Nettavisen intervjuet Stein Bergsmark

Nettavisens journalist Magnus Blaker har nylig intervjuet Stein Storlien Bergsmark, som er fysiker, skogeier og medlem av Klimarealistenes Vitenskapelige Råd. Resultatet er i dag lagt ut på Nettavisen, side 3, med alle de viktige grafene Bergsmark har samlet opp, og som utgjør en solid dokumentasjon på at FNs klimapanel tar feil med sine klimamodeller og med sine mange politiske påstander om klimaet i sine sammendrag skrevet av og for politikerne (SPM).

Sterkere Stemmer
I innledningen til dette lange intervjuet som inneholder en så drepende kritikk mot FNs klimapanel at det pulveriserer grunnlaget for Norges klimapolitikk, kan vi lese at journalisten har observert at kritikerne som står opp mot FNs klimapanel blir stadig sterkere:

De er ingen liten gruppe lenger. De er i ferd med å få sine mektige stemmer. Trumps nye administrasjon er gjennomsyret av det. Carl I. Hagen vil gå til valg på denne skepsisen i Norge. Vår nye justisminister mener menneskeskapt CO2-utslipp bare er en liten del av årsaken til klimaendringer.
Magnus Blaker, Nettavisen, 21. januar 2017

Dette er et solid journalistisk arbeid, for oppgaven med å formidle en kompleks kritikk mot toppnivået i det klimaindustrielle komplekset er ingen enkel oppgave, hverken for Bergsmark eller for Nettavisen. Det er mye som skal med, og utfordringen er å gjøre saken så interessant underveis at leserne ikke faller av, det oppnår man her ved å knytte tråder til fornybarenergien og studiene rundt dette. Her var Stein Bergsmark studieveileder i en årrekke ved Agder Universitetet, så hallve saken dreier seg om sol og vind kontra vannkraft og kullkraft.

Oppslaget i Nettavisen  inneholder et par småfeil som er under oppretting. Det skal være 0,04% CO2 i atmosfæren, og under avsnittet om Lennart Bengtsson skal det vises til at han sluttet seg til GWPF’s rådgivende vitenskapspanel, og ikke til NIPCC som er det ikke-statlige klimapanelet. Deretter regisserte alarmistene en hatkampanje mot Bentsson som førte til at han gav opp.

Avslutningsvis har Nettavisen bedt Cicero om en kommentar, men der i gården har de visstnok gitt opp å imøtegå all kritikken og istedet vist til denne bloggen skrevet av en australsk karikaturtegner, samt til en forsker som holder seg med sine egne fakta.
Forøvrig vet forskerne ved Cicero – Institutt for klimapolitikk – utmerket godt at IPCC-leiren forlengst har tapt den vitenskapelige delen av klimadebatten, for i Climategate-skandalen som det vises til i oppslaget er det funnet eposter hvor akkurat dette bekreftes entydig.

Da venter vi bare på at støttespillerne til FNs klimapanel vil stille opp i en bred offentlig debatt mot kritikerne av Norges offisielle klimapolitikk.

Støtt oss ved å dele:

10 kommentarer

 1. Aviser og TV skal jo leve og løfter de sakene som kan fylle dagens dose med «nyheter». Gunnar Stavrum likeså men han står likevel noe friere enn Aftenposten, VG og NRK. Håper man tør slippe til flere fra klimarealist siden som kan fylle opp media bildet med nye tanker om det samfunnet vi ønsker å leve i. Våre politikere bør bruke våre skatte penger til samfunnsnyttige oppgaver her til lands. Likeså sin egen tid, der de er satt til å lede landet vårt. Klima bør man overlate til naturen selv mens miljøet bør overlates til lokalsamfunnene som igjen bør forsynes med nødvendige midler. Selvfølgelig bør man lage overordnede regler for hvordan man skal håndtere innbyggernes innvirkning på miljøet der de bor og hvordan dette på virker nabo samfunn. Få inn flere fornuftige skribenter som kan påvirke debatten videre og lede våre politikere tilbake på fornuftens sti og trekke lasset sammen.

 2. Til Magnus Blaker: Når du intervjuer Steinsmark bør du ikke si «en liten del av årsaken til klimaendringene». Dette er feil spørsmålstilling. Vi ha da ingen klimaendring, når temperaturen har stått stille i 20 år !!!
  Med hilsen
  Arne Plassen.

  • Plassen,
   Det er en misforståelse/ønskedrøm (kall det hva du vil) at temperaturen har stått stille på 20 år.

   http://www.nsstc.uah.edu/climate/2016/november/NOV2016_GTR.pdf

   http://www.nsstc.uah.edu/climate/2016/december/Dec2016_tlt_update_bar.png

   Dessuten må vi regne minimum 30 år for å evaluere endringer i klima, og siste 30 år har vi (ref UAH sine satellittdata, anerkjent av KR) har en betydelig oppvarming på mer enn 0,1 grad C pr. dekade. Det er mulig å laste ned data å verifisere dette. Selv gitt den pinlige antakelsen å starte analysen i det ekstremt varme året 1998 vil gi en betydelig positiv trend. Det stemmer imidlertid at den er lavere enn snittet for alle data, men slike pause-perioder, omtalt også av IPPC, har vi hatt periodisk opp gjennom historien.

   Håper dette kan hjelpe å se med kritiske øyne på det som formidles!

 3. Fantastisk at Bergsmark har fått komme slik til orde. Nå blir det ytterligere spennende om dette vil være «olje» som smører en fornuftig utvikling på gli. Det skjer noe med vinden på klimafronten for tiden.

 4. Tusen takk til Stein Bergsmark , hva skulle vi gjort uten mennesker som tørr å gå mot mengden.

  Yr.no er forresten et bra eksempel på en propagandamaskin som spyr ut nyheter på løpende bånd om klimaendringer i klimabransjens favør.
  Et morsomt eksempel var da de skrev om nye resultater som viste at «også» land-isen i Antarktis krymper. ( ikke bare hav-isen ) Og her kom det da frem i en bisetning at den i alle år frem til i dag har økt ! Paradokset er hvorfor ikke denne økningen har vært noen nyhet på yr.no.

  Kort fortalt, sil ut alt som har med nyheter som får det til å virke som om at vi ikke har en alarmerende klimaendring. Klassisk propagandateknikk, man kan styre folks oppfatning om ting til det forvridde, uten å direkte lyve.

 5. Men også Bergsmark sier at han tror på den såkalte ‘drivhuseffekten’. Altså at mer CO2 i atmosfæren har en effekt på middeltemperaturen ved jordoverflaten. Han sier denne effekten er liten. Ikke fraværende.
  Har kjøper altså selve grunnlaget for IPCCs alarmisme.

  Problemet er at Bergsmark, i likhet med hysterikerne, ikke har forklart hvordan ‘drivhuseffekten’ fungerer. Når han blir spurt så vises det til Richard Lindzen, som heller ikke har en god nok forklaring på dette.

  Andre forskere har forlengst falsifisert hele hypotesen om ‘drivhuseffekten’ og vist med utgangspunkt i ‘gammeldags’ fysikk hvorfor ‘drivhuseffekten’ ikke kan eksistere i jordatmosfæren i det hele tatt.

  Bergsmark mener han, eller rettere sagt Richard Lindzen, er i stand til å tallfeste effekten av CO2 i atmosfæren. Men han forklarer ikke hvorfor eller hvordan.

  Og da er det vanskelig å tro på det han sier.

  • Her gjelder det å ha tunga rett i munnen. I all debatt gjelder den regelen at det er mest effektivt å bruke motpartens primærkilder for å vinne en debatt. Og å bruke motpartens forutsetninger for å bli lettest mulig forstått.
   Eksempelvis har han regnet på hva klimatiltakene i Norge vil resultere i med hensyn til redusert temperaturstinging. Da har han med klimapanelets forutsetning at sola bare er en 7% klimadriver og at «våre utslipp» er dominerende. Nesten enhver solforsker og svært mange andre bare ristet oppgitt på hodet at sola skal være redusert til en slik ubetydelighet.

   Derfor forutsetter Bergsmark at «drivhuseffekten» er reell og fungerende. Men han har også skrevet at vanndampen er den dominerende drivhusgassen som står for 90-95% av denne atmosfæriske effekten. Han er også klar på at drivhuseffekten slik denn eomtales av alle de politiske aktørene i klimadebatten, den bare eksisterer bare inni drivhuset. Det er bl.a intet glasstak utendørs som hindrer vanndampen i å stige oppover, slik det er inne i drivhuset.

   Bergsmark forutsetter også at beregnet temperaturstigning er korrekt i henhold til den teoretiske effekten CO2 skal ha. Det reelle her er at begge parters vitenskapsmenn er klar over at denne stigningen i temperatur aldri er entydig observert i atmosfæren. Denne effekten konkurrerer med alt det andre som også påvirker klimaet, og det forutsetningen for å kunne observere effekten er at alt annet holdes konstant når CO2-mengden økes i atmosfæren.
   Ute i den virkelige verden er det svært lite som har vært konstant de siste 150 årene. For eksempel har verken solinnstrålingen eller skydekket vært konstant.

   Både Lindzen og Bergsmark snakker om en tallfestet teoretisk effekt det på sikt skal være mulig å observere. Her er det bare å huske på hva Kliapanelets Dr. Tom Wigley sa i 1995: For å kunne identifisere det antropogene fotavtrykket i atmosfæren, så trenger vi minst to tiår med fortsatt global oppvarming og minst like mye temperaturstinging som det vi hadde de siste tiårene.

   Året etter at Wigley sa dette stanset all signifikant global oppvarming. Kort tid etter dette sluttet alarmistene å snakkeom global oppvarming, heretter gikk det i klimaendringer. Dvs heretter kunne ethvert tilfeldig skift i været tilskrives våre utslipp. Og dermed var man utenfor vitenskapen og over i demagogien.

   Det mangler forøvrig ikke på prominente fysikere som har valgt å ta klimadebatten på et mer grunnleggende fysisk plan, slik du påpeker, Erik Nilsen. Blant disse finner vi Gerlich og Tscheuschner, Ferenc Miskolczi og Claes Johnson.

 6. Artig at drivhuseffekten skrives konsekvent med gåseøyne i kommentarfeltet, akkurat som dette er noe IPCC har funnet på. Faktaopplysning: hadde det ikke vært for drivhuseffekten hadde middeltemperaturen på jorda vært omlag -18 grader, nå er den 15 grader.

Kommentarer er stengt.