Nature: CO2 øker planteproduktivitet!

TVSegalstad-rsVanligvis får klimaforskning liten eller ingen medieomtale dersom budskapet ikke er politisk korrekt. Denne vitenskapelige artikkelen publisert i Nature Climate Change 18. april 2016 bekrefter regelen. Ingen oppmerksomhet i norske medier, så vidt vi kan se. Redaksjonen ber Tom V. Segalstad om en kommentar.

Han oppsummerer som følger: Her står det at økende CO2-konsentrasjon i atmosfæren vil være fordelaktig for plantenes fotosyntese. Dette finner vi ganske enkelt ut fra den kjemiske ligningen for fotosyntesen, her i forenklet form:

CO2 + H2O + energi => CH2O + O2

Økende CO2 vil sammen med vann og sol-energi produsere CH2O (karbohydrater) og oksygen (O2).

Mennesker og dyr lever ved hjelp av den samme reaksjonen, men motsatt vei:

Vi får energi ved å spise karbohydrater (CH2O) og å puste inn oksygen (O2), og vi puster ut karbondioksid (CO2) og vann (H2O).

CO2 er selve livets gass
Som jeg har sagt ved høringer i Den amerikanske kongressen og i Europaparlamentet: CO2 er selve livets gass.

Reduksjon av CO2 i atmosfæren bryter med menneskerettighetene, som nettopp skal hegne om livet! Betydningen av CO2 for livet på Jorden skrev jeg om allerede i en kronikk i Aftenposten i 1989.
Far og sønn Idso har gjort eksperimenter med CO2 og planter i mange år, og for lenge siden demonstrert det som Nature-artikkelen beskriver.

Men hva med alt det skrekkelige som kan skje?
FNs klimapanel beskriver en rekke negative virkninger av mer CO2, men er noen av påstandene sanne?

Det er ikke vist at økende CO2 i atmosfæren øker global temperatur.
Det er ikke vist at økende CO2 i atmosfæren gir flere stormer og verre vær.
Tom V. Segalstad

FNs klimapanels arbeidsmetoder
Segalstad fortsetter: Jeg har vært med i IPCC, og vet hvordan de arbeider. Påstandene deres baseres på «scenarioer», hvor det forutsettes at en gitt økning i CO2 skal gi høyere global temperatur.
Dette stemmer ikke med observasjoner.

Global temperatur sank fra 1940 til 1975, mens CO2 hevdes å ha økt.
Global temperatur har vært praktisk talt uforandret de siste drøye 18 år (basert på 2 uavhengige vær-satellitter som måler Jordens temperatur i infrarødt), mens luftens innhold av CO2 visstnok skal ha økt enormt.

IEA melder at menneskenes CO2-utslipp IKKE økte i 2014 og 2015 — mens det er en tilsynelatende økning i luftens CO2.
Da reflekterer ikke de «offisielle» målingene av økt CO2 at det er mennesker som står for en økning i luftens CO2.

Og karbon-isotopene målt i luftens CO2 viser at bare maksimalt 4 % kan ha kommet fra brenning av fossile brensler.

Støtt oss ved å dele:

5 kommentarer

    • Mange av media finansierer sidene sine med reklame. Nå er det mulig og blokkere for denne anonseringen, Hva om klimarealistene oppfordrer mange nok til blokkeringer ved en forhånds annonsert blokkering fra en viss dato.En om vi klarte å samle et par hundre kansje flere, anonserte klart å tydelig både til VG Aftenposten Dagbladet at blokkeringen blir satt iverk dersom vi ikke får en mer nyansiert fremstilling av klimadebatten.Til eventuelle anonsører fra samme dato er det bortkastede midler å anonsere i disse media. skulle tro vi levde under Kinas kultur revulosjon, slik det er nå.

  1. (Moderator: Steinar Løes er utestengt etter en rekke brudd på debattreglene. Han bes avstå fra å poste her i fremtiden).

  2. Noen av dere smartinger som har tatt med forsuring av vannet med i betraktningen?

Kommentarer er stengt.