Nei til klimakur 2030 – underskriftsaksjon

Teksten til denne aksjonen er rettet til regjeringen. Vi oppfordrer alle til å bruke lenker her og signere på denne aksjonen og vi håper dere vil dele denne informasjonen med flest mulig i Norge.

Klimahysteriet truer velferdsstaten og norsk natur

 • Selv om klimaet i vår del av verden oppleves annerledes enn tidligere, er det også styrt av naturlige variasjoner og representerer ingen global klimakrise. Og selv om mennesker kunne påvirke klimaet i noen grad, kan vi uansett ikke styre det fra lille Norge.
 • Vi krever derfor at Regjeringens høring av «Klimakur 2030» om utslippsreduksjoner av såkalte klimagasser skrinlegges. Milliarder på milliarder av velferdskroner som nå brukes, og planlegges brukt på klimatiltak, er mye bedre anvendt ved at ressursene brukes til velferd for eldre, skole, bekjempelse av fattigdom, utvikling av norsk industri og aktivt miljøvern. Den klimapolitikken man nå legger opp til er symbolpolitikk uten bærekraft.
 • Noen ønsker også politisk innblanding i forvaltning av oljefondet. Vi sier NEI til enhver bruk av Statens Pensjonsfond Utland til klimaformål.
 • Det internasjonale klimaspillet i FN er bygget på stormaktsinteresser og sterke finanskrefter. Svært lite av landenes CO2-utslipp er underlagt gjensidige og forpliktende avtaler. Paris-avtalen fristiller de aller fleste og også de største utslippslandene. Norge har med sin 1,2 promilles andel av menneskeskapte CO2-utslipp i praksis ingen innvirkning på verdens klima. Store utslippsøkninger ved nye kullkraftverk utenlands og utenfor vår kontroll vasker straks vekk betydningen av alle norske tiltak frem til 2030.
 • Norsk natur ødelegges også for de kommende generasjoner av en hensynsløs vindmølleutbygging for utenlandske interesser i klimaets navn. Vindmøllevandalismen må straks ta slutt!
 • Klimapolitikken medfører økte reiseutgifter på ferger, fly og bil som ødelegger vanlige folks økonomi. Flyruter på kortbanenettet nedlegges nå og en meningsløs og kostbar omlegging til elektrisk fergedrift gjør fergetransport til økonomisk ruin for folk i distriktene. Vi finnes oss ikke lenger i dette!
 • Utslippsreduksjoner i Norge bør kun vurderes etter kost/nytte prinsipper og utvikling av ny og hensiktsmessig energiteknologi, der eksempelvis fornuftig utvikling av solenergi og elektriske biler i byene fortsatt kan ha en plass.
 • Samfunnskontrollerte media som NRK og konsesjonsregulert radio må stoppe med tendensiøs og ensrettet klimainformasjon som etter vedtatt kommunikasjonsplan skjuler kunnskap om disse forhold for almenheten. Vi krever respekt for ytringsfriheten!
 • Våre politikere har satt Norge og velferdssamfunnet i stor fare. Vi forlanger stopp av den pågående rasering av vår velferdsstats økonomiske grunnlag og vår vakre natur som nå finner sted med klima som begrunnelse!
Støtt oss ved å dele:

51 kommentarer

 1. Klima har blitt et skjellsord. I Norge har det blitt et synonym for nedbygging av urørt med vindkraftindustri, finansiert av deg og meg via skyhøy strøm- og nettleie.Klimakur 2030 skal i tillegg øse ut penger en rekke andre ordninger med tvilsom effekt, uten at noen har regnet på kost vs nytteverdi. I tillegg til at vi skal bygge ned landbruket.

 2. Er ikke bekymret for vår moder jord, men veldig bekymret for den historieløshet som finnes blant enkelte. Til de som fortsatt tror på en snarlig undergang. Ta en titt tilbake i tid. Ikke i går, ikke 10 år tilbake men 1000 år tilbake og kanskje lenger. Dere vil bli overrasket over hvor store klimavariasjoner vi har hatt gjennom tusevis av år. Er det så vanskelig å tenke seg at dette fortsatt skjer den dag i dag ? Hvorfor skal vi sette vår lit til klimaforskning som er «opplest og vedtatt»? Hvorfor åpnes ikke allle kanaler (aviser/TV) og slipper til forskere med en annen oppfatning. De er det mange av, men disse er utelatt fra å få en «talerstol». Slipp til alle forskere med sine meninger og forskningsresultater. Da først kan man trekke de rette konklusjoner. Hvorfor skal lille Norge med en befolkningsandel på 0,0007 % av totalen og med 0,12 % Co2 bidrag legge så mye penger i et prosjekt som mest sanynlig vil rasere velferdsstaten Norge. Nå må folk og politikere snart ta til vettet.
  JA jeg støtter denne kampanjen mot Klimakur 2030. (Da jeg ikke er på Face-book kommer min kommentar her).

 3. Vi er trolig mange, vi som ikke føler oss faglig skjeftet til å gi lyd i klimadebatten. Imidlertid er vi i stand til å identifisere en slags meningsmonopol, når det kommer til formidlingen av klodens tilstand. Derfor er det befriende at det finnes motkrefter og alternativ kunnskap, for dette handler grunnleggende sett om å bevare velferdsstaten. Det settes inn vanvittige ressurser på hypoteser om undergang, som mainstream-media behandler som de eneste og reneste fakta. Uten motforestillinger!

 4. Jeg støtter nok et slikt tiltak langt på vei, men jeg synes teksten trenger forbedringer både overfor politikerne og også potensielle underskrivere. Den er kanskje litt lite overbevisende.

  På første punkt blir motargumentet; mange bekker små…, og teksten preller av

  Når det gjelder punktet om vindkraft ville det nok hatt mer effekt om man viste til en studie fra NTNU som viser at en opprusting og utvidelse av norske vannkraftverk kan gi like mye strøm som all planlagt vindkraft på land – og med minimale naturinngrep. https://www.dn.no/innlegg/energi/vindkraft/fornybar-energi/vindmoller-overflodig-om-vi-fornyer-vannkraften/2-1-600733

  for å nevne noe

  Jeg synes også at det var uetisk av Faktisk.no å gå etter mannen og ikke ballen, men det hadde sin virkning. Eksplosjonen i medlemmer stoppet nesten helt opp, og i tillegg har man fått vann på mølle rundt indre stridigheter, så hvor enn jeg støtter tiltaket til Amundsen ville kanskje gruppa vært tjent med at han overlot lederskapet til en person som vil være mer samlende og en god stemme utad. En kjent person folk lett samler seg om

  Kort sagt tror jeg dette kunne vært planlagt bedre og få adskillig mer slagkraft med noen justeringer både i tekst og ledelse, men det er bare min mening, og ikke et vondt ord mot Knut. Men faktisk gjorde faktisk stor skade ved å endre fokuset til sider som ikke har noe med saken å gjøre, og de gjorde det fordi de vet at det virker.

  Jeg kommer nok til å skrive under likevel. Antall underskriver vil ha effekt uansett

  • Det er vel heller tvilsomt at de som har tillit til faktisk.no ville ha skrevet under uansett. Jeg tror rett og slett folk kvier seg for å skrive under med fullt navn. Det er uten tvil bad for business å være IPCC-skeptiker.

 5. Nei til klimakur! Dere bør konsultere NIPCC, en stor gruppe uavhengige vitenskapsmenn som kan med stor sannsynlighet bevise at klimaendringene er naturlige. Vi lekmenn kan bare se tilbake i historien, også forstår også vi at klimaendringer har foregått i hele historien. Vennligst skrap dette dokumentet og ikke ødelegg det samfunnet vi er så glade i.

  Når sannheten kommer for en dag, så må det være flaut for dere å ha kjempet for en sak som kun er styrt av politikk og ikke vitenskap.

 6. Noen syke mennesker mener nå at korona viruset gir kloden en «puste»pause. Ikke en eneste person har noen gang klart å temme en bitte liten syklon eller lyn nedslag. Men de skal «liksom» klare å kontrollere temperaturen på kloden vår med avgifter. De som mener at olje næringen skulle vært nedlagt skjønner ikke at oljenæringen nå i disse dager redder 10 000 vis av mennesker fra ruin og 1000 vis av mennesker fra en sikker død som følge av korona viruset. Å lese en del innlegg fra klima-hysterikerne gjør utrolig mange oppgitt. Tragisk nok har Korona viruset tydliggjort at klima er og blir en svindel. Vi kjenner alle til svindleren » Al -Gore » som påsto at Nordpolen skulle bli isfri i 2013. Han har tjent 600 mill på boksalg og foredrag om sin svindel.

 7. Forferdelige konsekvenser kun basert på antagelser. Signert.

 8. For meg virker debatten ikke balansert. Det virker styrt inn i en retning uten ar det er vurdert godt nok

 9. Signed and sealed.

  Tror ikke man skal vente særlig respons selv om det begynner å bli mange advarsler.Men noen har i alle fall ytret skepsis til spillet om farlig menneskeskapte klimaendringer og den fanatiske politikk og aktivisme som demonstreres på daglig basis..

  Etter corona-hendelsen vil norsk økonomi – om ikke være rasert eller totalt crashet – så vil det totale resultatet være en sterkt endret og svekket norsk økonomi.

  Dette er alle klar over – og man kan spørre seg selv hvordan politikerne har tenkt å bygge opp verdiskapende virksomhet , verdiskapende arbeidsplasser og finansiere milliardene politikerne serverer ut av landet til å redde verdensfreden og verdensklimaet.

  Ser ikke ut til at vi skal skru forventningene for høyt , klimapolitikerne har planene klare for oss alle med å bruke krisepenger på nye grønne egendefinerte investeringer – noe uklart forklart selvfølgelig – men uten å være synsk må man spørre seg selv hva i all verden som foregår.

  Nå vil det være urettferdig å kritisere alle de gjeldende politiske partier for å ha fjernet seg fra enkel logikk fordi man vet at det innen både Ap og SV er folk som er kritisk til klimaspilloppene som utøves av partiledelsen.
  Vi forholder oss til partienes taleføre ledelse og hva de kan fortelle:

  https://www.abcnyheter.no/penger/makrookonomi/2020/03/22/195660244/sv-vi-bor-bruke-en-stor-andel-av-krisepengene-til-gronn-omstilling

  Man kan jo spørre seg selv hva vi skal leve av her i landet ? Man blir jo nesten poetisk.

  «His horse went dead and his mule went lame,
  and he lost six cows in a poker game.

  Then a hurricane came on a summer`s day
  and blew the house where he lived away.

  An earthquake came when that was gone
  and swallowed the land the house stood on.

  And then the TAX collector came around
  and charged him for the hole in the ground.»

 10. Skremmende forslag, så dette må stoppes! Norge må ikke gåpå denne bløffen.

  • Mener at klimakur 2030 bør avgjøres med folkeavstemning da dette er med på å undergrave Norsk Økonomi.

 11. Nå må dette stoppe. Jeg skjønner ikke hvordan dette skal være mulig. Stop dette før Norge er ødelagt.

Kommentarer er stengt.