Morten Jødal 25.9.1953 – 9.9.2021

Morten har jobbet innenfor fagområdene bio­logi og kjemi i Norges Forskningsråd, samt med forskningsprogrammene havbruk, genteknologi, sur nedbør og økologi i iskanten i Arktis (Pro Mare). Etter Brundtlandkommisjonens rapport Vår fel­les framtid (1987) arbeidet han på Universitetet i Oslo, og skrev innstillingen som førte til oppret­telsen av Senter for utvikling og miljø (SUM). Her var han daglig administrativ leder de første årene. Før folkeavstemningen om EU-medlemskap i 1994 arbeidet han i WWF Verdens Naturfond, og skrev en bok om konsekvensene av et medlemskap for det klassiske naturvernet i Norge.

Han har også arbeidet som valgobservatør i flere afrikanske land, og var prosjektleder for opp­rettelsen av Hardangervidda Nasjonalparksenter i Tinn kommune. I 2005 reviderte han en bok om Akerselva i Oslo, og i 2006 gav han ut boka Baobab – Verdens rareste tre. Han har oversatt og bear­beidet flere naturfaglige bøker for barn, og over­satte, bearbeidet og skrev alle botanikkartiklene i 10-bindsleksikonet Respons.

Morten Jødal har vært styreleder i Norsk biologforening og norsk medlem i European Countries Biologist Association (ECBA). Han har også vært styreleder i Bon­dens marked i Oslo. Han arbeidet også som guide og foredragsholder om Akerselva i Oslo.

Morten ble medlem av Klimarealistene i 2012 og holdt sitt første foredrag i foreningen i 2014 med tittel Natur og landbruk trives med høyere temperatur og mer CO2. Dette stemte ikke med fortellingen om CO2 utslipp som skulle brenne opp kloden og føre til sult og andre katastrofer. Morten undersøkte flere «etablerte sannheter» om klima- og miljøkatastrofer og fant ut at mange var gale og den positive utvikling for mennesker og natur – takket være rimelig energi fra kull, olje og gass er sterkt underkommunisert. Etter innsamling og analyse av et stort materiale resulterte dette i en rikt illustrert bok Miljømytene – står vi framfor verdens undergang? som ble publisert i mars 2017 med teknisk og økonomisk støtte fra Klimarealistene og bidrag fra stiftelsen Fritt Ord. Hans konklusjon var at naturen er robust. Den overlever våre inngrep. Den stabile naturen finnes ikke – like lite som et stabilt klima. Alt som lever, må tilpasse seg de vekslende forhold – basert på naturlover vi kan oppdage, men ikke styre.

På klimarealistenes årsmøte i 2018 ble Morten Jødal valgt som leder. Han satte i gang en rekke prosesser i foreningen – og medlemstallet vokste. Det er nå godt over tusen betalende medlemmer. Kanskje den voksende oppslutning om Klimarealistene skyldes at Norge, ifølge en YouGov undersøkelse (2019), er et av to land i verden hvor det er færrest som mener at mennesker er skyld i klimaendringer?

Vi som fikk arbeide sammen med Morten opplevde ham som en kunnskapsrik og effektiv organisator. Han var flink til å skrive og ga spennende og engasje­rende foredrag – alltid med flotte naturbilder. Han var en hardtarbeidende styreleder i Klimarealistene som alltid la vekt på vitenskapelige argumenter og faglig integritet. Han hadde smil og oppmuntrende replikker til alle som jobbet sammen med ham, selv om han var svært bestemt på hvordan han ville ha oppgavene løst.

I 2019 organiserte han en interna­sjonal klimakonferanse med tema Natural Variability and Tolerance i Oslo med over 170 deltakere fra 12 forskjellige land. På konferansen ble det presentert en resolusjon fra Climate Intelligence Foundation (CLINTEL) – World Climate Declaration med tittel Det er ingen Klimakatastrofe. Det er nå underskrevet av mer enn 900 fagpersoner fra hele verden. Morten Jødal ble Clintel-ambassadør for Norge.

Morten rakk å oversette to viktige bøker før han brått ble revet bort: Gregory Wrightstone’s bok Motvekt – fakta om klima som ble utgitt i 2020 og den nye boka til Bjørn Lomborg Falsk Alarm som blir lansert 27. oktober 2021

En stor naturelsker har gått bort. Vi savner deg enormt kjære Morten. Du hadde så mye ugjort. Våre tanker går til dine nærmeste som må leve videre uten deg.

Arild Eugen Johansen og Jan-Erik Solheim

Støtt oss ved å dele:

2 kommentarer

  1. Vi vil alltid huske ditt gode humør, ditt engasjement, fokus på fakta og detaljer og din grundighet. Hvil i fred!

Kommentarer er stengt.