Nobelprisvinner Ivar Giæver til Klimarealistenes Vitenskapelige Råd

Norges hittil eneste Nobelprisvinner i fysikk, professor Ivar Giæver, blir medlem av Klimarealistenes vitenskapelige råd i Norge.

Styreleder i Klimarealistene, Morten Jødal, er glad for at Giæver vil delta i arbeidet og understreker at hans inntreden innebærer en forsterkning av et allerede høyt akademisk nivå i rådet, som ledes av dr. Martin Hovland.

Jeg synes det er spennende å bidra til mer vitenskapelig basert realisme i klimadebatten, og ser frem til å samarbeide med kolleger fra mange ulike fagfelt.

Ivar Giæver, epost til Klimarealistene, mai 2020.

Biografi

Ivar Giæver ble født i Bergen 5. april 1929, men vokste opp i Lena på Toten dit hans foreldre flyttet samme år. Han ble uteksaminert som maskiningeniør fra NTH i 1952, emigrerte via Canada til USA i 1956 og er bosatt i New York. Sommerferiene tilbringer han fortsatt i Norge, ved hytta på Tjømø utenfor Tønsberg.

Fra 1958 og de neste 30 årene arbeidet Ivar Giæver ved «General Electric Research Laboratory» i New York, og han studerte samtidig ved Rensselaer Polytechnic Institute (RPI), hvor han tok doktorgrad i teoretisk fysikk 1964. Med et «Guggenheim Fellowship»-stipend studerte han biofysikk ved Cambridge-universitetet i 1969–70.

Fra 1988 ble Giæver professor ved RPI hvor han fortsatt har sin egen side. Samme år ble han også professor ved Fysisk institutt på Universitetet i Oslo, hvor han veiledet hovedfags- og doktorgradsstudenter.

I et oppslag i Norsk biografisk leksikon kan vi lese at «Ivar Giaever er mest kjent for sin eksperimentelle forskning innen kvantemekanikk, spesielt bestemmelsen av energigapet i superledere ved hjelp av tunneleffekten, en forskning som 1973 skaffet ham Nobelprisen i fysikk, sammen med Leo Esaki og Brian D. Josephson. Resultatene har hatt betydning for utviklingen av moderne dataindustri.»

«1971 begynte Giaever studier innen sitt nåværende felt, biofysikk, der immunologi, vevskultur og manipulering av DNA og proteiner har vært fremtredende områder. Særlig har han konsentrert seg om hvordan organiske molekyler absorberer og forbinder seg med ikke-biologiske overflater.»

Klimaengasjementet

Ivar Giæver var mangeårig «fellow» i det prestisjefylte «American Physical Society» men ble i 2008 satt inn i en paneldebatt om klimaendringer og orienterte seg raskt om forholdene. Han ser på manges engasjement rundt klimaendringer som en ny religion, noe man kan lese i en minoritetsrapport i «U.S. Senate Environment and Public Works Committee» i Mars 2009, der Giaever sier «I am a skeptic. … Global warming has become a new religion.»

Og etter at APS i 2011 kom med følgende kontroversielle uttalelse om klimaendringer meldte han seg ut av foreningen.

«The evidence is incontrovertible: Global warming is occurring. If no mitigating actions are taken, significant disruptions in the Earth’s physical and ecological systems, social systems, security and human health are likely to occur. We must reduce emissions of greenhouse gases beginning now.»

Giæver påpeker i dette Lindau-foredraget fra 2015 at i vitenskapen er det intet som er udiskutabelt, at samtidig med en beskjeden økning i global gjennomsnittstemperatur på 0,8 grader Kelvin på ca 100 år er alt blitt vesentlig bedre enn før, og at høyeste globale temperatur ble observert i 1998, for 17 år siden.

«De forunderlige klimamytene»

Ivar Giæver har siden 2011 vært nær svartelistet i de største mediene i Norge etter at han skrev om klimaet i Aftenposten 26. juni 2011. Den dagen var det mange klimareligiøse som fikk kaffen i vrangstrupen både i avisens redaksjon og ellers i klimaindustrien, men det er helt korrekt at de store bjerketrærne du ser i hagen, de sulter grunnet CO2-mangel, i likhet med alle andre grønne planter du ser utendørs.

Giæver i Underhuset, TV2

Gerhard Helskog gjorde et sjeldent kupp da han i 2015 fikk med seg Ivar Giæver i paneldebatt om klimaet i programmet Underhuset. Og vi får bekreftet av Giæver at temperaturen ikke har økt siden toppen i 1998, et faktum resten av panelet aksepterte som et faktum uten å blunke. Også klimaindustriens svovelpredikant var her snill som et lam i studio sammen med Giæver, og måtte forholde seg til observasjoner i naturen.

Da venter vi bare på at NRK tar Norges eneste Nobelprisvinner i fysikk Ivar Giæver inn i studio når sommeren ankommer. Vi anbefaler leserne å tipse NRK om dette.

Støtt oss ved å dele:

10 kommentarer

 1. Meget bra. Det er svært viktig å ta med de fysiske fakta i klimadiskusjonen og hvorfor CO2 har minimal betydning for klima. Da er Ivar Giæver en solid kunnskapsbase.

 2. Så Giæver holder til på sin hytte på Tjøme om sommeren? Hvorfor da ikke legge litt til rette for at de som har anledning til dette også kunne samles hos han en eftermiddag for en orientering/et lite foredrag?
  Selv sitter jeg også på Tjøme om sommeren, (og Giæver må nødvendigvis kjøre forbi meg, 😉 ).
  Siden Giæver nu er 91 år så skal vi ikke forlang/forvente timevis med oppvarming og foredrag, men en kanskje litt mer «familiær» og korter orientering, som et ytterligere «push» fra en fagperson.

 3. Klimadiskusjonen er totalt fraværende . Misjonærene for «klimareligionen» stopper alle forsøk på å legge fram fakta i form av målinger og kommentarer som går på å ta brodden av «klimahysteriet». Vi lever i et land der temperaturene på årsbasis svinger mellom -20 grader (vinter) og +20 grader (sommer) + – noen grader avhengig av hvor i landet man bor. Et målt avvik på +0,3 til +0,6 grader i forhold til 1950 tallet får meg ikke til å skjelve. Når vi vet fra boringer i Grønlandsisen at temperaturen lå 3 til 4 grader høgere. Utenom fisk og kjøtt/spekk var kostholdet basert på korn der – (poteten komførst på 1700 tallet til norden). Disse enkle meningene med flere ble stanset i Nettavisens kommentarfelt. Sammen med anomalier fra Alice Springs – der menneskelig påvirkning er minimal.

 4. Jeg glemte å tidfeste at temperaturene jeg viser til på Grønland er fra vikingetiden – som faktisk var levere enn i «romertiden».
  Ds -Knut

 5. Kjenner til Giæver sin lekne vei til oppdagelsen som endte med Nobelpris. Og det har formodningen mot seg at han vil kunne finne på å fornekte noe som helst av observasjoner som bekrefter klimaforandringene. Ikke tale om!

 6. Litt mer fysikk.
  • Lufttemperatur sier ikke noe om energiinnhold i en del av atmosfæren dersom en ikke kjenner egen varmen i samme volum. Jamfør temperatur i en ørken dag og natt der egen varmen i lufta er uforandret (samme innhold av vanndamp pr. volumenhet)
  • Ulike mengder energi (i kombinasjonen temperatur og relativ fuktighet) i enkelte volumer atmosfære skaper endring i været (vind, nedbør, sol, overskyet).

  Energi er drivkraft til alle fysiske endringer på jorden. Dette gjelder også vær- og klimaendringer. Ta for eksempel to bidragsytere til energiinnhold i atmosfæren; CO2 og vann (H2O).
  Energimengden som CO2 fra fossilt brensel absorberer og legger igjen pr.1 m3 atmosfære er 5,75 J (Joule / wattsekund)
  Energimengden vanndamp legger igjen i det samme volum ved kondensering (skyer, nedbør) med relativ fuktighet lik 60% ved temperatur +15 C er 18 722 J.
  Altså; CO2 tilfører ca. 0,3 promille av den mengde energi vanndamp legger igjen. Øker fordampningen med 0,3 promille vil dette overskygge bidraget fra CO2. Det er kombinasjonen av relativ fuktighet og lufttemperatur i ulike deler av atmosfæren som gir endring i vær (og klima).
  Det totale mengde CO2 (400 ppm) bringer inn 144 J, hvilket er 144:18772 = 0,0077, altså mindre enn 1 % av det fordamping av vann fører inn i atmosfæren.

  • Hvorfor er NRK immun? – svaret burde være av interesse for alle som finansierer organisasjonens budsjetter!
   Kanskje NRK ikke «tror» på fysikkens lover?

   • Jeg tror faktisk ikke at NRK.no, Aftenposten, et al. behøver å tro på fysikkens lover. Dette fordi alt dette med klima har blitt et demokratisk spørsmål, og som «alle» vet så vil det hele veies opp mot hva «det demokratiske flertall» (DDF) bestemmer/avgjør.

    Selvfølgelig, dette er jo selvfølgelig litt «fleipete» skrevet, men ikke destomindre observerer og erfarer jeg at flere og flere forhold og påstander blir politisert ved at det hele skal legges inn under hva «det demokratiske» (DDF) bestemmer.

    • DDF sine representanter i vårt styringsverk er ansvarlig for prioritering av hva det offentlige finansierer. De har i en årrekke, og finansierer fortsatt, milliardbeløp til «bekjempelse» av klimaendringer. Anbefalt av CICERO. Mens mange nødvendige oppgaver i samfunnet ikke blir løst pga manglende finansiering! Kanskje CICERO burde anmeldes for å «føre myndigheter bak lyset», en aktivitet som medfører misbruk av offentlige midler? En oppgave for Klimarealistene?

Kommentarer er stengt.