Miskolczi: Drivhuseffekten og det infrarøde strålingspådriv

Ferenc Mark Miskolczi har Ph.D i Astrofysikk (1975) og Geofysikk (1981) og er medlem av Det Ungarske Vitenskapsakademi med spesialitet på atmosfærens infrarøde strålingspådriv. Som forsker for NASA (Langley Research Center) gjorde han i 2003 banebrytende funn og da de la hindringer i veien for publisering av hans politisk ukorrekte forskningsresultater, brøt han i 2006 med NASA for å kunne bevare sin faglige integritet. Denne nye rapporten er sentral i hans forskning. Deler av innholdet er publisert før.

Det er en betydelig mengde teoretisk fysikk involvert, og vi henviser til pdf-orginalen for dette. Denne rapporten viser tydelig hvordan Ferenc Miskolczi konkluderer når han slutter seg til en lang rekke andre forskere som har påpekt Klimapanelets mange feil og mangler.

The Greenhouse Effect and the Infrared Radiative Structure of the Earth’s Atmosphere.
Miskolczi_DES111

Denne rapporten er basert på observasjoner i atmosfæren over 61 år (1948 -2008) og analyse av dataene hvor det redegjøres for hvordan det atmosfæriske systemet har reagert på den økende mengden med CO2. For å gjøre en lang historie kort, så viser Miskolczi at naturlige variasjoner i gjennomsnittlig global overflatetemperatur bestemmes av vann via fordampning og konveksjon, hvor vannet kompenserer for endret mengde CO2. Dette betyr at den klimaortodokse drivhuseffekten som forfektet av Klimapanelet og deres støttespillere, hvor våre CO2-utslipp skal føre til økt temperatur, er en fysisk umulighet.

image-447

Det er mye interessant her, bl.a har man funnet via Fourieranalyse at det eksisterer en atmosfærisk «puls» på 3,529 år som kan knyttes til El Nino – La Nina fenomenet i Stillehavet.

Beklageligvis er ikke det Nobelprisbelønte Klimapanelet en autoritet med vitenskapelige prosesser, og påstanden om konsensus rundt deres drivhusdogme er meningsløs. De kvantitative resultatene i denne rapporten gir Klimapanelet massiv motbør. Det vises klart at klimapanelets dogme om den menneskeskapte oppvarming forårsaket av vår CO2 er uten naturvitenskapelig basis.

For å sitere Miskolczi ordrett:

Etter vår mening er drivhuseffekten, slik den ble postulert av Fourier (1824), estimert av Arrhenius (1906), først kvantifisert av Manabe og Wetherald (1967), forklart av Lindzen (2007) og akseptert av National Academy of Science samt Royal Society (2014), et fenomen som ikke eksisterer.»
Ferenc Mark Miskolczi, dr.philos Astrofysikk og medlem av Det Ungarske Vitenskapsakademi

Det Norske Vitenskapsakademiet kan være stolte over at de ikke drev med politikk og omfavnet – ordrett etter Miskolczi hos Tallbloke – våset fra Klimapanelet.

Støtt oss ved å dele: