Mer klimapropaganda fra NRK

NRK Nordland ved Markus Tronhagen  har denne uken brakt til torgs nye påstander om havisen i Arktis, med budskapet at vi nå har den raskeste nedgang i havis på 1500 år. Flere andre medier som jevnlig bedriver klimaskremming har formidlet samme budskap. Her ser vi på de pinlige detaljene fra de ulike eventyrfortellerne og sammenligner med hva naturvitenskapelige observasjoner faktisk viser.

Hovedgrunnlaget er NOAAs årlige «Arctic Report Card», et program som har pågått siden 2006 og som er avhengig av å maksimere den arktiske delen av klimakrisen for å sikre fortsatt statlig finansiering. Figuren til venstre, sakset fra NRK her, har utgjort et av ukens skremsler, distribuert globalt til media av lobbyistene i klimaindustrien.

Forsker Lars Henrik Smedsrud som er tilknyttet Bjerknessenteret i Bergen, uttaler følgende til NRK: «Det man observerer er et tydelig signal på at vi er i ferd med å ødelegge kloden vår. Vi vil komme til å fortsette og se rekorder frem til det nesten ikke er is igjen, hvis vi ikke klarer å gjøre nødvendige tiltak.»

Som vanlig når ansatte ved Bjerknessenteret uttaler seg til mediene om klima, må man stille spørsmålet: hva om det ikke er sant?

Som man ser av neste figur for temperatur i Arktis (HadCRUT4) hentet fra Ole Humlums nettside, viser observasjonene at temperaturen i Arktis nå er som i de varme 1930-årene. Og det er klart at temperaturen i Arktis varierer syklisk med Golfstrømsystemets kalde og varme faser.

Deretter serveres det mer tøv, som at fisken «kan sendes på flukt» av et varmere hav, med lenke til eldre skremsler fra forsker Svein Sundby ved Havforskningsinstituttet som i 2015 påstod at Barentshavet til år 2100 kan bli 9 grader varmere! Det aller mest oppsiktsvekkende er at Sundby er klar på «at temperaturøkningen avhenger helt og holdent av hvor mye drivhusgasser vi slipper ut i tiårene som kommer.»

Det hadde vært artig å få brakt på det rene hvor mange andre forskerne ved dette instituttet som nå konkurrerer med Bjerknessenteret i klimaskremming som er enige med Sundby i at havtemperaturen ikke er et resultat av at solinnstrålingen varmer opp havet.

Vitenskapen er ikke helt som NRK påstår
Hva finner man så i den seriøse delen av arktisk forskning, i kildemateriale som de ved Bjerknesenteret og andre lobbyister i klimaindustrien ikke akter å vise til utenforstående? Her er Stein et al, som bl.a har studert forholdene i Chukchihavet, og konkluderer med at det nå er mer arktisk havis enn det vi har hatt det meste av de siste 10 000 årene: «the increase in sea ice extent during the late Holocene seems to be a circum-Arctic phenomenon as PIP25-based sea ice records from the Fram Strait, Laptev Sea, East Siberian Sea and Chukchi Sea  display a generally quite similar evolution, all coinciding with the decrease in solar radiation.»

Som man ser av figuren fra Stein Et Al (2017) har det de siste 600 årene vært rekordmye arktisk havis (x-aksen angir årtusener, med nåtid helt til venstre). Ismaksimum fant sted i Den Lille istid for ca 300-400 år siden.

NOAA-direktør Jermy Mathis uttalte på deres pressekonferanse: «The Arctic is going through the most unprecedented transition in human history,» Jeremy Mathis.

Men dette er altså ikke sant når man ser bakover i tid.

Andre forskere er enige med Stein Et Al i at mengden havis i Arktis varierer i takt med med solinnstrålingen, som Yamamoto et al (2017) i sammendraget her (samme type X-akse som hos Stein Et Al):

«Millennial to multi-centennial variability in the quartz / feldspar ratio (the BG [Beaufort Gyre] circulation) is consistent with fluctuations in solar irradiance, suggesting that solar activity affected the BG [Beaufort Gyre] strength on these timescales. … The intensified BSI [Bering Strait in-flow] was associated with decrease in sea-ice concentrations and increase in marine production, as indicated by biomarker concentrations, suggesting a major influence of the BSI on sea-ice and biological conditions in the Chukchi Sea. Multi-century to millennial fluctuations, presumably controlled by solar activity, were also identified in a proxy-based BSI record characterized by the highest age resolution. … Proxy records consistent with solar forcing were reported from a number of paleoclimatic archives, such as Chinese stalagmites (Hu et al., 2008), Yukon lake sediments (Anderson et al., 2005), and ice cores (Fisher et al., 2008), as well as marine sediments in the northwestern Pacific (Sagawa et al., 2014) and the Chukchi Sea (Stein et al., 2017).»

Også den helt ferske rapporten fra Li Et Al (2018) finner en sammenheng mellom havissmeltning i Arktis og den varme AMO-fasen i 1996/97.


Hva med de siste årene?

Vi avslutter med å se på utviklingen de siste årene. Det er velkjent at det laveste regulære isnivå for havisen i nord i dette årtusenet fant sted i 2007, og at det etter dette har vært en svak økning. Unntaket er August 2012 hvor vi hadde den kraftigste sommerstormen i Arktis siden 1979, hvor en betydelig mengde havis ble brukket opp og blåst ut av Arktis, etterfulgt av en kraftig tilfrysning de neste månedene.

De stabile forholdene bekreftes av data fra MASIE for samlet havisutbredelse i Arktis, hentet fra Climate4you.com. Der finner du tilsvarende figurer for de enkelte havområdene i Arktis. Det har vært minimal variasjon i sommerisminimum (ca 400.000 km2) de siste 15 årene, mens det av naturlige grunner varierer sterkt mellom sommer og vinter.

DMI har også gode data for isens volum, målt i meters tykkelse. Figurene for ismimimumet som hvert år er i september er entydige, det er bare å se hvordan det grønne feltet for 2-3 meter tykk is på de nederste to figurene har økt kraftig fram til 2017.

Her må det bemerkes at IPCC-leiren som sverger til bakkemålt temperatur og ikke har noe imot å skjøte sammen havtemperaturserier som ikke er sammenlignbare, nå vegrer seg mot å forholde seg til alle observasjoner for havis som går lengre tilbake enn 1979.

Begrunnelsen for dette er at satelittmålinger først startet i 1979, men det er kjent at man i IPCC-leiren har prøvd å fjerne data om den forrige varmeperioden i Arktis og IPCC-leiren første havisfigur fra 1190-rapporten (figuren til venstre) ble sensurert vekk fra alle senere IPCC-rapporter. Forklaringen på at alle figurer for havis man ser i media ikke starter før tidligst i 1979 er naturligvis at de lengre seriene viser en isøkning fra de varme 1930-årene da det var havis på dagens nivå, med nedgang som først starter fra en syklisk topp i isutbredelsen i 1979. Se forøvrig Klimanytt 121 her.

Støtt oss ved å dele:

30 kommentarer

 1. «Det aller mest oppsiktsvekkende er at Sundby er klar på «at temperaturøkningen avhenger helt og holdent av hvor mye drivhusgasser vi slipper ut i tiårene som kommer.»»
  Denne uttalelsen er da alt annet enn oppsiktsvekkende.

  Det henvises for øvrig til f.eks. Stein et al 2017. Den samme Rüdiger Stein skrev i en senere artikkel: «Over the past three to four decades, coincident with global warming and atmospheric CO2 increase, Arctic sea ice has significantly decreased in its extent (cf., Fig. 1) as well as in thickness. The loss of sea ice results in a distinct decrease in albedo, causing further warming of ocean surface waters. When extrapolating this trend, the central Arctic Ocean might become ice-free during summers within about the next five decades or even sooner [ ] the recent decrease in sea ice seems to be more rapid than predicted by climate models» https://www.nature.com/articles/s41467-017-00552-1
  Er Stein uenig med Stein?

  • Det er mange ganger gjort forsøk på å slå ihjel myten om at mindre is gir høyere varmeabsorbsjon i Polhavet, men denne myten lever videre uavhengig av fakta.
   Solvinkelen i Arktis gjør at innstrålingen er mindre enn utstrålingen fra åpent vann, regnet over hele døgnet. Når isen forsvinner, får man en økende innstrøming av varmere vann fra sør. Total utstråling fra havet øker da, men havet er for stort til at man kan oppdage temperaturfall på de sørligere breddegradeene.
   Økning i havstrømmene gir en lokal oppvarming i Arktis. Sola bidrar lite.
   Isen, som maksimalt utgjør ca. 5% av havoverflata på den nordlige halvkule, har en ikke målbar effekt på den totale varmevekslingen mot verdensrommet.

    • Jeg ser at Solheim skrev: «Dette betyr at tapt isareal i Arktis gir økt avkjøling på denne tiden av året.» Denne tiden av året er 22. februar. Hva blir regnestykket for 22. juni? Solheims regnestykke beviser ingenting. Jeg holder meg til NOAA: «When averaged over the entire Arctic Ocean, the increase in the rate of absorbed solar radiation is about 10 Watts per square meter. [ ] As a region, the Arctic is showing more dramatic signs of climate change than any other spot on the planet. These include a warming of air temperatures at a rate two to three times greater than the rest of the planet and the loss of September sea ice extent at a rate of 13 percent per decade.» https://sos.noaa.gov/datasets/sea-ice-fraction-and-solar-radiation-absorption/

     • Det virker som om det er absorbsjon ved 0.5 mikron som er målt, men 8-12 mikron utstråling, som øker med en faktor 30 ved åpent vann, ikke er målt. Det er denne økningen som forårsaker et netto energitap

     • Er dette energitapet du henviser til representativt for Arktis som helhet over et aar?

     • Gamle, gode Stefan-Boltzmann tilsier 300 Watt pr. kvadratmeter uten atmosfære. Imidlertid er det bare 8-12 mikron vinduet som er åpent, slik at mindre enn 100 watt stråler konstant til Verdensrommet. Det er likevel 10 ganger så mye som verst tenkelig absorbsjon av sollys.

     • Du mener åpent hav i Arktis absorberer maks. 10 W/m2? Også på sommeren? Det er vel ikke helt sant…

  • Det står at fremtidig temperaturøkning kun er avhengig av menneskeskapte utslipp. Devs at uten disse utslippene ville temperaturen vært stabil. Det er jo oppsiktsvekkende siden det i tilfelle er første gang i historien.

   • Ikke 100%, men ikke så fryktelig langt unna: “Lockwood and Fröhlich’s results suggest that even the Intergovernmental Panel on Climate Change has overestimated the Sun’s influence on the Earth’s climate. In February, the IPCC published a report stating that the Sun had roughly 10% of the warming effect of human activities.» https://www.newscientist.com/article/dn12234-suns-activity-rules-out-link-to-global-warming/

    Er du forresten enig med Aaslid om at NRK driver med propaganda og eventyrfortelling? Er det å sitere NOAA og en studie i verdens mest anerkjente naturvitenskapelige tidsskrift å drive med propaganda og eventyrfortelling? Du som for noen dager siden skrev: «Hvis dere skal diskutere her inne skjønner jeg ikke hvorfor dere ikke inntar en konstruktiv holding og holder dere til faglige uenigheter i stedet for å hamre løs på meningsmotstandere.»? Eller var det bare en hyklersk kommentar fra din side?

    • Paradokset er at temperaturen på jorden tidligere har endret seg uten menneskelig påvirkning. De aller fleste er vel enige i at klimaet er et kaotisk system med tildels ukjente tilbakekoblingsmekanismer. Da er det pussig at man kan komme med en slik kategorisk uttalelse.

     Når det gjelder NRKs holdning er jeg kritisk til vinklingen. Så du programmet for en stund siden med Samset som Sherlock Holmes? Synes du det var balansert?

     Jeg mener jeg har mine ord i behold når jeg leser din siste setning.

     • Alle vet at klimaet endrer seg, mennesker eller ikke. Problemet er at den globale oppvarmingen i dag skjer i et veldig raskt tempo og på ingen måte kan forklares med naturlig variasjon. Selv om KR stadig hevder noe annet.
      «Når det gjelder NRKs holdning er jeg kritisk til vinklingen.» Kan du peke på faktafeil i NRK-artikkelen det vises til? Samme NRK-journalist har forresten i dag en artikkel med tittelen «Syv mulige positive effekter av klimaendringer». Er du kritisk til den vinklingen også? Jeg så ikke programmet med Samset, men de uttalelsene jeg har sett fra ham er alltid mer faktabaserte enn det som presenteres her hos KR.

      «Jeg mener jeg har mine ord i behold når jeg leser din siste setning.» Jeg registrer at du er svært selektiv i din kritikk. Ikke ulikt KR med andre ord.

     • Alle vet tydeligvis ikke dette når de kommer med en så bastant uttalelse. Du har for vane å endre standpunkt under debatten. Jeg kommenterte uttalelsen som med rette, Aaslid kritiserte.

      Det er NRKs ensidige kommentering av klimasaken jeg kritiserer. De slipper knapt nok til noen med andre meninger. Når de gjør det ved å sette Carl I. Hagen opp mot en klimaforsker så er det tydelig for å sette klimarealistenes standpunkt i et dårlig lys. De burde selvfølgelig latt Samset møtt en fagperson. Dette er så innlysende gjort med hensikt at de fleste burde gjennomskue det.

      Artikkelen du viser til fra NRK er jo ikke positiv. Det er bare en fiffig måte å vinkle problemene på. Trodde virkelig ikke at du ville dra frem den som et eksempel på balanse.

      Når det gjelder min kritikk har den også gått på de som er positive til Klimarealistene, men det har kanskje ikke du fått med deg?

     • Saken er at sommerisen i Arktis minker i snitt med 13% per dekade. At det aldri har blitt målt så lite is i Arktis i januar som i år (siden satellittmålingene startet). Alt dette mens solinnstrålingen har sunket. Men det er vel ikke akkurat det inntrykket man sitter igjen med når man leser denne artikkelen er det vel? Så hvis du ikke har noe som helst fornuftig å komme med foreslår jeg at du finner deg noe annet å bruke tiden din på.

      Moderator: Advarsel! Vennligst avstå fra sakligheter, da det er godt etablert at du selv vanligvis holder en betydelig avstand til det som betegnes som «fornuft».

     • Jeg registrerer at personkritikk fremdeles er ditt fremste våpen i diskusjonen. Du forholder deg ikke til sak. Du mener altså at jeg skal holde meg unna diskusjonen, mens du skal få dure videre. Jeg får gjøre alvor av å ikke diskutere mer med deg siden personangrep tydeligvis er en viktig del av din argumentasjon.

     • «Saken er at sommerisen i Arktis minker i snitt med 13% per dekade. At det aldri har blitt målt så lite is i Arktis i januar som i år (siden satellittmålingene startet). Alt dette mens solinnstrålingen har sunket.» Er dette personkritikk?? Dette begynner aa ligne en Kafka-roman.

 2. Å, så fin nedoverkølle du har! Ikke rart at kloden ødelegges av denslags fallende kurver for hav-isen.

  «Det man observerer er et tydelig signal på at vi er i ferd med å ødelegge kloden vår.»

  Det er forbløffende at en antatt seriøs forsker sier noe sånt anno 2018. Hadde det vært 1988, kunne man kanskje forstått det. Jeg trodde faktisk at klimaforskerne nå forsøker å distansere seg fra de verste katastrofe spådommene, men her må det ha skjedd en glipp.

  • «Å, så fin nedoverkølle du har!» Saklig argument.

   Figuren kommer fra denne studien: https://www.nature.com/articles/nature10581. «These results reinforce the assertion that sea ice is an active component of Arctic climate variability and that the recent decrease in summer Arctic sea ice is consistent with anthropogenically forced warming.»
   Finner du noen feil ved den?

   • Østensen. Det er jo endringer i Atlanterhavatrømmen som dominerer isendringene. Alle målinger viser jo det. Uansett hvem du siterer.

    • Pussig. Du ser bort fra alle studier som peker paa endringer i albedo og dermed hoeyere absorbsjon av solinnstraalingen? Som gir varmere sjoevann og dermed varmere og fuktigere klima? Som igjen ikke bare smelter isen fra undersiden, men ogsaa fra oversiden (med overvann som ogsaa endrer albedo) og som gir mer skyer? Som til syvende og sist gjoer at oppvarmingen er mye raskere i Arktis enn andre steder paa kloden?
     Du kritiserer ofte IPCC for aa overforrenkle, men er det ikke du som naa faller i den fella?

 3. Aaslids grundige innlegg gir et dekkende bilde av den reelle og langsiktige situasjonen.

  Det snakkes om rekordlite global sjøis. Men dette har vi hørt før. Den 16. april 1923 hadde Daily News en artikkel der man spør om Nordpolen ville smelte helt bort. Fiskere, seljegere og oppdagere rapporterte om rekordlite is, radikale endringer i klimaforholdene og dramatisk høye temperaturer. Den 18. mai 1987 var det svært lite is på Nordpolen, og tre amerikanske ubåter hadde et stevnemøte på overflaten, men deretter økte isdekket igjen.

  Al Gore sa den 14. desember 2009 at isen i Arktis sannsynligvis ville være borte i 2014.

  Is smelter og legger på seg igjen, dette gjelder både sjøis og på isbreer.

  Sjøisen i Arktis har de siste 35 år hatt en minkende trend, mens sjøisen i Antarktis har vært økende. Samlet sett har utstrekningen av sjøis i Arktis og Antarktis vært relativt konstant fram til 2015. Is-arealet svinger fra år til år i perioder på ca 5 år. De siste årene har vi imidlertid hatt sammenfallende avtakende faser både i nord og sør, derfor har vi vært inne i et minimum. Nå har isen både i nord og sør samtidig startet på en stigende fase, og utstrekningen er i dag økende både i nord og sør.

  Bare tiden vil kunne vise hvordan dette vil utvikle seg. Modellsimuleringer fanger ikke opp dette.

  • Hmm, du skriver: «Nå har isen både i nord og sør samtidig startet på en stigende fase, og utstrekningen er i dag økende både i nord og sør.» Men det er jo helt feil: «January of 2018 began and ended with satellite-era record lows in Arctic sea ice extent, resulting in a new record low for the month. Combined with low ice extent in the Antarctic, global sea ice extent is also at a record low.» http://nsidc.org/arcticseaicenews/

   • Hvis du sjekker havisen på climate4you vil du se at utviklingen nylig har snudd slik jeg sier.

    • Du mener den har snudd i februar 2018? Er det forresten lov å bruke falskt navn her hos KR?

 4. Man finner DMIs oversikt over modellert is-tykkelse og volum fra 2004 her. Jeg anbefaler alle til se gjennom dataene, og spørre seg selv om 2008 er «typisk» for de første årene av perioden.

  Her er DMIs side med plott av is-areal siden 1979. Man ser at man om man lukker øynene for alt før 2005, ser utviklingen i september, som det sies, ganske flat ut. Men det er vel en grunn til at man baserer «klima» på 30-års perioder?

  Hvem er det som forteller «pinlige eventyr»?

  Moderator: Hvem er det som starter med konklusjonen (Arktisk er i ferd med å bli isfritt), leter etter datapunktet som støtter den og deretter forholder seg til bare dette, til fortrengsel for alt annet?

  • Jeg kjenner ikke svaret på moderators spørsmål, og ser ikke at det er argumentert for at det beskriver NRKs artikkel.

   Når det er sagt, er jo «cherry-picking» vanlig i den ideologisk-politiske delen av klimadebatten. Her ser man en besk analyse av Al Gores utsagn om havis.
   Man mister definitivt tiltroen til at Gore er presis – men det avlyser jo ikke trenden i arktisk havis.

   Fra mitt syndpunkt er «cherry-picking» uakseptabelt uansett fortegn.

   • Fint du ikke aksepterer cherry picking. Hva mener du om at det i norske syn og debatten forøvrig utelukkes info om de varme 1920-50 årene mhp is og køima i Arktis?

  • Klima i 30 års perspektiv er i seg selv diskvalifiserende for klimaets variasjon som er enorm i et større historisk perspektiv. 30 års perspektivet antyder at klimaet skal være tilnærmet statisk relativt til et «tilfeldig» referansenivå. Hvem har rett til å hevde at «normalen» er overskredet når referansenivået er kun et punkt i tid hvor klimaet hele tiden har vært i endring?

   Det har udiskutabelt vært både varmere og kaldere enn i dag i historisk geologisk tid. Hvordan kan det ha seg at menneskene skal hindre temperatur fra å øke mer enn 1,5 grader de neste 100 år når historien viser naturlig kontinuerlige endringer på -8 – + 5-6 grader.? Hvorfor er «referansen» vår midt i en varmeperiode? Hvordan taes hensyn til naturlige temperatur krusninger i varmeperioden?
   Det hele fortoner seg nokså komisk i mine øyne.

   Håper noen har velfunderte svar på disse nokså kaotiske vitenskapelige tilstandene.

Kommentarer er stengt.