Medias nye jakt på faktafeil og falske nyheter – mest bløff?

Klimanytt 193, av Ole Henrik Ellestad

Ikke før har NRK lansert sin aksjon for faktasjekk så formidler de påfølgende uke en strøm av fordreide klimanyheter. De har gjennom årtier vært like ille som deres forbilde BBC – og Aftenposten (Klimanytt 192). Skal aksjonen bare være en skinnmanøver for å legitimere egen, feilaktig agendajournalistikk?

På NRK-nyhetene 21. mars lanserte kringkastingssjefen og sjefredaktørene i VG og Dagbladet en aksjon for å avsløre faktafeil og falske nyheter. Et utmerket tiltak i klimaspørsmål hvis det retter faktafeil, omfatter egne journalister og endrer regien der utelukkelser og halve sannheter fordreier helhetsbildet som del av en agendapreget journalistikk. En historisk ryddeaksjon for de senere tiår vil også være betimelig.

I løpet av uken etter lanseringen formidlet NRK flere feilaktige og ufullstendige klimameldinger. Trumps betydelige budsjettreduksjoner til klimasaker og fjerning av flere tusen stillinger i EPA som nå skal konsentrere seg om rent vann og luft, ble ikke omtalt i Dagsnytt 18, kun mulige problemer med lovregulering knyttet til kullfyrte kraftverk. På Dagsrevyen informerte aktivisten Thomas Cottis fra Framtiden i våre hender, presentert som høyskolelektor og ekspert, deres film om klimaet i 2050. Ingen forankring til seriøse studier fra FNs FAO mm om faktisk gunstig utvikling for kloden, men svartmaling og alarmisme sogar finansiert av Norges forskningsråd med 500 000 kroner! I radionyhetene 29. mars formidlet Naturvernforbundet om beregninger som viste at reduserte kaffeavlinger ville inntil 10-doble prisene i år 2100.

En uke før lanseringen 16. mars uttalte NRKs nyhetsredaktør, Alexandra Beverfjord, at ettersom: «den absolutt største majoriteten av forskningsrapporter konkluderer med at (klima)endringene er menneskeskapt er det viktig å ikke å fremstille det som om forskningen er delt». Ikke bare avslører NRK uvitenhet om at IPCCs konklusjoner fra utilstrekkelige beregningsmodeller strider mot observasjoner og dermed burde forkastes, men de omgår også IPCCs dementier av tidligere alarmerende utspill. Og alle som har påpekt feilene gjennom tiår, og omtalt naturlige variasjoner basert på to hundre år med flere tusen fagfellevurderte publikasjoner (se NIPCC) blir marginalisert til tross for det kan forklare observasjonene. Dermed desavuerer NRK vitenskapens viktigste prinsipp – at teorier som ikke stemmer med observasjoner må forkastes.

Også NRKs store forbilde, BBC, har fulgt samme opplegg, med en rekke pinlige avsløringer sammenfattet i en GWPF-rapport. Den er en utmerket historiefortelling om hvordan BBC har forsvart de mest markante feil fra IPCCs side, hvordan de har arrangert seminarer og etablert kontakter med IPCC-leiren, og at filminnslagene laget av eller finansiert av aktivister utgjorde 25 %. Omtalen stemmer godt med de vitenskapelige avsløringene. Også forskere som har vitnet i den amerikanske kongressen, gir sin tilslutning til denne rapporten.

På et dagsmøte i Det norske vitenskapsakademi rundt 2010 fremkom at bare et fåtall norske journalister har vitenskapelig skolering, hvilket kan forklare nivået. Klimarealistenes stifter Per Engene påpekte de varmere tider under Holocen optimum under en stor klimanettdebatt på NRK. Han ble slettet og utestengt av Kyrre Nakkim som påstod at temperaturen hadde vært konstant inntil moderne tid. I ett av NRKs innkjøpte programmer ble Michael Mann, «Hockeykøllas far» sittende igjen som «vinneren» til tross for at arbeidet er etterprøvd og karakterisert som en skam for vitenskapen. Golfstrømmen omtales av NRKs utvalgte forskere med målinger fra 1990-årene utenfor Svinøy. Da slipper de å omtale måleseriene helt fra år 1900 utenfor Skottland og Kola som viser variasjoner som samsvarer godt med oppvarmeperioden 1920-40 globalt, i Arktis og Norge – og nå de siste 40 år. Pussig.

Også Yrs Astrid Rommetveit har basert en rekke saker på å bytte klima med vær der varme og ekstremeffekter er menneskeskapte. Autoritetsbygging fra flere forskere som støtter IPCC, sikrer «konsensus». Ingen eller minimal plass for viktige motforstillinger. Selv ikke når de omtaler temperaturmålinger har NRK informert om at satellitter dekker mye bedre hele kloden inklusive fjerntliggende, høytliggende, og polare områder, enn bakkemålinger. Og ikke minst – de måler oppe i atmosfæren der i IPCCs drivhusteori tilsier at det skal være særlig oppvarming fra drivhusgasser. Påfallende manglende interesse om dette i likhet med svakhetene ved de mange politiske klimatiltak.

For NRK og de øvrige norske media dreier det seg ikke bare om å rette opp feil.

Hele den agendapregede klimajournalistikken må avvikles.

Å formidle kunnskap om alle de naturlige fenomenenes påvirkning i de ulike deler av landet og om internasjonale forhold er faktisk nyttig informasjon for mange virksomheter.

 

Støtt oss ved å dele:

57 kommentarer

 1. Et meget pinlig og ømt punkt for IPCC-leiren er knyttet til begrepet «Hot Spot» eller «Fingerprints».
  I følge Fred Singer er alle enige om; hvis hypotesen om co2 som hovedansvarlig for klodens økte temperatur er sann, så skal atmosfæren ca. 10 km. oppe over ekvator være varmere, opptil dobbelt så varm, som nede på bakken.
  Det pinlige er at ingen målinger der oppe viser noen som helst oppvarming. Snarere det motsatte.
  Det er litt pussig at NIPCC og realister ikke har kunnet nå frem gjennom IPCC-leirens hysj-hysj om saken.
  Her er Fred Singer i en videosnutt om saken, som ble lansert for 8 år tilbake.
  https://www.youtube.com/watch?v=BnFfkwmg1K4

  • Det er viktig at politikerne i Norge får vite dette: at selve «fingeravtrykket» som en forventer ut fra klimamodellene ikke stemmer med virkeligheten. Når pressen ikke gjør den jobben, må andre trå til.

   • Og derfor finnes denne nettsiden. Men alle bør gjøre det de kan, det finnes fortsatt enkelte medai-artikler og nettsteder (som forskning.no) der det er tillatt med kommentarer. Det er forbausende mange skeptikere der ute.

 2. Her er et annet eksempel på desinformasjon:

  Reported:
  Wallace asked him about NOAA’s claim that 2015 and 2016 are the hottest years on record.

  Reported: Pruitt had no convincing comeback.

  Wallace asked him the age-old question beloved by climate alarmists: “What if you’re wrong? What if CO2 is causing dramatic climate change and we as humans are responsible?”

  Reported: Pruitt just didn’t know how to respond.

  Transcript
  WALLACE: Mr. Pruitt, there are all kinds of studies that contradict you. The U.N.’s panel on climate change says it is at least 95 percent likely that more than half the temperature increase since the mid-20th century is due to human activities. NOAA, that’s our own, National Oceanic and Atmospheric Administration, says there’s more carbon dioxide now than in the last 400,000 years, and NOAA says 2015 and 2016 are the two hottest years on record.
  Mr. Pruitt, are we supposed to believe that that’s all a coincidence?

  PRUITT: No, look, Chris, I said to the process — in my confirmation process, individual senators as well, that there’s a warming trend, the climate is changing. And human activity contributes to the change in some measure.
  The real issue is how much we contribute to it and measuring that with precision. But then also, what is the process as far as response, what can we do about it, the tools in the toolbox to address the CO2 issue? And you can’t just simply, from the EPA perspective, make that up. You can’t do with the president did previously with the Clean Power Plan, President Obama, and his administration, to simply re-imagine authority. That’s why we have a U.S. Supreme Court stay against the Clean Power Plan. That’s why President Trump is dealing with that regulatory overreach and charting a new path forward to deal with these issues within the framework of Clean Air Act.

  WALLACE: But, sir, you are kind of sugarcoating what you said. You said there, I would not agree that carbon — CO2 is a primary contributor to global warming. And the question I have is, what if you are wrong? What if, in fact, the earth is warming? What if it is causing dramatic climate change and that we as humans through carbon emissions are contributing to it?
  Simple question, what if you’re wrong?

  PRUITT: Look, let me say to you, CO2 contributes to greenhouse gas, it has a greenhouse gas effect and global warming, as methane does and other types of gases. The issue is, how much we contribute to it from the human activity perspective and what can be done about it from a process perspective, Chris.
  WALLACE: But don’t you think the fact that we have these coal power plants belching carbon emissions into the air, you don’t think that had — plays a role?

  PRUITT: I think that we’ve done it better than anybody in the world at burning coal clean, in a clean fashion. The innovative and technological advances that we’ve seen along with natural gas production and generating electricity, it all contributed to a CO2 footprint that’s pre-1994.
  Again, we have done better than anybody in the world, and growing our economy and also being a good steward of our environment. We have nothing to be apologetic about. We’re going to operate within the framework of the Clean Air Act to deal with these issues and make sure that we advance clean air, clean water, not just with this respect to CO2, but with those key air pollutants under the ambient air quality standard program that we have.

  • Ser ikke at dette er noe annet enn det som er kjent, at EPA skal redusere virksomhet innen klima betydelig og konsentrere virksomheten rundt ren luft og rent vann. Dette ble bekreftet videre i det fremlagte budsjett 16.3. Om Pruitt har detaljkunnskap om klimaargumentasjonen er en annen sak. Trump har andre rådgivere om klimavaraisjonenes årsak bl.a. den eminente strålingsfysikeren William Happer.

   • Poenget var at det er ikke særlig god overensstemmelse mellom det reporteren rapporterte («Pruitt just didn’t know how to respond» etc), og det han virkelig sa.

    Ellers tror ikke jeg heller at hverken Pruitt ,eller Hagen for den saks skyld, vet veldig mye om fysikken, men det betyr ikke at de ikke kan være i stand til i rimelig grad å oppfatte ting riktig!

    • OK, enig med den vinklingen. Og det er mange andre eksempler.

 3. I riktig gamle dager, da jeg var ung, kalte vi dette annerledes; «Klima eller værlag er et steds gjennomsnittsvær, som oftest beregnet ut ifra en 30-årsperiode.»
  Nu for tiden er det ikke lenger snakk om 30 år, nå handler det om timer, kanskje minutter…

 4. Ellestad, når man gyver løs på andre ang. faktafeil og falske nyheter bør man først feie for egen dør..

  «seriøse studier fra FNs FAO mm om faktisk gunstig utvikling for kloden»

  Hvordan i all verden har du, Ellestad, kommet frem til den konklusjonen?? FAO mener da vitterlig akkurat det motsatte? Eller som de selv skriver på sine nettsider:

  http://www.fao.org/climate-change/en/?utm_source=faohomepage&utm_medium=web&utm_campaign=featurebar

  «Climate change is a threat to global food security, sustainable development and poverty eradication. Greenhouse gases (GHG) from human activity are the most significant driver of observed climate change.»

  Hvordan dette kan tolkes som «gunstig utvikling for kloden» kan i beste fall settes på kontoen for «alternative fakta»…

  • Spørsmålet er hva er faktafeil og falske nyheter.? Ja og FNs FAO er bekymret for mat sikkerheten. På grunn av klimaendringer. Fakta er at klimaendringer har skjedd både sakte og fort, kaldere og varmere i 4,6 milliarder år og er helt naturlig. På grunn av klimaendringene må vi få sikret hos at vi kan brødfø verdensbefolkningen. Eller for de som tror at verden er på vei mot en klimakatastrofe. Må vi likevel får sikret hos at vi kan brødfø verdensbefolkningen.

   Et annet problem er at verden er helt avhengig av transport. Det skjer per i dag med ikke fornybar energi (og bitte litt til elektrisk til privat bruk). I tidligere tider i jeger samfunnet flyttet vi hos rundt for å jakte på mat. I dag bor vi på samme sted og maten kommer hit fra alle verdens områder. Fakta er at olje produksjonen kommer til å stupe før eller siden, og i det øyeblikket kommer matprisene til å skyte i været (det skjedde i 2007). På grunn av transport og produksjon av mat. I tillegg må vi bruke land områder til å lage drivstoff for å kunne transportere og produsere mat. osv ved mangel på mat kan trussel om kriger oppstå. Med trussel om krig så vil flere land satse på forsvar. Jetfly og tanks går da ikke på batterier, men på diesel/parafin. Derfor blir det igjen kamp om de siste olje ressursene. Fakta at 2016 er ett år da verdens forsvar opprustes, men det var også ett rekord år for mat produksjon.

   Hele klimakrise spørsmålet om hvorfor de vestlige verdens regjeringer og IPCC. Er og sikre mat forsyning og forsvar. Derfor denne propagandaen om klimakatastrofe. For å skremme den vestlige arbeider til å kjøre elektriske biler og spare energi, bruke minst olje.( har til og med hørt av vestlige arbeider må arbeide betydelig mer pga klimaendringer)Den siste olje skal brukes til forsvar og opprustning. For hadde de virkelig skjedd en klimakatastrofe på grunn av våre utslipp av Co2 så hadde avtalene om utslipps kutt skjedd for 20-30 års siden.

   • «For hadde de virkelig skjedd en klimakatastrofe på grunn av våre utslipp av Co2 så hadde avtalene om utslipps kutt skjedd for 20-30 års siden.»

    Helt enig, hadde politikerene virkelig trodd på svadaen tror jeg vi ville se helt andre handlinger, istedet ser vi hvordan de bruker den til å oppnå politisk makt generelt.

    Men kanskje tror jeg for godt om politikerene…

    • Noe merkelig at dere ikke har hørt om Kyoto-avtalen. Fra 1997. 20 år siden. Eller Rio-konferansen. I 1992. 25 år siden.

     • Så du mener reaksjonen til politikerene er proporsjonal med skremslene, etter min mening har de stort sett bare pratet, og gjort mye mindre enn de burde gjort hvis de hadde trodd på vrøvlet.

      Kyoto døde da Gore mot sin sjefs ordre aksepterte avtalen, for så å bli nedstemt 95-0 i senatet.

      Og Paris er bare et løfte uten forpliktelser, hvor de hadde en nær-religiøs opplevelse uten motforestillinger og betalt av skattebetalerene.

  • Lite som tyder på at den politsik korrekte svadaen du refererer fremkommer i produksjonsstatistikken for mat:

   http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC/visualize

   men den er vel modellbasert!

   «The battle to feed all of humanity is over. In the 1970s [«and 1980s» was added in a later edition] the world will undergo famines – Hundreds of millions of people are going to starve to death in spite of any crash programs embarked on now … nothing can prevent a substantial increase in the world death rate.”

   Paul Ehrlich, The Population Bomb, 1968

   • Så risproduksjonen har gått opp mellom 1994 og 2014? Hånd i hånd med økningen i dyrket areal? Det var da ikke veldig oppsiktsvekkende. Men hva det har med Ellestads påstand om at FAOs studier viser at utviklingen er «gunstig for kloden» vet jeg ikke…

    Og dere kan jo bestemme dere; står FAO for seriøse studier eller serverer de politisk svada? Det virker som dere velger det som passer dere etter forholdene (les: etter hvilken konklusjon FAO kommer frem til). (Riktignok har jeg fremdeles ikke sett den studien hvor FAO konkluderer med at (menneskeskapte) klimaendringer er «gunstig for kloden».)

  • Klimarealistene trenger en realistisk orientering om likevekt av CO2 i biosfæren spesielt ang. konsentrasjons- og temperaturavhengighet av mengde løst i havet.

   Det er velkjent gjennom mange målinger at havene har øktende mengde løst CO2, hovedsakelig pga. våre utslipp.

   Eller har KR noen «alternative fakta» her også?

   https://earthobservatory.nasa.gov/Features/OceanCarbon/

   • Jeg har lest dette inlegget, er selv geolog ikke oseanograf, men jeg ser at resultatene ikke er helt entydige:
    «After 30 years of measurements, the ocean carbon community is realizing that tracking human-induced changes in the ocean is not as easy as they thought it would be. It wasn’t a mere matter of measuring changes in carbon concentrations in the ocean over time because the natural carbon cycle in the ocean turned out to be a lot more variable than they imagined. “We discovered that natural processes play such an important role that the signals they generate can be as large as or larger than the anthropogenic signal,” says Feely. “Now we are trying to address how these decadal changes affect the uptake of carbon. Once we account for these processes, we can remove them from the data set and calculate the anthropogenic carbon dioxide as the residual.” But to track the increasingly complicated carbon balance sheet, the ocean community needed models, mathematical simulations of the natural world.»
    De naturlige variasjonene er altså så store at de ennå ikke har greidd å isolere ut de antropogene bidragene! Så derfor er det ikke grunnlag for å si at det er hovedsaklig på grunn av våre utslipp at C02 nivået øker.

    • Idsø,

     Har du en refereanse til denne teksten?

     Antatt at denne økningen ikke er antropogen, og med tanke på at konsentrasjonen i atmosfæren også har økt, med 30 %, har du et forslag til kandidat for en slik naturlig men fortsatt uoppdaget CO2-kilde som i tillegg etterlikner våre utslipp?

     • Du spør etter referansen, det er sakset fra den linken til NASA som du selv har lagt ut. En kan spekulere i hvor C02-en som vi lager blir av. En del synker nok ned i dyphavet lengst i nord og sør, en del blir tatt opp av planter for planeten er blitt grønnere med årene viser opbservasjoner fra satelitter.

     • Beklager jeg misforstod litt spørsmålet, hadde det ikke foran meg. Jeg tror at temperaturen i hovedsak driver C02- økningen og ikke omvendt, det er det korte svaret, og det kan belegges med mange undersøkelser.

     • CO2-økningen i atmosfæren kan ikke….(snip)

      (Moderator: Diskusjonen om Henryloven er off-topic, og resirkuleringen din av gamle og tilbakeviste påstander enda mer off-topic.
      Vi kutter her, diskusjonen skal dreie seg om de forhold som er belyst i Ellestads siste klimanytt).

   • Hei. Lackner. Jeg svarer for meg selv, ikke for de dyktige klimarealistene som bidrar med artikler her.
    Svaret på ditt spørsmål er enkelt, men at du i hele tatt spør viser at du mangler den enkleste kunnskap om elementær fysikk, kjemi og karbonbalansen i havet.
    Kanskje psykologisk indoktrinering og hjernevask av IPCC og lakeiene deres er årsaken til at du i det hele tatt stiller følgende spørsmål: ..»at havene har økende mengde CO2, hovedsakelig pga av våre utslipp.»?.
    Svar: Ifølge alle fysiske lover, som vi har forholdt oss til i flere hundre år, kan ikke varmere hav oppta mer CO2 enn kaldere hav.
    IPCC lover begge deler varmere hav og mer CO2 løst i havet. Det er umulig.
    Man kan ikke åpne en bok i kjemi og fysikk, uten å lese at opptak og overskudd av CO2 i havet vil reager og felles ut til CaCO3. Havet har en uendelig buffert av Ca og MG, som vil reagere med dette overskuddet av tilført CO2 fra luften.

    • Andersen,
     Det er helt riktig at hvis man kun har CO2 i gassfasen og konstant trykk vil løslighet av CO2 være fullstendig temperaturavhengig, og CO2 vil gasse ut dersom temperaturen øker. Imidlertid er det litt mere komplisert dersom vi har en miks av gasser i gassfasen. Her kommer Henryloven inn.

     Som sagt er konsentrasjonen avhengig av partialtrykket til gass over væskefasen, gitt en likevektstemperatur. Antar vi er enige om dette (definisjonen, altså). Antropogen kilde eller ikke, det er klart målt økt karbonifisering av havet, og riktig som du sier; utfelling til CaCO3 finner sted når vi får overskudd av CO2.

     Er spent på dine beregninger ang. hvor mye CO2-konsentrasjonen øker ved én grads økt havtemperatur. Har du satt deg inn i likningene? Spesielt: Hvor mye endres konsentrasjonen i havet (gitt likevekt med karbonationer) når atmosfærisk CO2 øker med 30 %?

     Tips: Konstanene øker fra 21,9 til 22,6 (3%) ved økning fra 15 til 16 grader C.

     Dersom du fremdeles ikke tror på dette, har du kanskje en anerkjent referanse som bekrefter at løslighet av CO2 kun er avhengig av temperatur og ikke blandingsforhold i gassfasen?

     • Lackner.
      Spørsmålene du stiller klarer jeg ikke å svare fullstendig på nå, når jeg er inne på denne siden kl 2030 i kveld.
      Men om alt går bra skal du få fullstendig svar i morgen.

     • Lackner. Først vil jeg påpeke at du formulerer noe unøyaktig. Men spørsmålene du stiller er meget vesentlige. Innlegget ditt jeg skal besvare består av fire avsnitt og fem spørsmål.?

      Første avsnitt:
      Der har vi konsensus!

      Andre avsnitt/spørsmål:
      Konsensus!
      Bortsett fra uklarheten. Hva mener du med: «..målt økt karbonfisering i havet»?

      Tredje avsnitt/spørsmål. Her er det vel to spørsmål.
      Spørsmål 1:
      Har ikke satt meg godt nok inn i ligningene, og det finnes også tabeller for dette.
      Men med 1 grads økt havtemperatur, innen for området 0 til 15 grader gir en reduksjon av CO2 løst i vann med ca. 0,46 %, og fra 15 til 16 grader med 3% høres rimelig ut.
      Det meste av CO2 økningen i luften etter Lille Istid kan forklares med denne oppvarmingen av hav og sjø.
      Spørsmål 2.
      Hvor mye endres konsentrasjonen i havet når atmosfærisk CO2 øker med 30%. Svar: Det er avhengig av to forhold. Trykk og temperatur.
      Trykket kan vi se bort fra for det er o gjennomsnitt ikke en variabel, og om temperaturen er konstant, vil ikke konsentrasjonen endre seg. Selv om CO2 konsentrasjonen øker vil ikke partial-trykket til gassen endre seg, og dermed vil ikke opptaket av CO2 øke, ifølge Daltons lov om partial-trykk.
      Siste avsnitt og siste spørsmål:
      Blandingsforholdet av CO2 i atmosfæren har ingen betydning for løslighet, siden partialtrykket er konstant om mengden øker eller minsker.

     • Mye som er bedre her, Andersen. Du kom også fram til at vi kun får tre 3% økt CO2 i atmosfæren ved én grads økt havtemperatur. Spørsmålet som ennå da består er hvor de resterende 27% (gitt at vi har 30% økning totalt) av økningen for CO2 kommer fra når avgassing fra hav bare bidrar med en liten brøkdel.

      På «spørsmål 2» må du nok erkjenne at partialtrykk ved lave trykk (hvor ideell gasslov er en god tilnærming) er fullstendig proposjonalt med eller mengde eller molfraksjon av komponenten i gassfasen. Partialtrykket er definert som det trykket en enkelt gass utøver dersom det var den eneste gassen i et volum.

      Spesielt har vi at

      Px /Ptotal = nx / ntotal

      (nx = antall mol av komponent x, Px=partialtrykket til komponent x)

      Pr. definisjon; øker vi menden, øker partialtrykket.

     • Lackner.
      Spørsmål 1.
      Nå tror jeg du tar kraftig feil.
      Det vi er inne på og diskuterer her er nok ikke eksakt vitenskap. Men når havets temperatur øker med eksempelvis 1 grad, som vi legger til grunn avgir havet 3% av løst CO2 gass. Havet inneholder 150.000 milliarder tonn CO2. Om disse 3% blir liggende i atmosfæren vil atmosfærens innhold øke med 150% til 1000 ppm CO2.
      Ser du hvor feil du tar?

      Spørsmål 2.
      En økning av CO2 nivå i atmosfæren med 30% fra dagens 400 ppm, vil øke andelen av CO2 gass i atmosfæren til 520 ppm. Dette vil teoretisk øke andelen av CO2 gass i atmosfæren med beskjedne 0,0012 volumprosent, og om man regner CO2 partialtrykk till 300 torr vil økningen da tilsi at partialtrykket øker til 300,0036 torr. Knapt målbar mengde CO2 på 180 millioner tonn CO2 tilførsel/ eller 0,12 % til havets 150000 milliarder løst CO2
      Ser du hvor feilene dine ligger?

     • 1. Det er selvsagt ikke hele havet som har blitt én hel grad varmere, vi snakker om overflatetemperaturen (den som er referert til målt), og det er bare en brøkdel av vannvolumet. Dessuten er antagelsen med 3% økning ekstremtilfellet hvor konsentrasjonen i vannfasen er antatt lik (jeg skrev, og burde gjentatt, at det er Henrykonstanene øker med 3%). Ved avtagene CO2-konsentrasjon ved stigende temperatur vil økningen være mindre en 3%.

      2. Du erkjenner åpenbart ennå ikke at partialtrykk og mengde i gassfasen er proposjonale størrelser: en økning fra 310 til 400 ppm (33 %) gir også 33 % økt partialtrykk. At økningen av CO2 er liten sammenliknet med HELE atmosfærens innhold er ikke relevant i følge det vi har diskutert.

     • Det ligger ikke inne noen svarknapp under ditt siste innlegg. Derfor svarer jeg her.
      I ditt siste innlegg synes jeg du fortsetter å være uklar og lite presis, faktisk virker det som bevisst ønsker å forvirre og avspore fra spørsmålenes kjerne.

      Ditt nr 1.
      Igjen denne forbaskede unøyaktighet. Tidligere nevnte du havet, og det kan knapt forstås som noe annet enn hele havet. Nå forvirrer du dette til en brøkdel? Skal man regne på dette må du fortelle hvor stor del av havet du mener? 1/100, 1/1000 1/10000 del. Hvis ikke er det umulig å gi deg et godt svar. Kan virke som du tåkelegger utgangs parameter bevisst.
      Spørsmål 1.
      Om du angir hvor mye av havets volum som øker med 1 grad ved ca. 15 grader blir det lett å gi svar på hvor mye CO2 gass dette vil tilføre atmosfæren?

      Ditt nr 2.
      Beklager hvis jeg har vært uklar om økning av CO2s partialtrykk og denne virkningen på opptak av denne gassen i havet.
      Ifølge ditt siste innlegg betyr en økning fra 310 til 400 ppm en økning på 33%, (rett er riktig nok 29%).
      Du har helt rett partial trykket til CO2 øker, og opptak av CO2 i havet burde øke. Men fordi havets temperatur har øket, kan dette trykket fra CO2 gassen ikke presses ned i havet i større grad enn det havets temperatur gir kapasitet til.
      Det er tre elementer: trykk, temperatur og mengde av gassen.
      Derfor er klimaalarmistenes feilaktige teori om varmere hav, og mer CO2 gass både i det varmere hav og varmere atmosfære ikke i samsvar med naturlovene.
      Eller har du en subsidiert forklaring på hvorfor naturlovene plutselig ikke virker lenger etter at reveforsker Prestegård og avdanket SV politiker Kristin Halvorsen, som ikke har åpnet en bok i kjemi eller fysikk leder styrer UiO Ciceros desinformasjon og fake-nyhetter om spørsmålet?

     • Da er vi blitt enige om at én grad temperaturøkning i hav-atmosfæresystem alene (ingen ekstra CO2-kilde) gir et sted mellom 0 – 3% økning av CO2 i atmosfæren forutsatt konsentrasjonen også i væskefasen i alle fall ikke stiger. Dersom økningen av CO2 i atmosfæren er større, STIGER konsentrasjonen i væskefasen selvom temperaturen i (litt av vannmassene) øker med én grad. CO2 har økt med ca 30 % (si ca 307 til 400 ppm). Da kan ikke denne økningen forklares med avgassing fra havet.

   • Hei Lackner.
    Når det gjelder biosfæren enorme utveksling av CO2 kontra våre puslete utslipp av CO2 etter forbrenning av kull, olje og gass årlig, må det igjen være hjernevask av IPCC propaganda, som gjør at du ikke forstår. J eg vil ikke lalle deg en «nyttig idiot» ennu, men du bør lese deg opp på elementær lære om klimaspørsmålet, eller er du kun tilstede for å trenere debatten.
    Biosfærens av CO2 gass mellom overflate og atmosfære årlig ca. 870 milliarder tonn CO2. Menneskelig aktivitet ved forbrenning ca.30 milliarder tonn.
    Det lille tilskuddet vi brenner opp årlig på ca. 3,45% av biosfære utvekslingen og i tillegg hav-luft-hav utvekslingen på 500 milliarder tonn CO2, ender da op med 2,18% tilgang til atmosfæren. Det blir en bagatell for biosfæren ved fotosyntese, dette ekstra tilskuddet av plante- mat å nytte seg av.
    Er svaret avgitt?

  • Østensen. Det å feie gjelder vel også din egen komentarer som som blir for billig som argumentasjon. Slike generelle omtaler av klimavariasjonene som du angfører, har alle organisasjoner som som arbeider opp mot politiske miljøer og er avhengig av støtte. Det er som i IPCC-rapportene. Inne i fagdelene står det mye som strider mot konklusjoner og mediaprofilering, f.eks. at modellene er basert på kaotiske ikke-lineære ligninger som ikke egner seg for prognoser (og pålitelige beregninger for den saks skyld), men det formidles ikke aktivt.
   Men FAO publiserte 02.03.2017 at 2016, ‘det varmeste året registrert’ var rekordår for sentrale avlingstyper og at avlinger har økt jevnt og trutt.Det er jo noe å ha i mente. FAO har også statistikker fra 1961 og disse danner grunnlag for deres egne og andres bearbeiding og prognoser. FAOs World Agriculture Towards 2030/50 gir ingen dekning for Cottis og filmens påstander. Det har vært en økning i produksjonen, og denne forventes å forsette på ca 1% per år. Selv IPCC skriver om liknende økning.
   Det er naturlig for mer CO2 gir økt vekst, toleranse mot tørke, saltholdighet og høyere temperatur. Og den beskjedne temperaturøkningen skjer i kalde tider: vinter, natt, høyere breddegrader og svarer til høydeforskjell på 130 m, faktorer som er fordelaktige for vekst.

   • Jeg siterte FAO sin konklusjon ang. menneskeskapte klimaendringer i stedet for å ramse opp de utallige studiene som konkluderer med akkurat det samme. Å stemple sitatet som billig argumentasjon viser vel bare at du mangler motargumenter.

    Og som vanlig gjemmer Klimarealistene seg bak globale produksjonstall. Men har du, Ellestad, korrigert produksjonstallene for areal dyrket mark? Eller kunstig vanning? Eller bruk av sprøytemidler? Eller alle de andre (utallige) faktorene som påvirker jordbruksproduksjonen?

    Siden du nevner FAOs World Agriculture Towards 2030/50 kan vi jo se nærmere på hva som skrives der:

    http://www.fao.org/docrep/016/ap106e/ap106e.pdf

    «Growth of crop yields has slowed down considerably, and fears are expressed that the trend may not reverse.[ ] Climate change, furthermore, looms large as a risk that would negatively affect the production potentials of agricultural resources in many areas of the world.»
    Altså, veksten i produktiviteten i jordbruket avtar betydelig. Samtidig som temperaturen og mengden CO2 i atmosfæren øker. Og selvfølgelig ser man negativt på klimaforandringenes påvirkning på jordbruksproduksjonen. Til slutt, nok en FAO-rapport som viser hvordan matproduksjonen trues av klimaendringer, selv om CO2, isolert sett, kan være positivt for visse planter:

    http://www.fao.org/3/a-i5188e.pdf

    «by 2100 the impact of climate change on crop yields for high-emission climate scenarios
    ranges between –20 and –45 percent for maize, between –5 and –50 percent for wheat,
    between –20 and –30 percent for rice, and between –30 and –60 percent for soybean (Müller and Elliott, 2015). Assuming full effectiveness of CO2 fertilization, climate change impacts would then range between –10 and –35 percent for maize, between +5 and –15 percent for wheat, between –5 and –20 percent for rice, and between 0 and –30 percent for soybean. If nitrogen limitations are explicitly considered, crops show less profit from CO2 fertilization (Müller and Elliott, 2015) and amplified negative climate impacts.»

    Så, når skal du, Ellestad, slutte med cherry-picking, og heller forholde deg til alle fakta? Og sist, men ikke minst, når skal du slutte å hevde at mer CO2 i atmosfæren vil øke produksjonen i landbruket?

     • http://www.fao.org/3/a-i5188e.pdf

      «by 2100 the impact of climate change on crop yields for high-emission climate scenarios
      ranges between –20 and –45 percent for maize, between –5 and –50 percent for wheat,
      between –20 and –30 percent for rice, and between –30 and –60 percent for soybean (Müller and Elliott, 2015). Assuming full effectiveness of CO2 fertilization, climate change impacts would then range between –10 and –35 percent for maize, between +5 and –15 percent for wheat, between –5 and –20 percent for rice, and between 0 and –30 percent for soybean. If nitrogen limitations are explicitly considered, crops show less profit from CO2 fertilization (Müller and Elliott, 2015) and amplified negative climate impacts.»

      Du trenger derfor ikke aa vise til noe vi alle visste fra foer

 5. Nå ser det ut til at de vil gå grundig til verks mot informasjon som ikke passer inn i politikken.

  » Three ranking House Democrats on Monday urged teachers to throw away copies of a book written by climate scientists challenging the catastrophic global-warming view, saying the nation’s schools are “inappropriate” forums for such a discussion.»

  http://www.washingtontimes.com/news/2017/apr/4/house-democrats-urge-teachers-to-trash-book-by-cli/

  Dette måtte jo være en ide blant klimafanatikere i Norge , hva med bokbål med politisk uren litteratur , det ville sikkert virke overbevisende som et godt pedagogisk argument ? Har som kjent vært forsøkt før i Europa.
  Gjenstår å se om magien virker.

 6. Østrensen. Jeg har omtalt at Cottis svartmaling ikke er i samsvar med realitetene og referert til FAOs statistikker og omtaler. Og det er de generelle vekstvilkår som er viktige.for kloden som helhet. Den er i meget god vekststand med økt årlig produksjon. Endringer i enkeltprodukter og omtale av det vil skyldes en rekke faktorer som ikke er relatert til klimar knfr bruk av biodrivstoff. Det ble ingen matvarekrise i 2013 som flere forventet (også FAO vurderte det noe som reflekteres i deler av deres omtale), og det ligger ikke an til krise fremover. Heller ikke IPCC konkluderer med det, bare litt mindre vekst. Ikke riktig , men riktig nok i forhold til å avvise en krisesituasjon. Og IPCCs høyemisjonsscenario gir åpenbart ikke den temperaturøkning som beregnes, og det er ingen bevis for at de beregnede effektene vil inntre pga CO2. Derimot vet man at det inntrer regionale naturlige variasjoner som FAO kommenterer, og har som en av sine prioriterte oppgaver. F.eks er jo 60-års syklusen i Sahel velkjent. Knfr prof. Tor Benjaminsens artikler.
  Jeg har tidligere referert til Prof R. Tol, med håndbok for miljø og klimastaretegi som benyttes av FN, som i 2014 konkluderte i en metastudie at verden vil bli bedre for fattig og rik innen en økning på 2.2 C. senere er det øket ytterligere.

  Det topper seg i siste avsnitt når du Østensen hevder at man ikke skal omtale at mer CO2 øker produksjonen i landbruket. Det er et kunnskapsforbud. Hvorfor benytter man ellers 1000 ppm CO2 i drivhus? Det er riktignok ikke peer review, men det fungerer som en rekke studier viser. Se også NIPCC-rapporten del 2, og Morten Jødal har et kapittel i sin nye bok Miljømytene.

  • Problemet ditt, Ellestad, er at du repeterer i det uendelige dine udokumenterte paastander. Kan du vise til én eneste serioes studie som viser at den aarlige oekningen i matproduksjonen skyldes CO2?

   Studiene til FAO viser at produktivitetsveksten i landbruket stagnerer. Mange steder har den til og med stoppet helt opp. Hvordan henger det sammen med oekningen av CO2 i atmosfaeren?

   Og hva som gjoeres i drivhus er i bunn og grunn ganske irrelevant da planter i drivhus er utsatt for verken klimaendringer eller foelgene av disse endringene.

   • Den siste setningen skjønner jeg ikke. Planter i drivhus har vel et annet klima (mer CO2) enn planter i friluft?

   • Lars Ostensen. Jeg ønsker å kommentere det du skriver.
    Alt du skriver er motsatt av det som er riktig.
    Prøver du å bortforklare at økende CO2 nivå ikke vil være gunstig planters vekst, og gi en økende produksjon av landbruksprodukter?
    Du prøver og å bortforklare effekten av mer vekst i drivhus med 1000 ppm CO2 i atmosfæren der?
    Reduseres CO2 innholdet i luften blir det mindre vekst og økes CO2 innholdet blir det mer vekst av landbruksprodukter, om tilgangen på lys, vann, gjødsel og stabil varm temperatur er tilstede.

    • Javel, alt jeg skriver er feil. Da er det jo veldig uheldig at det jeg skriver er påvist av utallige studier, og gjengitt i alle nyere rapporter fra FAO. Som bla.:

     «Growth of crop yields has slowed down considerably, and fears are expressed that the trend may not reverse.»

     Dette er altså feil?

     «Assuming full effectiveness of CO2 fertilization, climate change impacts [by 2100] would then range between –10 and –35 percent for maize, between +5 and –15 percent for wheat, between –5 and –20 percent for rice, and between 0 and –30 percent for soybean. If nitrogen limitations are explicitly considered, crops show less profit from CO2 fertilization (Müller and Elliott, 2015) and amplified negative climate impacts.»

     Dette er også feil? Her er enda mer av det som er «motsatt av det som er riktig»:

     https://www.scientificamerican.com/article/climate-change-impacts-staple-crop-yields/

     «Using U.N. Food and Agriculture Organization data going back to 1980 for crop yields in all major crop-growing regions of the world, and pairing that with temperature and precipitation data for their growing seasons, Lobell and his colleagues found that warming temperatures were reducing yields [ ] But CO2 also helps rice, soybeans and wheat grow. In fact, the researchers suggest the extra CO2 boosted yields for these crops by roughly 3 percent during the period studied. Unfortunately, in the case of wheat, that wasn’t enough to overcome the loss in yields resulting from warming temperatures. «Temperature effects are already overriding CO2 effects,» Lobell notes.»

     Nå, hvordan påviser du at alt dette er «motsatt av det som er riktig»? Har du noen seriøse studier å vise til f.eks.?

     Og apropos CO2 i drivhus:

     http://science.sciencemag.org/content/312/5782/1918.full?rss=1

     «The CO2 fertilization factors used in models to project future yields were derived from enclosure studies conducted approximately 20 years ago. Free-air concentration enrichment (FACE) technology has now facilitated large-scale trials of the major grain crops at elevated [CO2] under fully open-air field conditions. In those trials, elevated [CO2] enhanced yield by ∼50% less than in enclosure studies.»

     • Alle dine kommentarer her er feil. Det er og skuffende at du ikke klarer å skrive innlegg med egne ord på norsk. I stedet lenke henviser du til artikler og sitater. Slikt avsporer debatten.
      Forstår jeg deg rett vil mer CO2 i luften minske planters evne til å oppta karbon fra atmosfæren og mindre CO2 øke planters evne til å oppta karbon?

     • Kan du vaere saa snill aa vise meg hvorfor kommentarene mine er feil? Hvis ditt eneste argument er at jeg tar feil fordi jeg siterer peer-reviewed forskning paa engelsk er det rimelig tynn suppe. Dessuten er det vanskelig for meg aa skrive om forskningsresultater innen jordbruk med egne ord paa norsk da jeg selv ikke driver med forskning innen jordbruk, ei heller jobber i Norge. Jeg lar derfor forskningen tale for seg selv (og den er som oftest paa engelsk).

      At mer CO2 i atmosfaeren, isolert sett, er positivt for de fleste planter er det ingen tvil om, og det har jeg heller aldri paastatt. Derimot, om man tar med de negative konsekvensene av mer i CO2 i atmosfaeren (som f.eks. global oppvarming) er disse stoerre enn de positive konsekvensene. Dette viser forskning publisert i bla. alle nyere rapporter fra FAO. Hvis du ikke klarer i vise til serioes forskning som viser noe annet boer du helst slutte aa si at mine kommentarer er feil…

     • Skrivefeil: At mer CO2 i atmosfaeren, ISOLERT SETT, er positivt for de fleste planter er det ingen tvil om, og jeg har heller aldri paastatt det motsatte

     • Østensen. Takk for ditt siste svar.
      Da er vi stort sett enige om mer CO2 i atmosfæren er gunstig for panters vekst og fotosynteseprosessen.

      Du tar ett forbehold og skriver isolert sett, om plantenes fordel med mer CO2 i luften.
      Spørsmål 1 blir da:
      Hva er de negative følgende for planter med mer CO2 i atmosfæren?

      Du nevner negative konsekvenser av mer CO2 i atmosfæren. Jeg har ingen opplysninger om negative konsekvenser frem til denne skrivende stund.
      Spørsmål 2 blir da:
      Hvilke negative konsekvenser er observert i naturen?

      Imøteser DITT svar, og ikke henvisninger til linker og rapporter.

   • Jeg referer til den nevnte fremtidsrapport og data om at veksten forventes å være o.9 %. Det er ingen stagnasjon. Når vi snakker om CO2s innflytelse på planter så er det relevant å referere til økningen i drivhus. Det er da merkelig at hovedreaktanten i fotosyntesen ikke skal influere på veksten? Dette er jo standard kjemi. Det finnes masse referanser på dette. Se på CO2 Science, se s 252 i Jødals bok om Miljømytene. Se i bind 2 av NIPCC 2014 eller søk på internett. Du får fanget fullt i påsken. Selv skal jeg ha påskeferie og ønsker ikke å bruke tiden på være bibliotekar.for å oppklare selvfølgeligheter.

    • Jo, det er stagnasjon (snip…)

     (Moderator: Vi setter en strek for denne debatten her, Østensen. Det er klart påvist at du mangler saklige argumenter)

 7. Her gis det inntrykk av at den troposfæriske «hot spot» er et resultat av drivhusgassene ( «de måler oppe i atmosfæren der i IPCCs drivhusteori tilsier at det skal være særlig oppvarming fra drivhusgasser» ).

  Det er ikke rett. Temperaturprofilen i troposfæren bestemmes i stor grad av konveksjon: Det betyr at man forventer «hot spot» også om oppvarmingen skyldes andre forhold, som f.eks. en økning i solintensiteten.

  • Bare delvis korrekt Raaen. IPCC-teorien og beregningsmodeller gir som resultat at det skal dannes en ‘hot spot’ tundt 10 km oppe i troposfæren i tropisk sektor (og litt lenger mot høyere breddegrader). At denne ikke observeres er en falsifisering av teorien og har vært påtalt i 20 år. Santers pinlige publikasjon i 1998 om at den fantes ble jo avsørt som datamanipulasjon. Men det er korrekt at observert varme i høyere troposfære kan også være naturlige variasjoner. Og igjen riktktig at temperaturgradienten (lapse rate) bestemmes av konveksjon som er totalt dominerende den første km. Først over 5 kms høyde blir emisjon dominerende.

   • Jeg har generelt stor respekt for det som Ellestad framfører på disse sider. Han sier imidlertid at lapse rate i troposfæren bestemmes av konveksjon. Med en generell kompetanse innen strømningsfysikk og ikke spesifikt fra metrologi, vil jeg tro at lapse rate bestemmes av konveksjon, emisjon og vertikal turbulens, og at sistnevnte er den klart dominerende. Det kan ikke være en tilfeldighet at lapse rate i troposfæren, 6,5 gC per 1000m, er eksakt lik den vi vil få ved en adiabatisk utvidelse for normal-luft.

    mvh Arve Thendrup

    • Med nærmere ettertanke er jeg ikke så uenig med det Ellestad skriver. Termisk konveksjon de første 1000 m, og derved fullstendig blanding, er i overensstemmelse med lapse rate lik adiabatisk utvidelse. Imidlertid, når lapse rate er den samme i så og si hele troposfæren opp til 10 km, og dette ifølge ekspertene ikke skyldes termisk konveksjon, må det skyldes vertikal turbulens. Jeg kan vanskelig forestille meg at varmestråling alene kan gi en slik total gjennomblanding fra 1 til 10 km.

     Jeg har ikke studert de ligninger som benyttes for å beregne effekten av CO2 i atmosfæren, men på de skisser som illustrerer problemet har jeg aldri sett vertikal turbulens som en prosess som benyttes. Dette har forundret meg.

  • ‘Hot spoten’ over tropene er del av IPCCs drivhusteori. Derfor er mangel av den en interessant observasjon. Dette har det jo vært publisert masse om i IPCC-rapporter, NIPCC og publikasjoner.

   • I denne videoen forklarer Richard Lindzen «hot spoten».

    Merk at Lindzen spesifikt sier at «Hot Spot» ikke er et tegn på varming på grunn av drivhusgasser.

    Videre framstår han så trygg på den underliggende teorien for konveksjon at han hevder at det må være noe galt med dataene.

    Det blir da vanskelig å følge Ellestad når han hevder at man står overfor en falsifisering av «IPCC-teorien».

 8. Ubehagelige nyheter ; det ser ut til at luften går ut av klimahysteriets ballong – her er et oppslag fra Poliical Insider :
  quote

  It was about more than just job-killing regulations, like Obama’s full-throated attack on the coal industry. The religious-like belief of the left’s “watermelon” agenda (Green on the outside, red on the inside. Get it? Red like communism!) went so far that they pushed it on the military. That’s right, taxpayers like you and me paid $150 PER GALLON for “green” military fuel.

  Obama and the Democrats bilked taxpayers for hundreds of millions of dollars for scams like Solyndra. And it’s all because of their claim that “the science is settled” and “all scientists agree.”

  Not so fast – investigative experts at Judicial Watch are bringing suit against two of Obama’s top scientists.

  close quote

  http://thepoliticalinsider.com/judicial-watch-sues-obama-global-warming-documents/

  Daily Caller om saken :

  http://dailycaller.com/2017/03/27/watchdog-sues-for-obama-climate-change-scientists-communications/

  Og vi er tilbake til startpunktet for de som husker Climategate :

  https://www.forbes.com/sites/jamestaylor/2011/11/23/climategate-2-0-new-e-mails-rock-the-global-warming-debate/#2666a9c227ba

  Dette dreier seg om enorme beløp som er brent av i den eneste sanne og helbredende klimapolitiske lære ; ikke rart panikken sprer seg blant aktørene.

  Dukker dette opp hos de sensurerte media ? Trolig ikke , de er opptatt av jakten på fake news.

 9. Leste nettopp denne artikkelen av Journalist Erik Martiniussen i Dagbladet i dag: http://www.dagbladet.no/kultur/fakta-og-interessekamp/67471083
  Her tar han seg blant annet for seg en del påstander i Klimadebatten om hva som er fakta og hva som ikke er fakta. Synes han har en del merkelige tolkninger av hva som er fakta og hva som er politikk. Spesielt det siste avsnittet:
  «FAKTA ER et uangripelig: Hvor mye penge som brukes på forsvar, er fakta. Om det er fornuftig å nedbemanne forsvaret, er politikk. At klimagassutslippene i verden må reduseres, er fakta. Om vi bør gjøre det ved å satse på biodrivstoff, eller elektriske biler, er politikk. En fri og uavhengig presse er avgjørende for en opplyst og fornuftig samfunnsdebatt. Jeg ønsker fakta-sjekken velkommen. Men det er grunn til å advare mot den naive holdning at «fakta» kan avgjøre ethvert samfunnsspørsmål.»

  At fakta er Uangripelig er jeg enig i. Uttalelsen om at «klimagassutslippene i verden må reduseres, er fakta» Er ikke uangripelig og kan derved ikke defineres som fakta.

  • Helt koorkt påpekt. Martiniussens’ fakta’ er basert primært på en beregningsmodell der det er dusinvis av ikke-lineære ligninger der sammenhengene delvis ikke er kjent (tim Ball), tildels kaotiske og mangler ca 80% av målingene (resten beregnes). Ifølge IPCC selv er de uegnet for prognoser (2001). Likevel konkluderer Martiniussen som han gjør. Heller ikke temperaturmålingene er fakta.Store andeler av endringene skyldes justeringer og homogenisering der metoder og justeringer langt fa er omforente. Knfr andel byoppvarming. Og det bekrefter det vi har visst i alle år. Norske journalister er lite vitenskapelige skolerte. Omvendt proporsjonalt med deres politiske interesser?

Kommentarer er stengt.