt til vaktsjef og sjefredaktør i NTB følgende spørsmål, samtidig som de får lenkene til Nic Lewis kritikk, og WaPos noe minimaliserte korreksjon.

Det er klart at forskningen dere refererer til inneholder grove feil som ugyldiggjør konklusjonene. Når sender NTB ut informasjon som gjør mediene oppmerksom på dette?

Er det sjefredaktøren eller andre i ledelsen som har ansvaret når NTB kommer i skade for å feilinformere ved å sende ut «falske nyheter»?

NTB har hatt hele dagen på seg, fredag 16.november, uten at de har svart på epost.

Sjefredaktøren i NTB heter  Mads Yngve Storvik, fotoet av ham ovenfor er sakset fra NTBs nettsted.

Vi oppdaterer teksten dersom NTB mot formodning skulle svare på vår henvendelse. Den vanlige rutinen i IPCC-leiren når man havner i slike situasjoner er å ikke svare.

(Red,anm 19. nov) Teksten er oppgradert i dag med noen mindre presiseringer fra korrekturleser. NTB svarer naturligvis ikke på kritiske henvendelser til det de sender ut av klimastoff, akkurat som forventet.

Støtt oss ved å dele:

9 kommentarer

 1. Jeg har sagt det før og sier det igjen: -Det eneste språket klimaangstprofitørene forstår, er å bli hengt ut i media (og latterliggjort) for sine feil slik at hele verden kan se. Først DA blir det «debatt» eller anledning til ordskifte!

 2. I boka Klima, medier og politikk, der førsteamanuensis ved journalisthøyskolen i Oslo, Andreas Ytterstad, beskriver journalistenes rolle i klimasaken, nevner Ytterstad at NTB har en egen rolle. Dessverre utdyper han dette ikke, så det skulle vært interessant å få vite mer om denne.

  • Nicolay,

   Man skjønner umiddelbart NTBs rolle ved å lese det de sender ut. I motsetning til NRK og Schibstedavisene hvor bare 97 % av det redaksjonelle klimastoffet er ensrettet, manipulerende eller direkte feil, så tilstreber NTB seg på å ha en andel på 100 % med slik klimadekning.

   Nå gir vi sjefredaktøren i NTB anledning til å avkrefte eller bekrefte dette.

  • -Er dette den samme Andreas Ytterstad som i fagbladet Journalisten for noen år siden hevdet at «journalister må slutte å være så BALANSERTE i klimasaken»???

   Da jeg hørte intervjuet på radio i magasinet Ekko om utsagnet til Ytterstad, var det som å høre en politisk korrekt propagandajournalist tilhørende hoffet til Kim Jung Il. Man tror ikke at «utdannede» folk kan være så indoktrinerte. Så hvilken «agenda» han mente at NTB hadde kan det ikke være noen som helst tvil om; -NTB skal være en av disiplene som sprer klimaangstbudskapet til folket gjennom massiv klimahjernevask hver eneste dag, år etter år.

 3. Solaktivitet har aldri media etterspurt. Derimot tar de lettvint presseklipp fra MDG og andre «Miljøreddere» UTEN å saamenligne påstander med reelle fakta. Håpløs med bare påstander og synsing uten faktadokumentasjon.

Kommentarer er stengt.