Nei VG, den norske vinteren er ikke truet!

Fredag 27.november var det VGs tur å komme med klimaeventyr og denne gangen er det skifolket som skal skremmes med all den globale oppvarmingen vi ikke har hatt på snart 19 år. VG har igjen snakket med klimaforskere som har sett inn i modellene sine og da ruller som vanlig useriøse spådommer ut i tur og orden. Det trues med 3-4 mnd kortere skisesong og VG presenterer et kart med to varmende scenarier som ikke vil finne sted.

To urealistiske varmende scenarier
Først har vi 2,7 grader som er summen av alle landsfrivillige klimatiltak. Nei, det er feil. 2.7 grader er tall fra en modell som utifra falske forutsetninger beregner en slik sum. De faske forutsetningene består av andre modeller som er påtvunget  en global oppvarming som ikke eksisterer utenfor modellene, utifra dogmet om at mer CO2 tilført vår atmosfære skal føre til en slik kraftig oppvarming. Men verden har ikke sett noen som helst oppvarming nå på snart 19 år.
4,5 grader er det samme tøvet, bare krisemaksimert til det absurde. Sjansen for 4,5 graders oppvarming til år 2100 er ilnærmet lik null.

Klimapanelet har et scenario på 0,7 grader
Klimapanelet selv forholder seg til at en dobling av atmosfærisk CO2 vil føre til en oppvarming på 1,5 grader utifra det man kan observere i naturen og 4,5 grader utifra gjennomsnitt av de villedende klimamodellene som er i bruk både hos meteorologer og i klimakriseindustrien. I klimapanelets tekniske sammendrag fastslår de at trenden for utslipp av og økning i CO2 i atmosfæren vil ta lang tid, så oppvarmingen utifra observasjoner vil ikke være mer enn ca 0,7 grader Celsius til 2100. Dette vil selvsagt ikke klimaskremmerne fortelle VG-journalistene, og uansett så selger vel klimakrise bedre enn klimafakta, også i VG. Dessverre.

Nytt solminimum i 2042
Nytt solminimum i 2042

På toppen av scenariet kommer sola
Og disse 0,7 gradene er før man regner inn sola. Den skal være kjølende i minst de neste 25 årene, som vist her i denne figuren fra Habibullo Abdussamatov,  som er medlem av Vitenskapsakademiet i Russland og en av verdens ledende solforskere.

Sola er på vei inn i en dvale, og i første omgang skal bunnen i dvalen finne sted i 2042, men det er en margin for usikkerhet på 11 år, den ene eller den andre veien. Etter dette kommer det flere solsykluser, men det er for tidlig å si om vi får en kjølende sol ut dette århundret.

FNs klimapanel gjemmer bort viktige fakta!
Viktig her er det å innse at også FNs klimapanel er klar over at vi får en kjølende sol i noen tiår som vil overdøve de menneskeskapte klimaendringene, men denne viktige informasjonen har de gjemt bort slik at den ikke kommer med i sammendraget for beslutningstagere, som er det eneste poltikerne leser.

Det er riktig som Inger-Hanssen-Bauer sier til VG: «Den største oppvarmingen vil skje nord i Norge,» forutsatt at det i utgangspunktet er global oppvarming på gang. Men det er det ikke.
Endringene i slike trender er alltid størst nær polene, så med en kjølende sol blir det kaldere og lengre vinter i Nord-Norge. Som om de ikke hadde nok vinter og snø fra før.

NH_Snow_coverHvordan er den historiske trenden for snø?
For å kunne vurdere graden av seriøsitet i disse skremslene om manglende fremtidig snømengde, så kan det være nyttig å se på historiske trender istedet for å stirre inn i villedende klimamodeller som spår om en fjern femtid.
Figuren her viser snødekket på den nordlige halvkule og som man ser er det en klar trend mot at stadig større arealer dekkes av snø.

Vi vet alle at uansett lange trender, så får vi noen år med uvanlig mye snø og andre år med usedvanlig lite.

Så kan vi se på hva som interesserer mange i Norge, nemlig hvordan det står til her hjemme istedet for hva som skjer generelt på vår nordlige halvdel av kloden vår. For eksempel i Nordmarka hvor en del av oss ferdes jevnlig. Denne websiden har mye informasjon om Nordmarka.

ktama_r1m24Og neste figur her viser vintertemperaturen på Østlandet, her ser vi ingen trend etter 1992. Det ser ikke ut til å bli hverken vesentlig kaldere eller varmere.

Samme vintre i dag som for 80 år siden!
Og pussig nok minner vintertemperaturene etter 1992 veldig om de vi hadde i årene 1930 til 1935. Det har altå ikke blitt varmere vintre på Østlandet på 80 år, til tross for alle klima-jeremiadene som serveres fra et økende antall klimaforskere som stirrer inn i et økende antall villedende klimamodeller.

Skihelten Vegard Ulvang kan ta dette veldig med ro!

Støtt oss ved å dele:

3 kommentarer

  1. Figuren viser avvik i vintertemperatur på Austlandet fram til og med år 2006. ER det mogleg å oppdatere figuren med tilsvarande avvik også for dei siste åtte åra (2007-2014).

Kommentarer er stengt.