Mediene sprer uholdbare klimapåstander

Klimanytt 246, forfattet av Ole Henrik Ellestad.

Vel 500 vitenskapelige artikler årlig støtter opp om naturlige variasjoners dominans. De forbigås i stillhet mens sentrale medier sprer uetterrettelig informasjon og usannheter fra artikler publisert av IPCC-leiren. Medienes selvetablerte faktasjekkende organ, faktisk.no, som skal ‘avsløre’ faktafeil, synes å være en del av regien.

Faktisk.no manipulerer sannheten

De tar iblant opp klimatema – alltid med støtte til IPCC (KN 193). Etter å ha avvist innspill fra Klimarealistene på viktige punkter griper de fatt i et avisinnlegg som påpeker at GISS manipulerer temperaturer målt tilbake i tid. Da trår Dagbladet og sogar forskning.no til som mikrofonstativ og formidler den pseudovitenskapelige konklusjonen.

Innlegget viser at faktisk.no hverken arbeider systematisk eller vitenskapelig. Deres konklusjon er faktisk helt feil. Skal faktasjekk ha noen verdi må de bl.a:
a) velge et eksempel som er representativt,
b) være presise og forholde seg til de ulike aspekter som et utsagn inneholder,
c) benytte riktige kilder, og
d) belyse de definerte punkter gjennom den samlede vitenskapelige litteratur.

Ingen enkel oppgave for norske journalister som har særdeles mangelfull formell kompetanse i naturvitenskapene. De feiler da også på alle punkter.

Faktisk.no velger omtrentlige utsagn fra en rørlegger til å representere saken. Men utgangspunktet er prof. emeritus Ole Humlums graf på side 8 her. GISS-data viser entydig at i 2008 var temperaturdifferensen mellom 1910 og 2000 på +0.45 C. Siden er differensen for samme periode øket til 0.69 C altså med 0.24 C (vel 50 %) ved det Humlum betegner som ‘administrative prosedyrer’. Tendensen i endringene er kaldere forhold tilbake i tid og varmere forhold i de senere år samt en svekking av de naturlige svingninger som er registrert i perioden. Endringene avviker sterkt fra en naturlig fordeling av målefeil. Etter endringene passer kurven i større grad til IPCCs beregningsresultater (KN 187).

Det innrømmes riktignok at endringene i data for Island er feilaktige. Men det omtales ikke at en rekke endringer gjennomført rundt om på kloden ikke bare er omdiskuterte, men direkte uvitenskapelige. F.eks. på sydlige halvkule er årtier med avkjøling ved flere stasjoner endret til oppvarming. Dette har intet med justering av målefeil å gjøre, men er klare manipulasjoner.

Uten å ha faglig kompetanse ‘godkjenner’ ‘faktisk.no’ den sterkt kritiserte homogeniseringsmetoden som IPCC-leiren sverger til. Denne publikasjonen kan illustrere noen av de metodiske problemene.

Homogenisering gir påfallende stor temperaturøkning, reduksjon av usikkerheten og endringer som IPCC stadig overdriver i sine scenario. Om dette bare er feil eller manipulering har ikke faktisk.no berørt seriøst – bare konkludert som de ønsker.

Ingen gullstandard om menneskeskapte bidrag

En intetsigende publikasjon om menneskeskapte bidrag er publisert av fysikeren Benjamin Santer. Hans statistiske analyse skal vise med nesten 100% sikkerhet at det foreligger menneskeskapte klimabidrag. Den ble umiddelbart slaktet av eksperter. Artikkelen og en kritisk analyse fra prof. Ross McKitrick kan leses på WUWT eller hos Ron Clutz hvor Santers studie omtales som «intetsigende».

Metodisk kan arbeidet betegnes som ‘datamassasje’ og er således vanskelig å popularisere. Santer har flere fundamentale feil i de statistiske metoder, og i det fysikalske utgangspunkt slik det fremgår av referansene. Bl.a. krever hans metode at man kjenner presist (null-hypotesen – utgangspunktet) hvilket ikke gjelder for det komplekse klima i motsetning til partikkelfysikk slik det argumenteres med. Det er dermed ikke grunnlag for å konkludere med den ‘gullstandarden’ i resultatene som det reklameres med.

Men det viktigste er jo at det ikke er noe nytt at mennesker påvirker klima, f.eks. gjennom byoppvarming, landskapsendringer, sogar en beskjeden effekt fra CO2 mm. Spørsmålet er hvor mye, og det forteller hans resultater ikke noe om. Så hvorfor publisere det?

Den manipulerende Ben Santer

Santer har tidligere kommet med vitenskapelige publikasjoner som er manipulerte. Han endret i 1995 konklusjonen til IPCCs vitenskapskomite i favør av større antropogene effekter etter påtrykk fra Clinton/Gore administrasjonen. I 1998 sløyfet han deler av et temperaturdatasett og hevdet feilaktig å ha påvist ‘hot spot’ ca 10 km oppe i atmosfæren over tropisk sektor – et viktig ‘bevis’ for å verifisere klimateorien. Det er dessverre slike manipulasjoner av kritiske faktorer som er blitt Santers standard.

Også Klassekampen svikter

I Klassekampen 2/3 mars hadde en rekke samfunnsforskere en artikkel om klimatiltak tuftet på den langt fra beviste økning av CO2. Den eneste naturviter, Knut Alfsen fra Cicero, gikk god for historieforfalskningen om at teorien for CO2-påvirkning kom med Arrhenius artikkel i 1896. Arrhenius fikk sterk kritikk fra skolerte fagfolk, og data han benyttet var også feilaktige. Arrhenius publiserte så et nytt arbeid i 1906 der han reduserte effekten ved dobling av CO2 fra 5.5 C til 1.5 C.

Hver gang CO2-effekten dukket opp ble den tilbakevist av fagmiljøene. På en klimakonferanse i 1955 (KN 194) der alle de faglige ‘guruer’ deltok var kun ett foredrag om CO2. I 1960- og 1970-årene var bekymringen knyttet til starten på en ny istid.

Historien om CO2s betydning begynner således først med dannelsen av IPCC i 1988 – en komite utnevnt av politikere og for politikere.

Støtt oss ved å dele:

35 kommentarer

 1. Jeg stiller meg selv spørsmålet: «Hva eller hvem tjener på den løgnen om menneskeskapt klimakrise som presenteres daglig?»
  Aviser tjener selvsagt på å publisere katastrofer, så det er greit. Og endel organisasjoner/selskap tjener på at politikere gir penger til de som støtter FN`s klimapanel (Bjerknessenteret, Cicero, Polarinstituttet, m.fl.)
  Men hva er den bakenforliggende drivkraften for å krisemaksimere? Er det «for å være på den sikre siden» ifall klimaet skulle løpe løpsk? Eller finnes det en eller annen økonomisk motor bak det hele?
  Jeg lurer fært!

  • Er det ingen som kan gis var på det siste spørsmålet mitt?( Finnes det en eller annen økonomisk motor bak det hele?)

   • Alltid når klimapolitikken blir diskutert med de frelste så blir jeg møtt med «hvorfor skal FN Klimapanel bløffe?» «Hva er poenget med at FN bløffer oss?» osv. Jeg anbefaler å se/høre Lars Bern på SWEBBTV https://www.youtube.com/watch?v=h2SeZiKjzYk. Her prater han, blant annet, om hva Globalistene har syslet med siden 60tallet. Og der ligger kanskje svaret på spørsmålet ditt, tror jeg.
    Morsomt å møte de frelste med denne informasjonen. De er som regel ikke medlemmer i Globalistenes fanklubb. Men de har faktisk samme innstilling når det gjelder å diktere.

  • Allerede i 2010 innrømmet IPCC’s nestleder Ottmar Edenhofer at klimapolitikk ikke handler om miljø, men om å overføre velstand fra de rike landene til de fattige.

   «But one must say clearly that we redistribute de facto the world’s wealth by climate policy. Obviously, the owners of coal and oil will not be enthusiastic about this. One has to free oneself from the illusion that international climate policy is environmental policy. This has almost nothing to do with environmental policy anymore, with problems such as deforestation or the ozone hole.»

   http://www.theblaze.com/stories/2010/11/18/u-n-official-admits-we-redistribute-worlds-wealth-by-climate-policy/

   «Time to revisit the revealing quote from Ottmar Edenhoffer, IPCC leader in November 2010. He candidly said that climate policy was about redistributing wealth and has almost nothing to do with the environment. He also admitted countries who don’t sign up will be better off (so much for all the talk about creating green jobs). To give some sense of the scale of wealth transfer he described the up and coming UNFCCC Cancun meeting as “not a climate conference” but “one of the largest economic conferences since WWII.»

   http://joannenova.com.au/2015/09/flashback-ipcc-official-admits-un-climate-meetings-redistribute-wealth-largest-economic-conference-since-wwii/

   og:

   At a news conference last week in Brussels, Christiana Figueres, executive secretary of U.N.’s Framework Convention on Climate Change, admitted that the goal of environmental activists is not to save the world from ecological calamity but to destroy capitalism.

   «This is the first time in the history of mankind that we are setting ourselves the task of intentionally, within a defined period of time, to change the economic development model that has been reigning for at least 150 years, since the Industrial Revolution,» she said.

   http://www.investors.com/politics/editorials/climate-change-scare-tool-to-destroy-capitalism/

  • Klimakrisen skal legitimere co2-skatter. Co2 er en anvendlig «verdienhet» for beskattning av energi. Nesten alt som skjer i et moderne samfunn kan kobles til bruk av energi. Beskattningspotensialet er enormt. Tror ikke det er tilfeldig at ideen om en co2-basert klimakrise kom sammen med planene om en «ny økonomisk verdensorden». For noen år siden ble man kalt «konspirasjonsteoretiker» hvis man sa noe slikt. I dag er det ingen tvil om at dette er et faktum.

  • Sigvart. Her er en forklaring (riktig eller ikke, det må du selv danne deg mening om, men anbefaler å sjekke ut blant annet wattsupwiththat.com som et utgangspunkt): ALLAN MACRAE March 12, 2019 at 10:48 am
   Dr. Patrick Moore was a co-founder and Past-President of Greenpeace. He left Greenpeace in the early 1990’s. Here is why – read Moore’s essay, “Hard Choices for the Environmental Movement”, written in 1994, especially “The Rise of Eco-Extremism”
   http://ecosense.me/2012/12/30/key-environmental-issues-4/

   Patrick observed that Eco-extremism is the new “false-front” for political Marxists, who were discredited after the fall of the Soviet Union circa 1990 and took over the Green movement to further their political objectives. I have corresponded with Patrick on this essay and we both agree that he “nailed it”.
   ______________________________________________

   The Green movement is really a smokescreen for the old Marxists. Their history is horrific and reprehensible – and I include the entire cabal of socialists, Greens, global warming alarmists (aka warmists) etc.

 2. Det skulle jo avholdes G8-møte i April 2013, så da var det vel på sin plass å tukle litt med temperaturserien i forkant?

  G8 Foreign Ministers on Climate Change:

  Climate change remains a key global challenge which, if not controlled, would have dramatic consequences not only on the environment but also on economic prosperity. G8 Ministers recognised climate change as a contributing factor to increased economic and security risks globally.

  The G8 agreed to consider means to better respond to this challenge and its associated risks, recalling that international climate policy and sustainable economic development are mutually reinforcing. Officials from interested G8 countries will meet to consider the potential consequences of climate change and associated environmental and resource stresses as a contributing factor to increased security risks globally, and report to Foreign Ministers.

  Ministers recognised the ambitious measures already undertaken to reduce greenhouse gases, noting that action needs to continue and intensify as a matter of urgency.

  Ministers remain committed to long term efforts with a view to limiting effectively the increase in global average temperature below 2 degrees Celsius above pre-industrial levels, consistent with science.

  The G8 remain fully committed to the UNFCCC process; to achieving, by 2015, a new climate change agreement, applicable to all Parties, which will come into effect and be implemented from 2020; to increase mitigation ambition in the pre-2020 timeframe, including through international cooperative initiatives such as the Climate and Clean Air Coalition; and to the developed countries’ goal of mobilising jointly USD 100bn per year by 2020, from a wide variety of public and private sources, in the context of meaningful mitigation actions and transparency on implementation.

  Ministers stressed the importance of transparency in the UNFCCC process. Measurement, reporting, and verification will play a key role with respect to mitigation, adaptation, and international climate finance flows in order to measure progress towards the achievement of our goals.

  • Enda viktigere var det nok at det den største endringen fallt sammen med ‘dead line’ for bruk av informasjon i IPCCs 2013-rapport som kom 30.9.2013.

 3. Politikere har hatt mange muligheter til å se svakhetene i dette: historikken, fra den internasjonale vitenskapelige litteratur, ‘Climategate’, evalueringen av IPCC, manglende overensstemmelse modeller etc, alle IPCC dementier av tidligere alarmerende utsagn osv. Men politikerne fortsetter å interferere med IPCCs prosesser, bevilge penger til dem som støtter IPCC og straffe (i alle fall indirekte) miljøer og personer som dissenterer osv. Settes dette i sammenheng med tidligere politisert vitenskap som kjønnsforskning, sur nedbør, ozon-hullet, en rekke tilfeller av annen mer nasjonal anvendt forskning så blir de politiske spor bak såvel tydelige som omfattende.

  Hva politikernes bakenforliggende begrunnelse er vil nok variere. Men det overlates til leseren å vurdere.

 4. Personlig tror jeg at drivkraften er et ønske om overstatlig verdenskontroll – altså det en kan kalle globalisme. Og nå kommer ropene om å tilsidesette demokratiet til fordel for en en overstatlig styring i og med at en ikke klarer å komme til enighet statene mellom. Jeg tror dette er en langsiktig strategi av sterke politisk/økonomiske krefter.

 5. Ja, en kan jo lure hva som er motivet for de som driver denne prosessen om såkalt «menneskeskapt» klimaendring.
  Det er jo ikke grenser for «dommedags» ytringer. Ille er det og at barn blir hjernevasket til å tro at verden går under om relativt kort tid om vi ikke «gjør noe» snarest. Gå inn på YouTube og søk opp prof. Lars Bern. Han har gitt flere intervjuer til SWEBBTV om bl.a. klimaspørsmålet og ikke minst «globalisering». Kanskje en finner svar på noen av spørsmålene Bjerknes stiller.
  Mye interessant lesning på Klimarealstenes sider. Bare så synd at dette ikke når ut til folk flest. Det er jo og helt utrolig at det kan utøves slik sensur som det bedrives i dag. Å håpe på en åpen og redelig debatt i nær framtid om klimaspørsmålet er vel å tro på julenissen. Til det er det vel for mye penger som står på spill for enkelte interessegrupper.

  • Jeg kom over en sak på nett som heter «Energi og Klima» som er noe av det mest ekstreme jeg har sett , ser en ny runde på at isbreene i Himalaya kan smelte og litt annet småtteri – mye er så overdrevet at det er morsomt å lese. Her er nyhetsoversikten i full grønn og «bærekraftig» blomst:
   https://energiogklima.no/nyhet/

   Videre fører denne siden oss over på noe som heter «Norsk Klimastiftelse» – en grønn tenkesmie !
   Den velinformerte leser husker at skolebarn ble tatt ut av undervisningen i skoletiden for å demonstrere for FN`s klimapolitikk med klimaredsler og full dressing . Ungene var utrustet med slagord på plakatene som passet nøyaktig inn med det bakspillerne og aktivistene ønsket å markedsføre.

   Etter det ble vi fortalt at her var det snakk om en «folkebevegelse» – en grønn grasrotbevegelse som må tas på alvor snarest mulig. I FN var det en som ymtet om et nytt «toppmøte om klima» grunnet nettopp en stor innbilt grasrotbevegelse .
   Her er hva Agenda 21 , om undervisning – kapitel 24 , 25 og 36 hvor det står:

   Chapter 25: “Ensure access for all youth to all types of education… ensure that education… incorporates the concepts of environmental awareness and sustainable development throughout the curricula…”

   Fikk vi den? «Throughout the curricula» vil i klar tekst si i alle fag, i alle klasser; grammatikk, språk, matematikk , historie , geografi, fysiikk, teknolologi ,kunst ,kroppsøving , forming kort sagt alt – den brave kandidat skal innprentes miljø- og klima- bevissthet så det sitter – pluss «bærekraftig» utvikling selvfølgelig.

   Chapter 25: ” Consider…recommendations of… youth conferences and other forums that offer youth perspectives.»

   Høres fint ut? Det skal høres fint ut – man fanger flere fluer med honning enn med eddik. Vi har nettopp sett skolebarnas demonstrasjon og hvordan dette utnyttes som et stort tegn på «grasrotbevegelse» Fenomenet er godt forklart under begrepet «Delphi technique» eller «Delphi method».

   «Grønn propaganda hører ikke hjemme i skolen» – her er en artikkel om temaet . med begrunnelse og en serie linker til de som vil presse miljø og klima inn i skolen , bl.a. FN:
   https://whatiscommoncore.wordpress.com/2012/08/03/green-propaganda-does-not-belong-in-schools-yukon-college-professor-explains/

   Hvor langt har dette kommet i Norge? Jeg finner denne så frekk at den er morsom :

   Sitat
   På tograder.no/skole vil man finne skreddersydde undervisningsopplegg relatert til klima og til spesifikke kompetansemål i læreplanen.

   – Ved å linke fag og kompetansemål sammen med innholdet i 2°C ønsker vi å gjøre det lettere for lærere over hele landet å gi elevene sine oppdatert og troverdig klimakunnskap, sier prosjektleder Tone Bjørndal.
   sitat slutt.

   Her er hele opplegget for hvordan aktivster vil være behjelpelig med å planlegge norsk undervisning – og ingen våger lenger å mukke.

   https://klimastiftelsen.no/norsk-klimastiftelse-lanserer-ressursside-for-klimakunnskap-i-skolen/

   Her er den komplette teksten i Agenda 21 – inndelt i kapitler , gi spesielt akt på kapitel 24 , 25 og 36 og se om noe kan gjenkjennes.
   https://governamerica.com/issues/global-issues/un/agenda-21/agenda-21-full-text

   Ikke rart klimapedagogikkens grunnpillarer går på veggene når klimarealistene forsøker å fortelle noe helt annet og mindre dramatisk.

   • I referansen til «Energi og klima» er alle uttalelsene fra organisasjonene kommentert og sitert. Men de har helt kuttet ut Klimarealistenes svar der det naturvitenskapelige grunnlaget for klimateorien diskuteres.
    Kommentarfeltet er stengt slik at det ikke er mulig å komme med spørsmål om dette på den siden.

    • Det er riktig , jeg kommenterte en artikkel i «Energi og Klima» hvor klimafeltet ikke var stengt , og min kommentar står der fra 16.mars og venter fremdeles på å bli moderert. Det spiller liten rolle fordi «Energi og Klima» er så ensidig at det er en parodi på objektiv nyhets og informasjonsformidling.

     To av mine innlegg på Verdidebatt (Vart Land) er stanset , med begrunnelse at de var brudd på retningslinjene. I så fall er det basert på at sitater fra et par e-mails i «Climategate»samlingen ble gjengitt på engelsk – for å unngå unøyaktigheter som resulterer i beskyldninger om sitatfusk osv. Tenk – Shakespear`s eget språk kommer til kort i avisen nu for tiden.
     Det er forskjell på nyansene i Websters og i norsk ordliste som av og til gir helt annen mening.

     Jeg begynte å tro at mitt nærvær i Verdidebatt virket generende på the gentlemen of the press, så jeg skrev en ny epistel om klima i dag , «En hellig politisk kirke».

     De som ikke har satt seg inn i hvordan klima-aktivistene arbeider innen Kirken , bl.a. under begrepet «grønn kirke» osv vil finne en del lenker her til noe som minner mer om
     politisk aktivisme enn religiøs forkynnelse. Innlegget kom med og ser slik ut :

     http://www.verdidebatt.no/innlegg/11751367-en-hellig-politisk-kirke

 6. Jeg har lånt: «Korte svar på store spørsmål» av Stephen Hawking. (Utgitt 2018, basert på hans notater skrevet av Kip S. Thorne).
  På side 163 til 164 sier han noe om den globale oppvarming. Han er tydelig bekymret og sier bl.a.: Det er stor fare for at den globale oppvarming blir selvforsterkende – hvis den da ikke er blitt det allerede. Nedsmelting av innlandsisen i Arktis og Antarktis reduserer den andelen av solenergi som reflekteres tilbake til verdensrommet, og dermed vil temperaturøkningen gå enda raskere osv. stikkord: klimaendringene dreper regnskogen i Amazonas – stigende havtemperatur – klimaet kan ende opp som Venus med temperaturer opp mot 250 grader – vi må gå lenger enn Kyoto-protokollen og skjære ned på karbonutslippet nå med en gang.
  Det er som å høre Al Gore.
  Dette var da en av verdens fremste innen astrofysikk, og var det noen som kunne gjennomskue en eventuell feil med «CO2 effekten», så måtte det vel være ham?
  I boken står det ikke forklart noe om bakgrunnen for hans standpunkt. Har dere noen forklaring?

  • Jeg har også forundret meg over Hawkins uttalelser. De forhold/observasjoner du nevner stemmer ikke med publiserte observasjoner i dag, så han har åpenbart basert det på feilinformasjon.
   Han burde imidlertid ha lest og forstått at dobling av CO2 gir en oppvarming på 1C (teoretisk) og at det ikke observeres mer vanndamp, så forsterkningseffekten er feil. Og 1C er jo fordelktig.
   Men han er i ‘godt’ selskap av andre som heller ikke har satt seg inn i selv de mest overordnede aspekter, men fungerer som mikrofonstativ.

   • Thorstein Seim sitt eksperiment (2016) viste at CO2 molekylet ikke økte temperaturen når det absorberte IR. http://geoforskning.no/nyheter/klima-og-co2/1308-et-lite-co2-eksperiment
    «Dette støtter kvanteteorier som påstår at vibrasjonsenergi i CO2 ikke (eller i lav grad) overføres til økt temperatur».
    Det er vel ikke mange som kan så mye om kvanteteorien som Hawking, så en kan undres over at han lot dette passere.
    Vider i neste artikkel skriver Siem:
    «Eksperimenter beskrevet her tidligere, og utført av andre forskere viser ikke noen målbar temperaturøkning i luften over bakken, selv når CO2-mengden i luft økes drastisk» http://geoforskning.no/nyheter/klima-og-co2/1346-et-lite-co2-eksperiment-del-2
    Han avslutter med: «Kun målinger kan si hvor mye økt vibrasjonsenergi kan overføres til økt kinetisk energi. Våre målinger tyder på at bidraget er lite og sannsynligvis uten betydning for global oppvarming»
    Ja, her er vi jo ved «kjernen» til hva IPCC er tuftet på.
    Kjenner du til om andre forskere har tatt opp «tråden» til Thorstein Seim?

    • Solheim, Eriksen og Engebretsen har jo utført et liknende eksperiment. Det og andre varianter, helt fra Wood i 1909 er omtalt i kap 27 i vårt hefte om at naturen styrer klima. Det er vel bare Al Gore som har fått til stødig varming (pussig). Det beste er jo å følge Lambert-Beers lov om absorbsjon og konvertere det til kinetisk energi og temperatur og få en teoretisk verdi (øvre grenseverdi). Når den er ufarlig – faktisk bare gunstig – kan man jo roe ned skremslene.

     • Takk for svar.
      Jeg har bestilt boken «Naturen styrer klimaet», men jeg finner den ikke tilgjengelig på nett, så jeg har foreløpig ikke tilgang til kap. 27.
      Al Gore benyttet en tett flaske (noe NASA også anbefalte) og fikk da trykkoppbygging og dermed høyere temperatur ifølge Seim.
      IPCC baser seg jo på ligningen ΔT = λ*ΔF, og når Seim, med sitt eksperiment, finner at resultatet er 0, eller i hvert fall ikke målbart, så er det vel det, eller er det noe feil ved eksperimentet?
      Han har jo også en mulig forklaring:
      «Fagdiskusjonen går ut på at enten fører kollisjonene til økt kinetisk energi (varme), eller så de-eksiteres CO2-molekylene ved å sende ut de innfangede IR-kvantene igjen. I siste tilfelle er jo energien til CO2 tilbake til hva den var før eksitasjon og kinetisk energi er uendret».
      Dette fører jo til IR stråling mot jorde som reduserer varmetapet noe, men da 1/4 i forhold til mottatt stråling (da en kules overflate er 4 x diametrale areal). Denne effekten er det vel heller ikke lykkes å måle?
      Seim fikk jo samme resultat (ikke målbar effekt) for H2O.
      Så, da kan vel atmosfærene varmeenergi beskrives med Energiligningen for varme = Q (kj) = m x cp x dT? Og ser en på hva CO2 bidrar med her, så er jo det ubetydelig.

     • Deres eksperiment var vel et for søk på å «bevise» stortingsmeldingen om at: «Drivhuseffekten er altså at vanndamp, gasser og partikler i atmosfæren virker som takene og veggene i et drivhus».
      De har da fjernet taket og erstattet det med «gasser», men må innrømme jeg har problemer med å forstå eksperimentet og hva det beviser.
      Kanskje Solheim har et svar?
      Når det gjelder Thorsten Seim og «et lite CO2 eksperiment» så er det da «inspirert» av Al Gores og andres forsøk med to brusflasker, og legger vel den ballen død: IR stråling CO2 molekylet mottar fører ikke til økt varme av molekylet.
      Seim sier avslutningsvis:
      «CO2 absorberer IR-stråling, men sender den ut igjen i alle retninger. En del av strålingen som er absorbert av CO2 i forskjellige høyder i troposfæren vil sendes tilbake til bakken og varmer den.
      Det betyr at, i stedet for å varme gassmolekylene i troposfæren, sørger CO2 for å redusere avkjølingen ved å returnere en del av IR-strålingen som ellers ville ha blitt sendt ut av atmosfæren tilbake til jordoverflaten og varme denne.
      Det er derfor ingen tvil om at CO2 er en drivhusgass som vil varme kloden. Spørsmålet er da: hvor mye?»
      Det jeg stusser over er utsagnet om at returnerte IR stråler «sendes tilbake til bakken og varmer den».
      Er det ikke slik at returnert IR stråling «nøytraliserer samme mengde utgående IR stråling?
      Men resultatet blir vel det samme?
      Så da gjenstår spørsmålet som både du og Seim og andre stiller. Hvor mye?
      UAHs globale statelitt målinger tyder jo på at effekten er beskjeden.

     • Bekkevold. Mye bra her. Ikke minst at Solheims ev. Seims eksperimenter er vesentlig mer avanserte enn Gores. Så slik sett er, som du sier, Gore lagt ‘død’. Og det var hovedsaken som Raaen ikke helt har akseptert. Det jobbes for øvrig med å finne forklaringer på fenomenet.

      Raaen bringer inn Schelnhuber (?). Han har mye bra standard IR-teori. Tross alt er jo abs fra CO2, vanndamp mm veletablert teori som det er liten vitenskapelig debatt om – heller ikke om man inkluderer emisjonsaspektet. Det er når man setter dette inn i reelle og skiftende forhold i atm. at det blir mer komplisert. F. eks så vil jo CO2 på vei mot bakken bli reabsorbert fordi båndbredden ved vanlige standard atm-T-profiler er bredere nærmere bakken. (Heftet kap 26). Det største unntaket er Antarktis der økt CO2 pga av T-profilen gir økt emisjon i 9 av årets 12 mnd. med effekt også for tilbakestråling.
      I tillegg er det store vekselvirkninger mellom stråling og og annen energitransport som Schelnhuber (ikke inkluderer). Det er rart at en ekspert ikke berører disse punkter. Det er jo her kjernen ligger. Som er: CO2-dobling gir ca 1C. Forsterkning fra vanndamp er ikke 3-4.5 ganger, men en svekking av opprinnelig CO2-signal.

   • Det mest forbausende er hans påstander om Venus lignende forhold på jorden, uten å påpeke trykkforskjellene. Skal ikke forundre meg om han bevisst har blitt feilsitert.

    • Nå uttrykkes det bekymring for vår påvirkning av klimaet flere steder i boken: s. 43 «Hvordan skal vi ….. dempe de globale klimautfordringene»; s. 163 – 164 bl. a. «Klimaendring … dreper regnskog … eliminere midler til å fjerne CO2. Stigning i havtemperatur … frigjør CO2. Begge disse virkningene vil kunne føre til at klimaet vårt blir som på Venus.»; s. 173 «En mer overhengene fare er hvis klimaendringene løper løpsk»; s. 180 «… løse problemer på egen planet som klimaforandring og forurensning, ….»; s. 216 «Menneskeheten har påført planeten klimaforandringer, forurensning, temperaturstigning ….»

 7. For 11 år siden, i 2008, skrev professor i fysisk geografi Ole Humlum en artikkel med den besnærende tittel «Klimaflaggellanterne, trollmannens kost og de 10 tankekors». Artikkelen har tålt tidens tann imponerende bra, og hans presise påpeking av svakhetene i CO2-hypotesen har bare blitt tydeligere og tydeligere dokumentert i årenes løp.
  Link: http://www.climate4you.com/Text/KlimaTankekors%20version20081026.pdf

  De som tar seg tid til å lese Humlums framsynte artikkel vil få svar på mange av denne trådens spørsmål om hva slags maktmekanismer som gjør at denne galskapen kan fortsette med all sin vranglære. Sitat Humlum:

  «IPCC har i dag en monopolaktig rolle som informasjonskilde om klimarelaterte fenomener for forskjellige landes regjeringer, og representerer selve faktagrunnlaget for viktige politiske beslutninger. IPCC anses offisielt som grundig, balansert og autoritativ i sin virksomhet, og der er tiltro til at de hundrede av til dels utpekte forskere der står bak IPCC tegner billedet av en bred vitenskapelig enighet om klimautvikling.

  Dette er en forståelig forhåpning, der imidlertid ikke er i samklang med virkeligheten. Det er naturligvis sådan, at de sentrale personer der utpekes til IPCC i det minste offisielt er av den oppfattelse, at vi i dag står over for potentielt farlige menneskeskapte globale klimaendringer. Det er jo med utgangspunkt i dette grunnleggende synspunkt at IPCC blev etablert i 1988; et synspunkt som senere blev konfirmert av flertallet av verdens regjeringer ved Rio-deklarasjonen i 1992. Seleksjonen av personer til IPCC er på den bakgrunn forståelig og konsekvent, og ses eksempelvis også tydelig i valget av de fortreffelige personer, som offisielle myndigheter peker på som egnete foredragsholdere om klimarelaterte problemstillinger. Men naturligvis kan man ikke samtidig få bredden av vitenskapelige oppfattelser representert. Virkeligheten er den at i dag har et ikke ubetydelig antall forskere den oppfattning, at det primært er vanddamp, skyer, vulkaner, samt påvirkning fra sol og kosmisk stråling, der bestemmer hovedtrekk av den globale klimautvikling, mens CO2 ser ut til å ha en mindre betydende rolle. Denne støtt voksende gruppe av forskere utpekes naturligvis ikke til at delta i IPCCs aktiviteter.»

  Her forklarer altså Humlum hvorfor kritikk av IPCCs ensidige insistering på CO2-hypotesen knuses av et overnasjonalt institusjonelt maktapparat som bare aksepterer nikkere.

  Humlums gjennomgang av de faglige svakhetene i teorien bak den påstått menneskeskapte klimakrisen viser at det er nettopp denne maktbasisen som hindrer en mer balansert presentasjon av de globale klimaforhold overfor politikere og andre beslutningstaker. Slik at risikoen for massive feilsatsinger på ikke-eksisterende «klimakriser» blir immanent, jfr. de vanvittige beløp som er ødet på meningsløse klimabesvergelser i de 11 årene siden Humlum skrev dette. Sitat:

  «Men som den oppmerksomme leser vil ha bemerket, er der også en rekke generelle svakheter knyttet til synspunktet om at verden står overfor en menneskeskapt klimakrise:
  • Usikkerhet om den virkelige globale temperaturutvikling
  • Usikkerhet om de nåtidige klimaendringer er uvanlige
  • Usikkerhet om fortidens atmosfæriske CO2-innhold
  • Usikkerhet om opptak av CO2 i oseanene
  • Usikkerhet om CO2-hypotesens korrekthet
  • Usikkerhet om klimamodellenes evne til at beregne fremtidens klima

  Blott for at nevne noen nærliggende eksempler. Samlet utgjør disse mange usikkerheter en alvorlig svakhet for helhetsbilledet av den menneskeskapte klimakrise. På et enkelt punkt er oppfattningen av den menneskeskapte klimakrise likefrem forbausende sårbar:
  • Fortsetter den nåværende stabile globale temperatur ennå noen år, eller innledes likefrem et temperaturfall, vil hele oppfattelsen av den menneskeskapte klimaendring stå over for en total kollaps, med tilhørende ringvirkninger.

  Dette har den helt ekstraordinære konsekvens, at selve grunnlaget for mange regjeringers velmenende miljø- og energipolitikk nå står og faller med om den globale temperatur går op eller ned de nærmeste årene. Det er bekymrende, at mange politikere frivillig er gått i denne selvskapte felle.» Sitat slutt.

  Anbefaler alle å lese denne meget lærerike og informative introen til klimaindustriens selvforsterkende rasjonale.
  Artikkelen er en klassiker i saklig imøtegåelse av klimaindustriens uholdbare herjing med vitenskapsetikken.

 8. Det er rett at Arrhenius i 1906 oppga 1,6 °C. Men han presisere at han da så fullstendig bort fra vanndamp. Dette tallet er for øvrig noe større enn det moderne tallet for samme forutsetninger, kjent fra f.eks. Myhre et al. (1998).
  Når han tok hensyn til vanndamp, fant Arrhenius i 1906 4,2 °C, som vel er innenfor usikkerheten fra 1896 arbeidet.

  • Ja, vanndampen er en meget sterk drivhusgass så den må med. Og CO2 er en svak drivhusgass. Arrhenius’ modell hadde hovedprinsipp om stråling, med den (for) enkle antagelse om at relativ fuktighet var konstant. Som i dag. Like feil den gang som nå. Og selvfølgelig med de mangler om atmosfæren og enerigutveksling, samt skyer som også i dag gjør seg gjeldende.
   Feilen er at IPCC-leiren hele tiden unyansert viser til hans tidligere publikasjon.
   CO2-dobling bidrar (teoretisk) med ca 1C og vanndampen gir en negativ forsterkning. Da er vi på nivåer som er fordelaktig eller nøytrale for de fleste områder på kloden.
   Arrhenius konkluderte også med at med opptaket av CO2 i havet ville det ta 3000 år til dobling. Da er vi allerede inne i neste istid. Og det var forklaringen av istider som var Arrhenius anliggende. Derfor fikk han intet korrektiv på sin 5C fra observasjoner.

   • Mitt poeng var at det ikke er hold i din påstand om at Arrhenius endret sitt estimat vesentlig. Ref. «uholdbare klimapåstander»

    • OK Raaen. Men hovedpoenget er faktisk at den nye publikasjonen tilskriver CO2 bare 20% av IR-effekten. Den blir dermed en svak drivhusgass. Mens H2O er en meget sterk drivhusgass.
     Dessuten introduserer det en meget unøyaktig beregning ved at vanndampkonsentrasjonen varierer voldsomt over kloden og at det er feilaktig å benytte at relativ fuktighet er konstant ved temperaturøkning. Målinger viser store nok forskjeller til å endre denne forsterkningseffekten fra IPCCs (og Arrhenius) positive verdi til negativ.
     EN VELDIG STOR FORSKJELL

Kommentarer er stengt.