Meteorer: Støv, ildkuler og nedfall

Elen Roaldset holder foredrag om Meteorer på Bekkestua bibliotek, tirsdag 19. oktober kl 1900.

Den store, lysende ildkulen (en meteor) som inn kom over Østlandet natten til 25. juli i år ble sett av mange. Hva var nå dette? Hva er det som kommer fra verdensrommet og treffer vår klode?
Siden solsystemets dannelse dannet har jordas overflate blitt truffet av objekter fra verdenrommet,. Meteorer er himmellegemer av stein, metall eller blanding av metall og stein, som farer inn i jordas astmosfære og kan bli til lysende ildkuler, og falle ned som steiner (meteoritter). De fleste meteorene kommer fra asteroidebeltet mellom Mars og Jupiter, noen få fra Mars eller månen, eller til og med fra kometer. Meteoritter fra asteroidene er datert til ca. 4570 millioner år, samme alder som vårt solsystem. Ildkuler og fall av steiner har vært observert og beskrevet siden oldtiden.

Store meteorer (asteroider) med høy hastighet kan når de treffer jordoverflaten, eksplodere, generere sjokkbølger og danne store kratere. De fleste nedslagskratere har gjennom jordhistorien blitt skjult eller nedbrutt ved geologiske prosesser som vulkanisme, forvitring og erosjon. 

Store meteorittnedslag har forårsaket store miljøkatastrofer. I hvilken grad har slike hendelser betydning for vår klodes natur og klima?  – og har den store mengden kosmisk støv som atmosfæren årlig mottar betydning for klimaet?

Elen Roaldset er professor Emerita,ved Institutt for geofag, Universitetet i Oslo. Hun har bl.a. vært  sjefsgeolog  ved Norsk Hydros forskningssenter,  professor i geologi ved NTH/NTNU og direktør/professor ved Naurhistorisk museum og Botanisk hage. Hun har bl.a. vært president for Norsk Geologisk Forening og er blant itiativtakerne til opprettelsen av Norsk meteornettverk der hun nå er styreleder.

Støtt oss ved å dele: